КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

« початок ‹ назад ... 92 93 94 95 96 97 98 99 вперед › кінець »
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ
Журнал для дозвілля
 
 

ЗАЛ ПЕРІОДИКИ ОБЛАСНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕРЖАВ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛУ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» (№1-6 ЗА 2006 І № 1-4 ЗА 2007 РОКИ).

ВИДАННЯ З ТАКОЮ НАЗВОЮ ПРИПИНИЛО ІСНУВАННЯ ПОНАД 10 РОКІВ ТОМУ.
ТОДІ "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ" МАВ УСПІХ. НЕ БРАК ТВОРІВ СПРИЧИНИВ ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ВИДАННЯ. ТЕПЕР З'ЯВИЛАСЯ МОЖЛИВІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ ЙОГО.
ВИДАННЯ ГОТУЄТЬСЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ, АЛЕ ОРІЄНТОВАНЕ НЕ ТІЛЬКИ НА МІСЦЕВИХ АВТОРІВ, ВОНО ВІДКРИТЕ ДЛЯ ВСІХ, ХТО ЗМОЖЕ ПОРАДУВАТИ ЧИТАЧІВ ГАРНИМ ТВОРОМ. МОЖЛИВО, ЧИТАЧАМ НАШОЇ БІБЛІОТЕКИ ЦІКАВО БУДЕ ДІЗНАТИСЬ, ШО У ЦЬОМУ ВИДАННІ НАДРУКОВАНО ДЕКІЛЬКО ТВОРІВ СПІВРОБІТНИКА НАШОЇ БІБЛІОТЕКИ, ПРУДЧЕНКО Є.Д. НАПИСАНІ У СПІВПРАЦІ З ЙОГО БРАТОМ ПРУДЧЕНКО В.Д.

У ТИХ, ХТО ВПЕРШЕ ЗУСТРІНЕТЬСЯ З ЖУРНАЛОМ, НАПЕВНЕ, ВИНИКНЕ ЗДИВУВАННЯ - ЧОМУ ТАКА НАЗВА — "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ", ХІБА ВІН ЧИМОСЬ МАЄ РІЗНИТИСЯ ВЗАГАЛІ ВІД ДЕТЕКТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ?
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ДЕТЕКТИВУ, ТО ТУТ ДОЦІЛЬНО БУЛО Б НАВЕСТИ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ОДНОГО З АВТОРІВ КОЛИШНЬОГО "УД". НА ЗАПИТАННЯ, ЧОМУ ВІН, ЗАГАЛОМ НЕ ПРИХИЛЬНИК ДЕТЕКТИВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ВЗЯВСЯ ЗА НЕЇ, ПИСЬМЕННИК ВІДПОВІВ: "ВСЕ ВИЙШЛО ЯК РЕАКЦІЯ НА ЛІТЕРАТУРУ ЖАХІВ. НАВІТЬ НА ОБКЛАДИНКИ КНИГ СТРАШНО ДИВИТИСЯ. А КІНО? НАСИЛЬСТВО, КРОВ, ЖОРСТОКІСТЬ, ЗВІРИНІ ІНСТИНКТИ. А ДЕ Ж ДУХОВНІСТЬ, ДОБРОТА, ЛЮДЯНІСТЬ? НЕВЖЕ ВСЬОГО ЦЬОГО ВЖЕ НЕ ІСНУЄ? А ЩО ПРОТИСТАВЛЯЄТЬСЯ ЗЛУ? Я СПРОБУВАВ ЇХ ПОСЕЛИТИ У ДЕТЕКТИВНО-ПРИГОДНИЦЬКИЙ ЖАНР".
КРІМ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ОБРАНОГО СПРЯМУВАННЯ, В ЧАСОПИСІ ДРУКУЮТЬСЯ МАТЕРІАЛИ ПІЗНАВАЛЬНОГО, ІНФОРМАТИВНОГО, РОЗВАЖАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ТОБТО ПОЄДНУЄТЬСЯ КРАСИВЕ, ЦІКАВЕ І КОРИСНЕ.

СПОДІВАЄМОСЯ, ВІДНОВЛЕНИЙ ЧАСОПИС "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ" СПОДОБАЄТЬСЯ ЧИТАЧАМ.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

Правовые вопросы строительства
Научно-практическое и информационное издание.
 
 

Российский журнал Выходит один раз в полугодие

Содержание первого номера за 2007 г.


В номере:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Камышанскмй В.П. К вопросу о правопреемстве при аренде земельных
участков, предоставленных под строительство объектов недвижимости.......2
Бороноева М. Особенности приобретения прав на земельные участки
под строительство коммерческой недвижимости.............................................5
Соцуро Л.В. Договор и закон в строительстве..............................................9
Сокол П.В. Субсидирование граждан на приобретение и строительство
жилья как способ реализаций права граждан на жилище...........................15
Блинкова Е.В. Об общих принципах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса........................................................20
Пинская М.Р., Баев В.В. Особенности налогообложения ЖКХ.............22

ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ершов О.Г. О правовом регулировании отношений по консервации
строительства.................,.................................................................................28
Фирсова М.В. Покупка «недостроя»..........................................................34

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ»

Ивлиева И.А. Отраслевая целевая программа
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» в рамках
национального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России»..........................................................................................37
Юдин А.В. Проблемы судебной защиты прав лиц, реализуемых
в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России»..........................................................................................39

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД; ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Коведяев СВ., Маслова Е.А. Проблемные вопросы договоров строительного подряда....................................................................................42

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Серкова Ю.А. Развитие законодательства о лицензировании строительной деятельности..............................................................................45

Вісник вищого адміністративного суду України
Офіційне науково-практичне видання. Видається чотини рази на рік
 
 

Поява кожного нового видання, тематично пов'язаного з українським судочинством — свідчення нашої демократичності, відкритості судової системи України.
Із початком випуску цього журналу відкриваються нові можливості для широкого й усебічного висвітлення не лише діяльності Вищого адміністративного суду України, але і суддів у регіонах та судової системи в цілому. Усе це, безперечно, сприятиме поглибленню демократичних перетворень у нашій державі та становленню незалежного правосуддя в Україні. Автори публікацій висловлюють власне бачення шляхів удосконалення діяльності судів, реалізації судової реформи, попередження явищ, які перешкоджають виконанню конституційних положень щодо судового захисту прав людини і основоположних свобод.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Господарське судочинство
Судова практика у господарських справах: Науково-практичний юридичний журнал
 
 

Журнал засновано у січні 2006 року. Засновник Інформаційно- аналатичний центр правової та ділової інформації "Праксіс".
Відділ перідичних видань почав одержувати видання з 2007 року.
Пропонуємо зміст першого числа часопису

ЗМІСТ

1. Справи зі спорів, що виникають з інвестиційних
договорів...................................-.......................... ........................................... 4
2. Справи зі спорів, пов'язаних з обігом векселів ............................................. 12
3. Справи про банкрутство ............................................ 32
4. Справи зі спорів, пов'язаних з майновим
наймом (орендою)............................................................ 50
5- Справи зі спорів, пов'язаних із виконанням
зобов'язань та відповідальністю за їх порушення........................................... ......................... 77
6. Справи зі спорів, пов'язаних з перевезенням вантажів .............................. 91
7. Справи зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про транспорт....... ................................................................. 97
8. Справи зі спорів, що виникають з договорів поруки..............................................................103
9. Застосування процесуальних норм.................................110
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Вісник Академії прокуратури України
Журнал включено до переліку наукових фахових видань постановою Президента ВАК України від 18 січня 2007 року №2-05/1
 
 

У виданні висвітлюються актуальні проблеми прокурорсько-слідчої роботи, кадрового забезпесення органів прокуратури, судоустрію, практичного застосування й удосконалення різних галузей права.
Матеріали розміщені в часописі, можуть бути використані працівниками прокуратури для підвищення свого фахового рівня, удосконалення службової діяльності.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Вісник Державної судової адміністрації України
офіційне науково-практичне видання
 
 

Спеціалізоване відомче видання
Безперечно, тематично це офіційне науково-практичне видання вирізняється з-поміж інших «казенністю» та водночас актуальністю проблем, які висвітлюються на його сторінках і існують сьогодні у судовій гілці влади України. Серед них і забезпечення судів належними приміщеннями (дуже задавнена проблема, ще з радянських часів!), що відповідали б сучасним вимогам та реаліям, і комп'ютеризація та технічне оснащення системи, і відповідне фінансування судочинства, і сучасна освітня підготовка кадрів, і багато іншого... Усі ці теми є в часописі, ґрунтовно й детально, з поглядом у перспективу розроблені.
Чітка та актуальна тематична визначеність видання - чи то йде мова про місце і роль судової влади у суспільстві, чи про проблеми судових органів у регіонах, чи ведеться дискусія з колегами судді-аналітика щодо певних колізій у Господарському та Цивільному кодексах України - в цілому є характерною рисою журналу, що свідчить про глибокий професійний підхід редакційного колективу до створення унікального обличчя свого дітища.
До Вашої уваги пропонується початок статті.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ

Судочинство і судоустрій в Україні
юридичний науково-практичний журнал
 
 

ЗМІСТ

Новини законодавства
ЗАКОНОПРОЕКТИ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВОСУДДЯ.................................:...........................................................3
Судова-правова реформа
О. ШУСТІК
ОБМЕЖЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ РІВНОЗНАЧНЕ ОБМЕЖЕННЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ .....................6 ОСЕТИНСЬКИЙ
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В АСПЕКТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ....................................................................................................10
САМСІН
ПОБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНОГО
СУДОЧИНСТВА. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ............................................. .18
У Вищій раді юстиції
О ГОНЧАРЕНКО
СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ ....................................................................26
Суддівський корпус
Л. СКОМОРОХА
ШЛЯХ ДО СУДДІВСЬКОГО КРІСЛА...............................................................32
Цивільне судочинство / ЗАПОРОЖЕЦЬ
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ
ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ............................:.......................40
Кримінальне судочинство
С. ШЕСТАКОВ
ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННИМИ РІШЕННЯМИ.
ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНУ ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА,
ПРОКУРАТУРИ АБО СУДУ............................................................................. 43
Н. АХТИРСЬКА
ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК ТА СПРАВЕДЛИВА САТИСФАКЦІЯ
(ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА).......................................:.......] ..................48
Третейські суди Г. ПАМПУХА
Інститут третіх осіб У ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ ............60
А. СВІНЦІЦЬКИЙ
ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ В УКРАЇНІ. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА. ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ.................................:.............................64
Наукові статті. Дискусії
О. ТКАЧУК СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИІІНОГО ДІЯННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ ...........................................................................69
Зарубіжний досвід
Р. ВЕРЕША
СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИННОГО ДІЯННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ ..........................................................................72
СУДОВА СИСТЕМА ФРАНЦІЇ......................................................................81
Історія розвитку суду
В.СЕРДЮК
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЙВИЩОГО СУДОВОГО ОРГАНУ УКРАЇНИ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД......90
О. СІНЧУК
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ СТАРОДАВНІХ ЧАСІВ.........................................................................................................98
Судова практика В. ЛУТКОВСЬКА
СПРАВА«ШЄВЧЕНКОПРОТИУКРАЇНИ»............................................................10)
Спеціальний репортаж
IV З'ЇЗД АДВОКАТІВ' УКРАЇНИ ......................................................................112
До Вашої уваги пропонується зміст представленого журналу.
Ознайомитись з представленим та іншими номерами видання можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Ногтевая Эстетика
Профессиональное издание для мастеров маникюра и педикюра
 
 

В отделе периодики появился последний в этом году номер «Ногтевой эстетики».
Этот журнал мы предлагает читателям, то есть мастерам маникюрного искусства и их клиентам, готовиться к фееричным зимним праздникам. ,
С чего начать таинство преображения, решайте сами, «сценариев» может быть сколько, угодно вашей фантазии.
Однако в любом случае главным действующим «лицом» будет нейл-дизайн. Без сомнений, каждая женщина захочет украсить собой сказочную новогоднюю вечеринку, быть королевой бала с блистательным маникюром, идеально дополняющим ее образ. В этом случае всемогущей феей может быть опытный мастер, а книгой волшебных «рецептов» — «Ногтевая эстетика». В ассортименте: Альбом отборных дизайнов и пошаговые Технологии от лучших украинских мастеров. В материалах рубрики «Тема номера» мы предлагаем обратить внимание на роскошный уход и оздоровление рук и ног посредством 8РА- и \№е11пе88-процедур, воспользоваться интересными и актуальными праздничными экспресс-дизайнами, а также изучить возможности акрила в объемном нейл-дизайне.
В следующем 2007 году мы хотим по-прежнему оставаться в поле ваших интересов, поэтому ждем пожеланий, замечаний, а возможно и требований относительно интересующих вас тем. От имени редакции журнала «Ногтевая эстетика» поздравляю всех мастеров и людей, связанных с отечественной ногтевой индустрией с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю вам, уважаемые читатели, постоянного всестороннего развития, новых и важных для вас «вершин», вдохновения и востребованности в любимой профессии.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1   2 

илюстрація з виставки відділу періодики
Різдвяні листівки початку ХХ століття
 
 

Никитин В. Праздник, который у нас не отнять // Диалог. - 2006. - № 5-6. - С. 84-93.

Из всех наших праздников, старых и новых, Новый год был и остается самым любимым. В эти дни мы забываем о негативных сторонах жизни и, словно дети, надеемся на перемены к лучшему. Более тоге порой продолжаешь себя ловить на мысли что всё еще ждешь чего-то нового и необыкновенного
Так уж случилось, что в сложившемся ритуале празднования Нового года не последнюю роль играла и играет поздравительная открытка, а кроме того, как и всякий праздник, новогодние торжества остались и на любительських снимках
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.

Страницы журнала :   1 

Домовой
Глянцевый журнал
 
 

В двенадцатом номере журнала:

Немного решимости (о Дрю Бэрримор).

Специальнй репортаж с иллюстрациями о Дарье Донцовой, Татьяне Устиновой, Татьяне Поляковой.

В сети под рождество (о том, как купить подарки не выходя из дома)Горнолыжный курорт в Аргентине.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.