Андреєв Сергій Юрійович


Загальна історія краю
Природа краю
Етнографія
Міста і села краю
Краєзнавці
Імена в історії Придніпров'я
Література рідного краю
Рідний край у віршах і світлинах


Сергій Юрійович Андреєв

Сергій Юрійович Андреєв, поет (5 серпня 1952)


1974 року він закінчив фізичний факультет ДДУ. З 1975 року й по нинішній час працює в Інституті геотехнічної механіки НАН України. Він – старший науковий співробітник, кандидат технічних наук.


Вірші пише здавна, 1988 року побачила світ його перша збірка «Счастливая примета». Протягом наступних років вийшли книги поезій: «Зрячее слово», «Одинокая топа», «Снижение снега», «Вода с отпечатками пальцев». Має поет і публікації в поетичних альманахах, журналах. Поезії його тяжіють до філософії, психологізму, точності образів. 1993 року Сергій Андрєєв став членом Національної спілки письменників України, з 2002 року – членом правління Дніпропетровської організації НСПУ, брав участь у III з’їзді письменників України.

 

Література:


Андреев С. Вновь ступлю на дорогу…: [Стихи] // Кроки: Поезії / Упоряд. В.Ф. Корж.– Дніпропетровськ: Промінь, 1985.– С. 5–7.
Андреев С. У вечного огня: [Стихи] // Мить благородного вогню: Поезії / Упоряд. М.Патрик.–Дніпропетровськ: Промінь, 1987.– С. 101–103.
Андреев С. Счастливая примета: Стихи // Ранкові вікна: Поезії.– Днепропетровск: Промінь, 1988.– С. 4–30.
Андреев С.Ю. Счастливая примета: Стихи.– Днепропетровск: Промінь, 1988.– 27 с.
Андреев С.Ю. Зрячее слово: Стихи.– Днепропетровск: Сич, 1991.– 54 с.
Рец.: Гамольский Л. Отражение света // Днепр вечерний.– 1991.– 26 окт.
Андреев С.Ю. Одинокая толпа: Стихи. – Дніпропетровськ: Січ, 1995.– 31 с.
Рец.: Гамольский Л. «Мы в книге рока на одной строке…» // Днепр вечерний.– 1994.– 31 авг.
Тулянцев А. «Подо мною – мост без берегов…» // Днепр вечерний.– 1995.– 17 марта.
Андреев С. Вырвать эхо из гор можно только лишь горы разрушив: [Стихи] // Крот В.И. Русские поэты Приднепровья: Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1998.– С. 66–68.
Андреев С.Ю. Снижение снега: Стихи.– Дніпропетровськ: Січ, 1999.– 39 с.
Андреев С. Чайная рюмка – вечная спутница...: [Стихи] // Антологія поезії Придніпров'я / Під загальн. Ред. В. Коржа / Упоряд. В.Савченко.– Дніпропетровськ: Січ, 1999.– С. 42–49.
Андреев С.Ю. Вода с отпечатками пальцев: Стихи.– Дніпропетровськ: Пороги, 2003.– 69 с.

* * *
Андреев С. Люди всегда открывают что-нибудь…: [Стихотворение] // Стожари: Альманах.– 2002.– без номера.– С. 2.

* * *
Фролова К. Поетичне слово над Дніпром // З любові і муки... / Ф. Білецький, М. Нечай, І. Шаповал та ін.– Дніпропетровськ: ВПОП «Дніпро», 1994.– С. 295–326.
Про С. Андрєєва – С. 318.
Луценко В. Одиночество как очищение (Заметки по поводу) // Слово про літературу та письменників Придніпров’я: Нариси та есеї.– Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2005.– С. 406–408.

* * *
Грипас В. Ескіз першої книги // Прапор юності.– 1987.– 4 лип.
Кириченко Ю. Искать «свой корень»: Критические заметки на полях рукописи будущей книги // Днепров. правда.– 1987.– 6 сент.
Корж В. Открытая страница // Днепр вечерний.– 1988.– 19 нояб.
Нерозгаданість часу народить провидця! // Зоря.– 2002.– 3 серп.
Плужник В. ...с ромашками в руках! // Вісті Придніпров’я.– 2002.– 15 серп.– С. 8.
Степовичка Л.Н. И сам я – будто яблоко в саду... Поэзия С. Андреева // Днепр вечерний.– 2002.– 3 авг.

* * *
Андрєєв Сергій Юрійович // Прозаїки, поети, публіцисти… Дніпропетровська організація НСПУ: Наук.-допоміжн. біобібліограф. покажчик / Упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006.– С. 6–7.
Cергій Андреєв // Письменники України: Довідник / Упоряд. Д.Г. Давидюк, Л.Г. Кореневич, В.П. Павловська.– Дніпропетровськ: ВПОП "Дніпро", 1996.– С. 5
Савченко В.В. Бог не під силу хреста не дає. Поетичне Придніпров'я: Есе.– Дніпропетровськ: Січ, 1999.– С. 42–43.