Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Криміналістика


Література по темі:
 
1552333 
343.98:343.61(075.8)
К 63

Комаринська, Юлія Борисівна.  Розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті [Текст] : навчальний посібник / Ю. Б. Комаринська, О. І. Галаган ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 123 с.

У навчальному посібнику розкрито основи методики розслідування вбивств, що замасковані під такі, причиною яких с взаємодія, вплив будь-якої одиниці залізничного транспорту на людину, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

Навчальний посібник розрахований для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «магістр» за спеціальністю «Правознавство», а також для всіх, хто зацікавиться проблемами методики розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство па залізничному транспорті.