Архiв надходжень

Переглянути цікавi надходження


« початок ‹ назад ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... вперед › кінець »
 

1551300кп хр ; 070"20"
Антонов-Овсеенко, А. А. Журналистика ХХІ. Новые СМИ и свобода слова [Текст] / А. Антонов-Овсеенко.- Харьков : Фолио.-2017.- 267c. XXI століття ознаменувалося поширенням нового виду ЗМІ - онлайн-медіа, що дало привід заговорити про вмирання їх «традиційних» видів. Але розвиток мультимедійності, процес конвергенції забезпечили успіх використання старими ЗМІ принципово нових технологій. Чи не змінилося головне: для створення професійних ЗМІ як і раніше потрібні професійні навички і вміння. Ще одна неодмінна умова полягає в дотриманні норм професійної журналістської етики - як і загальнолюдських норм моралі. Крім того, не слід плутати професійну журналістику з військово-політичною пропагандою, яскраві зразки якої явили світу з початком XXI століття більшість ЗМІ в Росії і подібних їй країнах розвиненої автократії. Там одночасно з розвитком ЗМІ відточує свою згубну майстерність і цензура; її нові, витончені види і форми також детально описані в книзі.


м1551488кп хр ; 94(477)"19"
В’ятрович, В. М. (Не)історичні миті [Текст] : нариси про минулі сто років / В. М. В’ятрович.- Харків : Клуб сімейного дозвілля.-2017.- 176c. Розуміти минуле, щоб впевнено дивитись у майбутнє! Це розповіді не про знайомі з підручників події минулого. Тут ідеться про ті, які можна назвати митями фокусування історії, коли в одній хвилині відбивається життя всього покоління.(Не)історичні миті, які лягли в основу цієї книжки, вихоплено з останнього століття української історії: потяг, що везе київських студентів під станцію Крути; хлопчик в українському селі, який вмирає від голоду 1933-го; радянський концтабір, де гине поет, але лишаються жити його вірші…


1550001кп хр ; 94(47+57)
Саттер, Д. Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу [Текст] = Age of delirium / Д. Саттер ; пер. з англ. Н. Комарової ; [Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп.- К. : Дух і літера.-2017.- 527c. Радянський Союз став першою в історії державою, в якій офіційна ідеологія пронизувала всі сфери й рівні життя, перетворюючи громадян на безликі та взаємозамінні гвинтики колосальної системи. Американський журналіст Девід Саттер, який у 1970‒1990-ті роки працював кореспондентом в СРСР, в своїй книзі показує життя радянських людей і трагічні наслідки цього соціального експерименту.


1548234кп хр ; 94:336.22](470+571)(02.064)
Темушев, С. Н. Налоги и дань в Древней Руси [Текст] / С. Н. Темушев ; Белорус. гос. ун-т.- Минск : БГУ.-2015.- 279c. Монографія присвячена одній з найскладніших тем в історії Стародавньої Русі домонгольського періоду - функціонуванню податково-данинної системи, яку слід віднести до числа обов'язкових елементів державності. Значну увагу приділено проблемі шляхів і чинників виникнення державного фіску, змістом виплат, визначення посадових осіб, які здійснювали збір податків-данини. Поряд з державним фіском звернуто увагу на зберігалася данинної залежності периферійних «племен» Русі.


ф1551384кп хр ; 327(477)(09)
Хандогій, В. Д. Дипломатичні сюжети: Невигадані історії кар'єрного дипломата [Текст] / В. Хандогій.- К. : Саміт-Книга.-2017.- 576c. Книга, яку ви тримаєте в руках, — це погляд професіонала на українську дипломатію через призму свого майже 40-річного досвіду. Пройдений автором кар’єрний шлях від аташе до Надзвичайного і Повноважного Посла, одного з керівників зовнішньополітичного відомства України, залишив у пам’яті цікаві сюжети, які можуть бути актуальними й сьогодні. Робота в дипломатичних установах УРСР, СРСР, РФ, а також сучасної України дозволили накопичити унікальний досвід, яким автор щедро ділиться з читачами. Головний висновок, на який наштовхують ці невигадані історії: без знання та об’єктивного розуміння минулого неможливо побудувати достойне України майбутнє.


1549955кп чз ; 94(477)
Шаповал, Ю. І. Торкнутись історії [Текст] / Ю. Шаповал ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса.- К. : Парламент. вид-во.-2017.- 501c. Історія залишається в Україні предметом щонайгостріших дискусій, щонайнесподіваніших відкриттів і щонаглибшого читацького зацікавлення. Юрій Шаповал – знавець її таємниць, дослідник архівів, публікатор незнаних фактів і документів, учений із міжнародним ім’ям. І водночас він – талановитий популяризатор історичних знань, автор незмінно цікавих телевізійних програм, документальних фільмів, радіопередач і газетних оповідей. Його книжка присвячена саме таким, злободенним проблемам нашої давнішої й зовсім недавньої історії, сповненої не лише «білих плям», а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань, на які нелегко знайти переконливу і прийнятну для всіх відповідь.


1551293кп хр ; 57
Тайны живой природы. Загадочные животные и растения [Текст] / сост. С. Реутов.- Харьков: Клуб Семейного Досуга.-2016.- 320c. Незважаючи на те, що нога людини вже ступила в ХХI століття — століття високих технологій та інформаційного суспільства, загадок і таємниць у нашому житті не стало менше. Ми вважаємо, що природа нашої планети повністю вивчена, але продовжуємо отримувати свідоцтва присутності тварин і рослин невідомих видів. Усі ці питання давно вже могли бути забуті, якби не виняткові та незрозумілі випадки, які відбуваються в різних куточках планети і розбурхують розум не лише обивателів, а й науковців.


1533460кп хр ; 26.323.91
Адаев, А. Воскресение Атлантиды [Текст] / А. Адаев.- Николаев : Илион.-2007.- 380c. Автор вперше подає доісторичну цивілізацію не як конгломерат культур окремих народів і народностей, а як єдину загальнопланетарну систему цивілізації, що передбачає системне дослідження всіх головних елементів, що характеризують людство: інтелект, мова, письмо, наукові знання і технологію. Системний підхід дозволяє розрахувати координати Атлантиди та ідентифікувати її за всіма ознаками творів Платона, міфологічної інформації і в повній відповідності з сучасними науковими даними.


1533901кп хр ; 28.021
Баландин, Р. К. Загадки теории эволюции. В чем ошибался Дарвин [Текст] / Р. К. Баландин.- М. : Вече.-2014.- 320c. Ідея розвитку - одна значних таємниць буття - залишається надзвичайно важливою для пізнання земного життя і сенсу нашого існування. На жаль, еволюційна теорія Дарвіна, заснована на принципі природного відбору, сьогодні не може пояснити появи розумних істот. У пошуках братів по розуму астрофізики прослуховують і переглядають космічні далі. Настав час осмислювати складні природні процеси, намагаючись осягнути їх зміст. Книга в полемічному ключі розглядає сучасні наукові та філософські аспекти еволюційної теорії.


1551214кп хр ; 524.8
Гокінг, С. Великий замисел [Текст] / С. Гокінг, Л. Млодінов ; пер. з англ. М. Климчук.- Харків : Клуб Сімейного Дозвілля.-2018.- 208c. Книжка, яка розкриває всі таємниці виникнення Всесвіту. Книжка написана живою мовою й розрахована на широке коло читачів без академічних знань з фізики. Це історія Всесвіту, в контексті якої автори спростовують традиційну теорію його появи, по-новому осмислюють теорію Великого вибуху та заперечують думку про те, що Земля — єдина планета, на якій є життя. Що, як окрім нашої галактики та всесвіту існує безліч інших унікальних космічних об’єктів?