КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

« початок ‹ назад ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... вперед › кінець »
 

Дніпро
Літературний журнал
 
 

Заснований в 1927 році. У 1944 р. отримав свою загальновідому назву — «Дніпро», перший номер вийшов 24 листопада.
Справжню славу журнал здобув у 60-х роках. У ті часи на його сторінках публікувалися твори Ліни Костенко, Івана Драча, Бориса Олійника, Івана Світличного, Івана Дзюби, Григора Тютюнника, Флоріана Мілевського, Володимира Дрозда — тих, хто за свої переконання зазнав утисків і репресій, але був вірним своїм ідеям.
Сьогодні журнал «Дніпро» — часопис української літератури XX—XXI століття. Упродовж усієї своєї історії він позиціонував себе як молодіжне видання. Така редакційна політика журналу залишилася й до сьогодні.
У «Дніпрі» надруковано неопубліковані в часи репресій 20-30 рр. та застою кінця 60 — початку 80-х рр. твори українських радянських письменників: повість «Любов і Хрещатик» І. Сенченка, віршовану трагікомедію «Змова в Києві» Є. Плужника, п'єсу «Архітектор Шалько» Я. Мамонтова, поезія В. Сосюри, В. Мисика, Б. Антоненка-Давидовича, В. Стуса, щоденники О. Довженка, В. Симоненка.
Журнал орієнтується на смаки сучасного читача. У ньому представлено такі рубрики:
• проза українською (фантастика, містика, неймовірні любовні історії, еротика, пригодницькі матеріали, детективи, гумор);
• проза російською (російська проза, російська поетика);
• сучасна поезія (проводяться поетичні конкурси, спонукаючи поетів шукати нові несподівані теми);
• драма (сучасні українські п'єси, а також статті, що висвітлюють найновіші тенденції театрального процесу України; інтерв'ю з відомими драматургами, режисерами і акторами; статті, присвячені теорії драми, жанровій класифікації, та огляди поточних театральних фестивалів);
• молодняк (історія становлення не лише самого часопису, а й усієї багатої української літературної спадщини, цікаві історичні випадки, описи життя видатних митців, поетів, письменників України);
• критика (огляди літературних конкурсів, аналітичні статті різноманітного спрямування, проблемні нариси, аналіз одного з художніх творів, опублікованих в журналі);
• до ВУС (дотепні та вдалі українські синоніми);
• нобелівка (творчість найкращих митців світової літератури).
Відділ періодики отримував це видання з 1944 до 2019 рік.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можливо за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731-92-87

Сторінки журналу :   1 

Українська культура
Культурологічний журнал
 
 

Засновником видання виступає Міністерство культури України, яке здійснює його часткове фінансування; також залучаються кошти меценатів.
Основні теми журналу — музика, кіно, література, образотворче мистецтво, архітектура, нові медіа, дизайн, фотографія. Видавець — «Національне газетножурнальне видавництво»
Періодичність виходу – 6 разів на рік.
Перший номер журналу під назвою «Путь к комунизму» вийшов у червні 1921 року. Через три роки його було перейменовано на «Шлях до комунізму». Загалом журнал мав 12 назв, серед них — «Робочий клуб», «Селянський будинок», «Культробітник», «Культфронт», «Колбуд». У 1954 році отримав назву «Соціалістична культура».
У 1991 році, з проголошенням незалежності України, журнал дістав сучасну назву «Українська культура».
У цьому номері вас можуть зацікавити такі статті:
«Шинок як культурний і діловий осередок українського села» Миколи Тимошика, «Таню, ти балерина!» Майї Лєбєдєвої та інші.
З журналом ви можете ознайомитись у відділі мистецтва за адресою: пр. Д. Яворницького, 18. Тел. 47-45-36.
Сторінки журналу :   1 

Мистецтво та освіта
Науково-методичний журнал
 
 

Журнал «Мистецтво та освіта» виходить чотири рази на рік. Він допоможе фахівцям познайомитися з європейським досвідом формування художньо-практичної компетентності особистості, відкриє мистецтво в освітньому просторі школи : Україна – Європа. В першому номері за 2021 рік надані методичні рекомендації з вивчення предметів художньо-естетичного циклу в основній школі. Дане видання в теоретичному та методичному викладі показує як оволодіти системою вмінь і навичок у галузі мистецтва, сформувати світогляд, креативні і комунікативні якості.
З цим виданням ви можете познайомитися у відділі документів з питань мистецтв ДОУНБ за адресою: проспект Д. Яворницького, 18, кімната 21.


Сторінки журналу :   1   2 

Железнодорожный транспорт
Науково-технічний журнал
 
 

Видається з 1826 року як «Журнал путей сообщения». У ті далекі часи залізниць на території тодішніх Росії та України ще не було. Перша невелика за довжиною залізнична лінія була урочисто відкрита лише 30 жовтня 1837 року. У 1941 році журнал був перейменований в «Железнодорожный транспорт».
Основна тематика журналу:
- науково-технічний прогрес на залізничному транспорті;
- експлуатаційна робота, організація і управління рухом;
- організація великовагового руху;
- формування єдиного транспортного простору, взаємодія різних видів транспорту;
- інфраструктура залізничного транспорту;
- високошвидкісне рух;
- рухомий склад;
- безпеку руху;
- інформаційні технології та автоматизація виробничих процесів;
- ресурсозбереження, технічне регулювання, стандартизація та управління якістю ширше;
- пасажирський комплекс;
- машинобудування, машинознавство, транспортне машинобудування;
- економічні аспекти діяльності залізничного транспорту, інвестиційна політика та транспортна логістика;
- охорона праці, соціальна і кадрова політика;
- зарубіжний досвід;
- історія залізниць.
Періодичність - 1 раз в місяць.
Відділ періодики отримував це видання з 1943 до 2008 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731-92-87


Сторінки журналу :   1   2 

Всесвіт
Літературний журнал
 
 

Журнал присвячено іноземній літературі, культурі, мистецтву та суспільно-політичним акцентам зарубіжних країн та їх зв'язків з Україною. Часопис друкує романи, поетичні добірки, повісті і драматургічні творів, статті, розвідки, есе, репортажі, інтерв'ю авторів зі 105 країн світу в перекладах із 84 мов світу.
Журнал «Всесвіт» - найстаріший український журнал іноземної літератури, заснований у січні 1925 року. Безпосередню участь у створенні журналу брали: літературний редактор Микола Хвильовий, художній редактор Олександр Довженко. У 1925—1934 роках журнал виходив двічі на місяць. У жовтні 1934 року через політичні обставини його було закрито, а більшу частину працівників репресовано та вбито, серед них Микола Хвильовий, Євген Касьяненко, Олександр Шумський, М. Ткач, Ф. Таран та інші.
1958 року журнал відновив роботу й виходить у Києві безперервно як щомісячник до 2000 року. «Універсальний ілюстрований журнал» було перетворено в часопис перекладів. Увага ілюстраціям була наділена значно менша.
До 1993 року незмінним принципом журналу було видавати іноземну прозу вперше на радянському і пострадянському просторі, тобто вся проза, що тоді з'являлася в часописі «Всесвіт», виходила вперше. І це були твори, перекладені українською мовою. У ті часи український журнал шукали росіяни і грузини, білоруси і вірмени, представники багатьох інших національностей, які часом лише поверхнево, без ґрунтовного знання української, знайомились із найкращими творами, що пропонував часопис. На базі часопису створена потужна школа українського перекладу та перекладознавства, яка й досі є визначною в Україні. Редакція журналу здійснює значний внесок у популяризацію української культури на Заході, а також популяризацію західної літератури в Україні.
Періодичність - з 2000 року виходить раз на два місяці.
Журнал є органом Спілки письменників України та Українського товариства дружби та культурного зв’язку з зарубіжжям.
Відділ періодики отримує це видання з 1958 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731-92-87

Сторінки журналу :   1 

Гидротехническое строительство
Науково-технічний журнал
 
 

Видається з 1930 р. Тематика журналу: перспективи розвитку гідроенергетики; гідротехнічні споруди, забезпечення їх надійності та безпеки; сучасний стан ГЕС, досвід їх експлуатації, реконструкція і технічне переозброєння; впровадження АСУ та обчислювальної техніки, вдосконалення диспетчерського управління на ГЕС; гідроекологія і охорона водних ресурсів; інженерна геологія, сейсмостійкість, вплив землетрусів на стан гідротехнічних об'єктів; гідравлічні дослідження і гідрологічні розрахунки водного і льодового режимів водосховищ, твердого стоку і руслових процесів; поновлювані джерела енергії.
Журнал призначений для інженерів-гідротехніків, які працюють на об'єктах гідроенергетичного і водогосподарського будівництва, в монтажних, налагоджувальних і проектно-конструкторських організаціях, а також для викладачів, студентів і аспірантів вищих навчальних закладів.
Періодичність – виходить щомісяця.
Відділ періодики отримував це видання з 1947 року до 1992 рік.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731-92-87

Сторінки журналу :   1 

Вітчи́зна
Літературно-художній та громадсько-політичний
 
 

Український літературний часопис. Був найстарішим часописом українських письменників. Проіснував з 1933 по 2012 рік.
Створений у січні 1933 року у Харкові. Виходив під різними назвами. Серед них: «Українська Література», як місячник. У журналі, крім творів українських письменників і літературознавчих статей, вміщено переклади західно-європейських творів. Критикований за «націоналістичні тенденції». З 1946 взяв назву «Вітчизна».
У цей період журнал редагував Юрій Яновський. Л. М. Каганович в 1947 піддав Яновського нещадній критиці і як редактора, і як автора написаного ним роману «Жива вода». Він був звинувачень в націоналізму, міщанско-обивательському поглядах, публікації аполітичних, порочних і помилкових творів. Яновський був знятий з поста головного редактора, змінено був і майже весь колектив редакції.
На сторінках часопису надруковано твори найвизначніших письменників сучасної української літератури: М. Рильського, П. Тичини, М. Хвильового, М. Бажана, Остапа Вишні, В. Сосюри, І. Микитенка, О. Довженка, Ю. Яновського, М. Зерова, В. Винниченка, В. Підмогильного, Є. Плужника, А. Малишка, О. Гончара, Р. Іваничука, братів Тютюнників, В. Дрозда, Д. Міщенка, Ю. Мушкетика, П. Загребельного, Л. Костенко, М. Вінграновського, Є. Гуцала, В. Захарченка та багатьох інших.
Періодичність з 2004 року 6 разів на рік.
Засновник – Спілка письменників України.
Відділ періодики отримував це видання з 1946 до 2009 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731-92-87

Сторінки журналу :   1 

Українська вишивка
Популярний журнал
 
 

Журнал "Українська вишивка" вже давно користується популярністю серед рукодільниць, адже в ньому можна знайти яскраві фотографії вишиванок, детальні схеми та описи, а також цікаві інтерв'ю та пізнавальні статті. В свіжих номерах шукайте ідеї для оригінального вишитого взуття та одягу.
Мова видання - українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2020 року
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731-92-87

Сторінки журналу :   1   2 

Ресторатор
Фаховий журнал
 
 

Журнал про управління закладами індустрії гостинності: готелями, ресторанами, кейтерингом. Надаються практичні рекомендації та приклади успішних закладів. Новини ресторанного бізнесу та нові заклади. Інтерв'ю з лідерами ринку. Робота з персоналом. Оцінка інвестиційної привабливості, бізнес-планування, система контролю якості і моніторинг попиту, управління меню і багато інших питань з області ресторанного менеджменту.
Журнал для рестораторів, готельєрів, шеф-кухарів, постачальників та виробників спеціального/спеціалізованого обладнання, продуктів харчування та послуг для готелів, ресторанів, барів, кафе, кейтерингу, а також для інших суб'єктів індустрії гостинності.
Засновник і видавець: ТОВ "Ресторатор Україна".
Виходить з 2003 року.
Відділ періодики отримує це видання з 2020 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел . (056) 731-92-87


Сторінки журналу :   1 

Радник в сфері державних закупівель
Фахове видання
 
 

Журнал іявляється інформаційним лідером для замовників та учасників публічних закупівель. На сторінках досвід та знання провідних фахівців галузі. Конкретні відповіді та готові рішення в галузі публічних закупівель. Допомагає вирішити будь-які питання. з державних закупівель. Редакція журналу надає можливість здійснити безкоштовні телефонні та онлайн консультації передплатникам.
Періодичність виходу - 1 раз на рік.
Мова видання – українська.
Відділ періодики отримує це видання з 2015 року.
До Вашої уваги пропонується початок статей.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпро,
пр. Дмитра Яворницького, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Тел.(056) 731-92-87


Сторінки журналу :   1