Кочергін Ігор Олександрович


Загальна історія краю
Природа краю
Етнографія
Міста і села краю
Краєзнавці
Імена в історії Придніпров'я
Рідний край у віршах і світлинах
Література рідного краю
Хроніка культурного життя області


Кочергін Ігор Олександрович — начальник Південно-східного відділу управління реалізації політики національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті, професор кафедри історії та політичної теорії Національного ТУ “Дніпровська політехніка”, доктор історичних наук, доцент.
Народився у Дніпропетровську (нині м. Дніпро) 28 вересня 1975 року. Батько за фахом водій, мати – різноробоча.1982 року пішов до СШ № 89.
З 1990 по 1994 р. навчався у Дніпропетровському радіоприладобудівному коледжі. У 1994-1999 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства».
З серпня 1999 р. працював учителем англійської мови у СШ №147, з квітня 2001 р. – учителем історії у школі ім. Реріхів, а після її ліквідації, з серпня 2002 р. – у школі №14 “Лінгва”.
З 1 листопада 2000 року навчався в аспірантурі  Національного гірничого університету. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «О.М. Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини ХІХ століття». Науковий керівник – Г.К. Швидько.
З червня 2003 р. – асистент, з травня 2005 р. – доцент кафедри історії та політичної теорії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ). У вересні 2009 – серпні 2012 р. перебував в докторантурі Національного гірничого університету.
У грудні 2016 р. захистив докторську дисертацію на тему «Катеринославське дворянство в умовах трансформації соціальних відносин (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)». Науковий консультант – Г.К. Швидько.
З лютого 2008 р. – секретар Дніпропетровського генеалогічного товариства. З жовтня 2008 р. – голова Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. З січня 2012 р. – член президії правління Національної спілки краєзнавців України. Організатор 12 регіональних і всеукраїнських краєзнавчих конференцій.
Протягом багатьох років він працює на науково-педагогічній та краєзнавчій ниві, входячи до складу керівних органів Національної спілки краєзнавців України, бере активну участь в організованих нею заходах.
Фахово досліджуючи багатоаспектну проблематику, пов’язану із соціальною та персонологічною історією Придніпров’я, культурно-просвітницькими процесами, краєзнавчим рухом та ін., І.О.Кочергін  демонструє виваженість підходів і послідовність авторських оцінок.
Член редколегії видань: «Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник», «Січеславщина: Краєзнавчий альманах», «Витоки: Альманах Дніпровського генеалогічного товариства», «Фронтири міста». Відповідальний секретар видання «Січеславський альманах: збірник наукових праць з історії українського козацтва».
Сфери наукових інтересів: історія Придніпров’я, генеалогія, краєзнавство. Досліджує соціальну історію півдня України кінця XVIII – початку ХХ ст., історію дворянських родів Катеринославської губернії.
Має нагороди:
Подяки Ректора НГУ, Подяка за визначні заслуги у підготовці фахівців для України та особистий творчий внесок у розвиток і зміцнення авторитету університету, Почесна грамота Національної академії наук України (2009), Подяка Прем'єр-міністра України (2016).
Автор 3 монографій, 1 брошури, понад 150 наукових публікацій.

Бібліографія

В часи кардинальних змін: Гірничий інститут у міжвоєнний період (1918-1941 рр.) / І.О. Кочергін // Історія і сучасність Національного гірничого університету (1899-2009 рр.). – Д.: Ліра, 2009. – С.121-168. (монографія у співавторстві).
Кочергін І.О. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір): Монографія / І.О. Кочергін. – Д.: Герда, 2011. – 216 с. – (Серія «DNIPROVIANA»)
Кочергин И.А. История формирования и функционирования российских региональных органов управления: коллективная научная монография; [под ред. К.В.Купченко].- Новосибирск: Изд. «СибАк», 2013. – 180 с. (у співавторстві)
Кочергін І.О. Олександр Поль: мрії, справи, спадщина. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія, 2002. – 222 с.
* * *
Андрющенко Н. Земське самоврядування Катеринославщини // Зоря. – 2011. – № 71. – 2 липня. – С. 4.

Ефимов В.Б. Весь Поль на ладони… // Бизнес-Время. – 2003. – № 23. – 26 июня. – С. 6.

Лиман І.І. Рецензія. Кочергін І.О. Земське самоврядування Катеринославщини (персонологічний вимір): монографія. – Д.: Герда, 2011. – 216 с. (серія Dniproviana) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. ХХХ. – С. 295-296.

Луняк Є.М. Катеринославська губернська земська управа у світлі біографій (Рецензія на монографію І.О. Кочергіна «Земське самоврядування Катеринославщини (Персонологічний вимір):
Монографія. – Д.: Герда, 2011. – 216 с. (Серія «DNIPROVIANA»)») // Гуманітарний журнал. – 2011. – № 1-2. – С. 152-155.

Ростовська О., Луняк Є.М. Книга І.О. Кочергіна «Олександр Поль: мрії, справи, спадщина» // Сіверянський літопис. – 2002. – № 6. – С. 129-130.

Чорнобай П.О. Вплив особистості на розбудову губернії. Рецензія на книгу Кочергін І.О. Катеринославська губернська земська управа в особах: Біобібліографічне видання / Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2010. –132 с. // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 7. – Дніпропетровськ: НГУ, 2010. – С. 235-236.

* * *

Основні публікації http://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/kochergin1.php

За матеріалами інтернет-публікацій


Кочергін І.О. Фото: http://resource.history.org.ua/person/0000648

На засіданні краєзнавчого клубу «Ріднокрай». Фото з колекції ДОУНБ

У краєзнавчому відділі ДОУНБ
  На засіданні краєзнавчого клубу «Ріднокрай». Фото з колекції ДОУНБ

На засіданні краєзнавчого клубу «Ріднокрай». Фото з колекції ДОУНБ

У краєзнавчому відділі ДОУНБ  Виступ на презентації книги
З письменником, доцентом Костянтином Дубом. Фото з колекції І.Кочергіна
З В.Старостіним. Фото з колекції І.Кочергіна
Біля памятника О.Полю. Фото з колекції І.Кочергіна 
В Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Д.Яворницького. Фото з колекції І.Кочергіна
Відкриття пленуму Правління Національної спілки краєзнавців України (25.11.2016)в Національному Педагогічному Університеті імені Михайла Драгоманова. . Фото з колекції І.Кочергіна
Фото з колекції І.Кочергіна В. Старостін, І.Кочергін, О.Репан, О.Харлан. Фото з колекції І.Кочергіна