Дніпропетровська бібліотечна асоціація


 

Секції ДБА 

Положення про відзнаку

Положення про читацький марафон

Положенння про членство в ДБА


Бланк заяви
індивідуального члена ДБА

Правління

Презентація ДБА

Видання ДБА

Проєкти ДБА. Читаємо разом


Дніпропетровська бібліотечна асоціація (далі за текстом - ДБА) - самостійна громадська організація, яка об’єднує людей, професійно пов'язаних з бібліотечною справою, бібліографічною та інформаційною діяльністю, та тих, хто зацікавлений у їх розвитку.


1.2. ДБА у своїй діяльності керується Конституцією України, діючим законодавством та даним Статутом.

1.3. ДБА прагне силами громадськості сприяти розвиткові бібліотечної справи, а також професійній консолідації бібліотекарів Дніпропетровської області, захистові їх професійних та соціальних прав.

1.4. ДБА діє за принципами добровільності, демократії, гласності, самоуправління, законності та рівноправності членів.

1.5. ДБА прагне здійснювати свою діяльність у тісному співробітництві з громадськими, державними та іншими організаціями суспільного руху і окремими громадянами в Дніпропетровській області та за її межами. Представники ДБА входять до складу колегіальних органів керівництва бібліотечною справою та до інших гуманітарних сфер.

1.6. ДБА діє на території Дніпропетровської області.

1.7. Місцезнаходження ДБА та її керівних органів - м. Дніпропетровськ, вул. Савченка,10, тел. 731-91-14


2. Цілі та завдання ДБА


2.1. Розвиток бібліотечної справи, бібліографічної та інформаційної діяльності та консолідація всіх, хто служить книзі і читачеві, захист їх професіональних інтересів і соціальних прав;

2.2. Задоволення професійних інтересів членів ДБА, в тому числі на основі розширення міжнародних зв'язків, сприяння відродженню і розвиткові української національної культури;

2.3. Удосконалення бібліотечної справи на основі кращих вітчизняних та зарубіжних традицій і передового досвіду;

2.4. Здійснення громадського контролю за станом бібліотечної справи в Дніпропетровській області;


2.5. Підвищення професіоналізму бібліотекарів, розвиток системи безперервної освіти, формування середовища професійного спілкування;

2.6. Організація наукових досліджень, поширення та втілення в життя їх результатів;

2.7. Соціальний захист бібліотечних працівників.


Статут ДБА


Для отримання відомостей про Статут ДБА в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань необхідно вибрати опцію «Результат надання адміністративних послуг» та ввести в поле "Пошуковий запит" унікальний номер «Код» 4245900201 на сайті Міністерства юстиції України
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch


Реквізіти ДБА

(для благодійних внесків)

Р/Р 26000104311002

Банк АТ «ІМЕКСБАНК» у м. Одеса відділення № 314 в м. Дніпропетровськ

МФО 328384

ЄДРПОУ 37007001