КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

« початок ‹ назад ... 95 96 97 98 99 100 101 102 ... вперед › кінець »
 

Комсомольская правда в Украине.
Общественно- политическая газета.
 
 

Газета «Комсомольская правда» в Украине» - национальное общественно-информационное, ежедневное издание, проект группы компании «Украинский Медиа Холдинг». Аудитория одного номера «Комсомолки» - около 1 миллиона читателей.

Основная тематика издания - новости политической и культурной жизни страны, журналиские расследования по актуальным и злободневным темам.

Лето на носу, и уже пора строить планы: как, куда и на какие деньги отправиться в отпуск.
Вашему вниманию представлена статья А.Гаценко "Когда выгодно брать отпуск".

Библиотека получает издание с 1945 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Сторінки журналу :   1 

Археологія.
Науковий журнал.
 
 

Науковий журнал «Археологія» — офіційний друкований орган Інститута археології Національної Академії наук України (НАНУ), який публікуює наукові дослідження вчених як інститута, так і інших наукових організацій України та зарубіжжя.

Тематика журнала — аналітичні статті по археології та давній історії, публикації археологічних матеріалів з розкопок, методика аналіза польових досліджень, охорона пам"яток. Зміст кожного номера формується таким чином, щоб видання зацікавило усіх фахівців в області археології та давній історії незалежно від їх спеціалізації, а також усіх, хто досліджує цю тематику.

Бібліотека отримує видання з 1998 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ

Сторінки журналу :   1 

Медведь.
Популярный иллюстрированный журнал.
 
 

Первый номер вышел в 1995 г. «Медведь» стал первым российским глянцевым мужским журналом.

За основу аудитории были выбраны мужчины в возрасте от 35 и старше, с высоким социальным и материальным статусом. То, что текстов в «Медведе» больше, чем в других журналах, предусматривает еще и высокий интеллект потребителя.

Герои "Медведя" - настоящие мужчины и самые красивые женщины. Интересы журнала - политика, спорт, автомобили, табак, мода, здоровье.

"Медведь" – русский по духу и европейский по исполнению.

Библиотека получает издание с 1997 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Сторінки журналу :   1 

Наукові вісті Національного університету України
Науково- технічний журнал.
 
 

Напрямки або тематика:
•економіка та організація виробництва;
•електроніка, радіотехніка та засоби телекомунікацій;
•енергетика та нові енергогенеруюч і технології;
•інформаційні технології, системний аналіз та керування;
•матеріалознавство та машинобудування;
•приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка;
•проблеми біотехнології;
•проблеми енергозбереження;
•проблеми хімії та хімічної технології;
•соціальні та гуманітарні проблеми вищої школи;
•теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук.

Галузі наук, за якими журнал є фаховим ( за всіма групами спеціальностей ) :
•фізико-математичні;
•хімічні;
•біологічні;
•технічні;
•економічні .

Бібліотека отримує видання з 2004 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ

Сторінки журналу :   1 

Наука та інновації.
Науково-практичний журнал.
 
 

Заснування журналу обумовлено потребою всебічно на професійному рівні проінформувати широку читацьку аудиторію про роль науки і технологій у забезпеченні інноваційного розвитку нашої країни.

Журнал "Наука та інновації" занесено до переліку наукових видань Вищої атестаційної комісії України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Бібліотека отримує видання з 2005 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ

Сторінки журналу :   1 

Український математичний журнал.
Науковий журнал.
 
 

Науковий журнал, заснований у травні 1949 року.
Виходить щомісяця.
Засновник Інститут математики НАН України.
«Український математичний журнал» публікує статті з усіх напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з проблем алгебри, геометрії, топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій.
Розрахований на наукових працівників - математиків та механіків, а також викладачів ВНЗ та студентів старших курсів математичних факультетів.
Відділ періодики отримує журнал з 1949 року.
Ознайомитись з представленим виданням можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К.Маркса, 18
Відділ періодики ДОУНБ


Сторінки журналу :   1 

Український біохімічний журнал.
Науково-теоретичний журнал .
 
 

Журнал освітлює різні галузі біохімії.

Бібліотека отримує видання з 1946 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Сторінки журналу :   1 

Доповіді Національної академії наук України:Математика, природознавство, технічні науки.
Науково-теоретичний журнал .
 
 

Журнал публікує короткi повiдомлення про оригінальні і ніде не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки, авторами яких є дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України.

Журнал публікує також повідомлення інших авторів, що мають мотивоване представлення дійсного члена або члена-кореспондента НАН України з відповідної спеціальності.

Бібліотека отримує видання з 1995 р.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Сторінки журналу :   1 

Знание-сила.
Научно- популярный и научно- художественный журнал для молодежи.
 
 

Журнал является известным научно-популярным изданием, публикующим материалы о научных сенсациях, о достижениях в различных отраслях знаний – физике, астрономии, космологии, биологии, истории, экономике, философии, психологии, социологии.

Кредо журнала в последние 50 лет – серьезный разговор с читателем о проблемах науки, экономики, общества, о путях развития научной мысли, о поиске решений наиболее важных проблем экономики, общества.

Журнал способствует развитию кругозора у школьников. Журнал полезен студентам, научным и техническим работникам, менеджерам – всем, кто интересуется состоянием современной науки, кто воспринимает науку и научное знание как действенный инструмент преодоления экономических и социальных проблем в эпоху глобализации.

Одну из важных целей редакция журнала видит в поднятии престижа отечественной науки в глазах общественности.

Библиотека получает издание с 1946 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.

Сторінки журналу :   1 

Наука и жизнь.
Научно- популярный журнал.
 
 

Главная цель журнала: популяризация научных знаний.

Основные рубрики: наука, техника, медицина, история, дела домашние, сад, огород, человек и компьютер, фото-и видео любительство, логические задачи, головоломки, кунсткамера, маленькие хитрости, кроссворд с фрагментами, шахматы, спортзал.
Постоянные авторы: лауреаты Нобелевской премии Жорес Алферов, Виталий Гинзбург, Владимир Губарев, Борис Патон. Главной отличительной чертой журнала является ответственность за каждое слово и полная достоверность информации.

Аудитория:
Широкий круг читателей: научно-техническая интеллигенция, профессорско-преподавательский состав ВУЗов, руководители крупных предприятий, студенты и старшие школьники.

Библиотека получает издание с 1943 г.
Вашему вниманию предлагается начало статьи.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.

Сторінки журналу :   1