Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Психологія особистості


Матеріали для написання реферату:
 
У наш час дуже актуальною, важкою і болючою темою є самогубство (або суїцид). Кількість випадків самогубств серед підлітків у всьому світі зростає, і Україна – не виняток. Чому? Які приховані чинники цього? Як протидіяти прагненню вкоротити собі віку?
  Життя є даром від Бога. Але, безумовно, інколи воно здається радше тягарем, аніж даром. Головною причиною цього є егоцентризм та агресія оточення, що породжує втрату життєвого смислу, зневіру у змінах на краще, втому від нескінченної низки проблем та руйнівних для психіки стресів. Водночас, на думку більшості населення, навіть найжахливіша ситуація не виправдовує самогубства. В окремих людей з’являється бажання померти через неадекватне пояснення подій або власного становища. Нерідко хлопці та дівчата впадають у відчай і чинять самогубство через щось, що іншим здається лише дрібницею. Нам буває важко зрозуміти такі причини самогубства, як сварка з батьками, друзями, нещасливе кохання, приниження ровесників тощо. Та буває, що саме з таких, банальних, на перший погляд, причин, зазнавши душевного болю і не маючи змоги зарадити собі, підлітки вважають смерть способом помститися кривдникам. Тобто до серйозних спроб самогубства можуть вдаватися люди, які сподіваються вплинути на почуття інших, хоч самих їх уже не буде і вони не зможуть побачити, які наслідки мав їхній вчинок. Як показують дослідження, серед дітей, які зазнають знущань у тій чи іншій сфері, ймовірність самогубства зростає майже у сім разів, адже вони в силу своєї ще несформованої психіки зазнають справжніх страждань.
  Стрес, викликаний значущими для підлітка чинниками, породжує почуття збентеженості і страху, захисну реакцію, а саме – спробу позбутися душевного болю. Отже, найчастіше самогубство – це не бажання накласти на себе руки, а нестримне прагнення покласти край життю, яке завдає нестерпних мук.
  Дуже високий процент суїцидальних вчинків – серед тих, хто страждає на ті чи інші психоемоційні розлади ( більше 50%). Тяжкі форми депресії за поширенням посідають друге місце після серцево-судинних захворювань. Депресія вражає всі сторони життя людини – підриває почуття власної гідності, впевненості у собі, здатність ясно мислити та приймати помірковані рішення. Симптоми депресії можуть будуть різноманітними. В одного підлітка – напади тривожності. В іншого – постійна втома, порушення апетиту, сну, втрата ваги, або з ним можуть постійно траплятися якісь неприємності. Яскравим виявом депресій можуть бути сльози з незначного приводу (особливо у дівчат) або немотивована агресія (у хлопців). Деякі підлітки намагаються подолати тяжкий емоційний стан, удаючись до розгулу, пиятик, безладних статевих контактів, вандалізму тощо. Якщо людина серйозно замислила самогубство, то зазвичай про це можна здогадатися за характерними ознаками, які поділяються на три групи: словесні, поведінкові й ситуаційні.Кузьменко, Лілія Робота з дітьми, схильними до суїциду
Психолог. (Шкільний світ), 2014. -№ 10(електр). -  С. 45-50

Розглянуто тему психолого-педагогічного семінару «Робота з дітьми, схильними до суїциду». На сьогодні Україна займає перше місце у Європі за кількістю офіційно зареєстрованих випадків дитячих самогубств. Нині зафіксовані випадки самогубства, починаючи з 5-річного віку, і саме в Україні. При цьому діти досить часто ретельно готуються до самогубства. Дівчата втричі частіше здійснюють суїцидальні спроби, ніж юнаки.
  Доцільно зауважити, що «суїцид» — це питання, яке з дітьми обговорювати не рекомендується, щоб не викликати цікавості чи спроб повторити почуте. Адже ви знаєте, що суїцид — «заразне» явище, на нього може виникнути мода, особливо якщо з життя йдуть найкращі, ті, кого поважають, наслідують. Велика кількість передач, пов'язаних із темою суїциду, призводить лише до збільшення кількості самогубств. Тому потрібно бути дуже обережними з такою інформацією.
 Причини самогубств:
1. Недорозвиток або руйнування особистості через загальні кризи моральних бар'єрів та внутрішніх орієнтирів. Вони стримували нижчі форми поведінки, а тепер уже ніщо не засуджується. Відчуття внутрішньої спустошеності, невміння і часто об'єктивна неможливість адаптуватися в нашому суспільстві, виражений конфлікт між установками особистості та її внутрішніми моральними критеріями і вимогами суспільної моралі. Утрачається мета, і це штовхає декого до останньої межі. Формується не проблема слабкої волі, а проблема слабкої мети. Людина не усвідомлює, навіщо їй потрібно далі жити.
2. Перенасиченість життя стресовими ситуаціями. У результаті формується невідповідність сили відповіді на подразник.
Мотиви  суїцидальних  учинків :
1. Особистісно-сімейні конфлікти
2. Стан  психічного  здоров'я
3. Стан  фізичного  здоров'я
4. Конфлікти  в  навчальній  сфері


Суицид и подросток 
Мир безопасности. -2014. -№ 6.-С.79-81

По данным Всемирной организации здоровья, в 1983 году в мире покончили жизнь самоубийством более 500 тыс. человек, а 15 лет спустя – уже 820 тыс. человек, из них 20% приходится на подростковый возраст.
Покушающиеся на свою жизнь, как правило, дети из неблагополучных семей. В таких семьях часто происходят конфликты между родителями, а также родителями и детьми с применение насилия; родители относятся к детям недоброжелательно и даже враждебно. Способствовать принятию решения покончить с собой могут экономические проблемы в семье, ранняя потеря родителей или утрата с ними взаимопонимания, болезнь матери, уход из семьи отца.
  Исследование, проведенное среди учащихся восьмых и девятых классов, показало, что подростки, ведущие сексуальную жизнь и употребляющие алкоголь, подвергаются большему риску самоубийства, чем те, кто от этого воздерживается.
Суицид может быть непосредственным результатом душевной болезни. Некоторые подростки страдают галлюцинациями, когда чей-то голос приказывает им покончить с собой. Причиной самоубийства может быть чувство вины или страха и враждебности. Подростки могут тяжело переживать неудачи в личных отношениях.

Зинченко Н. Профилактика суицидального подростка
Відкритий урок, 2013. -№ 6. -  С. 36-37

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности классных руководителей по профилактике суицидальных тенденций личности.
Деловая игра для педагогов «Ценить настоящее» и презентация деловой игры (по технологии критического мышления).
Цель показать педагогам приемы и методы работы с подростками по профилактике суицидальных намерений; помочь обратиться к своим чувствам, проанализировать свое отношение к ценностям жизни


Андрєєва О. Профілактика суїцидальної поведінки неповнолітніх
Психолог. (Шкільний світ), 2013. -№ 4. -  С. 14-28

Самогубство є складною формою поведінки, на яку впливають психологічні, соціальні, ідейно-філософські, біологічні, геокосмічні та інші чинники. Різні аспекти цього явища досліджують із загальнопсихологічної, патопсихологічної,психопатологічної,соціальнопсихологічної,психодіагностичної, психокорекційної, психолого-педагогїчної, психолого-вікової позицій.
  Існування людини в суспільстві охоплює різноманітні взаємозв'язки, що передбачає наявність у неї сукупності поведінкових реакцій. Однією з них є суїцид (самогубство).
Суїцид — навмисне самоушкодження зі смертельним фіналом.
Автоагреснвна поведінка — специфічна форма особистісної активності, спрямована на завдавання шкоди своєму соматичному або психічному здоров'ю. З огляду на специфіку дій Індивіда, спрямованих на нанесення шкоди своєму здоров'ю, розрізняють такі види автоагресивної поведінки:
• Суїцидальна поведінка — усвідомлені дії, мстою яких є позбавлення себе життя.
• Суїцидальні еквіваленти — неусвідомлені дії та умисні вчинки, які призводять до фізичного (психічного) саморуйнування або самознищення хоча на це не розраховані.
• Несуїцидальна автоагресивна поведінка — різні форми навмисних самоушкоджень (самоотруєнь), метою яких не є добровільна смерть або реалізація яких небезпечна для життя.
Отже, суїцид є одним із проявів (крайнім, фатальним) автоагресивної поведінки.
Ключовими чинниками, що призводять до самогубства, вважають психологічні, оскільки суїцид є явищем психологічним. Інші чинники діють опосередковано через емоційні переживання, мотивацію людини. Мотивація особистості охоплює складні процеси людської психіки, у яких взаємодіють усі її рівні та утворення — від відчуттів до ідейних переконань.
  Еміль Дюркгейм до суїциду зараховував будь-який смертельний випадок, що прямо чи опосередковано походить від позитивного або негативного акту, здійсненого задля досягнення конкретної мсти жертвою, яка наперед знала про його можливі наслідки. Дюркгейм відрізняв самогубство віл спроби самогубства, трактуючи її як припинення самовбивчого акту до настання смерті. За його словами, до суїциду подібні вчинки людей, які ризикують життям задля порятунку інших; віддаються небезпечним заняттям, ризикованим видам спорту, пов'язаним із грою зі смертю, з прагненням ЇЇ уникнути; надмірно виснажують себе Працею; недбало ставляться до свого здоров'я.
Зловживають алкоголем, тютюном. Наркотиками, сексом, нехтують небезпекою тощо. Від власне суїциду  така  поведінка істотно відрізняється і тим ,  що вона не пов'язана з мотивацією, яка спрямовує кожний вчинок на смертельний фінал.
  Коли власна смерть не усвідомлюється як мотив, що спрямовує вчинок суб'єкта, такий акт не є суїцидом, навіть якщо він закінчився смертю суб'єкта, який розумів небезпечність своєї поведінки, Ця поведінка може бути вмотивована по-різному. Характерні суїцидальні й несуїцидальні мотиви поведінки суб'єкта покладено в основу її класифікації.Орлова С. Діяльність практичного психолога з профілактики суїцидальної поведінки учнів ПТНЗ
Психолог. (Шкільний світ), 2014. -№ 11/12(електр). -  С. 97-99

Підлітковий вік є важливим етапом у житті людини, оскільки саме в цей період закладаються основні риси зрілої особистості, формується механізм регулювання поведінки, розвиваються психічні функції, однак підлітку не вистачає індивідуального соціального досвіду, що спричинює внутрішні психологічні проблеми й міжособистісні конфлікти, які можуть призвести до суїцидальної поведінки.
  Характерним для мотивації підліткових самогубств є перевага почуттів безнадії та безпорадності, підвищена чутливість до образи власної гідності, максималізм в оцінках подій і людей, невміння передбачати справжні наслідки своїх вчинків.
  Профілактика суїцидальної поведінки підлітків є важливим елементом навчально-виховного процесу ПТНЗ. Педагогам та батькам варто знати про ранні ознаки суїцидальних намірів, уміти їх розрізняти та запобігати можливій трагедії.
Основну роль у профілактиці суїцидальної поведінки у Дніпропетровському центрі професійної освіти відіграє соціально-психологічна служба.


Корчагина Ю. Предотвращение суицида

Здоровье детей - Первое сентября. -2013. -№ 7/8.-С.58-60

Причины суицидального поведения

Наиболее серьезным фактором риска суицида среди подростков считается семейное неблагополучие, которое часто подогревается психотравмирующими ситуациями в школе и в кругу общения МОЛОДОГО человека.
  Обусловливать склонность к суициду могут также особенности данного возрастного периода, как максимализм, психическая нестабильность, тревожность, чрезмерная чувствительность, обидчивость, неустойчивость самооценки и настроения. Нередко подростковые самоубийства связаны с депрессивными состояниями.
  Некоторые ребята, совершая суицид, не стремятся к смертельному исходу, а желают; например, наказать обидчика или добиться выполнения своих требований. Тем не менее последствия их действий могут оказаться опасными для ЖИЗНИ: ведь, в отличие от взрослых, у подростков отсутствуют четыре границы между истинной суицидальной попыткой н демонстративно-шантажным поступком. И потому все формы аутоагресии (т.е. поведения, при котором враждебные действия направлены на самого себя) детей и подростков следует рассматривать как разновидности суицидального поведения и относиться к ним достаточно серьезно.
Сигналы  тревоги
Свидетелъствовать о суицидальных намерениях ребенка могут  следующие симптомы:
• Прямые или завуалированные отражения суицидального настроения: абстрактные рассуждения о самоубийстве и одобрение подобных поступков, сообщения о нежелании жить и невозможности решения проблем, просьбой помощи, жалобы на безнадежное положение и отчаяние. Также могут наблюдаться интерес к суицидальным темам в искусстве (стихах, песнях, литературных произведениях), посещение интернет-сайтов соответствующего содержания.
• Состояние депрессии с нарушениями сна и аппетита, тоской и апатией, потерей способности радоваться жизни,
• Отказ от прежних увлечений, хобби. Подростки перестают строить планы на будущее, их не привлекают новые возможности, они перестают развлекаться, общаться с друзьями и членами семьи.
• Пропажа интереса к учебе. Школьник становится безразличным к прежде любимым предметам, к успеваемости, допускает прогулы и опоздания.
• Равнодушие к своему внешнему виду, небрежность в одежде, несоблюдение правил гигиены.

Шкуричева Н. А. Педагогическая профилактика детского суицидального поведения
Начальная школа. -2012. -№ 5.-С.18-25

Проблема, которой посвящена данная статья, достаточно трагична, эмоционально тяжела для осмысления не только для педагогов, но и для родителей младших школьников. Тем не менее проблема детского суицида (самоубийства), самовольного ухода из жизни актуальна для современной школы, а значит, мы, взрослые, должны не только знать особенности и причины суицидального поведения детей, но и обладать достаточным уровнем профессиональной компетентности в вопросах педагогической профилактики детских суицидов. Особенно это становится актуальным в начальной школе, где проблемы только зарождаются, достигая своего апогея в подростковом и юношеском возрасте, когда «лишь у 10 % подростков в случае самоубийства имеется истинное желание покончить собой, в остальных 90 % — это «крик о помощи». Суицидальное поведение помимо суицида включает в себя суицидальные покушения, попытки и проявления. К покушениям относят все суицидальные акты, не завершившиеся летально по причине, не зависящей от суицидента (обрыв веревки, своевременно проведенные реанимационные мероприятия. Суицидальными попытками считают демонстративно-установочные действия. К суицидальным проявлениям относят мысли, высказывания, намеки, не сопровождающиеся, однако, какими-либо действиями, направленными на лишение себя жизни.
Замовити повніше сторінки з періодичних видань скористуйтесь послугою

електронної доставки документів  ЕДД