Правила користування мережею Інтернет

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор КЗК «ДОУНБ»

                    Н. М. Тітова

« 02 » січня 2020 р.

ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ

У ВІДДІЛАХ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

ІМ. ПЕРВОУЧИТЕЛІВ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КИРИЛА І МЕФОДІЯ


І. Загальні положення

1.1. Доступ до Інтернет організовано у відділах обслуговування користувачів як бібліотечну послугу, яка забезпечує  роботу  з електронними інформаційними ресурсами мережі  і допомагає орієнтуватися в них.

1.2. Надання доступу до Інтернет регулюється Законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про національну програму інформатизації», Указом Президента України «Про заходи щодо глобальної інформаційної мережі  Інтернет та забезпечення широкого  доступу до цієї мережі в Україні», Статутом та Правилами користування КЗК «ДОУНБ», іншими нормативними і технологічними документами.

1.3. При обслуговуванні користувачів можуть надаватись додаткові платні  послуги згідно з «Положенням про систему додаткових платних інформаційно-бібліографічних послуг читачам (абонентам) КЗК ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія» та «Тарифами на додаткові платні бібліотечні послуги КЗК ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія».

1.4. Правила користування Інтернет Бібліотеки (далі – Правила) розроблено відповідно до Статуту Бібліотеки та Правил користування Бібліотекою.

1.5. Для цілей цих Правил терміни вживаються в наступному значенні:

Під мережею Інтернет розуміється:

сукупність інформаційних ресурсів, які існують у вигляді комп’ютерних файлів даних, що мають зміст електронних книжок, текстів, зображень, відео та аудіо-матеріалів, програмного забезпечення, мультимедійної інформації та іншого, доступних користувачам в Інтернет через комп’ютерні робочі станції, що надаються  бібліотекою, згідно діючих  правил;

сукупність інформаційних послуг  по створенню, обробці, передаванню та прийманню інформаційних ресурсів, включаючи послуги електронної пошти, веб-хостінгу, онлайновому колективному спілкуванню (чат), персональному виклику (ICQ), аудіо-відео-конференц-зв’язку, телефонії, та інших послуг, які можуть бути отримані читачем при доступі в Інтернет через комп’ютерні робочі станції, що надаються  бібліотекою, згідно діючих  правил;

самокерована динамічна інформаційна система, яка не гарантує цілісності, конфіденційності, доступності, автентичності, актуальності, повноти, своєчасності законності ресурсів та послуг, які  створюються, отримуються  чи використовуються  при доступі в Інтернет.

Персональний комп’ютер – пристрій цифрової обробки інформації (мікро ЕОМ універсального призначення), розроблений для використання однією людиною (користувачем) і призначений для введення, обробки, зберігання й виведення даних та інформації. 

Користувач – фізична особа, яка звернулася до послуг Бібліотеки, зокрема до послуг Інтернет-центрів Бібліотеки для доступу до відкритих електронних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.

Кіберпростір – середовище (віртуальний простір), яке надає можливості для здійснення комунікацій та/або реалізації суспільних відносин, утворене в результаті функціонування сумісних (з’єднаних) комунікаційних систем та забезпечення електронних комунікацій з використанням мережі Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі даних. 

ІІ. Умови надання доступу до Інтернету

2.1. Доступ до Інтернет надається в Інтернет-центрах Бібліотеки користувачам Бібліотеки, які мають читацький квиток та отримали контрольний листок, володіють навичками роботи з операційною системою Windows, її стандартними застосуваннями та поширеними веб-браузерами.

2.2. Час одного сеансу роботи в Інтернет-центрі Бібліотеки становить 1 (одну) годину. Загальний час роботи користувача в Інтернет-центрі Бібліотеки впродовж одного дня не перевищує 6 (шести) годин.

2.3. На прохання користувача, лише у разі відсутності черги, тривалість сеансу може бути подовжено. Подовжений сеанс закінчується при надходженні запиту щодо надання доступу до Інтернету наступного користувача.

24. Обслуговування користувачів в Інтернет-центрах Бібліотеки здійснюється в режимі обслуговування користувачів читальних залів, у яких функціонує Інтернет-доступ.

2.5. Доступ до електронних ресурсів може бути тимчасово обмежений з технічних причин, через загрозу кібератак тощо.

ІІІ. Інформаційні ресурси

3.1. У відповідності до місії, функцій і завдань, закріплених у Статуті КЗК «ДОУНБ», надається користувачам Бібліотеки доступ до:

відкритих зовнішніх електронних інформаційних ресурсів в мережі Інтернет – наукового, освітнього, довідкового, законодавчого характеру, вітчизняної та світової культурної спадщини.

власних електронних каталогів і картотек, баз даних, повних текстів електронних документів, представлених на сайті Бібліотеки, в тому числі в електронній бібліотеці «Культура України».

інформаційних ресурсів і систем світових виробників під час тріал-доступів.

3.2. Ресурси та послуги Інтернет доповнюють фонди бібліотеки та надаються користувачам бібліотеки виключно у вигляді доступу до Інтернет через робочі станції бібліотеки або через відповідні пристрої за допомогою wi-fi.

3.3. Здійснення обмежень на використання Інтернет, передбачені чинним законодавством України, бібліотека покладає на Інтернет-сервіс провайдера, що забезпечує послуги доступу в Інтернет для бібліотеки.

3.4. Бібліотека вимагає від користувача дотримання чинних Правил користування Інтернет в бібліотеці, добровільного обмеження споживання ресурсів мережі інтернет мінімально необхідним рівнем, толерантності в поведінці щодо інших користувачів та електронного співтовариства інтернет.

3.5. Співробітники відділів обслуговування, в яких надається доступ до Інтернет, не мають можливості  надати користувачу глибоких знань та вмінь у користуванні  Інтернет, або персональним комп’ютером, але може надавати пропозиції з пошуку, або відповіді на конкретні питання, безпосередньо пов’язані з особливостями використання доступу в Інтернет через робочі станції бібліотеки.

3.6. ДОУНБ не надає користувачам телекомунікаційних послуг (ICQ, IP-телефонії, інших), пов’язаних з використанням спеціальних програм-клієнтів (крім браузерів Google Chrome та Mozilla Firefox).

3.7. Користувач має можливість на власний розсуд  використовувати ресурси web-mail поштових серверів та клієнтів віддалених вузлів без права тимчасового завантаження та запуску на робочих станціях комп’ютерних програм, які не передбачені штатним складом програмного забезпечення (ПЗ) робочих станцій бібліотеки.

3.8. Доступ в Інтернет за допомогою робочих станцій бібліотеки є привілеєм користувача бібліотеки. Порушення Правил користування зафіксоване персоналом є достатньою підставою для позбавлення читача вказаного привілею.

3.9. Бібліотека залишає за собою право  припиняти довільний сеанс доступу в Інтернет без попередження користувача у разі виникнення такої необхідності.

3.10. Бібліотека не несе відповідальності за:

якість, зокрема, зміст та форму ресурсів, по які користувач звернувся чи отримав з мережі Інтернет з використанням робочої станції бібліотеки;

невиконання читачем вимог авторського права, угод про ліцензування та інших законних вимог, щодо  ресурсів та послуг Інтернет, до яких користувач  отримав доступ  з використанням робочої станції бібліотеки;

наслідки отримання та  результат використання користувачем ресурсів чи послуг Інтернет, отриманих з використанням робочої станції ;

негативний вплив обладнання  робочих станцій бібліотеки на стан здоров’я користувача.

IV. Порядок отримання читачем доступу в мережу Інтернет

4.1. Користування мережею Інтернет доступне читачам бібліотеки згідно опублікованого офіційного графіка роботи бібліотеки, крім екстрених випадків,  пов’язаних з технічним обслуговуванням та ремонтом обладнання.

4.2. Користувачем Інтернет-послуг ДОУНБ може стати кожен її постійний читач, оскільки це додатковий ресурс до традиційних інформаційно-документальних фондів бібліотеки. Постійність користувача визначається наявністю постійного читацького квитка.

4.3. Кожен постійний читач ДОУНБ має право на 1 безкоштовну годину роботи в мережі Інтернет на день. Всього користувач може працювати в Інтернет до 6 годин на день,  у разі наявності вільних місць та відсутності черги.

4.4. Послуги Інтернет надаються за попереднім замовленням за телефоном або особисто. Замовлення приймаються за схемами: день у день, або на наступний день. Якщо один чи кілька днів є неробочими, то замовлення приймаються на найближчий робочий день. Режим роботи у святкові, передсвяткові дні та у літній період встановлюються адміністрацією ДОУНБ. Про зміни в роботі користувачі інформуються попередньо за допомогою оголошень.

4.5. Кожен користувач записується рівно на годину, у разі запізнення місце зберігається на протязі десяти хвилин. Якщо користувач не з’являється, або не попереджує про своє затримання, черговий має право надати це місце наступному бажаючому. У разі, якщо користувач з’являється з запізненням, цей час не подовжується, він має звільнити місце по закінченні часу запису у разі наявності черги.

4.6. Читач має право звертатися за консультаціями до чергового фахівця щодо навігації в інформаційних ресурсах.

4.7. Користувачі ДОУНБ мають хоча б у мінімальних обсягах уміти працювати з комп’ютером під керуванням операційних систем сімейства Windows.

V. Обов’язки бібліотеки

5.1. Організувати користування ресурсами Інтернету у відповідності до своєї місії, функцій і завдань як обласного закладу культури.

5.2. Ознайомлювати користувачів з даними Правилами та правилами техніки безпеки, інформувати користувачів щодо режиму роботи відділів Бібліотеки та умов надання доступу до Інтернет.

5.3. Забезпечити технічну можливість доступу до мережі Інтернет, з урахуванням того, що швидкість доступу залежить від провайдера та рівня фінансування видатків Бібліотеки на оплату Інтернет-зв’язку.

5.4. Безкоштовно надавати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації в Інтернеті, за умови, що користувач володіє основними навиками роботи в мережі.

5.5. Популяризувати бібліотечні інформаційні електронні ресурси (електронні каталоги, бази даних тощо).

5.6. Вивчати інформаційні потреби користувачів Інтернет Бібліотеки для вдосконалення довідково-інформаційного обслуговування

5.7. Забезпечувати культуру обслуговування користувачів Інтернет Бібліотеки.

VІ. Права Бібліотеки

6.1. Вимагати від користувачів Бібліотеки послугами Інтернет дотримання даних Правил та Правил користування Бібліотекою.

6.2. У разі порушення користувачем правил, що діють у Бібліотеці, позбавляти його права користуватися Бібліотекою.

VІІ. Права користувачів

7.1. Здійснювати пошук в Інтернеті інформації, визначеної в п. 3 даних Правил;

7.2. Для копіювання, редагування і збереження віднайденої інформації працювати з тим програмним забезпеченням та додатками, що встановлені на персональних комп’ютерах у відділах Бібліотеки;

7.3. З дозволу чергового бібліотекаря/бібліографа самостійно підключати до персональних комп’ютерів лише сучасні носії інформації – usb flash накопичувачі, які автоматично скануються антивірусним програмним забезпеченням що встановлено на цих комп’ютерах та зберігати інформацію на цих накопичувачах.

7.4. Користуватися власними портативними навушниками для прослуховування аудіо інформації.

VІІІ. Обов’язки користувачів

8.1. Знати і дотримуватися даних Правил та Правил користування КЗК «ДОУНБ».

8.2. Перед початком роботи в Інтернет-центрі Бібліотеки зареєструватися в «Довідковій службі» та отримати контрольний листок.

8.3. Передати черговому бібліотекарю/бібліографу свій читацький квиток та контрольний листок і отримати доступ до роботи в мережі інтернет на конкретно вказаному робочому місці.

8.4. Працювати одноосібно за одним, виділеним даному користувачеві, персональним комп’ютером.

8.5. Не порушувати режиму обслуговування, та закінчувати роботу не пізніше, ніж за 10 хвилин до закінчення робочого дня бібліотеки.

8.6. Знати і виконувати правила техніки безпеки при роботі.

8.7. Дбайливо ставитися до обладнання та програмного забезпечення Інтернет-центрів Бібліотеки;

8.8. У разі виникнення будь-яких проблем з обладнанням або програмним забезпеченням звертатися до чергового бібліотекаря/бібліографа.

ІХ. Користувачам не дозволяється:

9.1. Розпочинати роботу в будь-якому відділі Бібліотеки, що надає доступ до користування Інтернет без реєстрації та переходити в процесі роботи на інше робоче місце без дозволу чергового бібліотекаря/бібліографа.

9.2. Передавати свій читацький квиток та контрольний листок іншим особам.

9.3. Намагатися самостійно вирішувати проблеми, які виникають в процесі роботи з обладнанням або програмним забезпеченням.

9.4. Переміщувати системний блок комп’ютера.

9.5. Вносити зміни в налаштування комп’ютера та програмного забезпечення, вносити і розповсюджувати комп’ютерні віруси, скачувати та встановлювати власне програмне забезпечення на комп’ютерах Бібліотеки;

9.6. Відвідувати сайти, призначені для завантаження програмного забезпечення, в т. ч. з неліцензійними ключами.

9.7. Відвідувати сайти, призначені для азартних інтернет-ігор.

9.8. Використовувати мережу інтернет Бібліотеки в комерційних цілях.

9.9. Вчиняти несанкціоновані дії у кіберпросторі, що здійснюються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та спрямовані на порушення конфіденційності, цілісності і доступності інформації, яка обробляється в інформаційно-телекомунікаційній системі, або порушувати стале функціонування такої системи.

9.10. Розміщувати рекламу та активізувати рекламні банери.

9.11. Переглядати ресурси Інтернет порнографічного та еротичного змісту і таких, що пропагують насилля та ксенофобію.

9.12. Закликати до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюджувати матеріали із закликами до вчинення таких дій.

9.13. Порушувати громадський порядок. Здійснювати політичну і релігійну пропаганду.

9.14. Своїми діями заважати роботі інших користувачів.

9.15. Здійснювати протиправні дії – порушувати авторське право, наносити матеріальні збитки та завдавати моральної шкоди іншим особам та організаціям.

9.16. Користуватися мобільним телефоном та порушувати тишу.

9.17. Прослуховувати аудіо-інформацію на максимальному рівні гучності при використанні персональних навушників.

9.18. Використовувати акустичні системи (колонки) при прослуховуванні аудіо-інформації.

9.19. Заносити і вживати їжу та напої.

9.20. Захаращувати робоче місце біля комп’ютера.

9.21. Заходити до відділів обслуговування в нетверезому стані та неохайному вигляді.

Х. Відповідальність бібліотеки

10.1. Бібліотека не несе відповідальності за падіння швидкості каналу Інтернет у години найбільшої активності користувачів всесвітньої мережі, в т. ч. Інтернет-аудиторії Бібліотеки.

10.2. Бібліотека не несе відповідальності за властивості та параметри програмного забезпечення що встановлено на персональних комп’ютерах Бібліотеки.

10.3. Бібліотека не несе відповідальності за тимчасове обмеження доступу чи некоректну роботу веб-сторінок в мережі Інтернет у зв'язку з великим навантаженням на сервери пошукових систем, або з інших технічних причин.

10.4. Бібліотека не несе відповідальності за втрачені файли, що були збережені користувачем в пам’яті персонального комп’ютера, оскільки після вимкнення чи перезавантаження інформація з них видаляється.

10.5. Бібліотека не несе відповідальності за документи та особисті речі, залишені користувачами без догляду.

ХІ. Відповідальність користувачів

11.1. Користувач несе особисту відповідальність за документи та особисті речі, залишені ним без догляду.

11.2. Користувач несе відповідальність за порушення норм авторського права, нанесення матеріальних збитків та/або моральної шкоди іншим особам і організаціям, вчинення інших протизаконних дій згідно з чинним законодавством.

11.3. У разі порушення користувачем правил, що діють у Бібліотеці, він може бути позбавлений права користування нею.

а користування нею.