Петропавлівський район


 
Василівська сільська бібліотека 

 

Історія бібліотеки


 
В любой стороне, в разные периоды её развития, библиотеки исполняли важную духовную миссию – быть зеркалом и памятью народа, державы, центром её духовности.

    Г. Лейбниц писал : «Библиотека – это сокровищница всех богатств человеческой души».

  А в народе говорят : «Если у тебя нет умного соседа – веди беседу с книгой».

  Социологи и психологи во всем мире пришли к мысли, что чтение развивает интеллект, формирует духовно зрелую, образованную, гармоничную индивидуальность.

  Успех и устойчивость личности в изменяющемся обществе зависит от способности легко учиться, осуществлять непрерывное образование.

  В условиях информатизации современного общества, особую актуальность приобретает формирование информационной культуры личности.

  И в новых условиях библиотеки сохранили свое историческое место, оказались единственным общедоступным институтом.

  Так и Васильковская сельская библиотека в меру своих возможностей, пытается быть таким информационным центром для читателей разного возраста и положения в обществе. 

  Первая запись в инвентарной книге библиотеки соответствует 27 декабря 1969 года. Библиотека имела статус «Васильківська сільська бібліотека Петропавлівського району». Фонд составил 4975 экземпляров.

  С 24 февраля 1971 года в библиотеку вливается фонд Профсоюзной библиотеки Петропавловской птицефабрики, фонд которой составлял 864 экземпляра.

  Васильковская сельская библиотека расположена в самом центре с. Васильковское.

  Занимает 3 комнаты в помещении Дома культуры. Общая площадь – 75 м2. Одну из комнат занимает основной фонд библиотеки. Обслуживание читателей производится на абонементе и в читальном зале.

  Библиотека имеет 12 посадочных мест.

  Библиотека имеет информационно-справочный аппарат. Это каталоги алфавитный и систематический.

  Систематическая картотека статей, где собраны материалы газетно-журнальных изданий, получаемых библиотекой

  В библиотеке открытый доступ к фонду библиотеки.

  С 1972 года по 1980 год библиотекой заведовала Санжара Ольга Михайловна. В последствии перешла на работу в библиотеку Васильковской средней школы, где и трудится в настоящее время.

  С 1980 по 1982 год заведует сельской библиотекой Бучинская Н.Г. 

  С конца 1982 года по апрель 1986 года в Васильковской сельской библиотеке работает Терескина-Хвостенко Т.В.  Уходит на инвалидность.

  В апреле 1986 года библиотеку принимает Сидина В.В. Образование – среднее специальное. Стаж работы – 24 года.

  Стаж работы в Васильковской сельской библиотеке 21 год.

 Сучасність бібліотеки

 

  Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а що набагато важливіше самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем.

  Важливу роль у наданні цих знань відіграє бібліотека. Місія якої зорієнтована на індивідуальне та масове інформування, освітнє та культурне обслуговування користувачів.

  Робота бібліотеки спрямована на формування у користувачів уміння працювати з довідниками, енциклопедіями, періодичними виданнями.

  Фонд бібліотеки розташований на стелажах і розставлений згідно з таблицями ББК. Він розкритий за допомогою тематичних поличок.

  Для поповнення фонду бібліотека проводить акцію «Подаруй бібліотеці книгу». З метою висвітлення акції виділено окремі полички, на яких зібрано подаровані книги.

  Важливим внеском у комплектуванні бібліотечного фонду – є періодичні видання. Для користувачів передплачено :

Журнали :

-       «Валентина»

-       «Шкільний бібліотекар»

Газети :

-       «Вісті Придніпровя»

-       «Журавлик»

-       «Зоря»

-       «Добрий господар»

-       «Бульвар Гордона»

-       «Казковий вечір»

-       «Степова Зоря»

  Ведеться «Картотека актуальних матеріалів», яка відображає актуальні проблеми сьогодення. У роботі з користувачами бібліотека використовує алфавітний та систематичний каталоги.

  З метою інформаційно-бібліографічного забезпечення користувачів бібліотека забезпечує необхідною інформацією, надає довідки, консультації.

  Васильківська сільська бібліотека працює за такими основними напрямками :

-       інформує місцеві органи влади за їх запитами;

-       інформує з питань соціального захисту, охорони здоровя, поради сільському господарю;

-       допомога самоосвіті та освітнім програмам;

-       виховання патріотичних почуттів, любові до рідної землі;

-       інформує користувачів про нові надходження.

На протязі 2011 року в бібліотеці були проведені такі заходи :

-       година спілкування «Запалимо свічки»;

-       урок історичної памяті «Твоє імя – то символ Перемоги»;

-       вечір фронтової лірики «І співає в землянці гармошка…»;

-       відкритий перегляд літератури «Наш рідний край – Дніпропетровщина».

  Формування здорового способу життя у молодшого покоління бібліотека організовує за допомогою :

-       тематичної полички «До здоровя кроком руш»

-       години спілкування «Гармонія душі і тіла».

  Усвідомлення себе частинкою природи, відчуття відповідальності за неї, формує екологічна культура. Бібліотекою оформлено :

-       книжкову виставку «Спільна біда – Чорнобиль»;

-       вечір-реквієм «Земле рідна, понівечена скрипка моя»;

-       відкритий перегляд літератури «І все перекреслив урановий атом».

  Для юнацтва та молоді створена цільова тематична програма «Я – Земля – Всесвіт». Мета якої – викликати почуття відповідальності за майбутнє України та Землі в цілому.

  Мета кожної бібліотеки полягає у популяризації літератури. До ювілейних дат видатних письменників-ювілярів 2011 року підготувала :

-       поетичну годину «Я вежлив с жизнью современной» (125-річчя від дня народження Н. Гумільова);

-       книжкову виставку «Живе слово Кобзаря»;

-       тематичну бесіду «Судна сурма В. Підмогильного» (110-річчя від дня народження).

  На протязі року користувачі мали змогу більше дізнатися про історію, звичаї, традиції народу, дізнатися про багатства і красу рідної природи, відмітити ювілейні дати письменників-ювілярів 2011 року.

  Бібліотека – це організм, який є живим тоді, коли він змінюється разом із суспільством в цілому та користувачами зокрема.

  Без компютерної техніки неможливо уявити сучасну бібліотеку. Це вимога часу. Але вона завжди зберігатиме за собою функції звичайної бібліотеки для обслуговування користувачів друкованими документами.