Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Педагогіка


Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)
 
1552508
373.5.015.3:159.922.7
М 17
Максименко, Д.С.  Якщо підлітку важко навчатись у школі. Практична психологія [Текст] / Д. С. Максименко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 141 с.

1552474
373.3.016:811.161.2(02.064)
С 41
Сіранчук, Наталія Миколаївна. Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови [Текст] : монографія / Н. М. Сіранчук ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 288 с.

1552389 
378.011.3-051
Г 79
Греб, Марія Михайлівна.  Теоретичні засади навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкових класів [Текст] : монографія / М. М. Греб ; ред. С. О. Караман ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 318 с.

1552384 
373.3/.5.016:535(07)
В 27
Величко, Степан Петрович.  Сучасні технології у навчальному експерименті з оптики [Текст] : посібник для вчителів фізики / С. П. Величко, Л. Д. Костенко, О. С. Кузьменко. - 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КНТ, 2018. - 262 с.
 
1552237
159.9
К 88
Кудряшева, Людмила Александровна. Педагогика и психология [Текст] / Л. А. Кудряшева. - Київ : Сварог, 2018. - 159 с.

1552209
376(075.8)
Ш 37
Шевців, Зоя Михайлівна.  Основи інклюзивної педагогіки [Текст] : підручник / З. М. Шевців. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 247 с.

1552139 
378.016(075.8)
К 20
Каплінський, Василь.  Методика викладання у вищій школі [Текст] : навчальний посібник / В. В. Каплінський. - Київ : КНТ, 2018. - 225 с.

1552024
37.091.33-027.22(07)
Ф 33
Федорова, Людмила Ивановна.  Игра: дидактическая, ролевая, деловая. Решение учебных и профессиональных проблем [Текст] / Л. И. Федорова. - Київ : СВАРОГ, 2018. - 174 с.

1551878
373.3/.5.026(075.8)
К 20
Каплінський, Василь.  100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення [Текст] : навчальний посібник / В. В. Каплінський. - 7-ме вид. - Київ : КНТ, 2018. - 79 с.

1549739 
373.035(477)
Т 41
Тимофєєв, Валерій Якович.  Школа козацько-лицарського виховання [Текст] : з досвіду роботи директора школи / В. Я. Тимофєєв. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 260 с.

1549630
37.017:17]-53(477)(072)
Ч-46
Череповська, Наталія Іванівна.  Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. І. Череповська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. - 156 с.

1549382 
373.06:159.922
Р 28
Рашковська, Ілона Владиславівна.  Формування психологічного клімату в школі [Текст] / І. Рашковська ; упоряд. Т. Червонна. - Київ : Видавнича група Шкільний світ, 2017. - 152 с.