Томаківський район


 
Томаківська центральна бібліотека 

 
Історія бібліотеки

Бібліотека в с.м.т. Томаківка існує з 1911 року. В архівних документах згадується про її заснування. Ось як про це пише Катеринославська газета «Русская правда» за 25 лютого 1911 року: «…В усій Російській імперії святкується 50-річчя звільнення селян від кріпацтва. Значною подією ознаменувався цей день і в Томаківці. Земський начальник (адміністративно-судова посада) Григорій Тимофійович Гаркушевський при великому скупченні народу відкрив в народній аудиторії бібліотеку-читальню (народна аудиторія – це нинішній клуб чи палац культури). Ось як змалював сучасник: «На підвищеному місці, поблизу церкви, пишається величезний будинок в півтора поверхи з мезоніном-вежею. За красою свого стилю ця споруда в повіті суперників майже немає, тонкий мистецький  смак явлено в кожній її колоні, в кожному архітектурному завитку. Будівельником цієї споруди є місцевий діяч, почесний наглядач церковно-парафіяльних  шкіл Катеринославського повіту Г.Т.Гаркушевський. Книжки було дібрано здебільшого морально-релігійного змісту. До фонду бібліотеки-читальні він доклав щедрий дарунок-пожертву у 100 карбованців і пообіцяв при цьому й надалі не забувати своєю опікою цього корисного просвітницького закладу» .

В Томаківському районі бібліотечна справа одержала широкий розвиток після революції 1917 року. Майже в кожному селі була організована хата-читальня. А фонд районної бібліотеки на період з 1920 по 1935 роки нараховував до 3500 екземплярів книг.

Як свідчать спогади Ф.Ткаченка, комсомольця, восени 1924 року на засіданні волостного комітету комсомолу було порушено питання про багату бібліотеку, яка належала отцю Стефану. За рішенням цього засідання, йому було доручено прийняти бібліотеку від доньки отця Стефана. Бібліотека стала доступною для всіх. А трохи згодом було призначено фахівця бібліотечної справи.

З початку Великої Вітчизняної війни бібліотека перестала функціонувати. За цей період будівля будинку культури, де зберігався бібліотечний фонд, згоріла. Книги вдалося зберегти. Після визволення Томаківського району від німецько-фашистських загарбників (30 грудня 1943 року) в бібліотеці працює Терещенко Марія Савеліївна. Отже, починаючи вже з 1945 року бібліотека працює в звичайному режимі.

З 1948 року рішенням виконкому Томаківської районної ради народних депутатів трудящих завідуючою  бібліотеки призначена Косинська Олександра Демидівна, а її помічником – бібліотекар - Манзюк Галина Іванівна. Районна газета «Соціалістичне поле» за 19 червня 1947 року опублікувала у своїй передовиці таке звернення: «Трудящі району! Зробимо наші клуби, хати-читальні й інші культурно-освітні заклади справжніми вогнищами соціалістичної культури на селі!».

«Книгу – в маси!» - таке завдання поставила перед собою і своїми підлеглими О.Косинська. Ось як розповідала вона в районній газеті «Соціалістичне поле» за 21 червня 1953 року : «… З метою кращого обслуговування колгоспників і механізаторів МТС районна бібліотека укомплектувала і направила в полеводські і тракторні бригади 51 пересувну бібліотечку. В кожній з них є від 30 до 50 книг. Ними обслуговується понад 1260 читачів. Крім цього працюють 32 книгоноші, які теж обслуговують книгами понад 90 читачів».

Знаходиться книгозбірня в одному приміщенні з відділом культури, будинком культури, кінофікацією у центрі Томаківки по вулиці Шевченка, 18 (нині там – рибооб’єднання).

Книги збиралися в дар від населення, фонд поступово збільшувався. Вже за 5 років він налічував до 10000 примірників літератури для дорослих і дітей.

В 1949 році в селищі  відкрито дитячу районну бібліотеку, стартовий фонд якої налічував 500 екземплярів книг, виділених з фонду бібліотеки для дорослих. Завідуючою в ній стала працювати  Куценко Марія Василівна (на той час – молодий спеціаліст, щойно після закінчення Дніпропетровського технікуму підготовки культосвітніх працівників). Марія Василівна все своє життя присвятила книзі і бібліотечній справі. Енергійна,  розумна, завзята вона налагодила роботу з дітьми на високому рівні, заохочувала підростаюче покоління звертатися до бібліотеки, як до скарбниці знань, як до неперевершеного помічника в розширенні свого кругозору і отриманні відповідей на тисячі ЧОМУ?

В 1954 році після закінчення Дніпропетровського культурно-освітнього училища по направленню завідуючою Томаківської районної бібліотеки назначено Проценко Ніну Максимівну. З її спогадів, книжковий фонд бібліотеки нараховував більше 20 000 тисяч екземплярів книг. Працівники бібліотеки організовували пересувні бібліотеки в бригадах, на фермах, у окремих віддалених селах. Ніна Максимівна згадує: «Районна бібліотека мала 2 кімнати, а читальний зал ми самі добудували – завозили будівельні матеріали, своїми силами зводили приміщення книгосховища».

14 січня 1963 року Бібліотека підпорядкована Нікопольському району в зв’язку з адміністративно-територіальною реорганізацією (Томаківський район входить до складу Нікопольського).

В 1965 році  Томаківці повернули статус районного центру, а бібліотека знову стала центральною районною.

За період з 1965 по 1975 роки мережа бібліотек розширилася за рахунок нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування. У районі був узагальнений передовий досвід по нестаціонарному обслуговуванню Володимирівської сільської бібліотеки, де завідуючою було Хорошко Галина Костянтинівна. Завідуючою Томаківської районної бібліотеки на той час стала Олексієнко Галина Петрівна.

1975 рік… Бібліотека робить перші кроки до централізації  державних масових бібліотек. 19 бібліотек сіл району були об’єднані в єдину систему, з єдиним штатом, керівництвом, фондом. Була введена нова посада – директор ЦБС, районна бібліотека стала називатися центральною районною, яка стала відповідати за стан бібліотечного обслуговування населення району.

Директором призначено Яценко Людмилу Олександрівну. Вона була ініціатором багатьох починань. Енергійна, працьовита, надихала колектив на нові творчі здобутки.

Відкриваються нові відділи:

ü Відділ комплектування та обробки літератури (завідуюча Полякова Л.Г.);
ü Відділ організації та використання книжкових фондів (завідуюча Квітка В.І.);
ü Методичний відділ (завідуюча Матєрова Т.О.);
ü Бібліографічний відділ (завідуюча Чібісова Л.І.);
ü Відділ обслуговування (завідуюча Козиряцька Г.Г.);

Книжковий фонд бібліотеки складав – 204 389 екземплярів книг; читачів по району налічувалось – 18 292 чоловіка. Наведемо ще й такі показники:

ü Середня читаність – 18,7 %
ü Середнє відвідування – 6,7 %
ü Книгозабезпеченість на 1 читача – 99,3 %
ü Книгозабезпеченість на 1 мешканця – 6,1 %

У 1983 році відбулися   зміни в керівництві: на посаду директора централізованої бібліотечної системи назначено Смереку Ольгу Григорівну, людину, яка по-справжньому любила свою справу, віддавала їй весь свій хист і час.

28 грудня 1990 року в духовному житті району сталася визначна подія: було здано в експлуатацію нову будівлю Томаківської районної бібліотеки, на першому поверсі якої – дитяча районна бібліотека, на другому – бібліотека для дорослих. До послуг читачів стали 2 читальних зали, 2 абонементи, кімната казок, юнацький відділ. Саме завдяки ентузіазму Смереки О.Г. мешканці райцентру і району мають бібліотеку, що відповідає вимогам сучасності.

В 1991 році в районі створено  Територіальну бібліотечну систему, яка об’єднала тоді 37 бібліотек різних систем і відомств. Відтоді Томаківська ЦРБ стала бібліотечним центром для всіх бібліотек району.

На базі нашої бібліотеки було проведено 2 обласних семінари: семінар для директорів і семінар для методистів..

В 1996 році було закрито 2 бібліотеки: Еллінську та Шевченківську, а Володимирівська, Зеленогайську та Настасівську було переведено на баланс колгоспів. Скорочення штату призвело до зниження цифрових показників, але якість роботи не погіршилась. Скрутне економічне становище негативно вплинуло на комплектування книжкових фондів, на передплату періодичних видань, матеріально-технічну базу. Бібліотеки вживають заходів для покращення ситуації. Для цього в практику роботи впроваджують платні послуги.

До послуг читачів – довідкові апарати, система каталогів та картотек, інформаційний фонд.

Сьогодні змінюється і методична служба. Вона спрямована на пошук і реалізацію рішень, які могли вплинути на свідомість бібліотекарів змінити стереотипи мислення, а значить і стереотипи роботи, підвищувати професійний рівень, уміння спілкуватися, організовувати рекламу послуг.

У 2002 році сільські бібліотеки передані на фінансове забезпечення сільських рад, а Томаківська центральна районна бібліотека так і залишилася методичним центром.

У 2005 році на базі Томаківської районної бібліотеки проведено виїзне заняття обласної школи для методистів.

В лютому 2006 року Томаківська районна бібліотека відмічає своє 95-річчя. Серед подарунків – комп’ютер, факс.

2011 рік – наша бібліотека відсвяткувала своє сторіччя.
Сучасність бібліотеки


Час не стоїть на місці - все навколо оновлюється, видозмінюється, вдосконалюється. Стосується це всіх ланок культури в цілому, і бібліотеки – зокрема. На сьогоднішній день – бібліотека є головним інформаційним центром суспільного життя району, нести інформацію в маси – її пріоритетне завдання. Тож крім традиційних форм обслуговування книгою, в Томаківській районній бібліотеці для населення районного центру працює послуга вільного доступу в Інтернет. Для цієї послуги виділений поки що один комп’ютер , але в перспективі маємо надію на створення цілого комп’ютерного класу. 

Оснащення бібліотеки сучасною оргтехнікою дало можливість працювати з документами, використовуючи всі новітні технології.  Бібліотечні працівники освоїли техніку створення сучасних рекламних буклетів, афіш, іншої друкованої продукції.

Нововведенням в роботі бібліографа Томаківської ЦРБ стало участь у створенні  фактографічної  бази для  електронного  корпоративного каталогу «ДНІПРОПЕТРОВЩИНА». Його ціль -  задоволення запитів користувачів краєзнавчою інформацією в електронному режимі. 

Інноваційною стала і робота методичного відділу бібліотеки: це перехід на програмне планування бібліотечної роботи, вдосконалення системи підвищення кваліфікації кадрів, творчі лабораторії, семінари-тренінги,школи бібліотечної майстерності. 

По крупинках ретельно збирається та систематизується історія краю, сіл, історія розвитку бібліотечної справи. В арсеналі роботи методичного відділу – створення сучасних мультимедійних презентацій. Так, напередодні сторічного ювілею бібліотеки було створено рекламну мультимедійну презентацію бібліотеки в цілому, і методичного відділу – зокрема.

Соціокультурна діяльність бібліотеки також набула різних сучасних форм – це літературні п’ятихвилинки, бібліотечно-бібліографічні уроки, літературні марафони, поетичні години тощо. Доступною для томаківського читача стала і аудиокнига! Вдягнувши навушники і вставивши диск, можна прослухати улюблений літературний твір. Це стало можливим завдяки подарунку від партії «Батьківщина» на сторіччя бібліотеки.

Доцільно згадати, що з початку 2011 року для Томаківської районної бібліотеки створено власний логотип, який несе в собі інформацію про сутність роботи з КНИГОЮ в такому історично багатому селищі!

Впродовж свого існування Томаківська бібліотека завжди займала активну позицію в культурному житті громади.
Неодноразово на базі Томаківської районної бібліотеки проводилися обласні заходи по підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників: обласна школа для методистів (2005 рік), виїзна проблемно-творча лабораторія «Сільська бібліотека: нові бібліотечні послуги для користувачів місцевої громади» (2013 рік), засідання обласного клубу ділового спілкування «Професіонал» на тему: «Бібліотека для дітей в світлі інноваційних змін» (2015 рік).

Бібліотека брала участь та ставала переможницею різноманітних обласних конкурсів та Регіональних програм: участь бібліотеки в обласному конкурсі «Дніпропетровщина моя! Перлина України»: нагороджено музичним центром (2007); регіональний конкурс «Бібліопані» (2013), мистецько-літературний фестиваль, присвяченому 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка «От де, люде, наша слава, слава України» (2014), Томаківська ЦБ зайняла призове місце у обласному Марафоні, присвяченому 70-річчю Великої Перемоги у ІІ світовій війні «Пам’ять – нескінченна книга» (2015); участь у регіональній кампанії «Дмитро Яворницький – ім’я, овіяне легендами», до 160-річчя Д.І.Яворницького, українського вченого, історика, етнографа, літератора (2016).

У конкурсі читців-декламаторів «Читаємо разом поетів Дніпропетровщини» (2017) учасниця А.Чепець зайняла перше місце в онлайн-голосуванні.