КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... вперед › кінець »
 

Мистецтво та освіта
Науково-методичний журнал
 
 

Журнал «Мистецтво та освіта» виходить чотири рази на рік. Він допоможе фахівцям познайомитися з європейським досвідом формування художньо-практичної компетентності особистості, відкриє мистецтво в освітньому просторі школи : Україна – Європа. В 1-2 номері за 2022 рік розглядається робота вчителя музичного мистецтва над опануванням учнями початкових класів засобів музичної виразності. Дане видання в теоретичному та методичному викладі показує як оволодіти системою вмінь і навичок у галузі мистецтва, сформувати світогляд, креативні і комунікативні якості.
З цим виданням ви можете познайомитися у відділі документів з питань мистецтв ДОУНБ за адресою: проспект Д. Яворницького, 18, кімната 21.
Сторінки журналу :   1 

Кіно-театр
Академічне видання в галузі мистецтвознавства
 
 

Журнал «Кіно-Театр» заснований у 1995 році Національним університетом «Києво-Могилянської Академії» за участі Міністерства Культури і туризму України. Видається кожні два місяці, тиражем 800-1000 примірників, не продається в мережі вільного продажу преси.
«Кіно-Театр» – є серйозним, академічним виданням в галузі мистецтвознавства, але без «пихатих мудрувань» і орієнтується на реального читача. Він поєднує свій академізм з популярністю, висвітлюючи сучасний кіно- і театральний процес. До роботи в журналі постійно залучаються студенти і викладачі курсу «Кіномистецтво» Києво-Могилянської Академії.
У цьому номері відображені актуальні теми кінознавства.
З цим номером можна познайомитися у відділі мистецтва обласної наукової бібліотеки за адресою: пр. Д. Яворницького, 18, кімната 21
Сторінки журналу :   1 

Іноземні мови ("Foreign Languages")
науково-методичний журнал
 
 

Іноземні мови ("Foreign Languages") – науково-методичний журнал
Журнал перереєстрований МОН України як наукове фахове видання 21.12.2015(Наказ № 1328)
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (Додаток 9 до Наказу МОН України № 358 від 15.03.2019) журнал "Іноземні мови" ("Foreign Languages") включено до Категорії Б Переліку наукових фахових видань України.
Категорія Б присвоюється науковим фаховим виданням, які відповідають чинним вимогам, прийнятим у світовій практиці, та які включені до профільних міжнародних наукометричних баз даних. Наукові фахові видання категорії Б застосовуються для опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань, урахування при оцінюванні результатів наукової діяльності та атестації наукових і науково-педагогічних працівників, урахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти і наукових установ, урахування при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.
В журналі публікуються статті із методики навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти.
Корисно для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.
Засновник – Київський національний лінгвістичний університет.
Рік заснування: березень 1995 року.
Мови видання: українська, англійська
Періодичність: 4 рази на рік.
ISSN 1817-8510(Print); ISSN 2616-776X(Online)
У відділі документів іноземними мовами зберігаються випуски з 1995 -2024 р.р. , за винятком випусків за 2023 рік та окремих випусків за 2021-2022р.р.


Сторінки журналу :   1 

Юридична Україна
Науковий журнал
 
 

Журнал публікує ексклюзивні авторські статті з актуальних питань розвитку вітчизняної та міжнародної правової науки, а також законодавчого регулювання суспільних відносин; в ньому аналізуються тенденції судової практики; друкуються коментарі до законодавства, правових подій; він знайомить з діяльністю міждержавних юрисдикційних органів тощо.
Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку правової системи України.
Засновники:
– Київський регіональний Центр Національної академії правових наук України;
– Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
– Товариством з обмеженою відповідальністю «Юрінком Інтер» – перше українське юридичне видавництво.
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.
Журнал виходить один раз на місяць, українською мовою.
Заснований у 2003 році.
Відділ періодики отримує це видання з 2003 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87


Сторінки журналу :   1 

Українськимй фізичний журнал
Науковий журнал
 
 

Видання відділення фізики і астрономії Національної академії наук України.
Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики.
• Поля та елементарні частинки
• Ядра та ядерні реакції
• Атоми і молекули
• Оптика, лазери, квантова електроніка
• Плазма і гази
• М'яка речовина
• Тверде тіло
• Наносистеми
• Загальні питання теоретичної фізики
• Нелінійні процеси
• Астрофізика і космологія
• Методика фізичного експерименту
• Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

Заснований 1956 року.
Виходить українською та англійською мовами кожного місяця. Всі випуски журналу публікуються у вільному доступі на офіційному сайті. Журнал індексується міжнародною базою Scopus.
Відділ періодики отримує це видання з 1985 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87

Сторінки журналу :   1 

Українська мова і література в школі
Науково-методичний журнал
 
 

В журналі публікуються статті з питань методики навчання української мови і літератури в ЗНЗ, закладах нового типу і ВНЗ, навчання української мови в школах національних меншин, проблем культури мови й духовності.

Рубрики журналу:
• Актуально
• Методика мови
• Методика літератури
• Педагогічний досвід
• Мовознавчі і літературознавчі студії
• Мова та література в закладах вищої освіти
• Інтерв’ю
• Портретна галерея
• На допомогу вчителю
• Рецензії. Огляди, Рефлексії.
• Світ української поезії

Заснований у червні 1997 року.
Засновник Інститут педагогіки НАПН України.
Часопис виходить 8 разів на рік .
Відділ періодики отримує це видання з 1999 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87

Сторінки журналу :   1 

Судноплавство
Міжнародний морський журнал
 
 

Спеціалізоване періодичне видання. Висвітлює питання розвитку українського і світового судноплавства, суднобудування, логістики, роботи морських і річкових портів, діяльності морських транспортних підприємств різних форм власності.
Видання поширюється серед професіоналів морського бізнесу – керівників підприємств транспортної індустрії, менеджерів вищої і середньої ланки судноплавних компаній, суднобудівних і судноремонтних заводів, представників морських адміністрацій, експертів, а також на спеціалізованих міжнародних транспортних форумах в Європі, Азії та інших континентах.
Видається з 1993 року.
Журнал виходить – 10 разів на рік. У кожному номері – 64 повнокольорових сторінок. Матеріали публікуються російською та англійською мовами.

Відділ періодики отримував це видання в 2021-2022 роках.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87

Сторінки журналу :   1 

Кіно-театр
Академічне видання в галузі мистецтвознавства
 
 

Журнал «Кіно-Театр» заснований у 1995 році Національним університетом «Києво-Могилянської Академії» за участі Міністерства Культури і туризму України. Видається кожні два місяці, тиражем 800-1000 примірників, не продається в мережі вільного продажу преси.
«Кіно-Театр» – є серйозним, академічним виданням в галузі мистецтвознавства, але без «пихатих мудрувань» і орієнтується на реального читача. Він поєднує свій академізм з популярністю, висвітлюючи сучасний кіно- і театральний процес. До роботи в журналі постійно залучаються студенти і викладачі курсу «Кіномистецтво» Києво-Могилянської Академії.
У цьому номері відображені актуальні теми кінознавства.
З цим номером можна познайомитися у відділі мистецтва обласної наукової бібліотеки за адресою: пр. Д. Яворницького, 18, кімната 21
Сторінки журналу :   1 

Кіно-театр
Академічне видання в галузі мистецтвознавства
 
 

Журнал «Кіно-Театр» заснований у 1995 році Національним університетом «Києво-Могилянської Академії» за участі Міністерства Культури і туризму України. Видається кожні два місяці, тиражем 800-1000 примірників, не продається в мережі вільного продажу преси.
«Кіно-Театр» – є серйозним, академічним виданням в галузі мистецтвознавства, але без «пихатих мудрувань» і орієнтується на реального читача. Він поєднує свій академізм з популярністю, висвітлюючи сучасний кіно- і театральний процес. До роботи в журналі постійно залучаються студенти і викладачі курсу «Кіномистецтво» Києво-Могилянської Академії.
У цьому номері відображені актуальні теми кінознавства.
З цим номером можна познайомитися у відділі мистецтва обласної наукової бібліотеки за адресою: пр. Д. Яворницького, 18, кімната 21
Сторінки журналу :   1 

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія»
Науковий журнал
 
 

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія» – періодичне рецензоване наукове видання відкритого доступу.
Галузь науки: 035 Філологія
Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 16695-5267р від 09.04.2010
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 035 Філологія (наказ МОН №).
«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна
філологія» належить до найстаріших українських періодичних видань у своїй
царині. Він був заснований 1958 року, спочатку під назвою «Романо-
германська філологія», і мав висвітлювати наукові здобутки викладачів
відповідного університетського підрозділу у галузях романського,
германського мовознавства і зарубіжного літературознавства. Однак з часом,
у зв'язку з розширенням номенклатури мовних спеціальностей, відновленням
викладання східних мов і грецької мови Вісник отримав сучасну назву. Від
1962 р. – року утворення в університеті відділу перекладачів у Віснику
друкувалися і статті з перекладознавства, але згодом ця рубрика відійшла до
новоствореного міжвідомчого наукового збірника «Теорія і практика
перекладу», який виходив друком з 1979 до 1991 р. і науковою базою якого
був Київський Шевченків університет. Після припинення цього видання
перекладознавство повернулося до університетського Вісника «Іноземна
філологія».
В журналі публікуються статті із загального, германського,романського мовознавства. Висвітлюються актуальні проблеми сучасного перекладознавства й літературознавства. Приділяється увага дослідженню проблем міжмовної та міжкультурної взаємодії, ролі лексики і граматики в когнітивних механізмах текстотворення, мовним засобам оптимізації мовленнєвого спілкування у різних сферах суспільної практики, жанрово-стилістичним особливостям перекладу, питанням жанрової типології літературних форм.
Корисно для викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.
Засновник-видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рік заснування: 1958
Мови видання: українська
Періодичність: один раз на рік
ISSN 1728-2683; eISSN 2079-9101
У відділі документів іноземними мовами зберігаються випуски з 2000-2005 роки №№ 28-39, у відділі періодичних видань зберігаються випуски з 2006 -2012 роки №№ 40-45.