Петропавлівський район


 
Петрівська сільська бібліотека 

 
Історія бібліотеки

 

  У кожній країні у різні часи бібліотеки виконували важливу місію бути пам’яттю народу, скарбницями культурних цінностей людської цивілізації. Сьогодні Петрівська сільська бібліотека, зберігаючи кращі традиції, вдосконалює свої послуги, дає можливість користувачам ознайомитись із духовною спадщиною країни. А бібліотекар стоїть біля витоків мудрості, він зберігач і провідник, який забезпечує користувачам доступ до інформації, знань, і через книгу, наукове та художнє слово утверджує високі духовні ідеали нації.

  За архівними даними свій історичний шлях Петрівська сільська бібліотека розпочала 20 жовтня 1951 року. Першим бібліотекарем була Іванченко Катерина Федорівна. Як згадують старожили, в 40-х роках були хати-читальні, де люди збиралися і всі разом проводили читки літератури. Перша бібліотека містилась в гримерні старого клубу. Кількість книг була в межах 100 одиниць.

   29 серпня 1952 року бібліотеку прийняв Козаченко Тихін Михайлович.

  15 вересня 1953 року завідуючою стала молода бібліотекар Мироненко (Шинкаренко) Марія Омельянівна. Пізніше вона вийшла заміж і переїхала в с. Катеринівка.

  З 1957 року в бібліотеці працює молодий спеціаліст з м. Усурійська Мінькова Тетяна Степанівна. Коли вона була в декретній відпустці (з 18.03.1967 по 1968 рік) її заміняла Пурик Валентина Вікторівна.

  В 1987 році Тетяна Степанівна виїхала до дітей в м. Москву і передала бібліотеку Кіяшко Любов Олексіївні.

  А в серпні 1989 року, після закінчення Донецького культосвітнього училища в Петрівську сільську бібліотеку прийшла Гордієнко (Шульга) Марина Василівна. В декретній відпустці її заміняла Гарнатко Світлана Володимирівна.

 

 

 


Сучасність бібліотеки

 

   Бібліотека – важлива ланка людської цивілізації, є показовим елементом процесу, його незмінним джерелом. Зміст поняття «сучасна бібліотека» - багатоаспектний : вона є вікном у світ, фактором консолідації нації, засобом, що забезпечує безперервність розвитку і спадковості культури, гармоні затором соціальних відносин, елементом системи навчання, самоосвіти, духовного, естетичного і професійного вдосконалення особистості. Від якості її роботи залежить якість поколінь – як сучасного, так і прийдешнього.

  Тому єдина мета Петрівської сільської бібліотеки є : стати інформаційним центром на селі, сприяти культурному розвиткові населення, безперервній освіті та грамотності.

  Діяльність Петрівської сільської бібліотеки у 2011 році була зосереджена на таких напрямках :

ð Утвердження в масовій свідомості громадян історично-притаманних українському народові високих моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та духовної спадщини.

ð Забезпечення духовно-морального розвитку читачів, виховання патріотизму, високої політичної культури та трудової моралі.

ð Виховання поваги до Конституції України, державних символів, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обовязків людини і громадянина.

ð Виховання шанобливого ставлення до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів.

ð Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально-активної, фізично здорової та духовно-багатої особистості.

ð Виховання екологічної культури, популяризація екологічних знань.

ð Популяризація художньої літератури, творчості українських письменників.

Основні функції бібліотеки сьогодні : інформаційна; навчально-збагачувана; культурологічна; розвиваюча; пізнавальна; виховна.

  Згідно картотеки соціально-економічного профілю користувачами бібліотеки є : пенсіонери – 24%, шахтарі – 21%, домогосподарки – 16%, студенти – 4%,  вчителі – 2%, медики – 2%, продавці – 2%, шофери – 4%, фермери – 2%, кухарі – 2%, електрики – 1%, кочегари – 1%, службовці – 5%, поштарі – 1%, с/г працівники – 13%.

  Петрівська сільська бібліотека обслуговує жителів села Петрівка, с. Маломиколаївка, с. Новопричепилівка, а також учнів Петрівської середньої школи.     Позастаціонарне обслуговування отримують 8 людей похилого віку та інваліди. Бібліотека надає інформаційні, довідково-аналітичні та дозвільні послуги.

  В 2011 році отримували такі періодичні видання : Степова зоря, Вісті Придніпров’я (3 шт.), Зоря, Журавлик, Шкільна бібліотека, Світ дитячих бібліотек, Барвінок.

  Фонд бібліотеки розставлений згідно таблиць ББК. Протягом року проводили вивчення бібліотечного фонду (відділ 2), оформлялися проблемно-тематичні полиці «Краса і цінність забутих видань», «Сучасна українська поезія», «Золоті зерна класики», «Шепіт вітру підслуханий пензлем».

Весь фонд бібліотеки відображений в алфавітному та систематичному каталогах, які регулярно редагуються,  облік періодичних видань ведеться в картотеці.

ð Бібліотека як посередник між місцевою владою і громадськістю – проводилося інформування сільської ради за їх запитами (тематична добірка «Власні імена людей»); участь у засіданнях виконкому та сесіях депутатів; збирання, систематизація та доведення до користувачів інформації про діяльність органів місцевого самоврядування (папка-досьє «Петрівська сільська рада інформує»)

ð Бібліотека як центр правової інформації – редагування та доповнення папки газетних матеріалів «Юридичні поради»; виставка видань «Знати права, памятати про обовязки»; ділова гра «Що ти знаєш про закон?».

ð Бібліотека як центр соціально-побутової інформації – інформаційна година «Більш за все вони любили свій край», лінійка пам’яті «Чиї він душі ранив і скалічив», бібліографічний огляд виставки видань «Екологія і мораль рідного краю», година пам’яті «На Чорнобиль летять журавлі», літературно-музичне свято «Берегиня родинного тепла», бесіда «Тютюн – ворог здоров’я», конкурсно-розважальна програма «Веселкова моя країна», свято «Світло нетлінної перемоги», мітинг пам’яті «Вічна шана всім, хто відстояв мир на землі», мітинг пам’яті «Незгасне свіча пам’яті», інформаційна година «СНІД – проблема не тільки XX століття», інформаційно-бібліографічний буклет «Ти вічний біль, Афганістан».

ð Бібліотека як інформаційний центр на допомогу самоосвіті і освітнім програмам – виставка видань «Не помилися обираючи свій шлях», літературна година «До мови рідної схилюсь як до криниці», тематичний перегляд «Неймовірне про інтернет», виставка видань та інформаційний буклет «Соборна Україна – закономірний вплив історії», бібліографічний огляд виставки видань «Квітка пам’яті», літературне свято «Пісенне Шевченкове слово», історична година «Справи Кирила і Мефодія в слов’янстві будуть жити століттями», інформаційна година «Вимріяна поколіннями», інформаційно-бібліографічні буклети «Святиться твоє, Україно, ім’я», «Краса і цінність забутих видань», «Поради читачу», «Бібліотечні правила для юних читачів», «Книга – твій друг і порадник», «Пам’ятка юному читачеві».

ð Бібліотека – центр змістовного дозвілля та розвитку творчих здібностей – виставка видань «Письменники-ювіляри», тиждень дитячої та юнацької книги, літературно-музичне свято «Цей дивний світ – бібліотека», конкурс «Кращий читач 2011», літературні посиденьки «Квіти України», проводилися засідання клубів за інтересами «Книга і лялька» та «Берегиня».

ð Бібліотека – центр краєзнавства – літературно-конкурсна година «Україна – земля героїчного народу», бібліографічний огляд виставки видань «Дніпропетровщина моя – перлина України», інформаційно-бібліографічний буклет «Село рідне моє».

  При бібліотеці працює клуб за інтересами для дітей «Книга і лялька», який відіграє важливе значення у формуванні творчої працелюбної особистості, розвитку у неї індивідуальних здібностей і талантів, забезпечення умов їхньої самореалізації, духовного самовдосконалення, формування вмінь міжособистісного спілкування. Клуб заснований в 1992 році, направленість – пізнавальна. Засідання клубу проходять один раз на місяць згідно плану роботи. Члени клубу виступали з ляльковими виставами в школі, дитячому садку, бібліотеці та Будинку культури.  В 2011 році в бібліотеці був організований жіночий клуб «Берегиня». Мета клубу – згуртувати жінок села для спілкування та обміну думками , своїми захопленнями, піклуватись про естетичне виховання і культурний розвиток жінок, прилучення їх до цінностей вітчизняної та світової культури.

  В бібліотеці складена цільова комплексна програма на 2009 - 2011 роки «Мій край, моя історія жива». Мета програми націлена на сприяння росту національної самосвідомості, збереженню духовних і культурних цінностей, традицій, історії народу; посилення інтересу користувачів до цих питань, сприянню вивчення краєзнавства і краю, надавати інформацію про сучасне життя краю. На 2012 – 2014 роки складена цільова комплексна програма «Немає кращої землі ніж та, що зветься рідним краєм» з аналогічною метою.