Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Кримінологія


Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)
 
1552112
343.9(075.8)
К 82

Кримінологія [Текст] : посібник для підготовки до іспитів / Д. Л. Тупчієнко ; упоряд. Д. Л. Тупчієнко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 239 с.


1549072 
343.979(02.064)
К 82

Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства [Текст] = Криминологическая характеристика преступности в истории человечества : монографія / Т. В. Корнякова [та ін.] ; ред. Н. О. Максіменцева. - Дніпро : Ліра, 2017. - 295, [2] с.


1545146 
67.51я9
К 67

Корнякова, Тетяна Всеволодівна. Віктимологічне моделювання у системі заходів забезпечення кримінологічної безпеки суспільства [Текст] : монографія / Т. В. Корнякова, О. Л. Соколенко, Г. С. Юзіков ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 219 с.


1541381 
67.51я73
К 67

Корнякова, Тетяна Всеволодівна.  Кримінологія [Текст] : навч. посібник / Т. В. Корнякова, Н. С. Юзікова. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 130 с.


1544580
67.51(4УКР)я9
С 50

Сметаніна, Наталія Володимирівна.  Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології [Текст] : монографія / Н. В. Сметаніна ; за заг. ред. В. В. Голіни ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 192 с.