Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Політика


Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)
 
ф1554026
323(477)"2006/2017"
Г 67
Горбулін, Володимир Павлович.  Хроніки передбачень: 2006-2017 [Текст] / В.П. Горбулін. - Харків : Фоліо, 2017. - 256 с.


1553819
323.1(477)(09)
Д 67
Донцов, Дмитро Іванович.  Ідеологія [Текст] / Д.І. Донцов; упоряд., авт. передм.: Ю.П. Винничук, С. Ленкавський. - Харків : Фоліо, 2017. - 570 с.


1552360 
328.18(477)(02.064)
Г 37
Гербеда, Сергій Володимирович.  Соціальний діалог в Україні: теоретичні питання [Текст] : монографія / С.В. Гербеда; за заг. ред. Н. Р. Нижник; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 150 с.


1552266 
32:316.7](477)(02.064)
П 68
Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя [Текст] : монографія / О.О. Безрук, Л. М. Герасіна, І.В. Головко та ін.; ред., авт. предм. М.П. Требін. - Харків : Право, 2017. - 558 с.


ф1551384
327(477)(09)
Х 19
Хандогій, Володимир Дмитрович.  Дипломатичні сюжети: Невигадані історії кар'єрного дипломата [Текст] / В. Хандогій. - Київ : Саміт-Книга, 2017. - 576 с.


ф1550794 
327(075.8)
Д 69
Дорош, Леся Олексіївна.  Вступ до спеціальності "Міжнародні відносини" [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Дорош, Ю.Я. Тишкун, Я.Б. Турчин; Най. ун-т "Львів. політех.". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 176 с.


1550594
327.5(02.064)
О-75
Особливості політичних конфліктів у сучасній Україні та світі [Текст] : монографія / Г.П. Щедрова [та ін.]; ред. Г.П. Щедрова ; Ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 148 с.


ф1548113
323.21(477)
П 78
Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні [Текст] : аналітична доповідь / Нац. ін-т стратег. дослідж.; кер. кол. В. М. Яблонський ; за заг. ред. О. А. Корнієвського. - Київ : НІСД, 2017. - 56 с.