Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Юридична психологія


Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)
 
1552212 
159.9(075.8)
Р 65

Розов, Віталій Ігорович.  Основи психології для правоохоронців [Текст] / В. І. Розов. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : КНТ, 2017. - 305 с.


1543577 
88.9я73
П 75

Прикладна психологія [Текст] : навч. посібник / В. М. Павленко [и др.] ; ред. В. М. Павленко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. - 532 с.


1542086 
88.573я73
Р 65

Розов, Віталій Ігорович.  Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів [Текст] : навчальний посібник / В. І. Розов. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 160 с.