Диліжанс часу

Сторінка про рідкісні видання з фондів бібліотеки, повні тексти яких розміщені на нашому сайті
у КРАЄЗНАВЧІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ та ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ "КОЛЕКЦІЇ".


Політика у часі

Словники як віддзеркалення історії суспільства. Феномен політики дуже обмежений у часі і просторі, а мистецтво і наука врядування постійно змінюються і це відбивається у словниках конкретної епохи. У кожному виданні постають ідеї, погляди та думки щодо розвитку, теорії та історії політики. Порівняйте видання радянської доби – 1930-1980 років та сучасності – 2000 років і на власні очі побачите еволюцію суспільства.

Повніше


Право — обумовлена природою людини і суспільства система норм, тобто певних встановлених правил поведінки, які існують для регулювання суспільних відносин.

Пропонуємо до вашої уваги два видання початку минулого сторіччя з нотаріату та цивільного судочинства.

Повніше


Mickiewicz, Adam. Pisma [Текст]. Т.1 / A. Mickiewicz; Wydał Józef Kallenbach. - Brody : West, 1911. - 229 s. - (Nasi wielcy pisarze). – [пол. мов.]

Міцкевич залишив чималий творчий спадок, цікавий як своєю художньою формою, майстерністю та довершеністю, так і тією надзвичайно вагомою суспільною проблематикою, яку він порушує. Як і багато інших письменників тієї історичної доби, Міцкевич у своїй творчій еволюції проходить шлях від класицизму до романтизму, а в окремих творах вдається вже й до елементів реалістичної поетики.


Повніше

Судово-технічна експертиза документів – це криміналістична експертиза, мета якої полягає у встановлені фактів і обставин виготовлення документу та способів зміни його змісту.


Повніше


Без перебільшення раритетні видання з історії України зразка початку та середини минулого сторіччя. Неупереджена інформація без цензури, побачила світ у Детройті, Відні, Празі, Канаді, місті Лева. Свого часу літературу передано українською діаспорою у Канаді до Канадсько-українського бібліотечного центру ДОУНБ.


Повніше

Колекція дисертацій з медицини


XIX століття – початок технічної революції та доба культурного злету для значної частини народів світу. Література, музика, театральне та образотворче мистецтво, народження кінематографа – важко перелічити всі грані прориву людства на ниві прекрасного.


Повніше

Реклама – не тільки двигун торгівлі, а ще й відомості про далеке минуле. Публічні та приватні оголошення розповідають про побутове життя людей, промисловий розвиток міста, культурні та мистецькі події.

Поніше

Short Cuts to Home Sewing [Текст] : the Modern Singer Way. - U.S.A : Singer Sewing Machine Co., 1927. - 48 p. - [англ. мов.]

How to make draperies / Slip Covers, Cushions and other Home Furnishings [Текст] : the modern Singer Way. - U.S.A : Singer Sewimg Machine Co., 1927. - 64 p. - [англ. мов.]

Багатодітна американська  родина. Гра у театрі. Улюблена роль - шекспировський Ричард. Гастролі у складі невеличкої власної трупи. Водночас винаходи та сфера діяльності – промисловість.

Повніше


Gnecchi, F. Guida numismatica universale [Текст] : contenente 6278 indirizzi / F. Gnecchi, E. Gnecchi. - 4 ed. - Milano : Ulrico Hoepli, 1903. - 608 p. + appendice. – [англ. мов.]

Колекціонування монет є одним з найдавніших занять. Захоплення монетами почалося ще в часи Середньовіччя. Пік популярності нумізматики припав на епоху Відродження, а саме на XIV століття. Нумізматика й на сьогодні не полишає своєї популярності.


Повніше


Bizet, Georges.  Carmen [Ноты] : oper in 4 Akten : klavierauszug zu zwei Händen mit erläuterndem Text von Gustav F. Kogel / G. Bizet ; авт. примеч. G. F. Kogel. - Leipzig : Breitkopf & Härtel Edition, 1906. - 154 с. – [нім. мов.]

У виданні представлений нотний запис опери Жоржа Бізе «Кармен». За основу опери був узятий сюжет новели Проспера Меріме «Кармен» (опублікований у 1845 р.).  Ідею Жоржа Бізе використати сюжет новели для опери підтримали Анрі Мельяк та  Людвиг Галеві, які заходилися писати лібрето. Влітку 1874 р. опера була повністю закінчена, і весною 1875 р. в столиці Франції, в Опера комік відбулася її прем’єра.

Повніше


Линней, Карл. Карла Линнеа Разсуждения первое об употреблении коффеа второе о человекообразных / К. Линней ; переведены с. корректором И. Тредиаковским. – СПб. : Печ. при Арт. и инж. шляхет. кадет. корпусе, 1777. - 47 с. : ил. – [рос. мов.]

Карл Лінней у своїх роздумах про використання кави розкриває сюжет виникнення напою, датований роками та цікавими подробицями, описує спеціальний посуд для приготування кави, розповідає як подавати каву гостям за європейськими та східними правилам, висвітлює його вплив на організм.
Автор, розмірковуючи про людиноподібних мавп не тільки їх описує, а й наводить цікаві свідчення мандрівників.
Повніше


Zimorowic, Jozef Bartlomiej. Historya miasta Lwowa, krolestw Galicyi i Lodomeryi stolicy. Z opisaniem dokladnem okolic i potroynego oblezenia [Текст] / J. B. Zimorowic. - Lwow : Jozef Schnayder, 1835. - 508 p. – [пол. мов.]

Праця львівського історика, радника і бургомістра XVII ст. Юзефа Бартоломея Зіморовича охоплює період з 1270 до 1632 року; містить вступ, у якому автор намагається відтворити походження русинів (українців) та три розділи історії міста за періодами домінування у ньому трьох різних народів - «Львів руський», «Львів німецький» та «Львів польський». При роботі над хронікою Зіморович використав документи міського архіву, спогади та історичні праці сучасників, власні спомини.

Повніше


Кубе, А. Н. История фаянса [Текст] / А. Н. Кубе. - Берлин : Государственное издательство, 1923. - 123 с. – [рос. мов.]

Класична праця по історії розвитку стилів фаянсу і майоліки. У книзі освітлюється історія фаянсового виробництва, мусульманська, іспано-мавританська кераміка, італійська майоліка, французький фаянс 18 сторіччя. Видання ілюстроване та орієнтоване на фахівців і всіх, хто цікавиться таким різновидом мистецтва.

Повніше

Боплан, Г.  Описание Украины [Текст] / Г. Боплан. - СПб. : Тип. Карла Крайя, 1832. - 179 с. -  пер. с фр. – [рос. мов.]

«Описания Украины» авторства французького інженера і військового картографа Гійома (Вільгельма) Левассера де Боплана –одне із найважливіших історичних джерел, в якому розповідається про Україну XVII ст. Книга містить унікальні свідчення очевидця про природу України, положення та побут селян та козаків, морських походах запорожців. Автор надає географічні та економічні відомості про Україну, пропонує інформацію про кримських татар, українське козацтво, польське дворянство та королів, та ін. Протягом XVIII-XIX століть «Опис» було перекладено англійською, німецькою, польською, російською мовами. Український переклад Я. Кравця з'явився у 1981 році. Тривалий час робота Боплана залишалася для західноєвропейських читачів цінним джерелом інформації про Україну та її народ.

Повніше


Demogeot, J. Histoire de la litterature francaise [Текст] : depuis ses origines jusqu'a nos jours / J. Demogeot. - 3 -me ed. - Paris : Hachette, 1857. - 678 p. – [фр. мов.]

Третє перевидання праці з історії французької літератури від її походження до початку 19 століття, під редакцією відомого французького літературознавця та письменника, професора риторики в імператорському ліцеї Сент-Луї, а також доцента Сорбонни Жака Клода Деможе, доповнене посиланнями і додатком.

Повніше


Денежный отчет Днепровской уездной земской управы за 1911 год [Текст]. - Алешки : Типо-Литогр. Л.Г.Шпиро, 1912. - 321 с.: прил. – [рос. мов.]
Денежный отчет Днепровской уездной земской управы за 1912 год [Текст]. - Алешки : Типо-Литогр. Л.Г.Шпиро, 1913. - 333 с.: прил. – [рос. мов.]

Повніше


Новий український колядник [Текст] : збірка колядок і щедрівок / Видав І.Тиктор. - Інсбрук, 1945. - 26 с.


Український колядник / О.Н.Вояковський ; обгортка і заставки Е. Козака. - Мюнхен, 1945. - 31 с.Повніше