Томенко, Микола Володимирович. Теорія українського кохання

Титульне фото Томенко, Микола Володимирович. Теорія українського кохання

Томенко, Микола Володимирович. Теорія українського кохання [Текст] / М.В. Томенко. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К.: Генеза, 2010. – 128 с.: іл. 


"Теорія українського кохання" – насамперед історико-публіцистичне есе, де осмислення проблеми здійснене за допомогою філософського, літературного та етнопсихологічного матеріалу. Це радше бажання підняти голос на захист української традиції від псевдоукраїнської шароварщини й апологетики чи від розчинення у хаосі маскультурного цинізму.

Це дослідження варто розглядати як роздуми довкола важливої та невичерпної теми такого феномену як українське кохання. Спроба розпочати пошук у цьому напрямку зумовлена, з одного боку, відсутністю системних досліджень щодо сенсу, місії та історичних обставин формування концепції українського кохання, а з іншого – реальним станом сучасної національної культури з її тотальною профанацією на тлі засилля штучних для України американської та російськомовної масових культур.

Книга не претендує на наукову викінченість чи академічну фундаментальність. Завданням автора було радше означення проблеми, ніж її всебічний аналіз. Отже, підбір і використання творів, ідей, концепцій чи теорій, згаданих у дослідженні, зумовлені як їхнім внеском у розвиток теми українського кохання, так і суб’єктивною обставиною наявності таких у розпорядженні автора.

«Метою роботи не є опис приватного життя відомих українських мислителів чи діячів (лишаю то для літературознавців, філологів і журналістів). Як би це парадоксально не звучало, але найголовніше: я не намагався довести, що ми, українці, в чомусь кращі чи, можливо, гірші. Я спробував показати, що ми інші, а тому – унікальні, важливі та, безсумнівно, цікаві, як собі, так і всьому світу».

Автор доводить, що українське кохання може служити національною легендою чи міфом, яких так не вистачає нинішньому суспільству. Можливо, це одна з причин того, чому з’явилася ця книжка. Що б там не було, але кохання – то почуття, якого завжди бракує, це стан душі, якого прагнеш, мрія, якою живеш вічно.


Галина Коротоножкіна, головна бібліотекарка відділу періодики ДОУНБ

02.07.2020