ПРОЕКТ «Придніпровський корпоративний каталог (ПКК)» .Учасники проектуБібліотечний відділ Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (бібліотечний відділ ДРІДУ НАДУ)

Адміністрація Президента України

 Про бібліотеку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бібліотечний відділ створено у 1997 р.
Фонд бібліотечного відділу нараховує більше 42 тис. примірників книг, брошур та аудіовізуальних матеріалів, із яких – 3,9 тис. іноземними мовами. У 2016 р. відділ отримує 42 найменування вітчизняних періодичних видань.
Бібліотечний відділ має найбільш повні в регіоні фонди вітчизняної та іноземної літератури з питань державного управління, місцевого самоврядування, державної служби та кадрової політики.
У відділі створено фонд кандидатських дисертацій, що були захищені в спеціалізованій вченій раді Інституту. Створено також фонд авторефератів дисертацій, захищених в Національній академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутах та тих, які надсилалися до відділу іншими установами та організаціями з усіх регіонів України.
Бібліотечний відділ має у своєму штаті 4 співробітників.
Начальник бібліотечного відділу Голоха Любов Федорівна
Відповідальний за корпоративний
каталог (бібліограф)
 Суровцева Світлана Михайлівна–головний спеціаліст бібліотечного відділу

Контакти: поштова адреса,

E-mail адреса в Інтернеті


контактні телефони

 

 

49044 м. Дніпропетровськ,
вул. Гоголя, 29

E-mail – goloha@vidr.dp.ua


Тел. (056) 794-57-40
Факс (056) 745-40-64