Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Криміналістика


Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)
 
1556273 
343.98(477)(076)
П 78

Проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні [Текст] : зразки та бланки процесуальних документів: практ. посібник-коментар / упоряд. А. В. Григоренко. - Київ: Центр учбової літератури, 2018. - 164 с.


1556159
343.983(07)
М 48

Мельник, Роман Володимирович. Дослідження вогнепальної зброї, переробленої з макетів масогабаритних (ММГ), та її сліди на кулях і гільзах [Текст] : інформаційно-довідковий посібник / Р. В. Мельник ; Держ. н.-д. експерт.-криміналіст. центр. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 32 с.


1552390
343.983(02.064)
М 48

Мельник, Роман Володимирович.  Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження об'єктів, перероблених у вогнепальну зброю [Текст] : монографія / Р. В. Мельник. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 184 с.


1552334 
343.98(075.8)
А 47

Алєксєєв, Олександр Олександрович.  Розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навчальний посібник / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 319 с.


1552333 
343.98:343.61(075.8)
К 63

Комаринська, Юлія Борисівна.  Розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті [Текст] : навчальний посібник / Ю. Б. Комаринська, О. І. Галаган ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 123 с.


1552332 
343.983(02.064)
П 50

Поліщук, Володимир Васильович.  Розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об'єктів, перероблених у вогнепальну зброю [Текст] : монографія / В. В. Поліщук, Р. В. Мельник. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 173 с.

1552192к 
343.98(02.064)
К 17

Калюга, Каріна Вікторівна.  Окрема криміналістична теорія про зовнішні ознаки та властивості особи злочинця [Текст] : монографія / К. В. Калюга. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. - 296 с.


1552103 
343.98(075.8)
К 82

Криміналістика: питання і відповіді [Текст] : навчальний посібник / А. В. Кофанов, О. Л. Кобилянський, Я. В. Кузьмічов та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 279 с.


1552102 
343.98(075.8)
У 31

Удовенко, Жанна Володимирівна.  Криміналістика [Текст] : конспект лекцій / Ж. В. Удовенко ; за заг. ред. В. І. Галаган ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т № 2. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 319 с.


1552100 
343.98(075.8)
К 82

Криміналістика [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 199 с.


1551923 
343.988(075.8)
В 43

Віктимологія [Текст] : навчальний посібник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред.: В. В. Голіна, Б. М. Головкін ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 306 с.