Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Економіка підприємства


Матеріали для написання реферату:
 
4.1. Системний підхід

Системний підхід у сучасній інтерпретації (поряд з методами досліджен¬ня операцій, функціонально-вартісним аналізом) є для економіки винаходом XX століття, що дозволяє підвищити організованість, якість і ефективність керованих об'єктів. Однак в економіці через складність він застосовується рідко. Системний підхід — це філософія управління, метод виживання на ринку, метод перетворення складного в просте, сходження від абстрактного до конкретного.
Характерними рисами розвитку соціально-економічних систем є:
•    інтеграція наукових знань, ріст числа міждисциплінарних проблем; комплексність проблем і необхідність їхнього вивчення в єдності технічних, економічних, соціальних, психологічних, управлінських та інших аспектів;
•    складність вирішуваних проблем і об'єктів;
•    ріст числа зв'язків між об'єктами;
•    динамічність ситуацій, що змінюються;
•    дефіцитність ресурсів;
•    підвищення рівня стандартизації й автоматизації елементів виробничих і управлінських процесів;
•    глобалізація конкуренції, виробництва, кооперації, стандартизації тощо;
•    посилення ролі людського фактора в управлінні та ін. Перераховані риси викликають неминучість застосування системного підходу, оскільки тільки на його основі можна забезпечити якість управлінського рішення.
Системний підхід — методологія дослідження об'єктів як систем. Система складається з двох складових: первинно — зовнішнє оточення, що включає вхід і вихід системи, зв'язок із зовнішнім середовищем, зворотний зв'язок (погляд усередину), вторинно — внутрішня структура — сукупність взаємозалежних компонентів, що забезпечують процес впливу суб'єкта управління на об'єкт, переробку входу у вихід і досягнення цілей системи (погляд зсередини). Основні терміни і поняття, які пов'язані із системним підходом, наведені в таблиці 4.1.

Скачать

Фатхутдінов, Раїс Ахметович. Управління конкурентоздатністю організації: підручник