Солонянський район


 
КЗК "Новомар'ївська сільська бібліотека" Новомар'ївської сільської ради 

 
Історія бібліотеки тісно пов’язана з історією рідного краю... В самому центрі села поряд з сільрадою і ТОВ „Мрія-Сервіс” при Новомар’ївському Будинку культури в далекому 1949 році заснована Новомар’ївська сільська бібліотека. Книга як джерело знань потрібна була суспільству в ті роки, як один із основних засобів самоосвіти, виховання і духовного зростання. Особливого значення набувало друковане слово в післявоєнні роки, роки відбудови народного господарства. Час вимагав від нас швидше оволодівати різноманітною інформацією, засвоєння її швидше і в більшому обсязі, ефективнішого використання її в практичній роботі. З цією метою і була відкрита в селі бібліотека.

Очолив її професіонал, вмілий організатор, вчитель української літератури і мови, ветеран бойових дій Великої Вітчизняної війни, лейтенант запасу, кавалер бойових орденів Дордієнко Іван Трохимович.

Для бібліотеки колгоспом виділяються кошти на поповнення фонду. Бібліотека передплачує 25 екз. періодичних видань, її фонд складає 9500 екз. книг. обслуговує 400 читачів.

Бібліотека бере активну участь в житті села, є центром дозвілля селян. В бібліотеці до цих пір, як пам’ятна реліквія, зберігається інвентарна книга № 1 від 18.10.1949 р., де дрібненьким, акуратним почерком Івана Трохимовича виведені перші інвентарні номери бібліотечних книг. хоч цих книг давно вже немає, але є пам’ять тих далеких років – становлення бібліотечної справи на селі.

Іван Трохимович Дордієнко працював завдуючим сільською бібліотекою до 1967 року.

1968 рік... Фомін Катерина Максимівна була призначена новою завідуючою сільської бібліотеки. При бібліотеці створено профорієнтаційний клуб за інтересами „Ким бути”. Членами гуртка є учні старших класів. Бібліотека тримає тісний зв’язок з Новомар’ївською СШ, Виконкомом сільради, правлінням колгоспу ім.Жданова. обслуговує населені пункти: Новомар’ївка, Томаківка, Чернігівка. Книгоношенням обслуговуються 150 пенсіонерів і людей похилого віку. Проходять виховні масові заходи. Бібліотека в своїй роботі керується постановами партії та уряду держави, є першим помічником партійної організації на селі.

На виробничих ділянках в тракторних бригадах, на токах, на фермах у червоних кутках проходять лекції, бесіди, голосні читки, обговорення книг, періодики.

З приходом в Новомар’ївську сільську бібліотеку енергійного, здібного, молодого спеціаліста Наталі Тодорової – життя в селі засяяло різноманітними гранями доброти, надії, любові. При спілкуванні з цією молодою симпатичною дівчиною молодь потянулася до бібліотеки. В бібліотеці проводилася велика ідеологічна пропаганда кращих творів класиків світової літератури: усні журнали, вечори книг, презентації нових надходжень, бібліотечні уроки та ін. Тут завжди чисто, затишно, охайно. З любов’ю зроблені книжкові виставки „Продовольчій програмі - жити”, „Ленін – вождь, товариш, людина”, „Святої мудрості учусь у свого народу”, „Природа – наш дім” та багато інших.

В бібліотеці започатковано проводити Тижні пропаганди літератури для дітей та юнацтва.

В селі проводять Свято села, Обжинки, Свято Першого снопа, Першої борозни. Бібліотека надає велику увагу ДІФ. Створено систематичний і алфавітний каталоги, картотеки.

У вересні 1977 року Тодорову Наталю переводять працювати у районну бібліотеку.  

1977 рік...
Завідуючою Новомар’ївською сільською бібліотекою була призначена Шльомак Зоя Олександрівна.

Книжковий фонд становив 980 екз. книг.

Книговидача по бібліотеці – 1000 книг.

Бібліотека обслуговувала 500 користувачів, з них 290 дітей.

Будинок культури і бібліотека працюють в тісному контакті з місцевою школою, Виконкомом сільради, правлінням та парторганізацією колгоспу ім.Жданова.

Кращих читачів, активістів культурно-освітньої ниви обирають в актив і раду клубу і бібліотеки. При активній підтримці членів активу і ради вогник культури на селі запрацював на повну силу. Разом з Будинком культури в бібліотеці проводилася змістовна робота. Тематичні та літературні вечори, усні журнали, дитячі ранки, вогники „Від усієї душі”, фольклорні свята та обряди, вечорниці, літературно-музичні композиції, брейн-ринги, зустрічі з ветеранами війни і праці, різноманітні конкурси і вікторини: „Краса душі у творчості іскриться”, „Тато, мама і я – читацька сім’я”, „Ой, радуйся Земле”, „Слово рідне, мова рідна”, „Ми - українці”, „Наші обереги”, „Вчись бути читачем”, „Чорнобильські дзвони”, „До знань, до книги, до науки”, „Нам без книги ніяк не можна”, „Візьми поета в співрозмовники”, „Як звірі лікували книгу”.

В 1979 році бібліотеці присвоєно звання „Бібліотека відмінної роботи” і вручено Диплом.

Бібліотека організовує популяризацію бібліотечного фонду, кращих його збірень.

При бібліотеці створено клуб „Берегиня”, учасники якого працюють за цільовою бібліотечною програмою „Край мій – гордість моя”. Вони у своїй роботі звертаються до вивчення історії свого села, району, традицій, свят та обрядів. Адже краєзнавство – найцінніша скарбниця історичного досвіду багатьох поколінь. Вивчати його і покликані бібліотеки, які являються центром пам’яті народу, його історії. Бібліотека збирає, зберігає і надає користувачам джерела інформації з історії, культури та сучасного життя краю. Популяризує краєзнавчі джерела, творчість письменників-земляків, майстрів прикладного мистецтва краю, істориків, вчених. В бібліотеці оформлено папки „Історичні віхи району”, „Співець козацького краю” (до 150-річчя Д.І.Яворницького). На постійнодіючій книжковій виставці „Край мій – гордість моя” розкритий весь зібраний краєзнавчий матеріал.

Бібліотека проводить велику рекламно-іміджеву діяльність. Тісний зв’язок з Новомар’ївською середньою школою, Виконком сільради, ТОВ „Мрія-Сервіс”, спонсорами всіх рівнів, дали змогу отримати кошти на підписання періодики на 2005 на суму 271 гривень, а також оформити вивіску на бібліотеку нового зразку. Бібліотека бере активну участь в житті села. Бібліотекаря всі ці роки обирають депутатом сільської ради. Вона – голова постійної комісії сільради по традиціях, святах та обрядах.

3,13,23 числа кожного місяця бібліотекар разом з керівниками колгоспу є частими гостями МТФ колгоспу ім.Жданова. Огляди літератури, книжкові виставки ось неповний перелік її роботи.

Зараз бібліотека – інформаційний центр для своїх користувачів. Бібліотека розкриває свій фонд з метою ініціювання запитів користувачів за допомогою книжкових виставок та поличок до всіх знаменних та пам’ятних дат в житті суспільства, по мірі надходження нової літератури. організовує контроль за збереженням фонду. проводить роботу по несвоєчасному поверненню книг користувачами.

Бібліотека – посередник між місцевою владою і громадскістю. Здійснює індивідуальне інформування голови Новомар’ївської сільради Самофал Л.З., збирає, систематизує та доводить до користувачів інформацію про діяльність органів влади та місцевого самоврядування на фактографічній виставці „Влада інформує”.

Бібліотека як сектор соціально-побутової інформації. Постійно здійснює бібліоінформування інвалідів, ветеранів, людей похилого віку з питань соціального захисту. Для цього створені тематичні папки „Все про пенсії”, „Все про субсидії”, „Соціальний захист населення”.

Бібліотека як інформаційний центр на допомогу самоосвіті та освітнім програмам. З цією метою оформлені тематичні папки „Народознавство: свята, традиції, обряди”, „Доповнюючи шкільний підручник”. Здійснює індивідуальне інформування вчителя історії за темою „Історія України”.

В бібліотеці проводяться презентації нових надходжень „На хвилинку зупинись, на новинку подивись”.

Проводиться бібліографічна робота з читачами. Складаються списки літератури для користувачів.

Змістовна робота проводиться з дітьми. Бібліотека обслуговує 292 учні. Книговидача для дітей становить 6049 прим. Відвідування – 2330.

Для дітей проводиться виховна робота: літературні вечори, літературно-музичні композиції, дитячі ранки, Дні сімейного відпочинку, подорожі по улюблених казках, уроки права, уроки моралі, Дні знань, свята книги, різноманітні фольклорні свята та обряди.

Бібліотека відзначає знаменні і пам’ятні дати видатних письменників, діячів культури і мистецтва. Проводить пропаганду здорового способу життя серед підлітків.

Бібліотека тримає тісний зв’язок з школою, з шкільною бібліотекою.

Довідковий інформаційно-бібліографічний сервіс

Зберегти час кожного користувача, що звернувся до бібліотеки, знайти необхідні видання допомагає користувачам довідкова база бібліотеки – це система каталогів і картотек.

1.     Абетковий каталог.
2. Краєзнавча картотека-каталог.
3. Картотека актуальних матеріалів.
4. Індивідуальна картотека групового обліку періодичних видань.

В бібліотеці є фонд довідкових видань:
·        Енциклопедії;
·        Словники;
·        Довідники;
·        Зібрання законодавчих документів уряду;
·        Статистичні щорічники;
·        Путівники.

Це дає змогу одержати відповіді на ті чи інші запитання, підібрати необхідні книги для реферату, підібрати необхідну літературу з виробничих питань, для підготовки лекції, чи екзамену.

Фонд бібліотеки – універсальний. За змістом сьогодні є державним зібранням духовних матеріалів. розстановка фонду здійснена згідно таблиць біб. класифікації. В разі відсутності у фонді бібліотеки потрібного видання, його можна замовити по ВСА і МБА. Бібліотека здійснює індивідуальне інформування голови Новомар’ївської сільської ради, за темою: „Місцеве самоврядування в Україні”. Збирає та доводить до відома читачів – користувачів своєї бібліотеки, інформацію про діяльність сільської ради. Тримає тісний зв’язок з виконкомом сільської ради. Бере участь у проведенні Дня місцевого самоврядування.

Бібліотека проводить Дні інформації та інформаційні години „Право бути людиною”, „Історія прав людини – це історія людства”(до Дня прав людини), „Про права дитини” (До Року захисту прав дитини).

Поставлено на індивідуальне інформування вчителя історії по темі: „Історія України”.

Для молоді створено молодіжний інформаційний куточок.

 Бібліотека інформує інвалідів, ветеранів, людей похилого віку з питань соціального захисту населення шляхом інформ-досьє „Соціальний захист населення”, „Все про пенсії”, „Все про субсидію”. Здійснює книгоношення по домівках.

2005 рік

Новомар’ївська сільська бібліотека сьогодні

Книжковий фонд – 11741 екз. книг.

Читачів – 600

в т.ч. дітей – 292
          юнацтво – 50

За підсумками змагання серед бібліотек району, завідуючу Новомар’ївською сільською бібліотекою Шлемак З.О. нагороджують грамотою обласного управління культури. Грамоту вручає заступник голови райдержадміністрації Шерстюк Б.В.