Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Історія України


Матеріали для написання реферату:
 

Українська революція 1917-1921 рр.

У сучасному українському суспільстві спостерігається підвищений інтерес до історії національної державності, її витоків та утвердження, що має надзвичайне значення як для самоідентичності кожного українця, так і для консолідації українського народу заради розвитку сучасної України.
У березні 1917р. розпочалися  події одного з найважливіших і найскладніших періодів в історії українського народу ХХ століття — Української революції 1917—1921 років. Нині Україна є спадкоємицею державницьких традицій, закладених нею.
То що таке Українська революція? Які її досягнення? Чому Українська Соціалістична Радянська Республіка не була формою української державності? Які уроки з подій 1917—1921 років має винести Україна, щоб вистояти і перемогти в сучасній війні? Про ці та інші теми розповідається в наступних статтях.


1. Кралюк Петро Наша "неправильна" революція 1917-1920 років // Дзеркало тижня. - 2017. -№ 11. - С. 1, 15

Анотація: Аналізуються події 1917-1920 рр. в Україні, які часто називають визвольною боротьбою або українською революцією.

Події 1917–1920 рр. в Україні часто іменуються визвольними змаганнями. 
Однак цей термін має певною мірою аморфний, невизначений характер. Є й конкретніше означення — Українська революція. … події 1917–1920 рр. в Україні можемо охарактеризувати як революцію. Але це була специфічна, "неправильна" революція, яка, з одного боку, коригувалася подіями загальноросійського характеру й іноді була ніби "калькою" цих подій, а з іншого, на неї істотно впливали міжнародні події. Метою цієї революції було як національне, так і соціальне визволення.
Найбільшою революційною силою тих подій було селянство, яке хотіло отримати землю, стати повноправним господарем на ній. Водночас воно було одним з найголовніших хранителів українських традицій, завдяки чому живило національний рух.
Національні й соціальні моменти революції 1917–1920 рр. не лише поєднувалися, а й конкурували між собою, вступали у протиріччя. "Земля і воля" для селян часто виявлялися більшими пріоритетами, ніж національна держава. Це й стало однією з причин того, що не відбулося ефективної розбудови українських державних інституцій у той період.
Революція без початку
Українська революція не пройшла початкової фази — повстання і державного перевороту. Вона була "заведена" Лютневою революцією. 
23 лютого (8 березня) 1917 р. у Петрограді почалися масові страйки робітників, до яких приєдналися частини столичного гарнізону. https://zn.ua/HISTORY/nasha-nepravilnaya-revolyuciya-1917-1920-godov-_.html2. Кубів Степан Іванович Українська революція 1917-1921 рр. і відновлення української державності // Право України. - 2017. -№ 11. -  С. 16-17

Анотація: Представлено погляд на державницькі змагання українського народу поч. 20 ст. з висоти 100 років потому.

У1917-1918 рр. в умовах краху Російської й АвстроУгорської монархій та революційних подій український народ знову став на шлях свого державного відродження. Рівно сто років тому він об'єднався довкола ідеї національного визволення, проявив волю, героїзм і жертовність у боротьбі за державність і свободу. Українці вперше за майже трьохсотлітню історію використали шанс реалізуватись як державна нація.  …Сьогодні, оцінюючи події сторічної давності, ми простежуємо тяглість українських державотворчих і визвольних традицій. Спадкоємність сучасної української державності передовсім постає через державну символіку і національну валюту, які ми перейняли від УНР. Безперечно, найбільшим здобутком Української національної революції є проголошення Соборності українських земель. 22 січня 1919 р. увічнилось як визначальний момент у розвитку українського державотворення і всієї національної історії, як безальтернативний приклад єдності українського народу. Відтоді Україна стала самостійною, Соборною державою, якою є й сьогодні. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. мали колосальний вплив на формування української нації і боротьбу українського народу за національну гідність та державну незалежність у XX столітті. Мільйони борців за волю України продовжували традицію визвольних змагань.  3. Верстюк В. Ф. Від "Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны на Украине (1917-1929)" до "Нарисів історії Української революції" й далі: трансформації дослідницької парадигми // Український історичний журнал, 2017. -№ 3. -  С. 8-23

Анотація: Розглядається процес змін дослідницької парадигми історії революції. Показано, як під впливом зрушень («перебудова» у СРСР, його розпад, проголошення незалежності України) трансформувалася картина минулого. Заідеологізована радянською наукою історія революції втрачала свій сакральний зміст початку «нового соціально-економічного ладу», натомість з’явилася розповідь про українську революцію, яка докорінно відрізнялася від російської. Адже завданням Української революції 1917–1921 рр. було не знищення всього, що набуло людство за тисячі років, а побудова на фундаменті старої культури нової демократичної держави. 

Із проголошенням незалежності України кольорова гама подій 1917–1921 рр. поступово почала втрачати суцільне червоне забарвлення, спочатку розбавляючи, а трохи пізніше й замінюючи його синьо-жовтими тонами.
Сказати, що процес націоналізації історії у царині революційної проблематики в першій половині 1990-х рр. був складним – це нічого не сказати. Адже ще вчора у центрі революційного історієписання стояла більшовицька партія з гаслами «диктатури пролетаріату», його союзу з «трудящим селянством»,а сьогодні комуністи втратили монополію на владу й голосували за державний суверенітет України. Тож підважено «пролетарський інтернаціоналізм», а «націоналізм» втратив ознаку одіозності. Відмова від старої, перехід до нової дослідницької парадигми породжували масу проблем. Усі розуміли, що писати так, як учора, уже 
не можна, але ніхто не знав, як треба писати. Демонтаж парадигми «Жовтневої революції на Україні» гальмувався нерозробленістю національної концепції революції, її структури, тематики окремих хронологічних блоків4.Бойко О. Д. Зміна урядів та урядової політики Директорії УНР у 1919 р. // Український історичний журнал. - 2009. -6. -  С. 35-47

Анотація: У статті на основі вивчення нових джерел з історії Української революції 1917–1921 рр., що відтворюють діяльність Директорії та Ради народних міністрів, розглянуто державну політику другої УНР, курс якої неодноразово кардинально змінювався протягом 1919 р. 

14 грудня 1918 р. республіканське військо переможно увійшло до Києва. Гетьманський уряд передав свої повноваження Директорії, була відновлена Україн ська Народна Республіка. Як і соціалістична УНР доби Центральної Ради, консервативна Українська Держава гетьмана П.Скоропадського була усунута з політичної арени насильницьким шляхом. Але існували значні відмінності у характері подій, у ході яких відбулася зміна політичних режимів в Україні. Гетьман прийшов до влади шляхом безкровного державного перевороту, маючи чітко визначену політичну платформу і напрацьовані програмні документи, які були оприлюднені того ж дня. Щоби повалити Українську Державу, Директорії довелося розв’язати збройне повстання, яке переросло у повномасштабну громадянську війну. Політичним силам, які приходять до влади, не маючи власної програми, важко розраховувати на успіх. Директорія спромоглася згуртувати навколо себе національні сили закликом до боротьби з гетьманським режимом, але короткий період їх об’єднання закінчився з перемогою повстання. Національна демократія не мала чіткого погляду на перспективи державного будівництва. Вона попередньо не визначилася у питаннях про політичну владу та організацію внутрішнього устрою в Україні, коливалася із вибором зовнішньополітичної орієнтації: на більшовицьку Росію чи буржуазну демократію Європи. Не було одностайності між політичними партіями, всередині політичних партій, серед членів Директорії, у державному проводі УНР.5. Швидченко Тетяна Проблема становлення державності в діяльності українських політичних партій під час національно-визвольної боротьби 1917—1921 рр. // Українознавство. -  2017. -№ 4. -  С. 152-178

Анотація: Розглядаються питання становлення та функціонування українських політичних партій під час національно-визвольної боротьби 1917–1921 рр., окреслено головні засади їхніх політичних доктрин та напрями діяльності, зокрема охарактеризовано партійні концепції національно-державного будівництва цього періоду.

Українська революція 1917 – 1918 рр. стала сприятливим періодом, коли склалися реальні умови для створення багатопартійної політичної системи та практичної реалізації ідеї національної державності. Разом з тим це був період великого соціального протистояння, коли різні прошарки суспільства вступили між собою в боротьбу, відстоюючи власні політичні та соціально-економічні інтереси, а виразником їхніх інтересів виступали різні політичні партії, союзи та об’єднання. В цей час українські партії вперше здобули політичну владу та отримали реальний шанс втілити в життя свої програмні цілі. Крім розв’язання гострих соціальних питань, необхідно було терміново вирішити проблему національно-державного статусу України. До 1917 р. українським політичним партіям, на жаль, не вдалося розробити цілісної концепції національного державотворення, яка б визнавалася та підтримувалася різними партіями незалежно від їхнього ідеологічного спрямування. Тому розробка цієї концепції та її втілення в життя йшли паралельно вже під час революції. Деструктивним наслідком цього стало те, що існуючі до того розбіжності не були подолані і в кінцевому підсумку стали на заваді об’єднання всіх наявних українських політичних сил навколо ідеї власної незалежної державності.6. Антонюк Тетяна Українська революція 1917–1921 років у спогадах представників політичної еміграції // Бібліотечний вісник. - 2018. -№  2. -  С. 34-47

Анотація:  Проаналізовано мемуарні видання діаспори про революційні події в Україні 1917–1921 рр., які зберігаються у фонді відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ). Встановлено, що мемуарні видання діаспори, присвячені національно-визвольній боротьбі українців у 1917–1921 рр., є важливою базою для подальшого висвітлення історії Української революції першої чверті ХХ ст., вони містять значний фактологічний матеріал, що дає змогу глибше зануритися у перебіг революційних подій, встановити нові імена борців за українську державність.

Спогади про Українську революцію 1917–1921 рр. є важливим джерелом її осягнення, оскільки велика частина документів буремних років не збереглася, безслідно зникла, як у випадку з документами Української Національної Ради Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) [5, c. 6]. Більшість авторів не мали наміру ані прославляти українських провідників і учасників цих подій, ані кидати тінь на протилежну сторону. Будучи очевидцями і учасниками революційних процесів, вони описують їх як бачені і пережиті факти, що відбулися. Спогади,на нашу думку, мають як історіографічну цінність, так і велике виховне значення, зокрема коли йдеться про молоде покоління. Аналіз, пропаганда цього ресурсу сприятиме подальшому поглибленому дослідженню важливої події вітчизняної історії, відродженню історичної пам’яті, зміцненню національної єдності нашого народу як умови модернізації і поступу України. Насамперед, серед спогадів варто виокремити книгу Віктора Андрієвського «З минулого (1917 рік на Полтавщині)», що побачила світ 1921 р. у Нью-Йорку у видавництві «Говерла». Автор з кінця 1917-го і до квітня 1918 р. був комісаром освіти УНР у Полтавській губернії, головував на Всеукраїнському з’їзді делегатів-освітян з Полтавщини, брав безпосередню участь у революційних подіях. Він відтворює події, що розгорталися у 1917 р. в Україні і, зокрема, на Полтавщині, висвітлює період Української революції, коли революційні сили України намагалися творити демократичну модель національної державності, і з’ясовує причини, чому цю модель не вдалося створити.7. Красніцький А. В. Радянські державні утворення доби української революції (1917-1921 рр.): аналітичний огляд історико-правових досліджень // Часопис Київського університету права. -  2012. -№ 2. -  С. 74-79

Анотація: Аналізується науковий доробок радянських, зарубіжних та сучасних вітчизняних правознавців про Українську СРР, Галицьку ССР, Кримську ССР, Одеську ССР, Донецько-Криворізьку РР та інші радянські утворення на території України в 1917-1921 рр.

Особливо підвищений інтерес науковців, зокрема істориків і правознавців, протягом уже майже ста років становить проблематика революційних подій і державотворчих процесів в Україні у 1917-1921 pp. Слід зазначити, що якщо за радянських часів державно-правовий аналіз розбудови української національної державності революційної доби фактично був під забороною, а історики права писали головним чином про радянську державність України, то в умовах незалежності у полі зору правознавців перебувають усі державні утворення, які існували в Україні у 1917-1921 pp., хоча левова доля публікацій присвячена все ж дослідженню національного державотворення. Досліджуючи революційну добу, варто прислухатись до застереження Є. Юрійчук, що історія українського державотворення і надалі залишається з невисвітленими «білими плямами», тільки тепер вони пов'язані з періодом встановлення радянської влади. Зокрема, на думку дослідниці, «спостерігається ігнорування вивчення обставини кількаразового встановлення радянської влади в Україні»1. Таким чином, якщо радянські вчені тенденційно висвітлювали державотворчі процеси в Україні 1917-1921 pp., перекручували факти, зводячи суть подій до боротьби за встановлення радянської влади з братньою допомогою російського пролетаріату, тобто фальсифікували дійсну історію встановлення радянської влади в Україні, то сучасні дослідники цю історію переважно ігнорують, зосереджуючи свою увагу на аспектах національного державотворення революційної доби.8. Куйбіда Василь Українська революція: сто років протистояння московській деспотії // Літературна Україна. -  2017. -№ 15. -  С. 8-9

Анотація: Ретроспективний аналіз основних тенденцій ХХ-го і ХХІ-го століть виразно окреслює такі історичні віхи Української Революції: перший етап - 1917 ‒ 1921 роки; другий етап збігається зі становленням і падінням Карпатської України (жовтень 1938 року – кінець березня 1939 року); третій етап тривав з дня проголошення відновлення Української держави 30 червня 1941року до переходу УПА в підпілля 1954 року; четвертий етап Революції припадає на 1991 рік ‒ і завершується формальним відновленням незалежності; п’ятий етап, відомий ще як Революція Гідності, відбувся в 2013-14 роках.

Ретроспективний аналіз основних тенденцій ХХ-го і ХХІ-го століть виразно окреслює такі історичні віхи Української Революції: перший етап охоплює 1917 ‒ 1921 роки; другий етап збігається зі становленням і падінням Карпатської України (жовтень 1938 року – кінець березня 1939 року); третій етап тривав з дня проголошення відновлення Української держави 30 червня 1941року до переходу УПА в підпілля 1954 року; четвертий етап Революції припадає на 1991 рік ‒ і завершується формальним відновленням незалежності; п’ятий етап, відомий ще як Революція Гідності, відбувся в 2013-14 роках.
Початком першого етапу Української Революції, можна вважати дві події 1917 року. Перша подія ‒ це небачена доти 100-тисячна маніфестація на підтримку автономії України (19 березня); другою визначною подією стало проведення Всеукраїнського національного з’їзду 6-8 (19-21) квітня, що детермінував процес якісно нового політичного структурування простору. Вершиною першого етапу Української Революції став Четвертий Універсал 9 (22) січня 1918 року, що проголосив державну Незалежність України. Іншою знаковою подією став прийнятий через рік Акт злуки УНР і ЗУНР в єдину самостійну соборну державу.
За спогадами Винниченка В. “Україна в 1917 році буквально купалась в благодатнім вогні Революції, що обгортав, але не обпікав людей. Він згадує, що повітря було переповнене почуттям “ніжності” ‒ основного психологічного настрою українців в часи революційного пробудження. Вони хотіли любити увесь світ, зокрема й вчорашніх гнобителів, вони усім простили усі гріхи проти себе, викинули зброю, а деморалізовану царську армію розпустили, не створивши натомість нічого нового. Для чого? Достатньо міліції! ‒ Адже в Московії до влади теж прийшли соціалісти! Захоплювали гасла: “Пролетарі всіх країн, єднайтеся!”, “Свобода, братство, рівність! ”.
Однак жорстка реальність змусила невиправних романтиків дуже скоро тверезіти, бо “русскіє братья”, як виявилося, в “гробу відєлі” наївних українських соціалістів. Багнетом і шрапнеллю більшовики поширювали “комуністічєскій мір” в світі.
Поступово на зміну революції прийшла московксько-українська війна.9. Добко Тетяна Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917 – 1921 рр. (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) // Бібліотечний вісник. -  2018. -№  1. -  С. 34-44

Анотація: У статті проаналізовано бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр., видані в Україні, СРСР та кордоном у другій половині XX – на початку ХХІ ст. Висвітлено їх структуру, тематику, інформаційне наповнення, простежено зміну методологічних засад їх підготовки, представлено актуальні бібліографічні посібники, підготовлені до 100-річчя Української революції.

Тематика національно-визвольних змагань українського народу, зокрема періоду Української революції 1917–1921 рр., є однією з найпоширеніших серед досліджень українських істориків і літераторів. За кількістю праць, приурочених їй, вона поступається хіба що Хмельниччині. Щоправда, в СРСР, зокрема після встановлення тоталітарного режиму й підміни національних інтересів класовими, дослідження
означеної тематики були заборонені. Відповідно й революційні події 1917–1921 рр. на українських землях подавалися тільки з класових позицій, а все, що стосувалося відродження української державності – таврувалося. Спотворення вітчизняної історії мало на меті позбавити наш народ історичної пам’яті, його майбутнього. На перешкоді таких планів стояла українська діаспора в країнах Заходу. Вона була чи не єдиним рупором, що нагадував про інше бачення історичного минулого українців, зокрема, періоду революційної доби. «Залізна завіса», якою СРСР відгородився від Західного світу, не допомагала. Радянські історики змушені були, хоча й критично, реагувати на праці українських дослідників з діаспори.


З повними текстами статей можна ознайомитись у відділі періодики за адресою: проспект Яворницького, 18.