Архiв надходжень

Переглянути цікавi надходження


« початок ‹ назад ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... вперед › кінець »
 

1567825кп мп ; 929.7(477.63)"17/19"(02.064)
Заруба, В. М. Загублені у часі. Нариси з історії катеринославського дворянства [Текст] / В. М. Заруба.- Дніпро : Ліра, 2020.- 216c.

«Загублені у часі» – це збірник нарисів та есеїв з історії, генеалогії та побуту катеринославських дворян від останньої чверті ХVІІІ до перших десятиліть ХХ століття. У монографії автор Віктор Заруба досліджує важливі історіографічні проблеми нашої минувшини: військово-політичні події, формування і розвиток адміністративно-територіального устрою Полудневої України, стратифікацію місцевих соціальних еліт, мікроісторію окремих родин, персоналій та дворянських садиб. Окрім значного комплексу архівних джерел, автор використав спомини Д. Ґнєдіна, нотатки О. Афанасьєва-Чужбинського, а також уривки із мемуарів О. Смирнової- Россет, М. Загряжського, О. Пишчевича, О. Гангеблова, С. Скалон, В. Круп’янського, С. Андрієвського, І. Глухова, В. Ярославського та ін. Зміст книжки зацікавить істориків, краєзнавців, працівників архівних установ, бібліотек і музеїв.

Книга у каталогзі


ф1555859кп мп ; 94(477.63)
Заруба, В. М. Історико-статистичні описи поселень Верхньодніпровського та Катеринославського повітів [Текст] / В. М. Заруба.- Дніпро : Ліра, 2018.- 320c.

У книжці, на підставі широкого кола архівних та наявних у вільному доступі джерел, подається детальний історико-статистичний опис поселень правобережної частини наддніпрянських повітів Катеринославської губернії від ліквідації Запорізької Січі до 1 січня 1917 р. Долучено вагомий додаток архівних документів, які ілюструють процеси заселення краю та характеризують стан поселених місць у різні історичні періоди. Для істориків, краєзнавців, працівників архівних установ, бібліотек, музеїв.

Книга у каталозі


м1555102кп мп ; 94(477.63)"18"(092)
Кочергін, І. О. Олександр Поль. Геній міста на Дніпрі [Текст] / І. О. Кочергін ; худож. Є. Самойленко.- Дніпро : Герда, 2018.- 111c.

Книга присвячена видатному діячу Придніпровського краю, засновникові промислових розробок криворізьких залізних руд, підприємцю, благодійнику, пристрасному колекціонеру і збирачу історичних скарбів. У виданні розповідається про походження, становлення особистості, роботу в різних установах, що виникли внаслідок реформ Олександра ІІ, підприємницьку, колекціонерську і доброчинну діяльність О.М. Поля. Книга стане у нагоді історикам, краєзнавцям, журналістам, мешканцям Дніпра та області, а також усім, хто цікавиться історією рідного краю.

Книга у каталозі


1548002кп мп ; 72(477.63-25)(09)
Кузикова, Л. Н. Екатеринослав - Днепропетровск. Сооружения екатеринославской поры в Днепропетровске ХХІ века [Текст] / Л. Н. Кузикова, А. Б. Кузиков.- Суми : СумДПУ, 2015.- 149c.

В альбомі систематизовано відомості про будівлі і споруди міста Дніпро, які були побудовані в Катеринославську пору в 1787 - 1917 роках. У новій книзі автор зібрала інформацію про всі дореволюційні будинки. Про кожний будинок, про кожну будівлю в книзі представлена ​​повна інформація про час побудови, архітектурні особливості, власників. Інформацію супроводжують міні-нариси про історію, незвичайні факти про цей об'єкт, пережиті ним події. Альбом чудово ілюстрований - розповідь про кожну будівлю супроводжується його архівних і сучасних фото.

Книга у каталозі


ф1571484кп мп ; 94(477.63-25)"1787/2020"(092)
Лазебник, В. І. Міський голова: від Катеринослава до Дніпра. 1787-2020 [Текст] / В. Лазебник.- Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2021.- 96c.

Книга від почесної громадянки Дніпра, історикині Валентини Іванівни Лазебник розповідає про людей, що витворили наше сьогодення, їх внесоки у розвиток міста – про міських голів від часів Катеринослава до Дніпра. Видана робота за ініціативи та підтримки Дніпровської міської ради. Валентина Іванівна Лазебник – історик, краєзнавець, публіцист, музейник, почесна громадянка Дніпра. Автор монографій: «Озерка наша. Исторический очерк о Днепропетровском Центральном рынке», «Сталь у степу. Погляд з України. Історичні нарис», «Неизвестная Екатеринославщина: исторические очерки», «Почесні громадяни міста Катеринослава. 1868-1917».


1554326кп край ; 94(477.63-25)
Старостин, В. С. Улицы Днепра [Текст] / В. С. Старостин.- Харьков : Фолио, 2018.- 314c.

Чотири прогулянки по Дніпру ... Багато це чи мало? Для міста-мільйонника з двома з половиною тисячами вулиць - начебто не багато. Для міста, яке звикло вважати себе «вічно молодим», - більш ніж достатньо. Оцінювати можна по-різному. У будь-якому випадку це чотири неспішні піші прогулянки, кожна з яких дозволить цікаво провести день у Дніпрі. Цілих чотири дні, присвячених упізнанню міста з дещо незвичного боку...


1554326кп край ; 94(477.63-25)
Старостин, В. С. Улицы Днепра [Текст] / В. С. Старостин.- Харьков : Фолио, 2018.- 314c.

Чотири прогулянки по Дніпру ... Багато це чи мало? Для міста-мільйонника з двома з половиною тисячами вулиць - начебто не багато. Для міста, яке звикло вважати себе «вічно молодим», - більш ніж достатньо. Оцінювати можна по-різному. У будь-якому випадку це чотири неспішні піші прогулянки, кожна з яких дозволить цікаво провести день у Дніпрі. Цілих чотири дні, присвячених упізнанню міста з дещо незвичного боку...


м1547923кп край ; 726:272-523.4](477.63-25)(09)
Старостін, В. С. Історія костьолу м. Катеринослав [Текст] / В. Старостін, В. Клейст.- Харків : Харків. приват. музей міської садиби, 2012.- 72c.

Книга присвячена історії костьолу сучасного м. Дніпро. Автори ввели в науковий світ доволі велику кількість документів із Російського Державного історичного архіву (м. Санкт- Петербург), доповнили тексти значною кількістю ілюстрацій. Фактичний матеріал величезний по об'єму, скрупульозність дослідження досягає найвищої планки, на жаль відсутня лірика. Для всіх хто цікавиться історією та архітектурою України.


ф1567812кп мп ; 929.7(477.63)"18/19"
Чабан, Н. П. Усадьбы и судьбы. Дворянские гнезда Приднепровья [Текст] / Н. П. Чабан, О. Н. Мороз.- Днепр : Лира, 2019.- 368c.

Ця книга є першою спробою розповісти про дворянські гнізда Катеринославщини та їхніх господарів – представників відомих на Придніпров’ї родів Воронцових-Дашкових, Ностіців, Синельникових, Мізків, Алексєєвих, Урусових, Струкових, Кащенків та інших. Подано маловідомі сторінки минулого краю, історія створення, розквіту і занепаду панських садиб. Автор написав 15 нарисів про історичні об'єкти Дніпропетровщини. Серед них: заміська резиденція Хрінникова у Магдалинівському районі, земський маєток Романово, притулок Василя Кащенка та маєток Миклашевського в Синельниковському районі. Нариси доповнив 320 ілюстраціями.


ф1551178кп мп ; 94(477.63-25)"18"
Черевик, Ю. И. Дореволюционный Екатеринослав [Текст] / Ю. И. Черевик.- Днепр : Монолит, 2018.- 516c.

Історія Катеринослава. Тема завжди цікава та приваблююча. До вашої уваги нове видання у документально-художньому форматі краєзнавця Юрія Черевика. Світське та духовне життя міста у дорадянський період, якими були наші предки, який вигляд мав Олександр Пушкін, коли приїхав до Катеринослава, які клуби та з якими іграми і послугами існували, як з'явився головний проспект, який зараз названий ім'ям Дмитра Яворницького, як була народжена наша бібліотека та цікаві подробиці про тих, хто стояв біля витоків її діяльності – ось лише деякі сторінки цього екскурсу в історію.