Іван Карпенко-Карий

Титульне фото Іван Карпенко-КарийДраматург, актор, режисер, один із основоположників українського професійного театру. Іван Карпович Тобілевич – із тих людей, якими пишається наш народ. Хоча усі ми знаємо його як Івана Карпенка-Карого. Розкриємо митця в «Пунктирі».


«Без науки, без струменту, без опиту, куди не повернися, нічого не зробиш».

«Буде здоров'я – будуть і гроші, а я навіки від них одрікаюсь, ніколи в світі не буду хотіть більше, ніж Бог дає».

«...Він був одним з батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література» (Іван Франко).

«Він міцно держиться рідного грунту, розбирає в своїх драмах насущні потреби й вищі духовні інтереси українського села в сучасну добу і в минувшині. Цензурна заборона, що не допускала на українську сцену інтелігентів і змушувала письменника обертатися виключно в селянській сфері, та заборона, що стількох українських драморобів звела на пусті шаблони, на пережовування все тих самих мотивів кохання, співів, танців та пиття горілки, була для Івана Карповича принукою до заглиблення в душу народу, до зусильної обсервації найрізніших сторін народного життя, розкривала перед ним щораз інші, щораз ширші перспективи того життя і надавала кожній його драмі більший, пекучий інтерес» (Іван Франко).

«Драматична творчість Карпенка-Карого – це найвище досягнення нашого класичного театру, театру корифеїв, що стало школою для українських драматургів нового часу» (Ростислав Пилипчук).

«Обняти такий широкий горизонт, заселити його таким множеством живих людських типів міг тільки першорядний поетичний талант і великий обсерватор людського життя» (Іван Франко).

«Чим він був для України, для розвою її громадського та духовного життя, се відчуває кождий, хто чи то бачив на сцені, чи хоч би лише читав його твори; се зрозуміє кождий, хто знає, що він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому рівного не має наша література та якому щодо ширини і багатства творчості, артистичного викінчення і глибокого продумання тем, бистрої обсервації життя та ясного і широкого світогляду не дорівнює ані один із сучасних драматургів не тільки Росії, але й інших слов'янських народів» (Іван Франко).


Дем'янівська, Людмила Семенівна. Іван Карпенко-Карий (І. К. Тобілевич). Життя і творчість [Текст] : навч. посібник / Л.С. Дем'янівська. – К. : Либідь, 1995. – 144 с.

Усі українські письменники [Текст] : довідник / упоряд.: Ю.І. Хізова, В.В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2008. – 384 с. – (Іду на урок).

25.09.2020