Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Криміналістика


Література по темі:
 
1552334 
343.98(075.8)
А 47

Алєксєєв, Олександр Олександрович.  Розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навчальний посібник / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 319 с.

У пропонованому посібнику розглянуто сучасні криміналістичні методики з урахуванням особливостей розслідування злочинів окремих видів.
Посібник розрахований на слідчих, працівників суду, прокуратури, оперативних підрозділів, захисників, курсантів, слухачів, аспірантів і професорсько- викладацький склад юридичних навчальних закладів та інших осіб, зацікавлених у протидії злочинності.