Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Економіка підприємства


Література по темі:
 
1533556кп хр чз 
      
65.291.21я9
Е 90

Ефективність системи управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації [Текст] : монографія / Харків. ін-т фінансів ; за заг. ред. Г. О. Дорошенка. - Харків: НТМТ, 2014. - 424 с. 

  Тематика монографії заснована на постулаті про те, що ефективне управління є запорукою прибуткової діяльності підприємства. У колективному науковому дослідженні проаналізовані питання, пов'язані з такими аспектами менеджменту як управління мотивацією, знаннями, інформацією, процесом прийняття рішень, лояльністю клієнтів, грошовими потоками і ризиками, а також з економіко-правовими та методичними засадами обліку операцій розрахунків з працівниками та управлінського аналізу реалізованої продукції.
  При написання монографії автори прагнули максимально використати системний підхід, відповідно до якого предмет, що вивчається, представляє собою систему знань з їх логічними зв’язками, послідовністю, направленістю.
Ця монографія написана професіоналами для професіоналів. Її можна рекомендувати менеджерам та власникам підприємств, крім того, подана інформація буде цікавою для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей.