НДР. Сучасний стан бібліотекПрограма та методика  дослідження

«Сучасний стан бібліотек Дніпропетровщини» 

І. Обґрунтування проведення дослідження

 • В умовах проведення адміністративно-територіальної реформи для ефективного розвитку бібліотек необхідно здійснити аналіз   даних щодо матеріально-технічного, технологічного стану публічних бібліотек, тенденцій комплектування та використання бібліотечних фондів, обсягів впровадження інформаційних технологій, рівня підготовки персоналу бібліотек.
 • Аналітичні матеріали допоможуть у розробці рекомендацій з реформування бібліотечних закладів області та підвищення ефективності організації бібліотечного обслуговування населення.

 

ІІ. Мета дослідження

 • Метою дослідження є встановлення тенденцій  та  актуалізація (оновлення) даних щодо:
 • кількості активно працюючих бібліотек
 • уточнення їх адрес
 • технічної оснащеності
 • зацікавленості громади, місцевих органів влади в збереженні бібліотек та впровадженні змін
 • забезпеченості книгами, виданими у різні періоди: а) після 1992, б) після 1965(50 років), до 1965 (умовно можна віднести до раритетів) у кількісному та процентному співвідношенні
 • кількості книг на душу населення на території, яку обслуговує бібліотека (книгозабезпеченість)
 • забезпеченості Інтернетом
 • наявності електронного каталогу
 • якісного складу персоналу бібліотек

Об’єкт дослідження –  статистичний банк даних роботи публічних бібліотек Дніпропетровської області, додаткові статистичні дані щодо забезпеченості населення книгами, виданими у різні періоди, вивчення громадської думки щодо роботи бібліотек.


ІІІ. Завдання  дослідження

 

У ході дослідження  передбачається:

 • Здійснити аналіз статистичних баз даних  бібліотек, паспортів бібліотечних закладів Дніпропетровської області та вказати перспективні бібліотеки, які розвиваються або можуть розвиватися й активно працювати.
 • Зібрати та проаналізувати статистичні дані щодо забезпеченості  населення книгами, виданими у різні періоди (Додаток 1).
 • Здійснити анкетування населення (5%) та владних структур щодо зацікавленості в роботі бібліотек та впровадженні  змін. (Додаток 2).
 • Здійснити аналіз отриманих даних.
 1. Підготувати аналітичний матеріал за результатами дослідження.
 2. У співпраці з місцевими громадами розробити план дій щодо оптимізації роботи бібліотек та вирішення проблемних питань, з’ясованих під час проведення дослідження.
 3. Підготувати публікації за матеріалами дослідження.

ІV. Учасники дослідження

 

Відділ наукової організації та методики бібліотечної роботи КЗК «ДОУНБ» , адміністрації обласних бібліотек: КЗК «ДОУНБ», КЗ «ДОБ для молоді ім. М. Свєтлова», КЗК «ДОБ для дітей», керівники ЦБС та публічних бібліотек Дніпропетровської області.  
    

V. Методика дослідження

Вирішення поставлених завдань передбачає застосування таких методів:

 • Аналіз документів (статистична база даних бібліотек, паспорти публічних бібліотек Дніпропетровської області, статистика щодо забезпеченості населення книгами, виданими у різні періоди, анкети з вивчення громадської думки щодо роботи бібліотек.

Аналіз узагальнених матеріалів.

Аналітичний матеріал може бути складений у довільній формі, але повинен включати відповіді на спеціально розроблені запитання (Додаток 3).


VI. Результати дослідження

За результатами дослідження за узгодженням з місцевими громадами буде складений План дій щодо оптимізації роботи бібліотек та доданий до аналітичних матеріалів, як підсумок дослідження.

 

*Узагальнені матеріали надати у відділ наукової організації та методики бібліотечної роботи КЗК «ДОУНБ» до 21 грудня  2015 р. Аналітична довідка [33.5 Kb] (викачано: 1)