КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

1 2 3 4 5 6 7 вперед › кінець »
 

Право України
Науковий журнал
 
 

Загальнодержавне періодичне юридичне видання було засноване у 1922 р.
Метою видання є опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності з метою розвитку української національної юридичної науки, удосконалення чинного законодавства.
На сторінках видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід; практики Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного та міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів тощо.
Цільова аудиторія: науковці у сфері юриспруденції, адвокати, судді, прокурори, слідчі, студенти юридичних вищих навчальних закладів, практикуючі юристи, працівники юридичної галузі тощо.
Періодичність – щомісячно.
Мови видання: українська, англійська.
Відділ періодики отримує це видання з 1959 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87

Сторінки журналу :   1 

Philosophy, economics and law review
Обозрение философии, экономики и права
 
 

Журнал «Обозрение философии, экономики и права» зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12 червня 2020 р.
Засновник та видавець – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.
Электронна пошта редакції: rvv_vonr@dduvs.in.ua
В журналі представлені дослідницькі роботи, які висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування та економіко-правові орієнтири існування людини на початку нового тисячоліття. Особлива увага приділяється формам їх прояви та відображення у філософії, економіці та праві.
Журнал включений до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних, філософських, економічних наук. опубліковано (наказ МОН України від 10.10.2022 р. № 894).
Журнал виходить два и на рік.
Контактный телефон +380937450505.
Мова видання: англійська
Відділ документів іноземними мовами отримував це видання у 2021та 2022 роках.
Вашій увазі пропонується зміст.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ документів іноземними мовами ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 80
Сторінки журналу :   1 

Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Право
Науковий журнал
 
 

Мета видання є висвітлення результатів новітніх досліджень та досягнень юридичної науки за всіма аспектами суспільного та економічного розвитку України та світової спільноти.
Проблематика і завдання видання:
• публікації статей з актуальних проблем держави і права, теорії та історії держави і права; історії політичних і правових вчень, публічного права, приватного права, криміналістики, кримінології, судової експертизи, оперативно-розшукової діяльності, правоохоронної діяльності, судоустрою, прокуратури та адвокатури, міжнародного права та міжнародних відносин, філософії права, національної безпеки;
• сприяння розвитку вітчизняної юридичної науки, її теоретичних та практичних надбань у взаємозв’язку з іншими галузями соціогуманітарного знання, зокрема філософії, соціології, політології, історії, психології тощо;
• зміцнення наукових зав’язків між дослідниками на всеукраїнському та міжнародному рівнях.
Для наукових співробітників, професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти, фахівців-правознавців, студентів, широкого кола дослідників, юристів і працівників різних напрямків юридичної діяльності.
Періодичність: 2 номери на рік
Мова видання: Змішані мови: українська, англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, португальська тощо.
Засновник: Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» , (м. Дніпро).
Заснований у 2020 р.
Відділ періодики отримує це видання з 2021 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87

Сторінки журналу :   1   2 

Право України
Науковий журнал
 
 

Загальнодержавне періодичне юридичне видання було засноване у 1922 році.
Метою видання є опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності з метою розвитку української національної юридичної науки, удосконалення чинного законодавства.
На сторінках видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід; практики Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного та міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів тощо.
Цільова аудиторія: науковці у сфері юриспруденції, адвокати, судді, прокурори, слідчі, студенти юридичних вищих навчальних закладів, практикуючі юристи, працівники юридичної галузі тощо.
Відділ періодики отримує це видання з 1992 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731-92-87

Сторінки журналу :   1   2 

Закон і Бізнес
Журнал
 
 

Одне з найстаріших в Україні видань правової спрямованості. В газеті розміщуються інформаційні та аналітичні матеріали правової та економічної тематики, проводиться моніторинг законотворчого процесу в Україні, нормативно-правових актів міністерств і відомств, судової практики від місцевого до Верховного судів, а також рішень Європейського суду з прав людини.
Всеукраїнська щотижнева газета, що видається з 1991 року російською та українською мовами. З червня 2011 року виходить у кольоровому форматі.
Газета є генеральним медіа-партнером Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».
Відділ періодики отримує це видання з 1992 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами газети можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1 

Український юрист. Журнал сучасного правника
Фахове видання
 
 

Видання для сучасного юриста, яке тримає в курсі останніх тенденцій в світі юридичного бізнесу. На сторінках журналу відомі юристи з різних галузей права діляться думками щодо нинішнього стану законодавства і коментують проблемні аспекти юридичного ринку.
Також журнал висвітлює основні тенденції зарубіжних ринків юридичних послуг. Багато уваги приділяється організаційним питанням роботи юридичних офісів. У журналі юристи мають можливість прочитати матеріали, які допоможуть спланувати дозвілля і бути в курсі останніх новинок моди, авто і техніки.
Періодичність - щомісячно.
Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Сторінки журналу :   1   2 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Юридичний журнал
 
 

Є одним з масових професійних видань України. Видання поширює практичну, наукову та науково-методичну правову інформацію, нормативні акти за предметом регулювання суспільних відносин та практики застосування чинного законодавства. Нормативно-правові акти подаються в кодифікованому стані, супроводжуються зручними пошуковими засобами. Бюлетень друкує виключно офіційні матеріали. Нормативні акти отримуються в Управлінні комп’ютерних інформаційних систем Верховної Ради України.
Періодичність 1 раз в місяць.
Мова видання – українська.

Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
До Вашої уваги пропонуються перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Сторінки журналу :   1 

Держслужбовець
Фахова газета
 
 

Єдине спеціалізоване видання для працівників органів державної та судової влади і місцевого самоврядування.
У кожному номері видання:
• Офіційні консультації та роз'яснення з питань державної служби (відповідно до нового законодавства), служби в органах місцевого самоврядування, застосування норм чинного трудового законодавства.
• Оперативний і всебічний аналіз норм антикорупційного законодавства з публікацією «життєвих» прикладів і практичних рекомендацій.
• Судова практика та коментарі.
• Професійна інформація правового та управлінського характеру з питань нормативно-правового забезпечення роботи органів влади та місцевого самоврядування.
Авторський колектив видання — працівники органів виконавчої, судової влади і місцевого самоврядування «зі стажем», юристи-практики.
З метою більш детального роз’яснення вимог і практичного застосування конкретних законодавчих актів і нормативних документів колектив редакції проводить безкоштовні семінари та навчальні тренінги (з виїздом в регіони) і консультує читачів (очно, заочно і по телефону).
Газета «Держслужбовець» позиціонується як газета для керівників апарату, служб управління персоналом і юридичних служб.
Видається з 2012 року.
Періодичність — 1 раз на місяць.
Аудиторія газети: Керівники апарату, кадровики, юристи (на державній службі).
Відділ періодики отримує це видання з 2015 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1   2 

Адміністративне судочинства. Судова практика в адміністративних справах
Науково-практичний юридичний журнал
 
 

Журнал розміщує наукові статті, в яких розглядаються проблеми розмежування адміністративної та кримінальної юрисдикцій, деякі питання юрисдикційної належності судових спорів з приводу розпорядження землями державної та комунальної власності, щодо інформаційного забезпечення діяльності органів державного управління, розглядаються проблеми меж і способів захисту суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів приватних осіб в адміністративному судочинстві. стосовно адміністративно-правового забезпечення боротьби з тероризмом в Україні, розглянуто особливості судових спорів в сфері забезпечення культурних прав громадян.а також судові рішення Вищого адміністративного суду України, матеріали Пленуму ВАСУ.
Видавець : Юридичний дім «Ін юре».
Виходить щоквартально з 2006 року.
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1 

Судова апеляція
Науково-практичний журнал
 
 

Роль і місце судової влади у державі й суспільстві — одне з головних питань розвитку України, яка підтвердила своє прагнення розбудувати правову та демократичну державу. Важливим показником успішності зазначеного напряму є стан судової влади та судочинства в країні.
Нині це питання належить до категорії проблемних. Чинне законодавство про судоустрій не є досконалим. Внаслідок безсистемного реформування судової влади була створена громіздка і надто складна система судоустрою, яка не може забезпечити належного доступу громадян до правосуддя. А саме судочинство як на рівні судів першої інстанції так і апеляційних та касаційних інстанцій не відповідає потребам судового захисту прав і інтересів громадян, забезпеченню законності країні.
Дещо осторонь виявились, зокрема, проблеми судової апеляції. Апеляційне оскарження – один із найпоширеніших у сучасному судочинстві способів оскарження судових рішень, які не набрали чинності, в суді вищої інстанції (апеляційному суді). Цей спосіб оскарження судових рішень існує, зокрема, у Великій Британії, Франції, Бельгії, Німеччині, Австрії, Росії, США та багатьох інших країнах.
Саме цим зумовлена необхідність заснування спеціального науково-практичного журналу «Судова апеляція». Ініціювали його Інститут держави і права ім. В. М. Корецького HAH України та Апеляційний суд м. Києва.
Передбачається, що на його сторінках знайдуть висвітлення актуальні теоретичні проблеми судової апеляції, будуть широко представлені практика діяльності апеляційних судів України та досвід апеляційного провадження у зарубіжних країнах. Подаватимуться матеріали з історії судової апеляції, наукові та науково-практичні конференції з відповідних питань, нові книги з питань судоустрою і судочинства та рецензії на них тощо.
Судова апеляція є складовим елементом судочинства. Вона тісно пов'язана з розглядом справ судами першої інстанції, судовою касацією тощо. Зважаючи на це, в журналі друкуються й статті, присвячені загальним проблемам судоустрою і судочинства, участі у розгляді апеляцій адвокатів, прокурорів тощо.
Журнал розрахований на працівників судових та інших правоохоронних органів, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями судової апеляції.
Редакція журналу сподівається що це видання сприятиме вирішенню актуальних проблем судоустрою і судочинства в нашій країні, більш ефективному використанню інституту судової апеляції у забезпеченні законності при вирішенні судових справ.
Журнал виходить 1 раз на квартал.
Мова видання – українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2016 року.
До Вашої уваги пропонуються перші сторінки статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1   2