КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

« початок ‹ назад 1 2 3 4 5 6 7 вперед › кінець »
 

Український юрист
Науково-практичне видання
 
 

Видання для сучасного правника, яке тримає в курсі останніх тенденцій в світі юридичного бізнесу. На сторінках журналу відомі юристи з різних галузей права діляться думками відносно нинішнього стану законодавства і коментують проблемні аспекти юридичного ринку.
Також журнал освітлює основні тенденції зарубіжних ринків юридичних послуг. Багато уваги приділяється організаційним питанням роботи юридичних офісів. У журналі юристи мають можливість прочитати матеріали, які допоможуть спланувати дозвілля і бути в курсі останніх новинок моди, авто і техніки.
Видається з 2003 року.
Мова видання: українська.
Видавець ПрАТ «Юридична практика».
Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1 

Довідник нотаріуса
Практичний юридичний журнал
 
 

Аналiтичний журнал зі вчинення нотаріальних дій
Засновник та видавець ТОВ «Видавництво «Істина»
Видається з 2002 року.
Мова: українська
Періодичність: 1 раз на 2 місяці
Відділ періодики отримує це видання з 2002 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72


Сторінки журналу :   1 

Місцеве самоврядування
Інформаційно-аналітичне видання
 
 

Мета журналу: актуалізація інформаційних потреб посадових осіб місцевого самоврядування та активістів муніципального руху.
Основним завданням журналу є поширення кращого досвіду муніципального та регіонального розвитку в Україні, надання науково-методичної допомоги і практичних консультацій з різних питань управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, оприлюднення обґрунтованих прогнозів щодо актуальних суспільних процесів, пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні.
Чільне місце в журналі надано й планується надавати матеріалам про кращі муніципальні та регіональні практики, шляхи вирішення проблемних питань регіонального розвитку. На сьогодні видання висвітлює та планує і в майбутньому об'єднати реальні історії досягнення успіху з метою поширення досвіду найуспішніших територіальних громад.

Періодичність виходу – раз на місяць.
Відділ періодики отримує це видання з 2015 року.
До Вашої уваги пропонується зміст та перша сторінка статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1   2 

Підприємництво, господарство і право
Науково-практичний господарсько-правовий журнал
 
 

Публікуються матеріали, в яких висвітлюються нагальні проблеми господарства, актуальні з точки зору господарської діяльності питання конституційного, цивільного, господарсько-процесуального, адміністративного, фінансового, трудового, екологічного, земельного, аграрного, кримінального, кримінально-процесуального, інших галузей права, наводиться зарубіжний досвід організації та здійснення підприємництва. Видання на сьогодні є єдиним в Україні, яке спеціально присвячене створенню наукового підґрунтя підприємницької, іншої господарської діяльності та її розвитку.
Підбір матеріалів буде корисним водночас для вчених і для практичних працівників, Видання журналу забезпечують справжні професіонали, серед яких люди з багаторічним досвідом роботи у юриспруденції та поліграфії. У нас склалися тісні і дружні стосунки з багатьма вищими навчальними закладами юридичного та економічного профілю, науково-дослідними установами Національної академії наук України і Академії правових наук України, відомими юристами. Наш девіз "Pacta seruanda sunt", що в перекладі з латинської мови означає ”Договори треба виконувати”.
Видається з 1 січня 1996 року.
Виходить щомісячно.
Відділ періодики отримує це видання з 2001 року
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Сергія Віхрова «Господарські зобов’язання в управлінні активами інституційних інвесторів».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(0562) 47-37-72

Сторінки журналу :   1   2 

Бюллетень Міністерства юстиції України
Загальнодержавне науково-практичне видання
 
 

На сторінках журналу аналізуються проблеми розвитку законодавства України та питання, пов'язані з практикою його застосування. Значна увага приділяється висвітленню діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів та установ, оприлюдненню нормативно-правових актів та інформуванню громадян України про нові нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, поширенню через бюлетень знань про державу і право, роз’ясненню чинного законодавства та поданню коментарів з практики його застосування та інше.
Засноване Міністерсвом юстиції України в 1998 році. Видається щомісячно.
Відділ періодики отримує видання з 1999 року.
Мова видання: українська.
Представляємо початок статті Німіжан І.Л. «Соціальні гарантії переселенців: юридична консультація».
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18,
Відділ періодики ДОУНБ.

Сторінки журналу :   1 

Довідник нотаріуса
Науково-довідкове видання
 
 

.
Нотаріа́т Украї́ни — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат», з метою надання їм юридичної вірогідності.
Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або займаються приватною нотаріальною діяльністю.
Станом на серпень 2013 в Україні працює близько 7 тис. нотаріусів.
В Україні створено самоврядну професійну організацію нотаріусів – Нотаріальну палату України.
Нотаріуси України вчиняють наступні нотаріальні дії:
• Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна
• Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування
• Посвідчення довіреностей, припинення та скасування довіреностей
• Засвідчення вірності копій документів і витягів з них, засвідчення справжності підписів на документах
• Засвідчення вірності перекладу
• Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна
• Видача свідоцтв про право на спадщину
• Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя
• Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)
• Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися
• Видача свідоцтва виконавцю заповіту
• Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації
• Вчинення виконавчих написів
• Вчинення протестів векселів
• Вчинення морських протестів
• Прийняття на зберігання документів
• Передача заяв
• Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів
• Видача дубліката документа.
Ураховуючи значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, сприянні громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати було засновано журнал «Довідник нотаріуса».
Видається з 2002 року.
Засновник та видавець ТОВ «Видавництво «ІСТИНА».
Періодичність – 6 номерів на рік.

Відділ періодики отримує це видання з 2002 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка практикума М.М. Дяковича «Правочини: практика нотаріального посвідчення».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Сторінки журналу :   1 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України
Юридичний журнал
 
 

Є одним з масових професійних видань України.Видання поширює практичну, наукову та науково-методичну правову інформацію, нормативні акти за предметом регулювання суспільних відносин та практики застосування чинного законодавства. Нормативно-правові акти подаються в кодифікованому стані, супроводжуються зручними пошуковими засобами. Бюлетень друкує виключно офіційні матеріали. Нормативні акти отримуються в Управлінні комп’ютерних інформаційних систем Верховної Ради України.
Тематика видання є завжди актуальною. Вона формується у співпраці з державними органами влади та управління (генеральна прокуратура, антимонопольний комітет, міністерство праці та соціальної політики, державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення, тощо) з урахуванням професійно-інформаційних інтересів практикуючих юристів, що обумовлює його популярність.

Видавник: ООО «Юринком Интер»
Виходить щомісячно.
Видається з 1997 року.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка номера присвяченого темі «Виконання покарань» надані законодавчі матеріали та роз’яснення до них.
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Сторінки журналу :   1 

Юридичний журнал
Аналітично-правове видання практичної спрямованості.
 
 

Моніторинг законодавства, аналіз перспективного законодавства (законопроектів); аналітика і коментарі за найактуальнішими напрямами та широкий аналіз фахівцями окремих інститутів права; судова практика - від окремих судових рішень до аналізу конкретних справ і узагальнення судової практики різної тематики. Економічний аналіз окремих напрямів і галузей з юридичної точки зору.
Цільова аудиторія: адвокати, юрисконсульти підприємств; депутати рад всіх рівнів; керівники підприємств, менеджери вищої і середньої ланки, вчені і студенти (правознавці), бухгалтери; нерезиденти, і всі, кого цікавить правова тематика.
Видається з 2002 року українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 2003 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті С.Киренко «Проблеми кримінально-правової боротьби з посягненнями на психіку людини».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Сторінки журналу :   1 

Вісник державної судової адміністрації України
Наукове видання
 
 

Присвячений проблемам сучасного українського правосуддя та здійснення судочинства, аналіз стану справ у системі судівництва, висвітлюються реальні кроки органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на вирішення цих проблем, хід судової реформи в Україні, осучаснення та зміцнення судової гілки влади.
На сторінках журналу знаходять своє відображення непрості та злободенні теми якості вітчизняного судочинства, висвітлення всіх його сторін, ставлення людей до судової гілки влади, а також міжнародного досвіду.
Виходить 4 рази на рік.
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Самсіна І. «До питання про розмежування податкового й цивільно-правового зобов’язання».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Сторінки журналу :   1 

Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Юридичні науки
Науковий журнал
 
 

Висвітлюються результати новітніх досліджень юридичної науки за напрямами суспільного і економічного розвитку України і світової спільноти.
Заснований у жовтні 2010 року.
Виходить 2 рази на рік
Мова видання: українська та російська.
Відділ періодики отримує це видання з 2011 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Несинової С.В. « Про правові труднощі захисту персональних даних в Україні».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Сторінки журналу :   1