Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Економіка підприємства


Література по темі:
 
1560271 
658(075.8)
З-38

Захарченко, Віталій Іванович. Економіка підприємства. Теорія [Текст] / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. Мечникова, Одес. нац. політехн. ун-т, Вінниц. торгов.-економ. ін-т КНТЕУ. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 323 с.

У Навчальному посібнику розкривається основний зміст з курсу «Економіка підприємства». У стислій та доступній формі висвітлюються основні теоретичні поняття економіки підприємства, їх взаємозв’язок. Виходячи з основної цілі виробничої діяльності підприємства, спочатку розглядаються питання, присвячені товарній політиці підприємства, а потім проблемам ефективного використання основних чинників виробництва. Економічному розвитку діяльності підприємства у вигляді доходів, витрат і інвестицій присвячено спеціальні розділи посібника.

Цей посібник розраховано на студентів економічних ВУЗів і факультетів, які вивчають курс «Економіка підприємства», а також викладачів і підприємців.