Верхньодніпровський район


 
Верхньодніпровська районна бібліотека для дітей 

 

Історія бібліотеки


Вперше для юних читачів дитяча бібліотека відкрила свої двері в 1946 році. Знаходилась вона тоді у приміщені колишньої міської ради на проспекті В. І.Леніна, 7. Основу її фонду складали дитячі книги, виділені з фонду районної бібліотеки для дорослих. Згодом надання державних коштів на утримання бібліотеки дозволило значно покращити книжковий фонд.

Першою завідуючою бібліотеки була Катерина Рикус. Удвох з бібліотекарем Марією Григорівною Калугіною вони проводили велику роботу серед дітей у важкі повоєнні часи. Невеликий поки що фонд бібліотеки не в змозі задовільнити всі запити юних читачів. До дірок зачитуються книги К.Г.Паустовського, А.П.Гайдара, В.В.Біанкі, А.Н.Толстого.

В 1949 році в дитячу бібліотеку прийшла працювати Тетяна Григорівна Дігтяр, спеціаліст, закінчила Дніпропетровський культурно-освітній технікум,  віддала бібліотечній  справі  36 років.

В повоєнні роки бібліотека широко пропагує книги воєнно-героїчної тематики, пов’язані з подіями недавньої війни, про творчу працю радянських людей і внесок дітей у розбудову країни, книги про шкільне і піонерське життя, інтернаціоналізм і боротьбу людей за мир в усьому світі. Проводяться диспути: «Піонер – всім дітям приклад», «Яким повинен бути піонер-ленінець», «Хай завжди буде сонце і мир на землі»,         

У 1950 році штат бібліотеки зазнав змін: завідуючою було призначено Наталію Григорівну Трусько. Вона  очолювала бібліотеку до 1955 року. То був період  започаткування традицій.

         З 1956 по 1965 роки завідуючою була Прохоренко Віра Карпівна – спеціаліст, закінчила Харківський інститут культури; ерудована, невтомна працівниця, з любов’ю згадують про неї співробітники;  не одне покоління читачів пам’ятає її привітну посмішку. Роки її керівництва – то ціла епоха в розвитку дитячої бібліотеки: вміла і спитати, як керівник, і порадити, як товариш, і увійти в становище людини – слово її було тверде, вчинки благородні.

 Відчутно збільшився штат,  з юними мешканцями міста у бібліотеці працювали Дігтяр Т. Г., Курасова Г. Д., Хацкевич Н. А., Рудніченко О. Є., Горшкова М.І., Уланова М. І., хоч і мала бібліотека лише один зал обслуговування.

На початку 60-х років бібліотеку було переведено в приміщення де нині знаходиться основний корпус аграрного коледжу, за адресою: вулиця Дніпровська, 27. В цьому приміщені бібліотека вже мала 2 абонементи, читальну залу, книгосховище, загальною площею 220 м2.

Постійно зростаючий бюджет дав змогу збільшити фонд бібліотеки, який на кінець 1962 року становив 16945 примірників, а кількість читачів зросла до 2034.

В ці роки активно пропагується література про героїв громадянської війни, Великої Вітчизняної війни, про героїв трудових буднів, книги про  В.І.Леніна, піонерів та комсомольців.

В колектив бібліотеки вливаються нові працівники – Шепель Віра Кузьмівна, яка згодом очолювала бібліотеку з 1965 по 1968 роки, і Мельник К.І.

60-ті роки – роки освоєння космосу, вони позначилися на роботі бібліотеки активізацією пропаганди науково-пізнавальної і технічної  літератури. В бібліотеці оформлювалися виставки, проводилися бесіди на теми: «Як відкривали світ», «Космос – дорога без кінця», «Важкі дороги космосу», «Утро космічної ери», «ХХ століття. Подорожі. Відкриття. Фантастика».

Шепель Віра Кузьмівна передала естафету виховання юних читачів Марії Іллівні Горшковій.

Горшкова М.І. зробила великий внесок в розвиток бібліотечної справи району, перебуваючи на посаді завідуючої з 1968 року по 1977 рік.

В 1970 бібліотека знову змінила приміщення. На площі всього 94 м2. розміщувалися: 2 абонементи, читальна зала, книгосховище. В таких умовах довелося працювати аж 25 років. Але не тісне приміщення, ні матеріально-технічні проблеми не зломили людей-подвижників. М.І.Горшкова та її співпрацівники неодноразово нагороджувались почесними грамотами та дипломами за досягнуті успіхи, а бібліотеці в 1977 році було присвоєно звання культурно-освітньої установи відмінної роботи.

В 1976 році бібліотека обслуговувала 2610 користувачів, а її фонд становив 43024 примірники.               

Кінець 70-х. Радянський народ готується гідно зустріти роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції, 60-річчя Всесоюзного ленінського комсомолу. Велика увага приділяється пропаганді ленінської тематики, роз’ясненню рішень і матеріалів з’їздів партії, комсомолу, патріотичному та інтернаціональному вихованню.

В 1775 році район, одним із перших в області, розпочав централізацію бібліотечної мережі. За роки централізації зміцніла матеріально-технічна база бібліотек, зріс книжковий фонд.

З 1977 по 1993 рік бібліотеку очолювала Бабіч Зінаїда Яківна, а з нею розвитком бібліотечної справи займалися Дігтяр Т. Г., Прохоренко В. К., Бондаренко Н. Г., Аляб’єва С. В., Черняк Т. І.

При бібліотеці працювали дитячі творчі осередки: клуб любителів природи «Пролісок».

Для наймолодших читачів був організований ляльковий театр, в якому кукловодами були самі діти (керівник Черняк Т.І.).

У 1986 році бібліотека обслуговувала вже   2600 користувачів, а фонд складали 33382 примірники.

Наприкінці 80-х - початку 90-х років демократичні зміни, що відбулися в нашому суспільстві, зумовили появу нових пріоритетів у діяльності дитячої бібліотеки.

На порядок денний вийшли такі актуальні питання як: державотворення, національне виховання, народознавство. У бібліотеці пройшла робота з реорганізації діяльності, формування та організації книжкових фондів щодо геополітичних змін, по-новому було організовано ДБА, значну увагу стали приділяти українській книзі, газеті, журналу.

Відновлюється робота з патріотичного, морального, екологічного виховання. Домінуючим у роботі залишається питання поглиблення знань дітей про своє історичне коріння, особливості рідної культури, збагачення внутрішнього світу читачів, розвиток і виховання кожного з них як вільної, морально і духовно повноцінної, творчої особистості. Вирішенню цих питань сприяють такі різноманітні форми роботи, як уроки народознавства, турніри знавців історії, виставки-вікторини, диспути, свята рідної мови, літературні подорожі.

Як і завжди, значна увага приділяється довідково-бібліографічному та інформаційному забезпеченню читачів. Серед форм інформаційно-бібліографічного впливу є Дні інформації, Дні бібліографії, відкриті перегляди літератури, уроки бібліотечно-бібліографічних знань.

Недостатнє фінансування  позначилося на комплектуванні фонду (він поповнювався тільки за рахунок дарунків читачів), більшість працівників було переведено на неповний робочий день.

Витримавши всі негаразди бібліотека продовжує працювати, впроваджуючі нові форми роботи. Розширюючі коло своїх друзів. Вона стає центром гуманітарно-творчого розвитку особистості юного читача, запити, інтереси і уподобання якого є визначальними в організації системи бібліотечного обслуговування.

З 1993 року бібліотеку очолює Єрмоліна Лідія Іванівна.

Завідуюча працює над покращенням іміджу бібліотеки: додається елементів дитячого дизайну, наочного оформлення бібліотеки, поновлюється якісний склад книжкового фонду. У складні 90-ті роки XX століття, коли кризою було охоплено всі галузі народного господарства, бібліотека змогла придбати арсенал адаптованих дитячих довідкових видань – енциклопедій, довідників, пізнавальних книжкових серій.

Популярністю серед дітей користувався клуб «Есперанто», який задовго до зміни офіційного зовнішньополітичного вектору започаткував ідею євроінтеграції (керівник Педан М. І.).

1995 року бібліотека знов змінює адресу: відтепер вона знаходиться на площі Щербицького, 3, у приміщені Палацу дитячої та юнацької творчості. Має площу 210 м2 : 2 абонементи для молодшого і старшого шкільного віку, читальний зал,  книгосховище.

У цей рік бібліотека обслужила 2400 читачів, а її фонд налічував 32265 примірників.

Рік 1996-й був для бібліотеки ювілейним: 50 років від дня заснування. Вперше за всю історію бібліотеки це свято відбувалося з таким розмахом. Бібліотеку вітали директор обласної дитячої бібліотеки Кравченко Т.Г., перший заступник голови райдержадміністрації Біба Л.Ф., представники шкіл, творчі колективи, дитячі садочки.

 Ефективність роботи бібліотеки, в основному, залежить  від злагоджених дій колективу, його професіоналізму, взаєморозуміння і підтримки кожним працівником нових ідей і задумів, відданої праці, творчості, любові до дітей. В цьому бібліотеці завжди щастило. Саме завдяки таким працівникам як: Аляб’єва (Педан) С.В., Соколова Н.І. Черняк Т.І., Черненко Л. В. Терещенко Л. О.,  Гудова Я.І., Іванюк М.К. бібліотека завжди була надійним провідником дитини у безмежному морі інформації.

В колектив приходить молодь: Василенко О.В., Гудова Я.І. Продовжує працювати клуб за інтересами «Знак питання» (якому в 2012 році виповнюється 20 років). Створюється нове творче об’єднання «Подружка», яке потім переросте в «Ровесник».

Талановиті діти – окраса землі, свого краю. Бібліотека знаходить таких дітей, допомагає розкритися їхньому таланту та дає відчути кожній дитині, що її творчисть заслуговує на увагу. Дякуючи обласній бібліотеці для дітей, яка запропонувала видати дитячу збірку поезій, в бібліотеці активізувалася робота по пошуку поетично-обдарованих дітей. В першу обласну збірку ввійшли твори 7 юних поетів Верхньодніпровщини. Всього в 4-х збірках «Ластів’ят надруковано твори 22 читачів нашої бібліотеки.

 


 

 Сучасність бібліотеки


Сьогодні Верхньодніпровська районна бібліотека для дітей живе цікавим, творчим, активним життям. Це сучасний культурний, інформаційний, просвітницький центр, в якому створені комфортні умови для задоволення читацьких потреб: систематично вивчаються читацькі запити, активно впроваджуються інноваційні методи масової роботи. Наші бібліотекарі активно працюють над оновленням та модернізацією традиційних форм популяризації книги та дитячого читання, ведуть постійний пошук цікавих форм масової роботи, які б відповідали очікуванням читачів-дітей, несли пізнавальну інформацію, були видовищними та емоційними. Максимально використовуються творчі здібності, індивідуальні обдарування.

Професійне кредо колективу бібліотеки: «В кожній дитині жевріє божа іскорка, кожна людина може стати зіркою».

У друге десятиліття XXI століття бібліотека крокує з високим авторитетом серед шкільної спільноти. Вчителі і батьки визнають її як сильний дозвілевий, розвивальний та навчально-пізнавальний центр дитячої громади міста. Дітей приваблюють яскраві і нетрадиційні книжкові виставки, заняття у клубах «Знак питання» для молодших школярів, «Ровесник» для середнього та старшого віку,

БІОМІП (бібліотечний осередок майстрів інформаційного пошуку), в якому малі книголюби вчаться азам інформаційної культури.

Сьогодні районну бібліотеку для дітей відвідують 2400 користувачів дітей, вчителів, вихователів дитячих садків, батьків, студентів. До їхніх послуг 31081 книг, 32 назви періодичних видань.

У бібліотеці трудяться віддані своїй справі люди, ті, хто бачить в цьому своє призначення. Дитячий бібліотекар – професія багатогранна, вона вимагає від людини  бути і вихователем, і психологом, і лікарем, і юристом, а головне, - артистом і режисером.

Колектив працює творчо, проводить багато масових заходів. Часто бібліотечні працівники разом з дітьми виступають у ролях літературних героїв.

Вже традиційними в бібліотеці стали Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Найкращий читач України», Всеукраїнський тиждень дитячої книжки, всеукраїнські та обласні конкурси, заходи до міжнародного дня захисту дітей.

Важливою ланкою в роботі бібліотеки є робота з творчо-обдарованими дітьми. В чотири поетичні збірки «Ластів’ята», видані обласною бібліотекою для дітей, ввійшли твори 22 юних поетів-початківців Верхньодніпровщини.

Ніщо так не об’єднує родини, як спільна творча праця. Зважаючи на це, читачі бібліотеки кожного року беруть участь в обласних родинних літературних конкурсах «Дитяча книга України», «Казки про правду життя» (до ювілею А. Лінгрен), «Мій край вчора, сьогодні, завтра», «Книга мандрує екраном», «Книжковий оберіг родини» та ін.

Кардинально змінюється  роль інформаційно-бібліографічної діяльності. В інформаційну роботу вводяться нові елементи: бібліографічні ігри-конкурси, ігри-подорожі, прогулянки до дитячого довідкового бюро «Де поклади цікавинок...», бібліографічна карусель «Моя улюблена рубрика», гостьовий візит до бібліотеки «Дитяча інформаційна Мекка», бібліотекіада «Найкращий диспетчер читальної зали», бібліотечний урок «Де розумом не дійду, то в книзі знайду», літературна дигустація «Барвистий світ журналів», практичне заняття з бібліографії «Алхімія інформації, або Лабороторія чаклунів».

Змінили своє обличчя рекомендаційні списки літератури. Тепер крім традиційних, все більше використовуються списки-іграшки. Наприклад, кіт Матроскін запрошує юних читайликів на літературну рибалку. Грати в неї весело і просто. За допомогою звичайної вудочки можна виловити рибку з назвою книжки. Якщо тобі не сподобалася назва книжки, або ти вже її читав, спробуй іще раз.

З’явилися нові віяння в наочній популяризації книги. Дизайн книжкових виставок став більш вишуканим, цікавим для дітей. Тепер все частіше можна побачити в бібліотеці виставку-діораму, виставку дослідження, виставку-кросворд, виставку-відгук. 

В діяльності біблітек важливе місце займає реклама. Ми розуміємо, що гарно, яскраво оформлені анонси масових заходів, бібліотечні видання, листівки, акції привертають увагу наших читачів і сприяють залученню до бібліотеки нових.

В 2011 році районній дитячій бібліотеці виповнилося 65 років. Люди, які працювали протягом цього часу – великі ентузіасти бібліотечної справи, вони зробили дуже багато для того, щоб підняти на вищій рівень керівництво дитячим та юнацьким читанням. Зберегти історію бібліотеки, розповісти про людей, які працювали в ній   важливо. А тому при бібліотеці є невеличкий музей бібліотечної справи. Фото стенди, альбоми, портфоліо, відеокасети, матеріали   з   періодичних   видань розповідають про 65 – річну історію бібліотеки.                                                         

Зараз, як ніколи, ми відчуваємо відповідальність за майбутнє нашого суспільства, в якому людина має бути найвищою соціальною цінністю, найбільшим капіталом держави. Скільки вкладено в дитинство, стільки і отримаємо, якими виростуть наші діти сьогодні, таким і буде наше майбутнє. Тому як ніколи сьогодні актуальні слова: «завжди було і буде вічне – дитина з книгою в руці».

Щоб дослідити думку громадськості про діяльність бібліотеки в 2012 році РДБ прийняла участь у Всеукраїнських громадських обговореннях  «Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє». 

Аналіз анкет і вуличних опитувань показав, що діяльністю бібліотеки мешканці міста задоволені, з переліком послуг ознайомлені, скаржилися тільки на недостатнє комплектування фонду.

В 2013 році РДБ підтримала регіональну компанію «Дніпропетровщина читає Олеся Гончара», присвячену 95-річчю від дня народження письменника.

В результаті проведеної компанії бібліотеці вдалося зацікавити дітей творчістю письменника-земляка  О.Гончара, сформувати почуття гордості за видатних людей краю, привернути увагу до творів класичної української літератури, сприяти підвищенню рівня їх освітченності, розширенню кругозору.

         Щороку бібліотека приймає участь в обласному заході – презентації-бенефісі «Бібліотеки Дніпропетровщини запрошують на побачення».

В 2013 році матеріально-технічна база РДБ збагатилася 5 комп’ютерами і прінтером, отриманими в результаті перемоги бібліотеки  в  конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету – ІV» програми «Бібліоміст».

Інтернет-центр в бібліотеці відкрив нові можливості і підвищів якість обслуговування користувачів, надав можливість представити діяльність бібліотеки не лише в межах своєї громади, а й у всесвітньому просторі.

Сьогодні гордістю бібліотеки є згуртований, дружній колектив, здатний сприймати  інновації  бібліотечної галузі,  цікаво та нестандартно реалізовувати їх у практичній діяльності: Єрмоліна Лідія Іванівна (завідуюча РДБ), Кіріченко Олена Миколаївна, Мухіна Дар’я Михайлівна, Горденко Марія Миколаївна. Всі вони, берегині книжкового храму, вкладають свої душі і вміння в формування особистості наших маленьких читачів, плекають у підростаючого покоління стійкі моральні орієнтири, виховують кращі якості людини  майбутнього.