Центр художньої літератури. ПРАВИЛА

Основна інформація

Положення про Центр художньої літератури

Правила на користування фондом Центру художньої літератури

Відео


 Витяг


1. Користуватися фондом платного Центра художньої літератури дозволяється читачам, які отримали постійний читацький квиток, а також співробітникам бібліотеки.

2. Кожний документ, виданий в Центрі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3. Користувачі мають право виносити за межі бібліотеки документи, якщо вони записані у формулярі.

4. Користувачі мають право одержати із фонду Центра для роботи поза бібліотекою одночасно не більше 5 документів терміном до 15 днів.

 

Порядок внесення грошової застави читачами бібліотеки

1. При наданні користувачам документів додому бібліотекою визначається розмір коштів, які вносяться користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки, або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2. Розмір грошової застави визначається адміністрацією бібліотеки і становить 2–кратну ринкову ціну видання.

3. Заставна сума приймається від читачів в установленому порядку:
- факт прийому заставної суми реєструється в спеціальному реєстрі і підтверджується підписом читача і бібліотекаря.

4. Застава вноситься читачем на термін користування виданням.

5. За вимогою читача застава повертається йому при умові здачі книг, якими він користувався; при цьому читач втрачає право користування абонементом видачі до дому. При поверненні застави читач розписується в реєстрі за її отримання.

Режим роботи Центра художньої літератури:

Робочий день: з 10.00-18.00
Вихідні дні: п’ятниця, неділя.