Дніпровський район


 
Філіал №2 с.Старі Кодаки 

 
 Ясинецька Т. Нам без книг ніяк не можна [Текст]/ Т.Ясинецька// Дніпровська зоря.- 2011.- 16 векресня