КАЛЕЙДОСКОП ПЕРIОДИКИ

« початок ‹ назад 1 2 3 4 5 6 вперед › кінець »
 

Ветеринарна медицина України
Науковий журнал
 
 

Науково-виробничий щомісячник Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
Журнал заснований в 1996 році..
Програмні цілі (основні принципи): висвітлення напрямків діяльності, наукових досягнень та передового досвіду в галузі ветеринарної медицини.
Галузь науки: ветеринарні науки.
Мова видання: українська, російська (змішаними мовами).
Категорії читачів: працівники ветеринарної медицини, лікарі, науковці.
Співзасновники видання:
Товариство з обмеженю відповідальністю “ВЕТІНФОРМ”.
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів.
Відділ періодики отримує це видання з 1996 року.
Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Максимовича І.А. та Сливінської Л.Г. «Електрокардіографія в собак: біоелектрична активність, провідна система, основні функції серця».
До Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Сторінки журналу :   1 

Зерно і хліб
Науково-виробниче видання
 
 

Проблематика: висвітлення передового досвіду підприємств галузі хлібопродуктів, досягнень галузевої науки та техніки, діяльності нових господарських формувань в умовах ринкової економіки
Галузь науки: технічні, економічні, сільськогосподарські науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська
Засновники: Колективне підприємство „Редакційно-видавничий центр „ЗіХ”;
Національний університет харчових технологій.
Рік заснування: 1995.

Відділ періодики отримує це видання з 1996 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті С.Попова «Озима пшениця досить чутлива до зміни клімату».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.
Сторінки журналу :   1 

Хлебный бизнес
Научно-практический журнал
 
 

Целевая аудитория журнала: руководители и специалисты предприятий, занимающиеся разработкой, производством, реализацией, маркировкой и сертификацией хлебобулочных продуктов, а также оборудования, упаковки, сырья, ингредиентов. Читателями и подписчиками журнала являются также профильные государственные министерства и ведомства, научные учреждения, высшие учебные заведения.
Рубрики:
актуально
производство:
ингредиенты
упаковка
оборудование
технологии
сырье
регион
торговля
тест потребителя
мудрые мысли.
Издается с 2011 года.
Периодичность – 6 номеров в год .
Издется издательством «Компания Биопром».
Отдел периодики получал этот журнал в 2012 году.
С 2013 года отдел периодики не получает это издание, но существует электронный каталог на статьи из этих журналов и интересующие статьи можно заказать посредством электронной доставки.
Вашему вниманию предлагается начало статьи А.Соколова «Рынок мучных кондитерських изделий в Украине».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.

Сторінки журналу :   1 

Український пасічник
Науково-виробничий журнал
 
 

Щомісячний науково-виробничий, інформаційний масовий галузевий журнал Української Спілки Пасічників і Українського науково-дослідного і технологічного інституту бджільництва. Заснований у Тернополі у 1914 р., спершу як додаток до журналу "Сільський господар", а згодом виходив як самостійне видання. Передплачувався і на Буковині, й на Закарпатській Україні та деякими емігрантами з-за кородону. У 1944р. припинив своє існування, та 1991р відроджений у Львові.

Відділ періодики отримує це видання з 1993 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Михайла Хланта «Зимівля бджіл. Психологія пасічника щодо зимівлі бджіл».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Сторінки журналу :   1 

Молочное Дело
Специализированный журнал для работников молочной промышленности.
 
 

Журнал содержит производственно-практическую информацию для технологов и руководителей предприятий молочной промышленности. Основные тематические разделы журнала:
- сырье;
- сыроделие и маслоделие;
- производство мороженого;
- оборудование;
- новые технологии;
- пищевые добавки;
- ветеринария;
- упаковка;
- готовая продукция;
- информационно-аналитические обзоры по молочной отрасли;
- рекламный блок.
Читательская аудитория журнала: сотрудники молокоперерабатывающих заводов, комбинатов, консервных цехов, представительства и крупные предприятия, предлагающие на рынке Украины оборудование, добавки, упаковочные материалы .
Издается с 2002 года в Киеве в издательстве «Корсар».
Периодичность - 12 раз в год.

Відділ періодики отримує це видання з 2004 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Гавриш А.В., Шевченко О.Є., Нєміріч О.В. «Морозово підвищеної харчової цінності».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.


Сторінки журналу :   1 

Ефективне птахівництво
Специализированное научно-практическое издание
 
 

Один из проектов издательства «ЭФПИТ» — журнал «Ефективне птахівництво», отраслевое издание для руководителей и специалистов птицеводческих предприятий. На страницах журнала вы найдете ответы на вопросы по селекции, инкубации, содержанию, современных технологиях в области птицеводства. Как построить идеальный птичник?. Что такое эмбриональные болезни птиц бактериального происхождения? Как улучшить однородность поголовья бройлеров? Как контролировать качество и уровень кормления птицы? Что такое туннельная вентиляция? На эти и другие актуальные вопросы вы найдете ответы в журнале.
Журнал выходит с 2006 года 1 раз в месяц.
Отдел периодики получает этот журнал с 2007 года.
Вашему вниманию предлагается начало статьи Р.М.Урзика «Значение витамина А в кормлении птицы».
Дочитать статью Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.Сторінки журналу :   1 

Ефективне тваринництво
Спеціалізований журнал
 
 

На сторінках журналу ви знайдете аналітичні матеріали про молочний та м’ясний ринок, методи зниження витрат в тваринництві, свиноводстві, кормовиробництві.
Видається з грудня 2004 року.
Виходить 8 разів на рік.
Відділ періодики отримує це видання з 2007 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті П.В.Стапай , В.В.Гавриляка, Н.М.Параняка «Перспективи розвитку вівчарства в Україні».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Сторінки журналу :   1 

Зерно і хліб
Науково-виробничий журнал
 
 

Проблематика: висвітлення передового досвіду підприємств галузі хлібопродуктів, досягнень галузевої науки та техніки, діяльності нових господарських формувань в умовах ринкової економіки.
Засновники:
Державна продовольчо-зернова корпорація,
Національна академія аграрних наук України,
Національний університет хорчових технологій,
Інститут аграрної економіки.
Виходить щоквартально.
Галузь науки: технічні, економічні, сільськогосподарські науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська.
Відділ періодики отримує це видання з 1946 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Лавринчука О.(Голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України») «Багато експертів вважає, що майбутніх успіхів аграрна Україна досягне завдяки кукурудзі».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.Сторінки журналу :   1 

Цукрові буряки
Всеукраїнський науково-виробничий журнал
 
 

Журнал розрахований на спеціалістів буряко- і цукрового виробництва, працівників науково-дослідних установ, викладачів вищих і середніх сільськогосподарських учбових закладів, аспірантів, керівників господарств і галузі АПК.
Моніторинг державної аграрної політики, аналітичні огляди і прогнозні оцінки аграрних ринків України, селекція, насінництво, захист рослин, агроекологія, фізіологія і біотехнологія, система обробітку грунту і система удобрення, механізація, економіка АПК, статті прикладного характеру з проблем буряківництва і виробництва цукру, технології вирощування і переробки цукрових буряків та інших культур бурякової сівозміни, прогнози фітосанітарної обстановки на полях, рекомендації науковців, спеціалістів-буряківників, коментарі та поради керівників компаній - лідерів вічизняного АПК, розгорнуті тлумачення законодавчих актів... Такий далеко не повний перелік тематики, яку висвітлює журнал «Цукрові буряки».
.
Заснований Інститутом цукрових буряків Національної академії аграрних наук України.
Видається з 1997 року.
Журнал видається українською мовою.
Відділ періодики отримує це видання з 1998 року.
До Вашої уваги пропонується перша сторінка статті Борисюка П.Г., Руденко О.А. «Бурякоцукрова галузь – 2011: підсумки, уроки, перспективи».
Ознайомитись з представленим та іншими номерами журналу можна за адресою:
м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 18.
Відділ періодики ДОУНБ.

Сторінки журналу :   1 

Хранение и переработка зерна
Научно-практический журнал
 
 

Журнал «Хранение и переработка зерна» издается в Украине с 1999 года. Издание является отраслевым специализированным журналом, отражающим современные инженерно-технические, технологические и организационные решения в отрасли хлебопродуктов.
Если Вы стремитесь расширить географию своей деятельности, поделиться с коллегами из СНГ информацией о своих научных разработках, внести новое в оборудование или технологии, связанные с послеуборочной обработкой, сушкой, хранением зерновых и бобовых культур, переработкой их в муку, крупы, комбикорма, хлебопечением, макаронным, производством, или другие зерновые продукты это издание несомненно для Вас!
Издается 1 раз в месяц.
Материалы печатаются на языке оригинала (На русском и украинском языках).
Основатель и издатель ООО ИА «АПК-Информ»
. Отдел периодики получает этот журнал с 1999 года.
Вашему вниманию предлагается содержание данного выпуска.
Ознакомиться с этим и другими выпусками Вы сможете по адресу:
г. Днепропетровск,
пр. К. Маркса, 18.
Отдел периодики ДОУНБ.


Сторінки журналу :   1