Магдалинівський район


 
Шевченківська бібліотека-філіал  

 
Куль Л. Бібліотека запрошує [Текст]/Л.Куль//Наше життя.-2014.-18 січня.