Загальний список журналів, що розписуються учасниками корпорації в 2020 році

Основні   цілі та принципи організації проекту

Загальний   список журналів, що розписуються учасниками корпорації 
Учасники   ПКК

Документи   ПКК

 

Дніпропетровська   обласна універсальна наукова бібліотека (ДОУНБ)


 1. Вища школа (vish)
 2. Економіка України (econu)
 3. Економіка. Фінанси. Право (ecfp)
 4. Економіст (econ)
 5. Бібліотечна планета (bibp)
 6. Рідна школа (rish)
 7. Філософська думка (fild)
 8. Фінанси України (finu)
 9. Вища освіта України (vou)
 10. Економіка АПК (ekap)
 11. Упаковка (upak)
 12. Український географічний журнал (ukrgeo)
 13. Соціологія: теорія, методи, маркетинг (sozi)

Наукова   бібліотека Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара   (НБ ДНУ)


 1. Зарубіжна література в школах України (zshki)
 2. Український історичний журнал (ukri)
 3. Народна творчість та етнологія (ntet)
 4. Грані (gran)
 5. Слово і час (slov)
 6. Мовознавство (movo)
 7. Українська мова і література в школі (ukrm)
 8. Українська література в школах України (ukrml)
 9. Наука та наукознавство (nnz)

Бібліотека   Інституту безперервного спеціального навчання Придніпровської державної   академії будівництва і архітектури (Бібліотека ІНСО ПДАБА)


1. Регіональна економіка (rege)
2. Будівництво України (bud)

Бібліотека   Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної   Академії державного управління при Президентові України


1. Україна: аспекти праці (uasp)
2. Бібліотечний вісник (bibv)

Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"


1. Доповіді НАН (dpn)
2. Вісник НТУ (ХПІ). Сер: Нові рішення в сучасних технологіях (vhpi)
3. Маркетинг в Україні (mavu)
4. Вісник НТУ (ХПІ). Сер: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування (vhpiener)
5. Энерготехнологии и ресурсосбережение (ener)

КЗК "Дніропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова"


1. Дивослово (divo)
2. Історія в рідній школі (istrs)
3. Всесвітня література в школах України   (vltk)
4. Всесвітня література в сучасній школі (vssh)

Центральна бібліотека Дніпропетровського міського комунального закладу культури Централізована система публічних бібліотек для дорослих


1. Актуальні проблеми економіки (ape)
2. Бюлетень Міністерства юстиції України (bmu)
3. Право України (prav)
4. Формування ринкових відносин (form)
5. Підприємництво, господарство і право (pgp)
Науково-технічна бібліотека Київського національного університету технологій та дизайну (НТБ КНУТД)

1. Банківська справа (bans)
2. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: сер. Економічні науки  (vktdek)
3. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: сер. Технічні науки  (vktdteh)
4. Менеджмент (men)
5. Технології та дизайн (tehdiz)
6. Art and Design (aad)
Центральна   бібліотека ім. І. С. Тургенєва (м. Харкова)

1. Одноклаcсник (odnk)
2. Колосок (kols)

 Державна науково-технічна бібліотека України (м.Київ)


1.   Уголь Украины (uguk)
2. Мінеральні ресурси України (minr)
3. Мінералогічний журнал (ming)
4. Енергетика та електрифікація (enek)
5. Український фізичний журнал (ufg)

 Сумська міська централізована бібліотечна система, центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (КЗСМР – Сумська МЦБС)


1. Вісник книжкової палати (visknp)
2. Пам'ятки України (pamukr)
3. Наука и техника (naut)
4. Початкова школа (poch)