КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

« початок ‹ назад 1 2 3 4 5 6 7 вперед › кінець »
 

Часопис Київського університету права
Український науково-теоретичний часопис
 
 

Мета видання — поширення інформації про результати наукових досліджень з фундаментальних проблем держави і права, отримані в Київському університеті права, Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, інших науково-дослідних організаціях, а також про результати досліджень вчених навчальних закладів та юристів-практиків.
Відділ періодики отримує це видання з 2002 р.

До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті кандидата юридичних наук В.О.Качур «Природні умови обмеження правосуб’єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі».
З представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1 

Вісник господарського судочинства
Офіційний друкований орган Вищого господарського суду України
 
 

Журнал - єдине офiцiйне видання в Україні, що подає актуалізовану практику Вищого господарського суду України i господарських судiв, а також науково-практичнi коментарi до неї. Значну частину журналу становлять публiкацiї визнаних фахiвцiв із цивiльного, господарського, фiнансового, податкового законодавства, регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, адмiнiстративного та iнших галузей права, що стосуються питань господарювання та підприємництва.
Журнал формується за принципом поєднання публікацій наукового і практичного характеру. Публікації у журналі зараховуються ВАК для здобуття наукових ступенів у галузі права.
Значний інтерес становить блок журналу, в якому подається загальна інформація про діяльність господарських судів України, наводяться роз'яснення та інформаційні листи президії Вищого господарського суду України, нові нормативно-правові акти.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Л.Л.Зуєвича «Аbrenuntiatio, або вперед – у минуле?».

Відділ періодики отримує це видання з 2001 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1 

Вісник прокуратури
Загальнодержавне фахове юридичне видання
 
 

Проблематика видання: право та нагляд, державне обвинувачення, кадрова політика, земельне законодавство, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, цивільне право, адміністративне право тощо.
До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу.

Відділ періодики отримує це видання з 2001 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1 

Держава і право
Збірник наукових праць
 
 

Проблематика видання: актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального і кримінально-процесуального права, проблеми сучасної політичної науки.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Н.М.Оніщенко «Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1 

Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ
Науково-теоретичний журнал
 
 

Проблематика видання: висвітлення проблем права та суміжних наук і їх роль у правоохоронній діяльності; законодавство: стан, проблеми, шляхи реформування; боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики; діяльність міліції; використання результатів наукових досліджень у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів МВС України.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті В.В. Коваленка «Корупція: історична ретроспектива поширення та пріоритети запобігання».

Відділ періодики отримує це видання з 2003 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1 

Юридичний журнал 
 

Це аналітично-правове видання практичної спрямованості. Моніторинг законодавства, аналіз перспективного законодавства (законопроектів); аналітика і коментарі за найактуальнішими напрямами та широкий аналіз фахівцями окремих інститутів права; судова практика - від окремих судових рішень до аналізу конкретних справ і узагальнення судової практики різної тематики; економічний аналіз окремих напрямів і галузей з юридичної точки зору.
Цільова аудиторія: адвокати, юрисконсульти підприємств; депутати рад всіх рівнів; керівники підприємств, менеджери вищої і середньої ланки, вчені і студенти (правознавці), бухгалтери; нерезиденти, і всі, кого цікавить правова тематика.
Відділ періодики отримує це видання з 2003 р.

До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті А. Дутчака «Тіньові трудові відносини».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1 

Підприємництво, господарство і право
Науковий журнал
 
 

Проблематика журналу: висвітлення питань господарського, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права.
До Вашої уваги пропонується початок статті канд. юрид. наук О.Клименко «Право як теоретичне поняття».

Відділ періодики отримує це видання з 2001 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1 

Право і практика
Бюлетень
 
 

Правове видання, в якому публікуються нормативні документи з українського законодавства двома мовами (укр. та рос.). Кожен випуск - окрема тема.
Тема представленого випуску: «Судова практика».
До Вашої уваги пропонується зміст журналу.
Відділ періодики отримує це видання з 1997 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр.К Маркса, 18
Відділ періодики ДОУНБ.

Сторінки журналу :   1 

Право України
Юридичний журнал
 
 

За тематичною спрямованістю журнал є всеосяжним і багатогранним. Його публікації віддзеркалюють усі сторони державотворницького життя України, становлення правової, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної держави, про що свідчать, зокрема, її постійні рубрики, такі як «Державно-правове творення», «До адміністративно-правової реформи», «До судово-правової реформи», «Проблеми місцевого самоврядування», «Захист прав людини і громадянина», «Питання інтелектуальної власності», «Право, економіка, фінанси», «Право і екологія», «Нотаріальна практика» тощо.
З кінця 2009 р. журнал виходить у двічі більшому обсязі, кожен номер присвячений конкретній темі. Так, актуальна тема випуску № 3 за 2010 р. "Верховенство права: проблеми теорії та юридичної практики", тема №4 "Праворозуміння - фундамент юридичної науки та практики".

До Вашої уваги пропонується початок статті доктора юридичних наук В.Тихого «Актуальні питання застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки» .
Відділ періодики отримує це видання з 1992 р.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1 

Праця і закон 
 

«Праця і закон» — журнал-консультант з організації роботи з персоналом підприємства, що чітко відповідає чинному трудовому законодавству .

Видається з 2003 року за підтримки Міністерства праці та соціальної політики України.

Формат — А4, повнокольорова обкладинка. Об’єм: 40 сторінок + 4 сторінки обкладинки.

Періодичність виходу: щомісяця

Практичний журнал для фахівців в галузі управління персоналом. На сторінках журналу зміни у законодавстві про працю, практика кадровика, комментарі, консультації спеціалістів, кадрове діловодство. Журнал - консультант по організації роботи персоналу відповідно до чинного законодавства про працю та стандартів кадрового діловодства. Видається за сприяння Міністерства праці та соціальної політики України. На сторінках журналу практика кадровика, коментарі, консультації спеціалістів.

До Вашої уваги пропонуються зміст представленого журналу та дві статті.
Відділ періодики отримує цей журнал з 2003 р.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72