КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

« початок ‹ назад 1 2 3 4 5 6 7 8 ... вперед › кінець »
 

ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA
науково-методичний журнал
 
 

У збірнику публікують наукові праці, які висвітлюють дослідження в Україні та за кордоном з тематики, що охоплює різноманітні аспекти вивчення германських і романських мов, а також з перекладознавства, зарубіжного й порівняльного літературознавства, класичної філології, методики викладання іноземних мов.
Журнал виходить щорічно.
Мови видання: українська та англійська.
Видавець: Львівський національний університет імені Івана Франка
“Іноземна філологія” індексується у таких базах даних: MLA International Bibliography with Full Text (EBSCO), DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 збірник включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 “Філологія”.
Відділ документів іноземними мовами отримував це видання з 1977 до 1992 року з невеликими перервами.
Журнал виходив з 1964 року. Матеріали до 1977 року та з 2004 року по 2023 рік можна знайти за посиланнями:
http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/index
ISSN: 0320-2372 (друк.)
ISSN: 2078-2373 (онлайн)
Ознайомитись з представленим номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ документів іноземними мовами ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 80


Сторінки журналу :   1 

Статистика України
Науково-інформаційний журнал
 
 

На сторінках журналу висвітлюються найважливіші теоретичні та практичні питання зі статистики та державного управління, зокрема публікуються матеріали з питань макроекономічної, соціальної та регіональної статистики, соціально-економічного розвитку України, державного управління та менеджменту. Значна увага приділяється статистичному моніторингу, сучасним інформаційним технологіям, міжнародним та зарубіжним проектам і програмам у галузі статистичних спостережень. Подаються законодавчі акти та офіційна статистична інформація, матеріали з історії статистики, поточна хроніка, бібліографія.
Серед авторів журналу – відомі вчені та фахівці України, країн близького та далекого зарубіжжя. Ведеться велика робота з публікації результатів досліджень аспірантів і докторантів у галузях статистики та державного управління.
Журнал розрахований на працівників статистичних органів, державних службовців, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, користувачів статистичними даними, фахівців з економіки, управління та планування, підприємців та усіх, хто цікавиться сучасною статистикою.
Періодичність - щоквартально.
Видається з 1998 року.
Засновник (співзасновники) журналу: Державна служба статистики України, Національна академія статистики, обліку та аудиту та Національна академія державного управління при Президентові України.
Статті публікуються українською, англійською, французькою та польською мовами.
Відділ періодики отримує це видання з 1999 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87

Сторінки журналу :   1 

Регіональна економіка
Науково-практичний журнал
 
 

Дане видання є одним з провідних рецензованих наукових журналів в Україні з актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку, який публікується 4 рази на рік. У ньому висвітлюється широке коло питань, пов’язаних з економічними дослідженнями у сферах:
 формування та реалізації регіональної політики та територіального розвитку;
 соціально-економічних диспропорцій розвитку територій, формування механізмів їх нівелювання;
 просторової організації соціально-економічних систем та просторових форм економічної діяльності;
 функціонування міст та агломерацій, сталого розвитку гірських та сільських територій;
 міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
 природокористування та регіональної екологічної політики;
 фінансово-інвестиційних та інноваційних процесів на локальному рівні.
Засновники журналу:
o Національна академія наук України;
o ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України».
Численні автори журналу - науковці, викладачі, аспіранти у різних галузях регіональної економіки.
Відділ періодики отримує це видання з 1998 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87

Сторінки журналу :   1 

Український нейрохірургічний журнал
Науково-практичний журнал
 
 

Український нейрохірургічний журнал висвітлює фундаментальні та клінічні дослідження в галузі нейрохірургії, включаючи нейрорадіологію, отоневрологію, клінічну нейрофізіологію, органічну неврологію, нейроімунологію, нейрохімію та невропатологію; публікує випуски організації охорони здоров'я у галузі нейрохірургії. Медичний журнал відкритого доступу, що рецензується. Спеціалізоване видання для лікарів.
Попередні назви:
Бюлетень Української Асоціації Нейрохірургів (1995-1999) Український нейрохірургічний журнал з 2000 року.
Засновники
Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова
Українська асоціація нейрохірургів
Національна академія медичних наук України
Видається із 1995.
Мова: українська, англійська
Частота: Щоквартально
Відділ періодики отримує це видання з 2021 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів

https://www.libr.dp.ua/?do=eldd
Вартість послуги – 2 грн одна сторінка.

Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87

Сторінки журналу :   1 

«DZIENNIK KIJOWSKI»
суспільно-політична газета
 
 

Газета «DZIENNIK KIJOWSKI» заснована у 1906 році у Києві В. Ґрохольським. Дотримувалася національно –демократичного напрямку. Серед її редакторів – відомі діячі польського національно-демократичного руху (зокрема Й. Бартошевич), які у 1917–1921 роках співпрацювали з політиками УНР. Після більшовицького перевороту 1917 року газета виходила нерегулярно, остаточно припинила існування 1920. Відновлена у 1992 році з ініціативи Спілки поляків України. З 1994 до 2004 року виходить як додаток до газети «Голос України».
Видається за фінансової підтримки державних структур України та Польщі як видання польської національної меншини України.
Наклад близько 5000 прим.
Основні рубрики: «Aktualności», «Polacy Ukrainy», «Historia», «Rozmaitości», «Reklama». Видання висвітлює різні сторони життя поляків в Україні, значну увагу приділяє сучасній Польщі, польсько-українським стосункам, проблемам національних меншин України. Розповсюджується в Україні, Польщі та серед польської cвітової діаспори.
Головний редактор – С. Пантелюк (від 1993).
Виходить двічі на місяць польською мовою.
Офіс знаходиться в Україні за адресою: 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, 40/85a.
Відділ документів іноземними мовами отримував це видання з 1995 до 2007 року. У 2024 році передплату на газету відновлено.
Вашій увазі пропонується №1(704) за 2024 рік.
На сайті www.dk.com.ua можна ознайомитись з інформацією, яка публікувалась на сторінках газети з 2010 до 2023 року.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами газети можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ документів іноземними мовами ДОУНБ.

Українська поліцеїстика
Науково-практичний журнал
 
 

Розглядаються питання з таких напрямків:
• організаційно-правові засади діяльності Національної поліції;
• проблеми досудового розслідування;
• оперативно-розшукова та детективна діяльність;
• забезпечення публічної безпеки й порядку;
• запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням;
• кадровий менеджмент Національної поліції;
• психологічний супровід поліцейської діяльності;
• правове забезпечення інформаційно-технічної діяльності поліції;
• правові аспекти надання поліцією адміністративних та інших послуг фізичним і юридичним особам;
• міжнародне співробітництво Національної поліції: обмін досвідом;
• правоохорона в умовах воєнного стану.

Основні принципи діяльності видання:
• об’єктивність та неупередженість;
• висока вимогливість до якості наукових досліджень;
• політика «сліпого» рецензування статей;
• суворе дотримання авторських та суміжних прав;
• дотримання норм професійної етики;
• суворе дотримання графіку виходу журналу;
• засудження та недопущення плагіату;
• політика відкритого доступу

Цільова аудиторія: науковці, викладачі, студенти, курсанти, працівники правоохоронних і правозахисних структур та інші.

Мова: українська, англійська
Частота: Щоквартально

Відділ періодики отримує це видання з 2021 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.

Ще більше матеріалу за посиланням:

https://old.libr.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=ALLP&P21DBN=ALLP&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=

Маєте можливість отримати інформацію з послугою електронної доставки документів
https://www.libr.dp.ua/?do=eldd

Вартість послуги – 2 грн одна сторінка
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87

Сторінки журналу :   1 

Koreana Кореана
Науково-популярний журнал
 
 

Koreana
Кореана
Науково-популярний журнал

Koreana — щоквартальник Корейського фонду, який виходить дев’ятьма мовами з метою популяризації корейського мистецтва та культури в усьому світі. Спочатку він був запущений як англомовний журнал восени 1987 року.
Перше японське видання було видано наступного року, а в 1993 році, незабаром після того, як Південна Корея та Китай встановили дипломатичні відносини, було представлено китайське видання. Невдовзі з’явилися видання іспанською та французькою мовами, а коли на рубежі нового тисячоліття почала поширюватися халлю (корейська хвиля), Koreana відреагувала на зростання глобального інтересу до корейської культури, запустивши видання арабською, німецькою, індонезійською та російською мовами. З появою цифрових засобів масової інформації Koreana ще більше розширила свої відносини через веб-журнал (www.koreana.or.kr) і послуги електронних книг. Нещодавно в’єтнамські та корейські видання стали доступними у вигляді веб-журналів, щоб ще більше урізноманітнити канали міжкультурного спілкування з користувачами мережі по всьому світу.
Кореана має справу з широким спектром корейського мистецтва та культури, починаючи від палеолітичних реліквій і закінчуючи сучасними медіа та мистецтвом інсталяцій; від чудової королівської придворної культури династії Чосон до сучасного вуличного мистецтва та моди, від літератури до кіно та різноманітних інших культурних жанрів. Таким чином журнал допоміг людям у всьому світі оцінити універсальність і самобутність корейської культури, а також зробив внесок у місію Korea Foundation: «Об’єднуючи людей, з’єднуючи світ».
Koreana розповсюджується в університетах, бібліотеках, музеях, дослідницьких центрах та різних інших установах культури та мистецтва приблизно в 150 країнах.
Вміст, який відображається в цьому веб-журналі Koreana, є власністю Korea Foundation і захищений авторським правом та іншими законами про інтелектуальну власність.
Читачам надається невиключна ліцензія на термін доступу, завантаження та друку однієї копії вмісту, що відображається на цьому веб-сайті, для особистих, освітніх і некомерційних цілей.
Якщо необхідно передрукувати статтю(и) з Koreana, надішліть запит на дозвіл на передрук факсом (+82-64-804-1273) або електронною поштою (koreana@kf.or.kr).
Весь вміст, який відтворюється або використовується, якщо він призначений для некомерційних цілей, має вказувати The Korea Foundation як постачальника вмісту.
Виходить щоквартально (зима, весна, літо, осінь)
Мова видання: російська
ISSN 1016-0744
Відділ документів іноземними мовами отримує це видання з 2005 до 2023 року з невеликими перервами
Вашій увазі пропонується том 19, № 3, Осінь 2023.
В цьому номері можна знайти інформацію про традиційні корейські ринки, корейські страви,віртуальна подорож до Сосану (це регіон на західному узбережжі Кореї), про використання веб-тунів в анімації і традиційно – знайомство з корейською літературою.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ документів іноземними мовами ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 80

Сторінки журналу :   1 

Психолог довкілля (Шкільний світ)
Інформаційно-методичне видання
 
 

Газета для практичних психологів дошкільних навчальних закладів усіх типів. Матеріали видання мають переважно практичне спрямування, розраховані на допомогу практичним психологам у роботі з дітьми всіх вікових категорій, педагогічним колективом і батьками. Робота з малюками, особливо в закладах дошкільної освіти, вимагає від психолога новітніх розробок, які спрямовані на актуальні запити батьків та вихователів. Зазвичай більшу частину роботи психолога займає саме розробка конспектів занять. Газета пропонуємо Вам витрачати менше часу на підготовку, а більше – на спілкування. Тематичні номери дозволять швидко та легко знайти необхідний матеріал. Ви зможете завжди бути готові допомогти запитам клієнтів, адже в газеті підготовані матеріали, які є найбільш актуальними для батьків, педагогів та психологів. Ви зможете здійснювати власну діяльність з легкістю та задоволеністю за допомогою цікавих матеріалів.
Періодичність: 1 раз на місяць.
Відділ періодики отримує це видання з 2015 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 87

Сторінки журналу :   1 

Koreana Кореана
Науково-популярний журнал
 
 

Koreana — щоквартальник Корейського фонду, який виходить дев’ятьма мовами з метою популяризації корейського мистецтва та культури в усьому світі. Спочатку він був запущений як англомовний журнал восени 1987 року.
Перше японське видання було видано наступного року, а в 1993 році, незабаром після того, як Південна Корея та Китай встановили дипломатичні відносини, було представлено китайське видання. Невдовзі з’явилися видання іспанською та французькою мовами, а коли на рубежі нового тисячоліття почала поширюватися халлю (корейська хвиля), Koreana відреагувала на зростання глобального інтересу до корейської культури, запустивши видання арабською, німецькою, індонезійською та російською мовами. З появою цифрових засобів масової інформації Koreana ще більше розширила свої відносини через веб-журнал (www.koreana.or.kr) і послуги електронних книг. Нещодавно в’єтнамські та корейські видання стали доступними у вигляді веб-журналів, щоб ще більше урізноманітнити канали міжкультурного спілкування з користувачами мережі по всьому світу.
Кореана має справу з широким спектром корейського мистецтва та культури, починаючи від палеолітичних реліквій і закінчуючи сучасними медіа та мистецтвом інсталяцій; від чудової королівської придворної культури династії Чосон до сучасного вуличного мистецтва та моди, від літератури до кіно та різноманітних інших культурних жанрів. Таким чином журнал допоміг людям у всьому світі оцінити універсальність і самобутність корейської культури, а також зробив внесок у місію Korea Foundation: «Об’єднуючи людей, з’єднуючи світ».
Koreana розповсюджується в університетах, бібліотеках, музеях, дослідницьких центрах та різних інших установах культури та мистецтва приблизно в 150 країнах.
Вміст, який відображається в цьому веб-журналі Koreana, є власністю Korea Foundation і захищений авторським правом та іншими законами про інтелектуальну власність.
Читачам надається невиключна ліцензія на термін доступу, завантаження та друку однієї копії вмісту, що відображається на цьому веб-сайті, для особистих, освітніх і некомерційних цілей.
Якщо необхідно передрукувати статтю(и) з Koreana, надішліть запит на дозвіл на передрук факсом (+82-64-804-1273) або електронною поштою (koreana@kf.or.kr).
Весь вміст, який відтворюється або використовується, якщо він призначений для некомерційних цілей, має вказувати The Korea Foundation як постачальника вмісту.
Виходить щоквартально (зима, весна, літо, осінь)
Мова видання: російська
ISSN 1016-0744
Відділ документів іноземними мовами отримує це видання з 2005 до 2023 року з невеликими перервами
Вашій увазі пропонується том 19, № 2, Літо 2023.
В цьому номері можна знайти інформацію про палаци Чосона, про декоративний живопис у палацах, про улюблені солодощі королівського двору, а також музика, спорт, тощо.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ документів іноземними мовами ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 80

Сторінки журналу :   1 

Koreana Кореана
Науково-популярний журнал
 
 

Koreana — щоквартальник Корейського фонду, який виходить дев’ятьма мовами з метою популяризації корейського мистецтва та культури в усьому світі. Спочатку він був запущений як англомовний журнал восени 1987 року.
Перше японське видання було видано наступного року, а в 1993 році, незабаром після того, як Південна Корея та Китай встановили дипломатичні відносини, було представлено китайське видання. Невдовзі з’явилися видання іспанською та французькою мовами, а коли на рубежі нового тисячоліття почала поширюватися халлю (корейська хвиля), Koreana відреагувала на зростання глобального інтересу до корейської культури, запустивши видання арабською, німецькою, індонезійською та російською мовами. З появою цифрових засобів масової інформації Koreana ще більше розширила свої відносини через веб-журнал (www.koreana.or.kr) і послуги електронних книг. Нещодавно в’єтнамські та корейські видання стали доступними у вигляді веб-журналів, щоб ще більше урізноманітнити канали міжкультурного спілкування з користувачами мережі по всьому світу.
Кореана має справу з широким спектром корейського мистецтва та культури, починаючи від палеолітичних реліквій і закінчуючи сучасними медіа та мистецтвом інсталяцій; від чудової королівської придворної культури династії Чосон до сучасного вуличного мистецтва та моди, від літератури до кіно та різноманітних інших культурних жанрів. Таким чином журнал допоміг людям у всьому світі оцінити універсальність і самобутність корейської культури, а також зробив внесок у місію Korea Foundation: «Об’єднуючи людей, з’єднуючи світ».
Koreana розповсюджується в університетах, бібліотеках, музеях, дослідницьких центрах та різних інших установах культури та мистецтва приблизно в 150 країнах.
Вміст, який відображається в цьому веб-журналі Koreana, є власністю Korea Foundation і захищений авторським правом та іншими законами про інтелектуальну власність.
Читачам надається невиключна ліцензія на термін доступу, завантаження та друку однієї копії вмісту, що відображається на цьому веб-сайті, для особистих, освітніх і некомерційних цілей.
Якщо необхідно передрукувати статтю(и) з Koreana, надішліть запит на дозвіл на передрук факсом (+82-64-804-1273) або електронною поштою (koreana@kf.or.kr).
Весь вміст, який відтворюється або використовується, якщо він призначений для некомерційних цілей, має вказувати The Korea Foundation як постачальника вмісту.
Виходить щоквартально (зима, весна, літо, осінь)
Мова видання: російська
ISSN 1016-0744
Відділ документів іноземними мовами отримує це видання з 2005 до 2023 року з невеликими перервами
Вашій увазі пропонується том 19, № 1, Весна 2023.
В цьому номері можна знайти інформацію про нове життя корейських ремесел, про відомі ремісничі регіони, а також інформацію про музей, який об’єднує минуле та сьогодення традиційних ремесел.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ документів іноземними мовами ДОУНБ.
Тел.(056) 731 92 80

Сторінки журналу :   1