Билінов Олександр Йосипович


Загальна історія краю
Природа краю
Етнографія
Міста і села краю
Краєзнавці
Імена в історії Придніпров'я
Література рідного краю
Рідний край у віршах і світлинах


Билінов (Бейлінов) Олександр Йосипович

Олександр Билінов, прозаїк

Билінов (Бейлінов) Олександр Йосипович (29 грудня 1909 – 2 травня 2000) народився у м. Катеринославі.
З 1937 року член Спілки письменників СРСР, з цього часу до початку війни, а після її закінчення до 1948 року очолював Дніпропетровське відділення СП СРСР.
Під час війни працював редактором дивізійної газети, нагороджений медаллю «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Після здобуття Україною Незалежності письменник виїхав на постійне проживання до Ізраїлю, де й помер 2000 року.
Прозаїк, писав російською мовою. Твори О. Билінова перекладалися болгарською та китайською мовами.

Література:

Былинов А. Волки на Волчьей: Роман.– Днепропетровск: Промінь, 1965.– 228 с.
Былинов А. Выбор: Повесть и рассказы.– Днепропетровск: Промінь, 1980.– 350 с.
Былинов А. Город молодости: Повесть; Лит. новеллы.– Днепропетровск: Промінь, 1985.– 176 с.
Былинов А. Две встречи.– Днепропетровск, 1961.– 43 с.
Былинов А. Девушка из Зонненберга: Документ. повесть.– Днепропетровск, Промінь, 1967.– 90 с.
Былинов А. Долг инженера: Очерки.– К.: Рад. письменник, 1957.– 158 с.
Былинов А. Дробот, Шевченко и Я: Очерки.– М.: Сов. писатель, 1965.– 210 с.
Былинов А. Запасный полк: Повесть.– М.: Воениздат, 1963.– 171 с.
Былинов А. Запасной полк: Повести; Лит. новеллы.– К.: Дніпро, 1988.– 510 с.
Былинов А. Металлисты: Роман.– М.: Сов. писатель, 1954.– 300 с.
Былинов А. Мосты возводятся вновь: Роман; Рассказы // Послесл. Ф. Залаты.– К.: Дніпро, 1969.– 463 с., ил.
Былинов А. Пароль "ДП-3".– М.: Мол. гвардия, 1959.– 208 с.
Былинов А. Пароль и отзыв.– Днепропетровск: Промінь, 1971.– 197 с.
Былинов А. Сады: Повесть.– Днепропетровск: Промінь, 1972.– 134 с.
Былинов А. Старший брат: Рассказы.– Днепропетровск: Облиздат, 1955.– 130 с.
Былинов А. Улицы гнева: Роман; повесть, рассказы. Предисл. Ф. Залаты.– К.: Дніпро, 1983.– 477 с.
Былинов А. Улицы гнева: Роман; Рассказы.– М.: Сов. писатель, 1986.– 365 с.
Былинов А. Чистая линия: Были, судьбы, раздумья.– Днепропетровск: Промінь, 1978.– 340 с., ил.

* * *
Селиванов (Буряк) В. Скіфські профілі. «Тайна» // Слово про літературу та письменників Придніпров’я: Нриси та есеї / Упорядн. Л. Степовичка.– Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2005.– С. 241–243.
Стогнут А. Жизнь рядом: [Об А. И. Былинове] // Русские писатели Украины. Литературные портреты.– К., 1970.– С. 149–154.

* * *
Залата Л. Осень патриарха // Днепр вечерний.– 1999.– 24 июля.
Пуппо И. Мудрый, добрый, веселый // Днепр вечерний.– 1999.– 21 дек.

* * *
Александр Былинов // Писатели Украины в Великой Отечественной: Биобиблиограф. справочник.– К., 1985.– С. 58.
Билінов О.: [Про нього] // Письменники Радянської України: Біобібліограф. довідник.– К., 1966.– С. 48.
Билінов О.: [Про нього] // Письменники Радянської України: Біобібліограф. довідник.– К., 1981.– С. 18.
Былинов Александр Йосипович // Писатели Днепропетровщины: Биобиблиограф. указатель.– Днепропетровск, 1987.– С. 9–12.
Олександр Билінов // Письменники України: Довідник // Упоряд. Д. Г. Давидюк, Л. Г. Кореневич, В. П. Павловська.– Дніпропетровськ: ВПОП "Дніпро", 1996.– С. 18.