Старостін Валентин Сергійович


Загальна історія краю
Природа краю
Етнографія
Міста і села краю
Краєзнавці
Імена в історії Придніпров'я
Рідний край у віршах і світлинах
Література рідного краю
Хроніка культурного життя області
Народився 22 березня 1973 року у Дніпропетровську в родині робітників. 1990 року закінчив середню школу № 78. 1991 року після закінчення СПТУ № 1 м. Днепропетровска став працювати в тресті «ДСП».

Ще в шкільні роки захопився історією рідного міста. Поштовхом до зацікавленості старою архітектурою став переїзд сім’ї з центру міста на житловий масив Тополя. Стандартна забудова гнітила, тож на канікулах, у вихідні годинами вештався старими вулицями Дніпропетровська, розглядав будинки, став шукати по бібліотеках літературу з питань архітектури та містобудівництва, збирати поштові листівки з видами Катеринослава, інших міст. Поступово збиралась колекція, накопичувався власний архів. З середини 1990-х років Валентин Старостін почав відвідувати засідання клубу «Ріднокрай» при краєзнавчому відділі ДОУНБ, став постійним читачем бібліотеки, помічником і консультантом бібліотекарів з питань архітектури Катеринослава-Дніпропетровська. На початку 1997 року ініціював і взяв активну участь у створенні у краєзнавчому відділі книжково-ілюстративної виставки «Образи Проспекту», а в квітні вперше виступив на засіданні клубу з темою: «Архітектура та історія головного проспекту Дніпропетровська». На середину того ж 1997 року припадають перші публікації молодого краєзнавця в журналі «Бористен» та газеті «Собор». Цього ж року він став членом Всеукраїнської спілки краєзнавців України.

На початку 2000 року Валентина Старостіна прийняли на посаду техніка І категорії групи реставрації пам’ятників архітектури Д/ф НДІ «Проектреконструкція», а через рік – на посаду наукового співробітника відділу охорони пам’ятників історії Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей. За дев’ять років роботи в цій установі він брав участь у підготовці близько 150 проектів реставрації пам’ятників, проектів охоронних зон, історико-містобудівельних обґрунтувань у Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді Дніпропетровської області, Дебальцевому Донецької області, селищі Нижня Ореанда АР Крим і в селах і селищах Дніпропетровщини. Протягом цих років він об’їздив усю область, обслідував величезну кількість архітектурних та історичних пам’яток, працював в архівах та бібліотеках, готував історичні довідки. До найбільш значних проектів Валентина Сергійовича належать: реставрація головного корпусу Богоугодних закладів (2000), реставрація будинку Національного банку України (2001), проект охоронних зон і проект реставрації Ткацького корпусу Суконної фабрики (2006–2007) у Дніпропетровську, історико-опорний план м. Дніпропетровська (2007), історико-опорний план м. Павлограда (2008), проект зон охорони пам’ятника на місці загибелі князя Святослава в селі Микільському-на-Дніпрі (2008), проект комплексної охоронної зони Миколаївської церкви та Аудиторії народних читань у м. Дніпродзержинську (2008).

На початку 2009 року Валентин Старостін почав працювати на посаді начальника інформаційного центру МГО «Інститут україніки». Цього ж року він закінчив заочне навчання у Дніпропетровському національному університеті за спеціальністю «історія», блискуче захистив дипломну роботу за темою: «Самарчик – Новомосковськ: стабілізація міської структури (1730–1820 рр.)». Цього ж року йому запропонували посаду наукового співробітника в ГО «Інститут Суспільних Досліджень».
Протягом кількох років Валентин Сергійович член робочої групи комісії з перейменувань вулиць при міськраді м. Дніпропетровська.

З 1997 року в місцевих періодичних виданнях: газетах «Собор», «Зоря», «Днепровская правда», «Вісті Придніпров'я», «Торговый дом», «Експедиція XXI», «Недвижимость в движении», «Шабат шалом», журналах: «Бористен», «Апельсин», «Гуманітарний журнал», «Новый город», у музейних і університетських збірниках він опублікував понад 200 наукових, науково-популярних і публіцистичних статей з історії Дніпропетровська та інших населених міст краю. Автор та співавтор книг «Столиця степового краю» (2004), «Днепропетровск. Архітекторы» (2006), «Палімпсест» (2007). Також активно друкується у виданнях ДОУНБ – календарях-щорічниках «Моє Придніпров’я», альманасі «Січеславщина», автор і співупорядник кількох історико-бібліографічних видань серії «Архітектура Дніпропетровська».

Дослідницькі інтереси Валентина Старостіна охоплюють історію та історію архітектури м. Дніпропетровська, інших населених пунктів області, історичну географію краю. Він завзятий колекціонер, збирає видові листівки та фотографії з зображеннями Дніпропетровська, міст і сіл Придніпров’я, а також України, Росії, країн Європи. Часто виступає з доповідями з історії Дніпропетровщини перед краєзнавцями, студентами, школярами.

Бібліографія:

Краєзнавчі публікації Валентина Старостіна

Архітектор Олександр Красносельський / В. Старостін // Моє Придніпров'я. Кален-дар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2002 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001.– С. 104-107.

Архітектурно-політична маніфестація будинку Хрінникова: ["Український сімей-ний дім" - готель "Україна"] / В. Старостін // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2009 рік: Бібліограф. покажчик / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропет-ровськ: ДОУНБ, 2008.– С. 24-29.

Днепропетровск. Архитекторы / под общ. ред. Н.Н. Кондель-Перминовой.– К. : А+ С, 2006.– 296 с.

“Місто Олександра Красносельського” (До 125-річчя від дня народження): Бібліограф. довідник / Упоряд.: І. Голуб, В. Старостін.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2002.– 52 с. (Сер.: “Архітектура Дніпропетровська”).

Початок роботи в губернії Харківського Земельного банку / Старостін В. // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – II півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 182-183.

Ретроспективны анализ ландшафтно-планировочных особенностей освоения территории Днепропетровска: [Анализ градостроения г. Днепропетровска] / Е.А. Керничная, В.С. Старостин // Вісник Дніпропетровського університету. Геологія. Географія.– Вип. 4 .– 2002.– С. 145-149.

Старий Кодак: Історичний нарис. Бібліографія / Упорядн.: І. Голуб, В. Старостін.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2007.– 82 с. (Сер.: "Історія міст і сіл Дніпропетровщини").

Створення та діяльність земського банку / Старостін В. // Моє Придніпров'я. Кален-дар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2011 рік – II півріччя: Бібліограф. видання. У 2-х ч. Ч. II / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– С. 181-182.

Столиця степового краю. Дніпропетровськ: Нариси з історії міста / В.Старостін.– Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2004.– 278 с.– (Пізнавай і шануй свій край).

Українське обличчя Катеринослава: Бібліографічний довідник / Упорядн.: І. Голуб, В. Старостін.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2003.– 45 с. (Сер.: “Архітектура Дніпропетровська”).

«Український дім» добродія Хрінникова: Архітектурно-історичний нарис. Бібліографія / Упоряд.: І. Голуб, В. Старостін.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008.– 36 с.: іл. (Сер.: «Архітектура Дніпропетровська»).

Фортеця Кодак / Старостін В. // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпро-петровської області на 2010 рік: Бібліограф. видання / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2009.– С. 148-155.

* * *
Архітектор Олександр Красносельський / В. Старостін // Бористен.– 1997.– № 6.– С. 2-4.

Багатий Палац на площі Бідного: [історія будинку Пчолкіних] / В. Старостін // Екс-педиція XXI.– 2010.– № 8.– С. 7-8.

"Богатая история Днепропетровска": [Начальник информационного отдела между-народной общественной организации "Институт украиники" об истории города] / А. Букрее-ва / В. Старостин // Вісті Придніпров'я.– 2008.– 30.– 17 квітня.– С. 1, 3.

Верхнекрасный рынок: [История возникновения и реконструкции] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 5.– С. 10.

Верхнекрасный рынок: [История возникновения и реконструкции. Продолжение] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 6.– С. 10.

Візантійський монастир над порогами: [історія Монастирського острова] / В. Старостін // Експедиція XXI.– 2010.– № 10.– С. 9.–10.

2-й мануфактурный ряд на Троицком базаре: [История торгового ряда в квартале вокруг Троицкой церкви] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 16.– С. 9.

Гоголя, 1: колыбель местной Фемиды: [История дома и его владельцы] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 35.– С. 9.

Город на Кильчени: [История Екатеринослава-Кильченского] / В. Старостін // Со-бор.– 1998.– 5 берез.

Государственные банки: Дворянский земельный и Крестьянский поземельный / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– 16 мая.– С. 10.

Государственные банки: Приказ / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 15-17.

"Детский мир": из глубины истории: [История строительства и реконструкции зда-ний] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2008.– №7.– 27 февраля.– С. 5.

До історії формування комплексу промислової архітектури - броварні Ф.Ф.Ботте у м. Дніпропетровську: [Про роботу над підготовкою Зводу пам'яток історії та культури України, про архітектурний комплекс броварні] / В.С. Старостін // Гуманітарний журнал.– 2003.– №1.– зима.– С. 73-76.

Дом "Сачок" по Проспекту. 4.1. Дом соборного притча: [история дома по Проспек-ту К. Маркса, 20] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 2.– С. 9.

Дом "Сачок" по проспекту. 4.2. Дом специалистов: [история дома по пр. К. Маркса, 20] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 3.– С. 9.

Дом Абермет на Воскресенской / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 37.– С. 9.

Дом Айнбергов на Нагорной / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2008.– №7.– 27 февраля.– С. 9.

Дом Андриевских на Садовой / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 43.– С. 9.

Дом Благотворительного общества на Керосинной: [Дом на пр. Калинова и ул. Ле-ваневского] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 17.– С. 9.

Дом Благотворительного общества на Новодворянской: [История дома по ул. Дзер-жинского, 6] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2008.– № 39.– С. 9.

Дом Боте на Проспекте / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 45.– С. 9.

Дом Боте на Проспекте. 4.2.Создание завода: [история создания пивовар. завода на участке бывшей Фабричной больницы] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 46.– С. 9.

Дом Боте на Проспекте. 4.3. Крупнейший и единственный: [история и структура бюджета пивного завода товарищества "Наследники Ф.Ф. Боте"] / Старостин В. // Недвижи-мость в движении.– 2008.– № 47.– С. 9.

Дом Бродского на Клубной / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 12.– С. 9.

Дом Ванифатова на 2-й Чечелевке: [История дома по ул. Бабушкина, 62] / Старос-тин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 48.– С. 9.

Дом Вюрглера на Проспекте. Скандальный финал: [пр. Карла Маркса, 72] / Старос-тин В. // Недвижимость в движении - 2008.– № 21.– С. 9.

Дом Геккера на Гоголевской: [История дома мещанина Берестецкого, затем Гекке-ра] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2008.– 9.– С. 9.

Дом Геккера на Петербургской: [История дома] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2008.– №5.– 13 февраля.– С. 9.

Дом Герхес на Первозвановской / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 45.– С. 9.

Дом Герхес на Петрозаводской / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 45.– 21 лист.– С. 9.

Дом Гимназии в Нижнем Екатеринославском посёлке / Старостин В. // Недвижи-мость в движении.– 2009.– № 14.– С. 9.

Дом Городского общества на Александро-Невской площади: [История комплекса по пр. Пушкина] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 8.– С. 9.

Дом Городского общества на Тюремной площади. Ч. 1. Училище / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 41.– С. 9.

Дом Городского общества на Тюремной площади. Ч. 2. Дом совхозов / В. Старос-тин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 42.– С. 9.

Дом городского общества на Тюремной площади: [История дома по ул. Ю. Савчен-ко, 2] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 28.– С. 9.

Дом госучреждений на Набережной: [історія використання берега Дніпра] / В. Ста-ростин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 44.– С. 9.

Дом Губернского земства на Крутогорной / Старостин В. // Недвижимость в дви-жении.– 2008.– № 41.– С. 9.

Дом Дворовенко на Провиантской / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2008.– №6.– 20 февраля.– С. 9.

Дом Джигит на Гостинной / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 40.– 17 окт.– С. 10

Дом Долгова на Гоголевской / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 36.– С. 9.

Дом Донцова на Соборной / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 46.– С. 9.

Дом Екатеринославского дворянства на улице Казанской: [О доме по ул. К. Либк-нехта, 9 и 11] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 24.– С. 9.

Дом Екатеринославского дворянства на Казанской. Пансионат / Старостин В. // Не-движимость в движении.– 2008.– № 25.– С. 9.

Дом железной дороги на МОПРа / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 44.– С. 9.

Дом завода им. Петровского на улице Караваева! История общежитие - дворца: [О "Доме Прокатчика, ул. Караваева, 13"] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 13.

Дом Залюбовских на Крутогорной / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 47.– С. 9.

Дом Заморуева на Казачьей: [История дома по ул. Комсомольской, 15] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 27.– С. 9.

Дом Заславских на Литейной / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 26.– С. 9.

Дом Зильбермана на Проспекте / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 48.– С. 9.

Дом Иоффе на Клубной / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 37.– 26 сент.– С. 9.

Дом Каплана на Казачьей / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 36.– С. 9.

Дом Карпас на Философской / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 16.– С. 9.

Дом Кауфмана на Успенской площади / В. Старостин // Недвижимость в движе-нии.– 2008.– №4.– 6 февраля.– С. 9.

Дом Колесникова на Новой / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 42.– С. 9.

Дом Копылова на Проспекте: [Проспект К. Маркса, 68] / В. Старостин // Недвижи-мость в движении.– 2008.– №8.– С. 9.

Дом Кофмана на Широкой: [история дома Кофмана по ул. Широкой, ныне ул. Горького, 3] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 4.– С. 9.

Дом Кулабухова по Центральному скверу / Старостин В. // Недвижимость в дви-жении.– 2009.– № 11.– С. 9.

Дом Лабинских на Новодворянской / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 13.– С. 9.

Дом Лабинских на Новодворянской / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 14.– С. 9.

Дом Лившица на Провиантской 100 лет спокойствия: [Доходный дом по улице Пастера, 6] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 20.– С. 9.

Дом Мизко на Полицейской / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2008.– 16 января.– С. 9.

Дом мусульманской общины на Херсонской / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 23.– С. 9.

Дом Научного общества на 1- й Чечелевской / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 39.– 10 окт.– С. 4

Дом Нестелей на Московской / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 5.– С. 9.

Дом Нестелей на Московской: [по ул. Московской, 6] / В. Старостін // Недвижи-мость в движении.– 2010.– № 6.– С. 9.

Дом общества "Скорой помощи" на Проспекте / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 38.– 3 окт.– С. 9.

Дом Общества попечения о детях на Проспекте: [История здания театра им. Горь-кого] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2008.– №3.– 30 января.– С. 9.

Дом общества приказчиков по Большой Базарной: [История здания по ул. Чкалова, 35, где ныне торговый центр "Голден-Паласс"] / Старостин В. // Недвижимость в движе-нии.– 2008.– № 49.– С. 9.

Дом общества Хоральной синагоги на Елизаветградской: [ул. Савченко, 10 (ДОУНБ)] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2008.– № 12.– С. 9.

Дом Остроухова на Проспекте: [Проспект К. Маркса, 34] / Старостин В. // Недви-жимость в движении.– 2009.– № 5.– С. 9.

Дом ПЕДО на Казачьей: [История дома по ул.Комсомольской, 74] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 7.– С. 9.

Дом специалистов и... "сачков": [дом на углу Проспекта и ул. Преображенской (Со-борной) площади] / Старостин В. // Днепровская правда.– 2009.– № 46 (20.11).– С. 11

Дом Стефановича на Полицейской. Аптека там была всегда: [Дом на углу ул. Арте-ма и ул. Шевченко] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 14.– С. 9.

Дом Стефановича на Полицейской. Аптека там была всегда: [Дом на углу ул. Арте-ма и ул. Шевченко] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 17.– С. 9.

Дом Струковых на Новодворянской: [История усадьбы стат. советника П.И. Ште-рича] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 18.– С. 9.

Дом Струковых на Новодворянской: гибель усадьбы / Старостин В. // Недвижи-мость в движении.– 2008.– № 19.– С. 9.

Дом Сухотинского на Первозвановской / В. Старостин // Недвижимость в движе-нии.– 2008.– 23 января.– С. 9.

Дом Трояновского на проспекте: [История дома Трояновских ] / В. Старостин // Не-движимость в движении.– 2007.– № 43.– С. 9.

Дом уездного земства в Диёвке: [история строительства 5-й гор. больницы по ул. Братьев Трофимовых, 111] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 1.– С. 9.

Дом ХЗБ на 2-й Чечеловке: [История дома по улице Бабушкина, 22] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 11.– С. 9.

Дом Хренникова на Проспекте / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 29.– С. 9.

Дом Хренникова на Проспекте в годы войны / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 34.– С. 9.

Дом Хренникова на Проспекте после войны / Старостин В. // Недвижимость в дви-жении.– 2008.– № 35.– С. 9.

Дом Шишмана на Московской: здесь процветала коммерция: [угол ул. Московской и пр. К. Маркса] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 15.– С. 15

Дом, в котором теперь ИКЦ (пр. Карла Маркса, 98) / В. Старостин // Шабат Ша-лом.– 2000.– №5.– май.

Екатеринославское Коммерческое собрание / В. Старостин // Недвижимость в дви-жении.– 2007.– №4.– С. 10-11.

Здание тоже помнит...: [О здании ЦУМа в Днепропетровске] / Старостин В. // Ша-бат шалом.– 2009.– № 9.– С. 9. : фото

Здесь был отель "Brіstol": [История дома на проспекте в Днепропетровске] / В. Ста-ростин // Апельсин.– 2001.– №0.– С. 14-17.

Земля наших предков: [О Новобогородицкой крепости] / В. Старостин // Собор.– 1997.– 20 черв.

Имели, но... не сохранили: [Об архитектур. украшениях зданий Екатеринослава] / В. Старостин // Собор.– 1997.– 27 листоп.

Иногородние банки: Азово-Донской коммерческий банк / В. Старостин // Недви-жимость в движении.– 2007.– № 30.– 8 авг.– С. 10

Иногородние банки: Коммерческие банки / В. Старостин // Недвижимость в движе-нии.– 2007.– № 29.– 1 авг.– С. 10.

Иногородние банки: Санкт-Петербургский и Международный Коммерческий бан-ки / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 31.– 15 авг.– С. 10.

Иногородние банки: Харьковский земельный банк / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 28.– 25 июля.– С. 10.

Иногородные земельные банки / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 27.– 18 июля.– С. 10.

История "Астории": [Дома и гостиницы купчихи Сары Кравцовой] / В. Старостин // Апельсин.– 2001.– № 3.– С. 20-22.

Канцелярия генерала Инзова: [ныне здание музея «Литературне Придніпров’я»] / В. Старостин // Апельсин.– 2002.– № 4.– С. 26-29.

Карла Маркса, 108: [здание транспорт. УВД в Днепропетровске] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 4 марта.– С. 6.

Карла Маркса, 18: [Здание строили для краевед. музея Поля в Екатеринославе (1914-1930)] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 11 марта.– С. 14.

Карла Маркса, 69: [здания "Hotel de France" в Екатеринославе] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 15 апр.– С. 14.

Картинки с выставки: [Пром.-сельскохоз. выставка 1910 г. в Екатеринославе по свидетельству очевидца] / В. Старостін // Собор.– 1998.– 26 лют.

Колишня окраса проспекту: [нині пр. К. Маркса, 34] / В. Старостін // Зоря.– 2000.– 8 серп.

Красноармейская, 16: [История дома И. Шилова (1918 г.) в АНД р-не] / В. Старос-тин // Торговый дом.– 1999.– 14 янв.– С. 6.

Ленина, 6: наш скромный небоскреб: [История здания филармонии] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 32.– С. 19

Ленина, 6: наш скромный небоскрёб: [История здания филармонии. Окончание] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 34.– С. 9.

Местные банки: Екатеринославский городской ломбард / В. Старостин // Недвижи-мость в движении.– 2007.– № 26.– 11 июля.– С. 10

Местные банки: Екатеринославский городской общественный банк / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 21.– С. 10.

Местные банки: Екатеринославский городской общественный банк / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 22.– С. 10.

Местные банки: Екатеринославский коммерческий банк / В. Старостин // Недвижи-мость в движении.– 2007.– 23.– С. 10.

Местные банки: Екатеринославский коммерческий банк / В. Старостин // Недвижи-мость в движении.– 2007.– 30 мая.– С. 10.

Монастырский остров: одинокий дом над Днепром: [История строения на Мона-стырском острове] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 29.– С. 9.

Набережная Ленина, 17: Символ забытых побед: [История корпуса "ГИПРОМЕЗа"] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 22.– С. 9.

Найбільший храм, чи пересічна лікарня: [історія Успенської церкви та найбільшого храму Катеринослава - Преображенського собору] / В. Старостін // Експедиція XXI.– 2010.– № 7.– С. 10-11

Общественное собрание: [История здания по ул. Клубной (Ленина). Архит. А. Гинзбург] / В. Старостін // Апельсин.– 2002.– №1.– С. 16-19.

Один из многих: [О меценате, члене Гор. Думы с 1897 г. Моисее Карпасе] / В. Ста-ростин // Шабат Шалом.– 2000.– №1.– янв.– С. 4.

Остання церква Катеринослава: [Історія будинку на вул. Короленка, який закладав-ся в 1915 році як храм Воскресіння Господнього] / В. Старостін // Зоря.– 2001.– 14 квіт.

Пам'ятник над Ненаситцем: [історія пам'ятника князю Святославу над Ненаситниц. порогом] / В. Старостін // Експедиція XXI.– 2010.– № 12.– С. 8-9

Петро Калнишевський та його доба: [презентація зб. документів "Петро Кални-шевський та його доба"] / В. Старостін // Експедиція XXI.– 2010.– № 1.– С. 7-8

"Печатня С.П. Яковлева" на Садовой: [Дом по пр. К. Маркса, усадьба А.Ф. Кудаше-ва] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2008.– № 10.– С. 9.

Печатня на Садовой / Старостин В. // Днепровская правда.– 2010.– № 5 (12.02).– С. 11.

Потомству в пример...: [К 120-летию со дня рождения архит. А. Красносельского] / В. Старостін // Собор.– 1997.– 9 окт.

Прожекти і проекти: історія Преображенського собору: [у Дніпропетровську] / В. Старостін // Бористен.– 1997.– № 4.– С. 2-3.

Проспект Гагарина, 103: [Об одной из первых дач Екатеринослава] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 11 февр.– С. 5.

Проспект Гагарина, 26: первый век истории: [комплекс юрид. университета] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2010.– № 3.– С. 9.

Проспект К. Маркса, 67: забытый отель: [История здания] / В. Старостин // Недви-жимость в движении.– 2009.– № 30.– С. 9.

Проспект К. Маркса, 65: "американское строительство" образца 1913 года / Старос-тин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 25.– С. 9.

Проспект Калинина, 50: [История дома - бывших "ворот" Брянской колонии (район Днепропетровска)] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 20 мая.– С. 14.

Проспект Калинина, 53: сто лет истории больницы: [больница Брянского завода] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 17.– С. 9.

Проспект Калинина, 53: Сто лет истории больницы: [больница Рабочей медицины] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 18.– С. 9.

Проспект Карла Маркса, 104: метаморфозы Императорского дворца / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 20.– С. 9.

Проспект Карла Маркса, 108: [парадный подъезд дома Управления ж.д.] / В. Ста-ростин // Торговый дом.– 1999.– 4 февр.– С. 21.

Проспект Карла Маркса, 39: слабый след ушедшей эпохи: [история усадьбы Мол-чановых] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2010.– № 4.– С. 9.

Проспект Карла Маркса, 52: [История центр. площади. Торговые ряды (архитектор А.М. Достоевский), ЦУМ (А.Л. Красносельский)] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 6 мая.– С. 20.

Проспект Карла Маркса, 55: здесь раньше текла река / В. Старостин // Недвижи-мость в движении.– 2009.– № 45.– С. 9.

Проспект Карла Маркса, 72: [дом Эмиля Вюрглера (ресторан "Люкс")] / В. Старос-тин // Торговый дом.– 1999.– 18 марта.– С. 14.

Проспект Карла Маркса, 91: между прошлым и будущим: [здание католического костела] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2009.– № 46.– С. 9.

Проспект Карла Маркса, 44: миражи прошлого: [дом Штейна, клуб "Город и село"] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2009.– № 40.– С. 9.

Проспект Кирова, 1: [История застройки площади и зданий вокруг нее] / В. Старос-тин // Торговый дом.– 1999.– 8 июля.– С. 8.

Проспект Кирова, 11: самый большой дом на Полевой: [история дома и его вла-дельцев] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2010.– № 5.– С. 9.

Проспект Пушкина, 26: [здание 3-й гор. дет. больницы им. М.Ф. Руднева (1913)] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 29 апр.– С. 14.

Проспект Пушкина, 36: [История воен. казармы. Концлагерь] / В. Старостин // Тор-говый дом.– 1999.– 24 июня.– С. 14.

Пушкинский проспект, 26: лучший памятник города: [история строительства спе-циализ. детской больницы] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2009.– № 41.– С. 9.

Синагога называлась "ОЭЛЬ Авраам": [ул. Ю. Савченко, 10, здание ДОУНБ] / Ста-ростин В. // Шабат шалом.– 2009.– № 9.– С. 9.

Случайная площадь: [История площади им. М. Горького)] / В. Старостин // Апель-син.– 2003.– № 2.– С. 26-29.

Сохраним дома Брянской колонии: [История стр-ва зданий на просп. им. Калинина в 1910-1912 г.г.] / В. Старостин // Трибуна металлурга.– 1999.– 21 мая.

"Список губернатора": приказано строить: [Перечень объектов, которые будут по-строены к Евро-2012] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2008.– № 14.– С. 7

Старейшему зданию в городе более 200 лет: [дом на ул. Ворошилова, 8 г. Днепро-петровска] / В. Старостин // Мы.– 1999.– 2-8 дек.

Строили университет - получилось общежитие: [Общежитие ДНУ на пр. Гагарина, 38 а] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2009.– № 42.– С. 9.

Сумні очі Брянської колонії: [З історії побудови Брянської церкви (нині БОКМ)] / В. Старостін // Зоря.– 1998.– 22 жовт.

Тополь-1, дом № 22: [О техноген. особенностях Екатеринослава и предшественни-ках дома № 22] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 3 июня.– С. 14.

Три усадьбы Карла Роде: [О первом враче Екатеринослава и его домах] / В. Старос-тин // Апельсин.– 2003.– №1.– март.– С. 21-24.

Ул. Карла Либкнехта, 4: [История здания и торговых рядов в центре города (XІX - нач. XX вв.)] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 27 мая.– С. 14.

Улица 8-го Марта, 19: несостоявшийся особняк / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 37.– С. 9.

Улица Артема, 29: неожиданная больница / Старостин В. // Недвижимость в движе-нии.– 2009.– № 21.– С. 9.

Улица Ворошилова, 25: вуз трех эпох: [Из истории Екатеринославского женского училища] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2009.– № 47.– С. 9.

Улица Ворошилова, 8 и 10-а: [Самые старые дома в Днепропетровске] / В. Старос-тин // Торговый дом.– 1999.– 28 янв.– С. 5.

Улица Глинки, 16: неизвестная история известного отеля: [История здания бывшего "Grand-Hotel"] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2010.– № 2.– С. 9.

Улица Жуковского, 6 Б: в этом доме жили именитые люди города / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2009.– № 44.– С. 9.

Улица Карла Либкнехта, 11: [Пансионат для детей офицеров, погибших во время ІІ Отечественной (І Мировая война) (1915 г.). Архит. А.Л. Красносельский] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 13 мая.– С. 14.

Улица Клары Цеткин, 1: [доме штабс-лекаря Роде, современ. реконструкция] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 8 апр.– С. 14.

Улица Комсомольская, 78: [дом архитектора Д.С. Скоробогатова] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 25 февр.– С. 6.

Улица Короленко, 20-А: [бывшая церковь-памятник в Екатеринославе] / В. Старос-тин // Торговый дом.– 1999.– 1 апр.– С. 14.

Улица Ленина, 13: [ныне здание НБУ в Днепропетровске] / В. Старостин // Торго-вый дом.– 1999.– 22 апр.– С. 14.

Улица Ленина, 20: жертва прагматизма / В. Старостін // Недвижимость в движе-нии.– 2009.– № 43.– С. 9.

Улица Мечникова, 10: дом бедного мецената / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2010.– № 1.– С. 3

Улица Мильмана, 154 А: руины государственной благотворительности: [дом сест-ры Леси Украинки - Ольги Косач-Кривинюк] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2009.– № 38.– С. 9

Улица Московская, 3: стена на память: [здание городской публичной библиотеки] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 24.– С. 9.

Улица Рогалева, 12: [Архитектурный дебют А.Л. Красносельского. Ныне здание "Южкомбанка"] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 17 июня.– С. 14.

Улица Рогалева, 21: [история здания губерн. земской Управы] / В. Старостин // Тор-говый дом.– 1999.– 25 марта.– С. 14.

Улица Серова, 16: [История дома, где жили доктор А. Гербильский и летчик-истытатель А.К. Серов] / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 10 июня.– С. 14.

Улица Чичерина, 100: результат конфликта: [здание город. тюрьмы] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 28.– С. 9.

Улица Чкалова, 6: дом скромного фельдшера / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 36.– С. 9.

Улица Шмидта, 17: [Из истории екатеринослав. фонтанов] / В. Старостин // Торго-вый дом.– 1999.– 21 янв.– С. 5.

Улица Шмидта, 17: наследие государственных монополий: [История и современное состояние здания бывшего казенного винного склада] / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 23.– С. 9.

Улица Яворницкого, 6: "дом с привидениями" / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 27.– С. 9.

Улицы помнят...: [Из истории улиц Днепропетровска] / В. Старостин // Собор.– 1998.– 15 січ.

Универмаг: [История здания] / В. Старостин // Апельсин.– 2002.– № 2.– С. 14-17.

Успенская площадь: [современная площадь Д. Бедного] / Старостин В. // Новый го-род.– 2009.– № 2.– С. 46-55

Устав Английского клуба не изменялся ни разу / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– №№7- 10.– С. 10.

Частный кредит и ростовщичество: [развитие частного кредита в Екатеринославе] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 13.

Частный кредит и ростовщичество: [развитие частного кредита в Екатеринославе] / В. Старостин // Недвижимость в движении.– 2007.– № 14.

Человеку, оживившему край: [Об А. Поле] / В. Старостин // Собор.– 1997.– 9 окт.

Ширшова, 14: руины былых амбиций: [История здания на Ширшова, 14] / Старос-тин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 31.– С. 9.

Южная 8: первый дом улице / Старостин В. // Недвижимость в движении.– 2009.– № 26.– С. 9.

Як німецький "бартер" з оковитою боровся: [110 років тому в Солоному закрито всі шинки] / В. Старостін // Зоря.– 2000.– 12 лют.

Публікації про Валентина Старостіна

Борисов С.С. Возрождение национального достижения: [История архитектурного ансамбля больницы им. Мечникова в Днепропетровске. Идет реконструкция] / С.С. Борисов, В.С. Старостин // Вісті Придніпров'я.– 2000.– 20 черв.– С. 13.

Букреєва А. День міста перенесли на осінь: [історія святкування Дня міста в Дніпропетровську] / А. Букреєва // Вісті Придніпров'я.– 2010.– № 67 (21.09).– С. 7.

"Днепропетровск - мой дом родной": [Интервью с краеведом, изучающим архитек-туру Днепропетровска] / Беседовал А. Хургин / В. Старостин // Торговый дом.– 1999.– 7 янв.– С. 6.

Крошина Я. Що не вулиця - то історія: [вийшла друком кн. краєзнавця В. Старостіна "Столиця степового краю"] / Я. Крошина // Наше місто.– 2005.– 29 берез.– С. 2.

Полынь И. Книга для прогулок по городу: [презент. кн. В. Старостина "Столиця степового краю. Дніпропетровськ" состоялась в краевед. отделе ДОУНБ] / И. Полынь // Днепр вечерний.– 2005.– 11 мая.– С. 5.

Прудченко В. Улицы, дома и люди: Экскурс в историю Днепропетровска: [В крае-вед. отделе ДОУНБ состоялась презент. кн. В. Старостина "Столиця степового краю. Дніпропетровськ"] / В. Прудченко // Вісті Придніпров'я.– 2005.– 17 берез.– С. 16.