Історична хронікаІсторична хроніка
Дніпропетровської обласної універсальної
наукової бібліотеки
1830-1834 На підставі Циркуляру МВС 1830 року “О заведениях в губерниях публичных библиотек для чтения” проводилася підготовча робота до відкриття бібліотеки.
9 (22) травня 1834 У будинку дворянського зібрання відбулось урочисте відкриття бібліотеки.


1836 Катеринославський губернатор надіслав міністру внутрішніх справ листа з інформацією про пожертву на користь бібліотеки 1500 карбованців.
1839 У будинку дворянського зібрання виникла пожежа, від якої постраждав фонд бібліотеки.
1842 Бібліотека почала відновлюватись після пожежі.
1843 Бібліотека відновила роботу.
1851 За розпорядженням губернатора бібліотека була закрита з огляду на небезпеку поширення з європейських країн антикріпосницьких і визвольних ідей.
1852-1859 Фонди бібліотеки знаходяться в законсервованому стані й читачам не видаються.
1859-1887 Бібліотека функціонує при книжковому магазині Василя Ульмана, який є її бібліотекарем.
1887 В.П.Ульман через міського секретаря М.М.Владимирова передав фонди бібліотеки до Міської думи. Цього ж року катеринославська громадськість прийняла рішення про нове відкриття публічної бібліотеки.
14 листопада 1889 Бібліотека знову відкрилась. Вона отримала статус міської громадської бібліотеки.
1891 Катеринославська громадська бібліотека налічує вже 381 передплатників, тобто читачів, які одержують літературу додому по абонементу.
1902 Бібліотека отримала перше власне при¬міщення по вул. Московській, 3.
1903 При бібліотеці відкрито безкоштовну читальню для малозабез-печених верств населення.
1905 Рада бібліотеки розпорядилась «пустити в обіг» усі книги, вилу-чені з фондів публічних бібліотек за розпорядженням цензури.
1917 Бібліотека увійшла до числа найбільших громадських бібліотек Росії.
1921 На базі Бібліотеки проведено першу міжвідомчу конференцію бібліотечних працівників.
1922 Бібліотеці присвоєно ім'я Жовтневої революції. Бібліотека по-чала отримувати всеукраїнський обов'язковий примірник літератури.
1925 Бібліотека отримала приміщення по вулиці Дзержинського, 2.
1927 Бібліотека почала отримувати всесоюзний обов'язковий примірник літератури.
1934 Дніпропетровська державна публічна бібліотека ім. Жовтневої революції перетворена на обласну. В її структурі з'явився методико-бібліографічний відділ.

1940 рік Фонд бібліотеки налічує близько 500 тисяч примірників.

1941-1943 Бібліотека працює в умовах окупаційного режиму. В ній відкривається відділ дитячої літератури.

1943 Приміщення бібліотеки зруйновано, майже повністю знищено фонд.

1943-1944 У фонд бібліотеки надійшло безкоштовно із держфонду СРСР більше 20 тисяч примірників видань різних галузей знань.

1944 квітень Почав працювати відділ абонемента. Додому видавались книги лише партійному і радянському активу, офіцерам, військовим лікарям, деяким довоєнним активним читачам.

1945 Бібліотека отримала приміщення по вулиці Ворошилова, 9.

1948 У структурі бібліотеки створено відділ комплектування і обробки літератури.
Бібліотека почала отримувати платний Всесоюзний обов’язковий примірник творів друку (ЦКНБ, м. Москва).

1957 Засновано сектор патентної документації.

1958 Бібліотека переїжджає до нового приміщення по вулиці Кооперативній (нині – Ю. Савченка), 10.

1959

Бібліотека почала видавати науково-допоміжний покажчик «Книги про Дніпропетровську область», названий пізніше – «Література про Дніпропетровську область».

У відділі абонемента організовано відкритий доступ читачів до фонду. Бібліотека одна з перших в Україні запровадила прогресивну форму обслуговування читачів.

Бібліотека почала отримувати безкоштовний обов’язковий примірник творів друку, виданих в Дніпропетровській області.

Довідково-бібліографічний відділ (надалі – ДБВ) виділився в самостійний структурний підрозділ. Першою завідуючою стала Маргарита Федорівна Іванова.

60-ті роки ХХ ст. Розпочав свою роботу «Клуб любителів книги”.

1961
На базі бібліотеки проведено Республіканську нараду методистів обласних бібліотек за участю представників Білорусії та Молдавії.

При ДБВ розпочав свою роботу краєзнавчий кабінет, перед яким було поставлене завдання: виявити, зібрати, упорядкувати та надати у корис-тування читачам друковані документи з історії Дніпропетровщини від найдавніших часів.

1967
Розширено структуру бібліотеки, в її складі 10 відділів: абонемент, читальний зал, методичний, бібліографічний, комплектування, обробки, МБА, патентно-технічний, книгосховище, обслуговування фахівців сільського господарства.
Колектив нагороджено Почесною грамотою обласного управління культури за активну участь в організації Всесоюзного огляду бібліотек Дніпропетровської області, приуроченого до 50-річчя Жовтневої революції.

1970
Організовано сектор обмінно-резервного фонду при відділі комплектування. Відповідальною за цю роботу призначена ст. бібліотекар Тіткова Ірина Опанасівна.

1969 У штатний розклад Бібліотеки введено головного редактора-вченого секретаря, обов'язки якого по 1973 рік включно виконувала Світлана Костянтинівна Давлад.

1972 Бібліотека почала видавати Календар знаменних і пам'ятних дат «Моє Придніпров'я».

1975-1981 Бібліотека посідає призові місця в Республіканському соціалістичному змаганні.

1975
Приміщення бібліотеки закрито на капітальний ремонт і реконструк-цію. За рішенням обласного виконкому бібліотеці тимчасово виділено два поверхи в приміщенні архіву по вулиці К. Лібкнехта, 89 та в приміщенні по пр. К. Маркса, 103, де раніше розташовувався архів.

В бібліотеці відкрито відділ обмінно-резервного фонду.
Кабінет краєзнавчої літератури починає комплектуватися місцевими виданнями, формується фонд «Місцевий екземпляр». Паралельно створюється картотека «Місцевий екземпляр».
Бібліотека починає брати участь у міських святах книги.

1975-1979 Бібліотека проводить централізацію бібліотек області.

1975 У зв'язку з великим обсягом робіт, необхідністю поліпшення координації в області видавничої діяльності прийнято рішення з наявних у штаті бібліотеки одиниць створити редакційно-видавничу групу (РВГ). Її очолила філолог Лариса Іванівна Матросова-Слонь.
Введено в експлуатацію електрографічний копіювальний апарат (ЕГКА) ЕРА.

1976
При патентно-технічному відділі почав працювати консультаційний пункт Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів.

Співробітниками довідково-бібліографічного відділу підготовлений і виданий рекомендаційний покажчик літератури «Дніпропетровську – 200 років».

У структурі довідково-бібліографічного відділу створено сектор ін-формування з суспільно-політичних питань, який у подальшому був реорганізований у сектор інформації.

1977
27 січня було організовано відділ літератури іноземними мовами.

Фахівцями бібліотеки була завершена робота над російськомовним виданням «Історія міст і сіл Української РСР. Дніпропетровська область». У післямові до видання, яке вийшло у 1977 р., авторський колектив висловив подяку головному бібліографові ДБВ С. Г. Карнаух за допомогу у відборі матеріалів для написання нарисів і довідок.

1978
Створені відділи: літератури з питань мистецтв, інформації з питань культури та мистецтва, які разом з відділом абонемента розташувались у приміщенні по проспекту К.Маркса, 103.

При довідково-бібліографічному відділі організовано сектор краєзнавчої бібліографії, який мав свій спеціалізований фонд, довідковий апарат, готував та видавав бібліографічні посібники до 1989 року.

Видається науково-допоміжний бібліографічний покажчик універсального змісту літопис-щорічник «Література про Дніпропетровську область».

1980
При бібліотеці створений університет культури для фахівців бібліотек усіх систем і відомств, його роботу очолила головний бібліотекар Марія Олександрівна Пушкар.
У відділі літератури з питань мистецтв почали працювати читацькі клуби за інтересами «Театрал» і «Палітра».
Директор бібліотеки З.М. Рижкова взяла участь у роботі Колегії міністерства культури СРСР (Москва), де виступила з доповіддю: «Про проблеми централізації бібліотек».

1981
Директор бібліотеки З.М. Рижкова взяла участь у виставці досягнень народного господарства СРСР (Москва), на якій бібліотека була нагороджена дипломом третього ступеню та грошовою премією.
До 50-річчя утворення Дніпропетровської області сектором краєзнавчої бібліографії при ДБВ була завершена багаторічна робота над науково-допоміжним покажчиком «Історія міст і сіл Дніпропетровської області».
4 квітня У зв'язку з розширенням видавничої діяльності та з метою її поліпшення в бібліотеці затверджена редакційна рада.

1982

Бібліотека вперше організувала обласний конкурс «Кращий бібліотекар».

1983
За участю бібліотеки створено школи передового досвіду: на допомогу промисловому виробництву - на базі Дніпродзержинської ЦБС, і на допомогу сільськогосподарському виробництву – на базі Покровської ЦБС.

У відділі читальних залів почали працювати читацькі клуби за інтересами: «Прем'єра книги», «Літературна вітальня», «Клуб афористики «Золоті розсипи», «Інтернаціоналіст».

Прийнято рішення облвиконкому про підготовку до святкування 150-річчя бібліотеки.

Директор бібліотеки З.М. Рижкова виступила на колегії Міністерства культури УРСР з досвідом роботи: "До питання посилення організаційно-методичного впливу обласної бібліотеки та про підвищення ефективності роботи ЦБС".

1984
Відкрито відділ механізації та автоматизації бібліотечних процесів, оснащений копіювально-розмножувальною технікою (ЕРА, ротапринт, ротатор, «Conika», проекційна апаратура, кіноустановка, радіовузол).

На базі бібліотеки відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція для заступників начальників обласних управлінь культури та директорів обласних бібліотек «Проблеми формування, використання та збереження книжкових фондів державних бібліотек республіки».

22 травня Бібліотека відзначила 150-річчя від дня заснування. Відбувся урочистий вечір та науково-практична конференція. До цієї дати бібліотеку нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

Директорові бібліотеки З.М. Рижковій присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури». Велика група співробітників бібліотеки отримала урядові нагороди, почесні грамоти обласних організацій.

Колектив бібліотеки нагороджено дипломом за досягнення високих результатів у Всесоюзному огляді культури виробництва і стану охорони праці в 1983 році.

1985
Колектив бібліотеки нагороджено за перемогу в Республіканському огляді роботи культурно-просвітницьких установ з військово-патріотичного виховання, присвяченого 40-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

У відділі документів іноземними мовами почав працювати клуб розмовної англійської мови «Співрозмовник».

1985-1986
Бібліотека взяла участь у роботі ВДНГ (Москва) «Атестація-85». Протягом двох років експонувалась велика добірка матеріалів з досвіду підприємств Дніпропетровщини у проведенні атестації робочих місць.

За успіхи в соціалістичному змаганні та активну громадську роботу колектив бібліотеки занесений на дошку пошани Кіровського району м. Дніпропетровська.

1986
За успіхи в соціалістичному змаганні та активну громадську роботу колектив бібліотеки нагороджено вимпелом «Переможець соціалістичного змагання на честь XXVII з'їзду КПРС».

Рішенням міськвиконкому бібліотеці надано двоповерховий будинок на житловому масиві Клочко-6, до якого переїхав відділ абонемента.

Директор бібліотеки З.М. Рижкова виступила на Всесоюзній нараді у Москві з доповіддю «Роль громадськості в роботі бібліотеки як один із проявів демократизації бібліотечної справи».

1987
2 січня Бібліотека перейшла на класифікацію нових надходжень літератури за класифікаційними таблицями ББК.
Колектив бібліотеки нагороджено почесною грамотою Міністерства культури УРСР і Українського республіканського комітету профспілок працівників культури за перемогу в республіканському огляді роботи культурно-просвітницьких і медичних закладів «За здоровий спосіб життя».

Під керівництвом ДОУНБ на базі Жовтоводської міської бібліотеки створено територіальне бібліотечне об'єднання (ТБО).

У структурі ДОУНБ відбулись зміни: відділ інформації з питань культури та мистецтва перетворено на сектор, який увійшов до структури ДБВ.

1988
Бібліотека отримала два поверхи у приміщенні по проспекту К.Маркса, 18, яке Рішенням № 151 від 13.04.1988 р. Виконавчого Комітету Дніпропетровської обласної ради Народних депутатів передане на баланс обласної бібліотеки ім. Жовтневої революції, при цьому площа бібліотеки збільшується на 2200 кв.м. У новому приміщенні розташувались відділи: літератури з питань мистецтва, іноземними мовами, патентно-технічної документації, механізації та автоматизації бібліотечних процесів.

У відділі абонемента почав працювати клуб «Захопленість».

1989
8 березня На базі сектору краєзнавчої роботи довідково-бібліографічного відділу створено самостійний підрозділ – відділ краєзнавчої літератури та бібліографії., який розташувався в приміщенні по проспекту К.Маркса, 18.

6-9 вересня Н.М. Тітова, зав. відділом краєзнавчої літератури та бібліографії, взяла участь у республіканській науково-практичній конференції працівників обласних бібліотек УРСР «Краєзнавча робота бібліотек – фактор патріотичного і інтернаціонального виховання населення”, яка відбувалась у м. Хмельницькому.

1990
Директор бібліотеки З.М.Рижкова взяла участь у засіданні бібліотечної секції Всесоюзної бібліотечної ради в м. Рязань (Росія).
1 жовтня Для читачів відкрився відділ краєзнавчої літератури та бібліографії.
30 жовтня У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії почав працювати клуб «Ріднокрай». Відбулося перше засідання клубу за темою: «Легенди козацьких степів”. Виступили: Г.К. Швидько, Ю.А. Мицик, І.С. Стороженко, Ю.Я. Нємченко.

1990-1991
Бібліотека взяла участь у республіканському дослідженні «Україніка: проблеми формування, збереження і використання фондів».

1991

Відкрито сектор рідкісної книги, який розташувався в приміщенні по вулиці Ю.Савченка, 10.

Директор бібліотеки З.М.Рижкова взяла участь у міжнародному конгресі бібліотечних працівників у м. Москва як делегат від бібліотечних працівників Дніпропетровщини.

1992
Розроблена перша Програма комп’ютеризації ДОУНБ (1992-1995 рр.). Придбано два комп’ютери IBM PC AT-286.

Директор бібліотеки З.М.Рижкова взяла участь у Всеукраїнському конгресі бібліотечних працівників у м. Київ як делегат від бібліотечних працівників Дніпропетровщини. У роботі конгресу взяла також участь завідуюча науково-методичним відділом Н.К. Сергєєва

Розпочалась комп'ютеризація бібліотечних процесів.

У відділі абонемента відкрито «Українську вітальню».

1993
2 січня Почав створюватись електронний каталог на нові книжкові надходження. Введення даних здійснюється з використанням міжнародного комунікативного формату MARС.

16 січня Завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Н.М. Тітова взяла участь у проведенні обласної конференції в ДІМ «Голодомор на Дніпропетровщині”.

27 липня Створено відділ періодики, який розташувався в приміщенні по вулиці Комсомольській, 58.

Почалась співпраця з фундацією «Сейбр-Світло», яка за весь час співпраці (на 01.01.2009 р.) подарувала бібліотеці понад 3,5 тис. примірників оригінальних зарубіжних видань іноземними мовами з економіки, юриспруденції, екології, історії та інших галузей знань.

У відділі документів з питань мистецтв вперше відчинив свої двері літературно-музичний салон «Експромт».

Розпочалась комп’ютеризація відділу комплектування: було створено АРМ комплектатора, для введення бібліографічних даних використовується формат MARC. Автоматизовані основні процеси роботи відділу: інвентарний опис видання, створення на його базі інвентарної книги в машинописній формі та її роздрукування на паперових носіях.

У штат бібліотеки введена посада головного інженера.

1994
Лютий Співробітники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії почали готувати для Національної Парламентської бібліотеки щотижневі прес-огляди по Дніпропетровщині «Події. Факти. Коментарі». Згодом їх почали готувати для обласної держадміністрації.

Створений перший проект на конкурс Міжнародного фонду «Відродження» (МФВ) «Крок в майбутнє (Автоматизована база даних (АБД) обласної наукової бібліотеки як базовий інформаційно-комунікативний ресурс регіону».

4 липня Директором Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки призначена Надія Миколаївна Тітова.

1995
Лютий Бібліотека отримала грант Міжнародного фонду «Відродження» за проект «Крок в майбутнє (Автоматизована база даних обласної наукової бібліотеки як базовий інформаційно-комунікативний ресурс регіону)» в сумі 3000 доларів.

Березень До фонду відділу краєзнавчої літератури та бібліографії надійшов подарунок із США від п. Ганни Кравчук – книги відомого письменника-земляка Василя Чапленка. Це перші діаспорні видання у фонді ДОУНБ.

14 березня За активної участі ДОУНБ створена Дніпропетровська бібліотечна асоціація.


1996
Березень Бібліотека отримала грант Міжнародного фонду «Відродження» за проект «Духовна скарбниця краю (Розвиток центру краєзнавства при обласній науковій бібліотеці)» в сумі 1200 доларів.

Квітень При відділі наукової організації і методики бібліотечної ро-боти почав працювати клуб для бібліотечних працівників «У методиста».

Червень Директор ДОУНБ Н. М. Тітова і головний інженер М. А. Матвійчук взяли участь у III Міжнародній конференції «Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології і нові форми співробітництва», яка відбувалась в Криму.

25-26 грудня Завідуюча відділом краєзнавчої літератури та бібліографії І. С. Голуб взяла участь у роботі II з'їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців, який відбувся в Києві.
Бібліотека взяла участь у проекті «US Eurasia Internet Accis and Training Program» (програма розширення доступу до Інтернет) і отримала грант у сумі 3000 $. Організовано Інтернет-клас. Створена локальна мережа з 4 комп’ютерів.

У довідково-бібліографічному відділі почали надавати читачам послуги з пошуку законодавчих і нормативних документів з використанням автоматизованої пошукової інформаційної повнотекстової системи «Законодавство».

1997
2 січня Створена самостійна бухгалтерія бібліотеки, яка до цього часу входила до складу централізованої бухгалтерії обласного управління культури.

Липень У відділі краєзнавчої літератури та бібліографії почали впроваджуватись комп?ютерні технології обробки та зберігання інформації. Співробітниками відділу розроблено словник тематичних рубрик та ключових слів. Пізніше він був рекомендований як зразок бібліотекам України і повністю увійшов до навчального посібника «Краєзнавча робота бібліотек», виданого Державною історичною бібліотекою України.

Жовтень Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії отримав у фонд понад 1,5 тисячі книг, переданих ДОУНБ Канадським товариством приятелів України, м. Онтаріо.

У відділі періодики ДОУНБ розпочав роботу «Кабінет ділової інформації».

На базі сектору автоматизації почав роботу Інтернет-клас. Швидкість підключення до мережі Інтернет – 33,6 кб/с.

1998
Січень Співробітники відділу краєзнавчої літератури та бібліографії почали готувати щотижневі прес-огляди «Фінанси. Банки. Податки” для обласного фінансового управління.

14 травня Завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії І. Голуб взяла участь в історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 350-річчю битви на Жовтих Водах та початку Визвольної війни. В Історичному музеї м. Жовті Води вона виступила з оглядом «Краєзнавча література з фонду ДОУНБ про визвольну війну 1648–1654 рр.”

29 вересня Директору ДОУНБ Н. М. Тітовій присуджено звання «Заслужений працівник культури України».

29 вересня Уперше згідно з Указом Президента України святкувався Всеукраїнський день бібліотек. Свято вшанування бібліотекарів області в театрі ім. Горького підготувала ДОУНБ.

Бібліотека стала одним із переможців нового проекту Міжнародного фонду «Відродження» «Бібліотека в сучасному інформаційному просторі» і отримала грант у розмірі 10 тис. $.

Інтернет-клас, що працював на базі сектору автоматизації, реорганізовано у відкритий Інтернет-Центр, в якому розміщено 6 комп’ютерів. Локальну мережу розширено до 10 комп’ютерів. Придбано систему автоматизації бібліотек «ІРБІС», версія для MS DOS (розробник ДПНТБ м. Москва).

1999
При відділі патентно-технічної документації почали працювати: громадське об'єднання TRIZ (Теорія вирішення винахідницьких задач), клуб «Патентознавець» (Квітень), клуб «Ікар» (Жовтень).
Травень До 165-річчя бібліотеки Дніпропетровська облдержадміністрація подарувала ДОУНБ мікроавтобус «Газель».

28–29 вересня Завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії І. Голуб взяла участь у проведенні II Всеукраїнської наукової конференції з історичного краєзнавства, яка відбулась у Дніпропетровську в НГАУ.

Бібліотека взяла участь у конкурсі Міжнародного фонду «Відродження» та Мережевої бібліотечної програми Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт) і отримала грант на суму 14000 доларів на реалізацію проекту «Автоматизація бібліотечних ресурсів – шлях до світового інформаційного простору».

Листопад Відділи бібліотеки, розташовані в головному приміщенні ДОУНБ по вулиці Ю.Савченка, 10, об’єднані в локальну комп'ютерну мережу.

Довідково-бібліографічний відділ розпочинає роботу над проектом «Календарі України». Першим його виданням став «Календар знаменних і пам'ятних дат на 2000 рік».

Бібліотека отримала дарунок від Британської Ради - 265 книг англійською мовою, серед них – 200 томів «Бібліотеки тисячоліття».Модернізована локальна комп’ютерна мережа: модернізовано і розширено парк технічних засобів, впроваджено сучасні засоби комунікації, швидкість підключення до Інтернет збільшено до 56 кб/с.

Розпочата робота зі створення корпоративної комп’ютерної мережі між приміщеннями бібліотеки: на вулицях Ю.Савченка, 10, Комсомольській, 58, К.Лібкнехта, 89, проспекті К.Маркса, 18.

2000

2 січня У ДОУНБ введено в експлуатацію нову систему автоматизації бібліотек ІРБІС (версія для MS DOS).
Створена корпоративна комп’ютерна мережа ДОУНБ: прокладено чотири виділені лінії між основними приміщеннями бібліотеки, швидкість передачі даних складає 33,6 кб/с

Лютий Директор бібліотеки Н. М. Тітова за активну популяризацію української книги стала лауреатом премії Ліги українських меценатів ім. Дмитра Нитченка.

11 березня Бібліотеку відвідав міністр культури і мистецтв України Богдан Ступка. Відбулась зустріч з представниками установ культури області.

Квітень При відділі патентно-технічної документації почало працювати громадське об'єднання «Академія».

21-23 квітня За сприяння облдержадміністрації та за фінансової підтримки благодійного фонду «Слов’янський світ» бібліотека провела науково-практичну конференцію «Бібліотека – центр науково-інформаційних ресурсів XXI століття». НПК розпочалась у Дніпропетровську, а завершилась у Києві. Учасники конференції (керівники структурних підрозділів) отримали можливість відвідати Книжкову палату України (м. Київ) та провідні бібліотеки держави – Національну Парламентську бібліотеку та Національну бібліотеку ім. Вернадського.

10 червня В мережі Інтернет відкрито сайт бібліотеки www.libr.dp.ua

23 червня Завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії І.С. Голуб взяла участь у роботі семінару-практикуму Представництва ООН в Україні, який проходив у Києві.

26 червня Бібліотеку відвідав Посол Великої Британії в Україні Рональд Сміт.

18–19 серпня Завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії І.С. Голуб як представник ДОУНБ взяла участь у роботі II Всесвітнього форуму українців у Києві, присвяченого 10-річчю незалежності України.

20 вересня За ініціативи Товариства приятелів України м. Торонто (Канада) в бібліотеці відкрито Канадсько-Український Бібліотечний Центр (КУБЦ) з фондом 12 тисяч примірників літератури.

25 вересня Завідувачка відділу краєзнавчої літератури та бібліографії І.С. Голуб взяла участь у науково-практичній конференції «Бібліотека Канадсько-Українського Центру: досвід роботи та тенденції розвитку», яка відбулась на базі Наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка у м. Харків.

Жовтень Продовжено договір з Міжнародною радою з наукових досліджень та обмінів (IREX), що діяв з 1999 року, про підтримку функціонування Інтернет-Центру.

У бібліотеці засновано відділ комп’ютеризації. Зав. відділом призначено Абраїмова Олександра Володимировича.

У відділі читальних залів відбулась презентація клубу практичної психології « Пізнай себе”.

Відповідно до листа адміністрації Президента України про видання Всеукраїнського хронологічного зводу «Літопис незалежної України» співробітники довідково-бібліографічного відділу взяли участь у підготовці інформаційних матеріалів про події культурного життя регіону, з моменту проголошення Незалежності України до сучасного періоду (1991-2000 рр.).

Створено систему реєстрації читачів з віддалених приміщень бібліотеки через інтранет-сервер.

Частина роботи з підготовки видань до друку, їх оформлення та тиражування передана до новоствореної структурної одиниці бібліотеки - комп'ютерного відділу.

2000-2001
На базі МБА створена головна служба регіонального інформаційного Центру (ГСРІЦ). Розпочато формування фонду спеціалізованих законодавчих та нормативних документів із «Збірника розпоряджень голови облдержадміністрації з питань основної діяльності». Організована робота із забезпечення інформаційних запитів населення з цих питань.

2001
Січень Відбулось розширення відділу патентно-технічної документації за рахунок об'єднання з відділом обслуговування фахівців народного господарства.

7 квітня Бібліотека взяла участь у проведенні в Києві творчого звіту області, де представила широкомасштабну книжкову виставку «Видано на Дніпропетровщині за роки незалежності».

18-19 серпня Завідуюча відділом краєзнавчої літератури та бібліографії І.С. Голуб як представник ДОУНБ взяла участь у роботі III з'їзду Всесвітнього форуму українців, який відбувся в Києві.

Вересень За проект ДОУНБ, що був представлений на конкурс «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP)», оголошений Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, бібліотека одержала грант на суму 18813 доларів.

Розпочалося співробітництво відділу документів іноземними мовами з Хоккайдо університетом (Японія) та Ґете-інститутом (Німеччина).

Встановлені партнерські взаємовідносини відділу документів іноземними мовами з Центром Французької культури в Дніпропетровську.

2002
2 січня В результаті реорганізації відділів систематична картотека статей (СКС) з метою кращого обслуговування читачів передана з відділу наукової інформації та бібліографії (вулиця Ю.Савченка, 10) до відділу періодики (вулиця Комсомольська, 58).

Лютий Відбулась презентація Інтернет-Центру (обслуговує користувачів з 1999 року), який був розширений завдяки гранту Посольства США в Україні. У презентації взяли участь аташе з питань культури Посольства США в Україні Пол Хакер, директор центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, віце-президент Української бібліотечної асоціації Валентина Пашкова.

13-14 лютого В Інтернет-Центрі бібліотеки пройшов семінар-тренінг «Інтернет для читачів публічних бібліотек», в якому взяв участь координатор Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти Я.О. Хіміг (м. Київ).

21-22 травня На базі відділу документів іноземними мовами відбувся інформаційний ярмарок «Сучасна Британія», організований Посольством Великої Британії та Британською Радою в Україні у співпраці з обласною науковою бібліотекою. Ярмарок відкрив Генеральний консул Великобританії в Україні Дональд Макларен.

Червень Директор бібліотеки Н.М. Тітова разом із фахівцями відділу комп'ютеризації взяла участь у IX Міжнародній конференції «Крим-2002» «Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології і нові форми співробітництва». Тема конференції: “Електронні інформаційні ресурси та соціальна значущість бібліотек майбутнього”.

Вересень У відділі читальних залів відкрито додаткові зали: літератури з суспільних наук, літератури з природничих наук та літератури підвищеного попиту.

Жовтень Заступник директора ДОУНБ Т.О. Абраїмова та завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи І.Є. Луньова взяли участь у роботі III Всеросійської школи бібліотечної інноватики на базі Бєлгородської державної універсальної бібліотеки, організаторами якої були Міністерство культури Росії, академія перепідготовки працівників мистецтва, культури і туризму.

22 жовтня Затверджено нову форму власності бібліотеки, новий Статут і назву. Відтепер це Комунальний заклад культури «Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека». Статутом встановлено структуру бібліотеки, частина відділів отримала сучасну назву.

Директор бібліотеки Н.М.Тітова взяла участь у парламентських слуханнях на засіданні Верховної Ради України.
Створено Редакційно-видавничий Центр, оснащений найновішою комп'ютерною, розмножувальною та брошурувальною технікою.

У приміщенні відділу документів іноземними мовами проведено семінар з німецької мови видавництва «НИЕВЕР» та «LONGMAN» за участю методиста Манани Гурко.
Придбано та встановлено пакет прикладних програм (ППП) «Web-Ірбіс». На сайті ДОУНБ став можливим пошук по електронному каталогу бібліотеки.


2003


Січень У відділі патентно-технічної документації почав працювати інформаційно-консультативний центр з питань захисту інтелектуальної власності.

13 березня у відділі наукової інформації та бібліографії почав функціонувати Центр правової інформації (ЦПІ). У його розпорядженні інформаційно-правові ресурси: документи СРСР, УРСР, РРФСР, починаючи з 1947 по 90-ті р., закони, укази, постанови, нормативні акти міністерств та відомств України з 1991 р., документи місцевої влади – «Збірник розпоряджень голови обласної державної адміністрації», електронна юридично-інформаційна пошукова система “Законодавство”. ЦПІ пропонує широкий спектр послуг: інформаційні, сервісні та юридичні (щотижневі безкоштовні юридичні консультації спеціалістів Дніпропетровського обласного управління юстиції).

20 березня На святковий прийом до голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, присвячений Всеукраїнському дню працівників культури та аматорів народного мистецтва, були запрошені кращі представники галузі культури області. Серед них – директор ДОУНБ Н.М. Тітова та заступник директора Т.О. Абраїмова.

Березень Бібліотека отримала грант від Міжнародного фонду «Відродження» на реалізацію проекту «Створення регіональних порталів та інформаційних центрів на базі регіональних публічних бібліотек України».

Березень У патентно-технічному відділі почав працювати клуб «Еколог».

15 квітня У приміщенні ДОУНБ по вулиці Ю.Савченка, 10 було відкрито Центр художньої літератури з книжковим фондом 3 тисячі примірників. Фонд складається з художньої літератури від дитячих казок до всесвітньо відомої класики.

5-8 травня Завідувачка відділу комп’ютеризації Г.Я. Крупій, завідувачка відділу наукової інформації та бібліографії І.В. Барабан та головний бібліотекар Є.Д. Прудченко взяли участь у роботі 5-ї «Травневої школи” (м. Мукачеве, Закарпатська область): «Створення регіональних корпоративних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек”. Організатори заходу: Міністерство культури і мистецтв України, Міжнародний фонд «Відродження”, Національна парламентська бібліотека України, Закарпатська обласна універсальна бібліотека, Міжнародний альянс «Бібліотечні та інформаційні технології – 21 сторіччя”, компанія «ФРАКСІМ-ІММ”.

25 травня У ДОУНБ у рамках заходів Року культури Росії в Україні відбулась зустріч з оглядачем “Літературної газети” Сергієм Луконіним, поетом і прозаїком Ларисою Васильєвою, автором детективних романів Віктором Проніним, письменником-сатириком Анатолієм Трушкіним та генеральним директором інформаційної співдружності “Атлантида - XXI век” Галиною Чиковою. У відділі читальних залів експонувалась книжкова виставка “С любовью из России: новые книги из России – читателям ДОУНБ”.

29-30 травня У ДОУНБ відбувся регіональний форум “Книжковий світ Придніпров’я–2003», який офіційно відкрила заступник голови облдержадміністрації, начальник управління з питань соціально-культурної сфери Т.М. Кравченко. У форумі взяли участь заступник голови управління у справах преси та інформації облдержадміністрації Ю.Ф. Івченко, керівники видавництв та видавничих організацій, бібліотечних установ Дніпропетровська. Присутні ознайомились з основними напрямками державної політики в галузі видавничої справи та книгорозповсюдження, з книжковою продукцією провідних видавництв Дніпропетровщини, України та інших країн світу, що одержала ДОУНБ у 2002-2003 роках, з перспективами регіонального книговидавництва. Бібліотекам, видавництвам та іншим установам і організаціям була надана можливість встановлення ділових контактів та укладення договорів щодо поставки книжкової продукції.

Травень Бібліотека видала перший номер інформаційно-методичного збірника «Бібліотечна Дніпропетровщина». Періодичність виходу видання – двічі на рік, наклад – 200 примірників.

Червень Директор бібліотеки Н.М. Тітова, заступник директора Т.О. Абраїмова, завідувачки відділів комп'ютеризації Г.Я. Крупій та періодики І.М. Браславська взяли участь у X Міжнародній конференції «Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології і нові форми співробітництва», яка відбувалась в Криму. Тема конференції: «Бібліотека та доступність інформації в сучасному світі: електронні ресурси для науки, культури та освіти».

18-21 серпня Завідуюча Канадсько-Українським Бібліотечним Центром Н.В. Блинова взяла участь у 8-му Світовому Конгресі українців у м. Київ.

29-30 жовтня Завідуюча краєзнавчим відділом І.С. Голуб взяла участь у роботі III з'їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців, який відбувся у Києві.

1 листопада Інтернет-Центр набув статусу самостійного підрозділу бібліотеки.

15 листопада Бібліотека взяла участь у проведенні в Києві творчого звіту області «З Україною в серці», де представила широкомасштабну книжково-ілюстративну виставку « Славетні імена Дніпропетровщини».

17-21 листопада Директор бібліотеки Н.М. Тітова та завідуюча відділом комп’ютеризації Г.Я. Крупій взяли участь у 7-й Міжнародній конференції «Інформаційні технології, комп’ютерні системи та видавнича продукція для бібліотек” «LIBCOM-2003” у м. Звенигород Московської області (Росія).

Грудень У зв'язку з постійним збільшенням обсягів друкованої продукції та зростаючими можливостями застосування програмно-технічних засобів у видавничій діяльності сформований окремий структурний підрозділ Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки - Редакційно-видавничий Центр. Очолила Центр філолог за фахом Плотнікова Олена Іванівна.

Розроблено і затверджено управлінням культури обласної держадміністрації довгострокову «Програму інформатизації Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки на період до 2008 р.»

Впроваджено нову версію профільного ППП «ІРБІС», версія 4 під ОС Windows.

Створено поштовий сервер ДОУНБ. Налагоджено систему електронної доставки документів МБА, започатковано використання електронної пошти у функціональних відділах.

Відділом комплектування проведене наукове дослідження «Моніторинг надходження безплатного обов’язкового примірника місцевих видань до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки за 1990-2002 роки».

Для видавничої діяльності бібліотеки придбаний цифровий копіювальний апарат Е-STUDІ550.


2004
20-21 січня Відділ наукової організації і методики бібліотечної роботи відвідали провідні фахівці Національної Парламентської бібліотеки України: Цуріна І.О., завідуюча відділом наукового аналізу і розвитку бібліотечної справи, і Гудімова Н.О., головний бібліотекар відділу.

28-29 січня Керівник Центру «Вікно в Америку» В. Абраїмова взяла участь у семінарі «Проект «Вікно в Америку»- розвиваємо партнерство між урядом США і українськими бібліотеками», який відбувся в Херсонській обласній універсальній бібліотеці ім. О. Гончара і був підготовлений Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

19-20 лютого Завідуючі відділом МБА Р.М. Семенєєва та відділом наукового опрацювання документів і організації каталогів Н.Г. Литвиненко відвідали Харківську наукову бібліотеку ім. В.Г. Короленка, де ознайомились з досвідом роботи колег.

23 лютого Заступник директора ДОУНБ Т.О. Абраїмова взяла участь у семінарі, що пройшов у Києві під назвою «Цілі й завдання регіональних бібліотек Німеччини» і був організований Німецьким культурним центром «Ґете-Інститут у Києві» та Національною Парламентською бібліотекою України для заступників директорів обласних універсальних наукових бібліотек. Присутнім була запропонована доповідь Т.О. Абраїмової «Розвиток корпоративної культури в ДОУНБ в процесі трансформації».

24 лютого У рамках відкриття інформаційного центру «Вікно в Америку» бібліотеку відвідала дипломат Посольства США Патрісія Салліван, яка відповідає за вивчення англійської мови в Україні. Вона провела методичний семінар для викладачів англійської мови вищих та середніх навчальних закладів. На семінарі були присутні викладачі НГУ, Україно-американського центру НГУ, ліцею інформаційних технологій, школи Валентини, школи № 22, студенти вищих навчальних закладів.

27 лютого Директор ДОУНБ Н.М. Тітова взяла участь у розширеній колегії Міністерства культури і мистецтв України і виступила з доповіддю щодо проблемних питань розвитку бібліотечної галузі України.

5 березня Директор ДОУНБ Н.М. Тітова взяла участь у святковому прийомі, присвяченому міжнародному жіночому дню 8 березня, за запрошенням губернатора Дніпропетровської області В.Г. Яцуби.

26 березня Директор ДОУНБ Н.М. Тітова і заступник директора ДОУНБ Т.О. Абраїмова взяли участь у зустрічі з головою облдержадміністрації В.Г. Яцубою та керівництвом обласної Ради з приводу Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва.

19 квітня У рамках програми «Вікно в Америку» до бібліотеки завітав відомий фотомайстер Іван Дудкін, який проїхав на велосипеді 2500 кілометрів по Америці і свої враження відобразив у 42 фотороботах, представлених на виставці «America: Still-Life», що працювала в читальному залі ДОУНБ з 16 квітня по 10 травня. На зустрічі були присутні представники преси та телебачення.

22-23 квітня На базі Павлоградської міської бібліотеки ім. Г. Світличної з метою підвищення професійної компетентності бібліотечного персоналу був проведений обласний семінар для методистів ЦБС області “Місія публічної бібліотеки в інформаційному суспільстві: соціальні орієнтири, ресурсний потенціал”.

26 квітня Завідуюча відділом наукового опрацювання документів та організації каталогів Н.Г. Литвиненко та завідуюча відділом МБА Р.М. Семенєєва взяли участь у презентації міської громадської організації «Дніпропетровський общинний фонд» (ДОФ). Під час презентації були представлені основні напрямки діяльності організації та можливості співпраці ДОФ з бібліотеками міста. В дарунок були отримані книги видатного українського вченого-мислителя і громадського діяча С.А. Подолинського.

17-20 травня Заступник директора ДОУНБ Т.О. Абраїмова, головний бібліограф Є.Д. Прудченко, завідуюча відділом ком’ютеризації Г.Я. Крупій взяли участь у «Травневій школі”, присвяченій темі: «Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек”, та у Міжнародній науково-практичній конференції «Електронні ресурси в бібліотеках – 2004”, які пройшли у м. Миколаєві.

20 травня В Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі відбувся творчий літературний вечір-зустріч зі слов’янознавцями Валентином та Юлією Гнатюк, авторами досліджень про “Велесову книгу” - джерело культури праслов’ян.

20 травня В Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі відкрилась виставка книг “Світогляд давніх слов’ян. Велесова книга”, де демонструвались примірники “Велесової книги”, придбані бібліотекою, та література, присвячена філософським і релігійним переконанням древніх слов’ян.

21 травня Фахівці відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ підготували до 170-річного ювілею бібліотеки документально-ілюстративну виставку “Обласна наукова: сторінки історії та сучасність”. Виставка експонувалась у театрі ім. М. Горького, де проходили святкові урочистості з приводу ювілею ДОУНБ. Вона мала 2 змістовних розділи: “Історія бібліотеки в особах і документах” та “Із славного минулого у день сьогоднішній”.

21 травня Відбувся урочистий вечір, присвячений 170-річчю від дня заснування Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки. Урочистості проходили в Дніпропетровському драматичному театрі ім. Горького. Представники влади, профспілкові організації, партнери, колеги, читачі щиро вітали персонал бібліотеки зі святом. Всього в урочистостях взяло участь близько 800 чоловік.

1 червня В мережі Інтернет став доступним регіональний інформаційний портал “Дніпропетровщина”, який створено робочою групою фахівців ДОУНБ за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

3 червня В інформаційному центрі «Вікно в Америку» відбулось відкриття кіноклубу, на якому презентувались DVD- та VHS-колекції Центру. В суботу засідання кіноклубу проходить за підтримки Міжнародного Центру вивчення англійської аови «International House”: дискусії ведуть викладачі Центру та волонтери-носії англійської мови.

5-13 червня Директор бібліотеки Н.М. Тітова разом із завідуючими відділами ком’ютеризації Г.Я. Крупій, наукового опрацювання документів та організації каталогів Н.Г. Литвиненко, наукової організації та методики бібліотечної роботи І. Є. Луньовою взяли участь у ХІ міжнародній конференції “Крим-2004” «Бібліотеки і інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу”.

14 червня В інформаційному центрі «Вікно в Америку» відбувся круглий стіл «Американська економіка: нові реалії та пріоритети ХХІ століття». Учасники ознайомились з електронними та друкованими ресурсами Центру .

20 червня Вперше вийшов друком каталог із серії «Періодичні видання ДОУНБ”, частина І «Журнали відділу періодики 1926 – 2003 рр.”, підготовлений фахівцями відділу періодики.

25 червня Бібліотека придбала легковий автомобіль “Daewoo Sens ” - подарунок бібліотеці від місцевої влади на честь 170-річчя заснування ДОУНБ.
8 липня Фахівцями відділу наукової інформації та бібліографії було видано перший випуск щотижневого бібліографічного покажчика за матеріалами міжнародної, української та місцевої періодики, а також Інтернет-публікацій «Президентські вибори-2004».

27 липня Фахівцями відділу наукової інформації та бібліографії було підготовлено огляд періодики та Інтернет-публікацій «Володимир Яцуба: події, справи, роздуми. Один рік керівництва Дніпропетровською областю».

30 липня Фахівцями відділу наукової інформації та бібліографії спільно з відділом наукової організації та методики бібліотечної роботи підготовлений інформаційно-довідковий та методико-рекомендаційний збірник на допомогу бібліотекам області «Президентські вибори».
Вересень Серед користувачів Центру «Вікно в Америку» пройшов конкурс на найкращу статтю для журналу “English 4U”.

13 - 25 вересня Для завідуючих сільськими бібліотеками-філіалами ЦБС проводились обласні курси підвищення кваліфікації за темою «Сільська бібліотека на шляху змін: напрямки діяльності і стратегія розвитку».

17 - 24 вересня Директор бібліотеки Н.М. Тітова у складі делегації бібліотечних працівників України відвідала Фінляндію. Передумовою візиту стало особисте запрошення від директора міської публічної бібліотеки м.Хельсінкі пані Майї Берндстон. Делегація ознайомилась з бібліотеками Хельсінкі, Тампере, Селло, Сало та ін. (всього - 15 бібліотек).

20-22 вересня Керівник Інтернет-Центру Ю.М. Зюлєва взяла участь у семінарі «Американські підходи до роботи з людьми зі спеціальними потребами» за програмою «Американські лектори» Посольства Сполучених Штатів Америки, який відбувся в Національній металургійній академії. Семінар провели американські фахівці в галузі консультування та програмного забезпечення для людей з особливими потребами Ренді Інгман і Джо Мельсзарек (Північно-Центральний технічний коледж, штат Вісконсін, США).

24 -25 вересня Заступник директора Т.О. Абраїмова та завідуюча краєзнавчим відділом І.С. Голуб взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукова бібліотека: пріоритети та перспективи розвитку», присвяченій 175-річчю Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького.

29 вересня Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньова відвідала Булаховську сільську бібліотеку Павлоградської районної ЦБС з приводу 85-річчя від дня її заснування.

1 жовтня Київський «Музей однієї вулиці - Андріївський узвіз» організував виставку «Хто Ви, мадам Блаватська?» за участю Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Серед експонатів виставки була представлена книга з фонду сектору рідкісних і цінних документів Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки: Свет на пути: Из древнего индусского писания «Книга золотых правил»/ Пер. с англ. - М.: Посредник, 1905. Книга розповідає про Карму - одне з основних понять індійської релігії та філософії. Із столиці книга повернулася у Дніпропетровськ, де була представлена на виставці-презентації «Музейний центр О. П. Блаватської та її родини».

1 жовтня Пройшла презентація пілотного номеру журналу «ENGLISH 4U», інформаційну підтримку якого забезпечив Центр «Вікно в Америку». До авторського колективу журналу увійшла керівник Центру В. Абраїмова.

6-9 жовтня У Києві в межах презентації Дніпропетровської області «Експо-2004» була розгорнута книжково-ілюстративна виставка «Панорама культури», підготовлена працівниками краєзнавчого відділу. На виставці були представлені понад 50 найбільш змістовних і яскравих книжкових та журнальних видань, альбомів, буклетів, що розповідають про культуру та мистецтво краю.

7 жовтня Директор ДОУНБ Н.М. Тітова та завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи І.Є. Луньова здійснили виїзд до бібліотек Криничанського району з метою оглядового ознайомлення зі станом організації роботи та популяризації літератури за різними напрямками.

7 жовтня Завідуюча відділом документів іноземними мовами взяла участь в роботі круглого столу «Встановлення інформаційних стендів НАТО в обласних бібліотеках України: створення доступу до інформації з питань міжнародної безпеки в Україні».

12 жовтня Директор ДОУНБ Н.М. Тітова та завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи І.Є. Луньова здійснили виїзд у структурні підрозділи Софіївської районної ЦБС з метою оглядового ознайомлення зі станом справ в питаннях матеріально-технічного забезпечення та організації роботи з обслуговування різних категорій користувачів.

14 жовтня До Дня Української писемності та мови у відділі періодичних видань організовано виставку «Українська мова на зорі третього тисячоріччя”.

15 жовтня У секторі рідкісних і цінних документів відкрита виставка «Из пламя и света рожденное слово», присвячена 190-річчю від дня народження великого російського поета, письменника, драматурга М.Ю. Лермонтова.

19 жовтня В Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі відкрилась виставка «Доба Директорії УНР: криза українського державотворення».

20 жовтня Директор ДОУНБ Н.М. Тітова разом із завідуючою відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньовою здійснили виїзд у Синельниківську районну ЦБС для дорослих за проханням директора ЦБС Н.А. Нікітової.

21 жовтня Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньова разом із завідуючою відділом наукового опрацювання документів та організації каталогів Н.Г. Литвиненко здійснили виїзд у структурні підрозділи Дніпропетровської міської централізованої бібліотечної системи для дорослих. Були відвідані бібліотеки-філіали №24 і №31 Жовтневого району та бібліотеки-філіали № 5, 16, 29,30 Бабушкінського району м. Дніпропетровська.

21 жовтня У секторі рідкісних і цінних документів відбулось чергове засідання молодіжного читацького клубу «Українська духовна спадщина», організованого за ініціативою головного бібліотекаря сектору Л.Г. Гурай та викладача училища № 53 «Поліграфіст» Т.П. Безродної. Учасники клубу - викладачі училища, учні, всі прихильники книги - зустрілись, щоб поділитись думками про те, з чого починається книга. На зустрічі був присутній професор ДМетАУ В.С. Савега, автор книги «Благовест» (Дніпропетровськ: Пороги, 2000 р.).

25 жовтня Відбулось офіційне урочисте відкриття інформаційного Центру «Вікно в Америку». На церемонії відкриття був присутній Посол США Джон Хербет та директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США В.С. Пашкова.

26 жовтня На базі центральної районної бібліотеки Верхньодніпровського району фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ була проведена обласна виїзна проблемно-творча лабораторія «Сільська бібліотека в соціокультурній інфраструктурі села».

27 жовтня Центр підтримки громадських і культурних ініціатив у приміщенні відділу документів з питань мистецтв провів презентацію соціальних проектів громадських організацій Дніпропетровської області, на якій були присутні представники владних структур, місцевого бізнесу, регіональних ЗМІ, громадські та благодійні організації.

28 жовтня В обласній облдержадміністрації відбулось вручення Почесної Грамоти Кабінету Міністрів України завідуючій відділом періодики Браславській Ірині Михайлівні.

28 жовтня На базі відділу документів з питань мистецтв кафедра теорії мистецтв факультету української філології та мистецтвознавства ДНУ провела засідання секції «Специфіка вираження авторської свідомості у фольклорному тексті». Це засідання відбулося у рамках регіональної наукової конференції «Проблема автора: мистецтвознавчий, культурологічний, психологічний аспекти».

1-5 листопада Завідуюча відділом наукової організації та методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньова навчалась на курсах підвищення професійної кваліфікації, які були організовані Інститутом післядипломної освіти Державної академії керівних кадрів культури та мистецтв України (м.Київ) на базі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.

3-5 листопада Завідуюча відділом наукової організації та методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньова була присутня на Міжнародній ювілейній конференції «Відкрита бібліотека - нова бібліотечна філософія», присвяченій 200-річчю Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразина.

2 листопада Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. взяла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Методична діяльність бібліотек: традиції, інновації, перспективи» і виступила з повідомленням «Деякі аспекти модернізації і подальшого розвитку методичної роботи в бібліотеках Дніпропетровської області». Конференція проводилась у м. Харкові і була організована Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г. Короленка до 100-річчя першого в країні відділу бібліотекознавства.

7 листопада В секторі рідкісних і цінних документів ДОУНБ відкрилась книжкова виставка, присвячена Дню української писемності і мови «Золотий ключ розуміння». На виставці були представлені списки (копії) відомих літописних зводів «Лаврентьевская летопись», «Ипатьевская летопись», «Повесть временных лет», факсимільні видання славетних рукописних творів Київської Русі ХІ ст. «Остромирово Еванглие», «Изборник Святослава», «Киевская псалтырь» (XIV ст.), «Пересопницьке Євангеліє». Виставка знайомила з усною народною творчістю: казками українського народу, переказами, загадками, приказками, прислів'ями та ін.; з книгами із серії «Пам'ятки української мови»: «Лохвицька ратушна книга другої половини XVIІ ст.».

10 листопада У приміщенні Державного Дніпропетровського політехнікума силами працівників відділу періодики у рамках міжвідомчої методичної ради викладачів зарубіжної літератури технікумів Дніпропетровська проведено День спеціаліста.

11 листопада У краєзнавчому відділі відбувся вечір-портрет творчого колективу літературно-художнього альманаху «Свічадо» «Свіча до свічі».

15 листопада Фахівцями відділу періодики було проведено «День юридичної інформації». В межах заходу діяла виставка-перегляд, на якій було представлено 77 назв фахових журналів як українських так і російських, 12 назв газет. Бібліографи відділу провели консультації читачів з питань користування електронною базою періодичних видань, надавали послуги безкоштовного пошуку документів за електронною базою «Законодавство». З оглядом юридичних журналів виступила завідуюча відділом І.М. Браславська.

6 грудня В Центрі «Вікно в Америку» відбулась конференція «Президенти США ХХ-го століття. Підсумки виборів Президента США - 2004”.

9 грудня Відбулась обласна міжвідомча науково-практична конференція «Обласна універсальна наукова бібліотека - інформаційно-ресурсний центр регіону: історичні аспекти і сучасність».

10 грудня Відбулась обласна міжвідомча нарада керівників ЦБС та завідуючих бібліотеками «Основні напрямки планування роботи бібліотек на 2005 рік».

24 грудня В патентно-технічному відділі відбулося засідання клубу «Академія», в якому взяли участь фахівці-патентознавці.

25 грудня У відділі абонемента в рамках засідання клубу «Захопленість» відбулись «Різдвяні зустрічі».

28 грудня Співробітники краєзнавчого відділу взяли участь у святкуванні 70-річчя Дніпропетровської обласної організації НСПУ. В приміщенні Будинку архітектора, де відбувались урочистості, вони розгорнули книжкову виставку «Літературне Придніпров'я», на якій була представлена творчість дніпропетровських письменників.

Завершена робота зі створення електронного каталогу журналів і газет із фонду ДОУНБ.

В рамках проекту «Французька весна в Україні», що здійснюється під патронатом Посольства Франції в Україні відділом документів іноземними мовами, розпочато цикл щорічних заходів, присвячених видатному французькому письменнику Роману Гарі.

Вперше з 1991 р. в бюджеті бібліотеки затверджено кошти на придбання програмно-технічних засобів в розмірі 300 тис. грн. Це дозволило: модернізувати корпоративну комп’ютерну мережу бібліотеки між приміщеннями на вул. Ю. Савченка, 10 та вул. Комсомольській, 58, оснастити мережу xDSL-зв’язком, при цьому швидкість з’єднання між приміщеннями досягла 2 мб/с; розпочати роботу з електронним каталогом. Розширено комп’ютерний парк бібліотеки. Швидкість підключення до Інтернет змінено до 256 кб/с.

Бібліотека отримала грант Фонду Посольства США в Україні (Відділ преси, науки, освіти та культури) 30 тис. $. Здійснено технічне забезпечення роботи Центру «Вікно в Америку».


2005
12 січня Адміністрація ДОУНБ разом із фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи тепло подякували за багаторічну працю та провели на заслужений відпочинок директора Верхньодніпровської районної ЦБС, заслуженого працівника культури України Чорнойван Лідію Федорівну. Майже все життя цієї людини було пов’язане з районною бібліотекою. 23 роки (з 1982 року) вона очолювала районну ЦБС.

19 січня Телеглядачі 34-го каналу побачили сюжет про колекцію видань ХVІІ-ХХст. з автографами із фонду ДОУНБ. Головний бібліотекар сектору рідкісних і цінних документів Л.Г. Гурай розповіла про дарчі і власницькі надписи на книгах відомих діячів науки і культури, в тому числі наших земляків: І. Танатара, П. Каніболоцького, Д. Яворницького та ін.

20 січня У краєзнавчому відділі відбулася презентація журналу «Січеслав», органу дніпропетровської письменницької організації. У презентації двох перших номерів «Січеслава» взяли участь дніпропетровські письменники: Юрій Кібець, Володимир Луценко, Григорій Гарченко, Микола Чабан, Анатолій Шкляр, а також член редколегії, колекціонер, меценат Олексій Смакота.

29 січня В секторі рідкісних і цінних документів ДОУНБ відкрилась книжкова виставка, присвячена 145-річчю від дня народження видатного російського письменника і драматурга А.П. Чехова. До уваги науковців, викладачів та шанувальників творчості А.П. Чехова пропонуються видання ХІХ-ХХ ст. про життя і творчість художника слова, гуманіста, твори якого знає і любить увесь світ.

29 січня У відділі абонемента відбулося чергове засідання клубу «Захопленість» за темою «Час істини». Зустріч за круглим столом була присвячена звіту перед читачами, з яким їх ознайомила завідуюча відділом Л.Ф. Афанасьєва.

1 лютого Відбулись загальні збори колективу по підведенню підсумків роботи ДОУНБ в 2004 році.

8 лютого Директор обласної універсальної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України Н.М. Тітова, разом із завідуючою відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи І.Є. Луньовою, взяли участь в обласній колегії управління культури облдержадміністрації щодо підсумків діяльності закладів культури області в 2004 році.

17 і 24 лютого На базі відділу документів з питань мистецтв відбулися перші перегляди з циклу відеопереглядів та виставок документів, присвячених архітектурним пам'яткам світу, кращим взірцям ландшафтного дизайну та інтер'єру. Теми переглядів: «Палаци Криму», «Інтер'єри Лувра та Версаля». Вступне слово і коментарі підготовлені доцентом кафедри образотворчого мистецтва та дизайну ДНУ І.К. Хвилею.

24 лютого – 5 березня Для завідуючих міськими бібліотеками-філіалами ЦБС проводились обласні курси підвищення кваліфікації за темою «Публічна бібліотека: сучасні тенденції оновлення”.

24 лютого У краєзнавчому відділі відбувся вечір-портрет творчої людини. Гостем був Василь Васильович Сем’янов, вчитель географії середньої школи с. Іларіонове, природолюб і краєзнавець, митець коренепластики, цікавий оповідач.

1-3 березня В м. Харкові на базі НПБ НТУУ «ХПІ» відбулося зимове засідання школи «ІРБІС». В роботі Школи взяли участь представники Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки Г.Я. Крупій, завідуюча відділом комп'ютеризації, Н.Г. Литвиненко, завідуюча відділом наукового опрацювання документів та організації каталогів, І.М. Браславська, завідуюча відділом періодики. У проведенні заходу взяли участь провідні спеціалісти ГПНТБ Росії: О.Й Бродовський та С.М. Дунаєвська, Міжнародної Асоціації ЕБНІТ, Міністерства культури та мистецтв України та користувачі системи ІРБІС з різних регіонів України.

22–23 березня Завідувачка краєзнавчого відділу І. С. Голуб взяла участь у проведенні Міжнародного семінару «Бібліотечне краєзнавство: нові технології” у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка, де виступила з доповіддю «Видавнича робота ДОУНБ у краєзнавчому аспекті: набутки, проблеми та завдання майбутнього”.

24 березня У секторі рідкісних і цінних документів відбулась зустріч-діалог читацького молодіжного клубу «Українська духовна спадщина». Темою розмови була історія української культури XVI-XVIII ст., коли політична думка, національне усвідомлення і художня творчість досягли високого рівня розвитку.

30 березня Для фахівців ДОУНБ було організовано семінар-практикум «Бібліотечний фонд: від формування до управління».

31 березня В патентно-технічному відділі відбувся круглий стіл на тему: «Інформаційні засоби навчання для підвищення якості інженерної освіти», на який були запрошені провідні спеціалісти в галузі дистанційного навчання.

2 квітня Відбулося установче засідання Клубу української культури, створеного за ініціативою КУБЦ. Керівник клубу – журналіст Максим Кравець.

6 квітня Директор бібліотеки Н.М. Тітова взяла участь у засіданні круглого столу Міністерства культури і мистецтв «Стратегія розвитку бібліотек України”. Виступи п’ятьох директорів обласних наукових бібліотек (в т.ч. і Дніпропетровської ОУНБ) були визнані найкращими і надруковані в газеті «Культура і життя” від 30 квітня.

14 квітня Директор бібліотеки Н.М. Тітова була запрошена (в числі небагатьох представників від галузі культури області) на нараду, яка відбулась в обласній державній адміністрації за участю Президента України Віктора Андрійовича Ющенка.

З 18 по 22 квітня Відбулась обласна квітнева школа для методистів ЦБС області. Це перший освітній проект, який був розроблений фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ для професійного навчання завідуючих методичними відділами ЦБС області.

26 квітня В патентно-технічному відділі відбулося урочисте засідання, присвячене Всесвітньому дню книги та авторського права (23 квітня) і Міжнародному дню інтелектуальної власності (26 квітня). Засідання було організовано обласною універсальною науковою бібліотекою та обласною товариською організацією «Товариство інтелектуальної власності». В ньому взяли участь автори творів науки, літератури та мистецтва, представники творчих спілок, заслужені винахідники та раціоналізатори України, патентні повірені України, органи державного управління, засоби масової інформації.

29 квітня У відділі періодики відкрита виставка “Радуйся, земля православная! Христос Воскресе!”, присвячена одному з головних християнських свят – святу Пасхи. Представлені матеріали з історії свята, описи пасхальних традицій та звичаїв. Виставка пропонувала господиням рецепти найрізноманітніших великодніх страв.

5 – 31 травня У відділі документів з питань мистецтв експонувалась виставка документів “Пройшли роки, але живуть легенди: фотолітопис Великої перемоги”.

6 травня Відбулась святкова зустріч ветеранів бібліотеки – учасників Великої Вітчизняної війни – з колективом. Хвилюючі пісні воєнних років співали всі разом під чарівні струни гітари. Теплі душевні слова привітань, багато уваги і подарунки отримали наші колеги – ветерани війни.

11 травня У Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі відбулось організаційне засідання Січеславського відділення Міжнародної Фундації І. Багряного.

16-17 травня Провідний бібліотекар відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ А.В. Вербицька у складі фахівців управління культури облдержадміністрації здійснила виїзд в структурні підрозділи Дніпропетровської районної ЦБС з метою оглядового ознайомлення зі станом матеріально-технічного забезпечення та організації роботи з обслуговування різних категорій користувачів. Були відвідані Старо-Кодацька, Сурсько-Литовська, Новоолександрівська та Дослідницька сільські бібліотеки-філіали.

18-20 травня Відбувся обласний міжвідомчий День спеціаліста для директорів ЦБС та завідуючих бібліотеками за темою «Публічна бібліотека в інформаційному просторі місцевої громади”. День спеціаліста проводився на базі Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки та централізованої бібліотечної системи м. Павлограда.

З 18 по 27 травня Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньова за проханням Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Дніпропетровської області взяла участь у роботі конкурсної комісії з перевірки бібліотек вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Дніпропетровська в рамках обласного огляду-конкурсу.

21-28 травня Тиждень, присвячений 171-ій річниці з дня заснування ДОУНБ, традиційно мав назву «Бібліотечний травень”. Це час проведення акцій з популяризації бібліотеки.

23 травня У секторі рідкісних і цінних документів ДОУНБ відкрито книжкову виставку «Щоб усі слов’яни стали добрими братами”, присвячену Дню слов’янської писемності і культури.

24-27 травня Керівник Інтренет-Центру бібліотеки прийняла участь у семінарі «Проект Leap: підвищення ролі бібліотек у житті місцевої громади» ( м. Тернопіль), організованому Відділом преси, освіти і культури Посольства США в Україні, Українською бібліотечною асоціацією, Центром безперервної інформаційно-бібліотечної освіти.

26 травня Директор бібліотеки Н.М. Тітова взяла участь у засіданні круглого столу «Демократія в Україні: проблеми становлення і розвитку”, проведеному в Центрі «Вікно в Америку”. В обговоренні також взяли участь історики, науковці, представники преси та студентська молодь із Бостона.

27 травня Відбулася презентація книги «Сім чудес Дніпропетровщини», автор - І.С. Голуб, завідуюча краєзнавчим відділом ДОУНБ.

4-12 червня Спеціалісти ДОУНБ Г.Я. Крупій, зав. відділом комп’ютеризації, Г.Р. Макаревич, провідний програміст, М.Л. Лєсканова, зав. відділом зберігання основного фонду, В.В. Абраїмова, керівник Центру «Вікно в Америку”, взяли участь у XII Міжнародній Конференції «Крим-2005” «Бібліотеки і інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу”. Г.Я. Крупій виступила з доповіддю «Использование современных информационных технологий и обеспечение публичного доступа к электронным ресурсам ДОУНБ» на секції «Корпоротивные библиотечно-информационные системы и технологии”. В.В. Абраїмова на засіданні фокус-групи «Информационные центры «Окно в Америку” как современная модель работы с иностранной литературой в библиотеках Украины” виступила з відео-презентацією про работу Центру в Дніпропетровській ОУНБ.

14-18 червня Головний інженер М.А. Матвійчук взяв участь у семінарі «Практичні аспекти оснащення музеїв, бібліотек та архівів України сучасним технологічним обладнанням”, який проходив у м. Львів у Державному підприємстві проектно-конструкторського технологічного бюро.

23 червня Бібліотеку відвідала група колег із Запорізької ОУНБ. Вони ознайомились з досвідом роботи нашої бібліотеки з питань комп’ютеризації, комплектування фондів, організації роботи обмінно- резервного фонду, відділів мистецтв, краєзнавства. Для гостей була організована оглядова екскурсія по бібліотеці, відбувся обмін враженнями за круглим столом.

24 червня Бібліотека спільно з Товариством інтелектуальної власності прийняла участь в конкурсі «Підвищення обізнаності громадськості з питань європейської інтеграції» міжнародного фонду «Відродження» (Європейська програма, проект «Створення Дніпропетровського інформаційно-консультативного Центру з питань європейської інтеграції»). ДОУНБ стала одним із переможців конкурсу і отримала грант в сумі 5999 доларів.

Липень-жовтень Інтернет-Центр ДОУНБ став базою для навчання слухачів курсів Інституту післядипломної освіти вчителів – «Інтернет на допомогу вчителю школи».

Серпень На сайті бібліотеки розпочала свою роботу віртуальна довідкова служба (ВДС): «Відповідає бібліограф». Віртуальна довідка, яка виконує он-лайнові запити користувачів у режимі «запит-відповідь», стала принципово новим (інноваційним) напрямком бібліографічної діяльності ВНІіБ.

12 серпня Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Іванович Єхануров з робочим візитом відвідав обласну універсальну наукову бібліотеку. Його супроводжувала заступник голови з питань соціально-культурної сфери Сокульська Орина Василівна. Під час візиту Ю.І. Єхануров ознайомився з роботою відділів бібліотеки, що розташовані в приміщеннях по вул. Ю.Савченка, 10 та пр. К.Маркса, 18. Губернатор високо оцінив діяльність бібліотеки.

25 серпня У приміщенні Обласної державної адміністрації було розгорнуто книжково-ілюстративну виставку “Славетні імена Дніпропетровщини”. З нею ознайомилися учасники серпневої наради працівників освіти.

7-8 вересня Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ разом із фахівцями 3-х обласних методичних центрів відвідала ЦБС м. Жовті Води з метою проведення експертно-діагностичного аналізу діяльності.

12-24 вересня Для завідуючих сільськими бібліотеками-філіалами ЦБС області проводились обласні курси підвищення кваліфікації «Сільська бібліотека на шляху змін: напрямки діяльності та стратегія розвитку.”

16 вересня Напередодні професійного свята було організовано виїзд колективу бібліотеки на турбазу у с. Орлівщина.

21-22 вересня Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньова відвідала Криничанську районну централізовану бібліотечну систему з метою проведення експертно-діагностичного аналізу діяльності.

22 вересня У секторі рідкісних і цінних документів читачі мали змогу відвідати книжкову виставку «Філософ слова і думки”, яку було відкрито на честь 170-річчя від дня народження видатного українського і російського мовознавця, філософа, фольклориста, етнографа О.О. Потебні.

29 вересня В обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся святковий прийом, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек. На прийом було запрошено 100 осіб, серед яких керівництво ДОУНБ, завідуючі відділами та секторами ДОУНБ, директори централізованих бібліотечних систем області, керівники бібліотек вищих учбових закладів міста. Поздоровити бібліотечну громадськість області завітав прем’єр-міністр України Ю.І. Єхануров, який знаходився у Дніпропетровську з робочим візитом. Він подарував обласній науковій бібліотеці з власної колекції прижиттєві видання творів А.П. Чехова. Поздоровити бібліотекарів також прийшли заступник голови облдержадміністрації О.В. Сокульська, заступник голови обласної Ради А.М. Малая, начальник управління культури облдержадміністрації І.І. Шулик та інші представники органів влади.

Кращі фахівці бібліотек області були відзначені подяками голови обласної державної адміністрації і голови обласної Ради. Особлива нагорода – звання «Заслужений працівник культури України” була вручена завідуючій краєзнавчого відділу І.С. Голуб.

30 вересня У приміщенні читального залу відбувся традиційний вечір, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек. З вітальним словом до працівників бібліотеки звернувся начальник обласного управління культури Іван Іванович Шулик.

2-7 жовтня Директор бібліотеки Н.М. Тітова взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні ресурси, створення, використання, доступ”. Під час конференції були проаналізовані інформаційні ресурси бібліотек України, створення нових баз даних та проблеми доступу і використання міжнародних інформаційних ресурсів. У рамках конференції відбувся круглий стіл директорів ОУНБ, а також семінар-тренінг по створенню інформаційних центрів з питань європейської інтеграції.

3-8 жовтня На базі відділів обласної універсальної наукової бібліотеки за проханням обласного методичного центру управління освіти для провідних бібліотекарів відділів обслуговування бібліотек навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації проводились курси підвищення кваліфікації.

13-20 жовтня Відбулись урочисті заходи з нагоди 150-річчя Д. І. Яворницького «Дмитро Яворницький: усі грані особистості», в яких брав активну участь краєзнавчий відділ бібліотеки.

19 жовтня На запрошення благодійного фонду «Меридіан” бібліотекар патентно-технічного відділу Луговий Артем Васильович взяв участь у семінарі в рамках проекту Європейської Комісії «Центри європейської документації та регіональні бібліотеки”, який пройшов у Представництві Європейської комісії в Україні у м. Києві.

20 жовтня У відділі читальних залів відбулася творча зустріч з автором книги «Зона отчуждения” Василем Ломовицьким. Легка іронія, витончений гумор, детективні переплетіння сюжетних ліній – все це та багато іншого автор використав для передачі пережитого містичного досвіду і розуміння езотеричних істин.

28 жовтня Відділ читальних залів разом з Кіровським районним центром зайнятості провів День кар’єри «Повір у себе”.

1 листопада Cпівробітники відділу періодики завітали на бібліотечний урок в автотранспортний технікум. Студентам була запропонована розповідь про Дніпропетровську обласну наукову бібліотеку, її структурний підрозділ - відділ періодики та його можливості.

2 та 18 листопада На базі відділу документів з питань мистецтв відбулися заняття обласних курсів підвищення кваліфікації для викладачів ДМШ та працівників сільських будинків культури області.
3 листопада Працівники відділу періодичних видань провели виїзний «День спеціаліста” у приміщенні Дніпропетровського державного політехнікуму для викладачів зарубіжної літератури навчальних закладів.

9-11 листопада Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи І.Є. Луньова разом із фахівцями обласної бібліотеки для молоді ім.М. Свєтлова та обласної бібліотеки для дітей відвідала Криворізьку районну централізовану бібліотечну систему з метою проведення експертно-діагностичного аналізу діяльності за останні 10 років.

17 листопада В приміщенні відділу документів з питань мистецтв відбулося ювілейне засідання міського клубу книголюбів “Літературна вітальня”, присвячене 30-річчю від дня відкриття клубу. За ці роки проведено 300 засідань. Привітати ювілярів прийшли юні читачі з обласної дитячої бібліотеки, студенти-іноземці, які, приймаючи участь у заходах клубу, вчаться опановувати російську та українську мови, керівники міського відділу культури та товариства книголюбів, провідні письменники краю, співробітники музею “Літературне Придніпров’я” та ін.

10 листопада Завідувачка краєзнавчого відділу І.С. Голуб як член редакційної ради літературно-мистецького альманаху «Свічадо” взяла участь у презентації цього видання, що відбулась у Будинку письменників у Києві, на запрошення голови НСПУ В. Яворівського.

11 листопада В Дніпропетровському оперному театрі була розгорнута книжково-ілюстративна виставка «Золотий фонд культури Дніпропетровщини”, підготовлений краєзнавчим відділом спільно з іншими структурними підрозділами ДОУНБ.

12 листопада – 4 грудня Директор бібліотеки Н.М. Тітова у складі групи провідних бібліотечних працівників України (5 осіб) перебувала в США. Програма візиту була організована Відділом преси, освіти та культури Департаменту США і передбачала знайомство з організацією бібліотечного обслуговування в цій країні.

18 листопада В читальному залі ДОУНБ відбувся семінар «Електронні інформаційні ресурси міжнародних проектів el FL та INTAS для дослідників та студентів”, який організували директор Асоціації «Інформатіо-Консорціум”, кандидат технічних наук Олексій Васильєв та директор наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія” Тетяна Олександрівна Ярошенко. В семінарі взяли участь спеціалісти наукових, учбових закладів Дніпропетровська та промисловці міста – користувачі ДОУНБ, а також спеціалісти-бібліографи провідних бібліотек.

22-25 листопада Обласну універсальну наукову бібліотеку відвідала група фахівців-бібліотекарів з Донецької області разом із провідним спеціалістом управління культури Донецької облдержадміністрації.

8 грудня Відбулась обласна нарада керівників ЦБС та завідуючих бібліотеками з питань планування «Основні напрямки планування роботи бібліотек на 2006 рік”.

13-16 грудня Відділи наукової організації і методики бібліотечної роботи та зберігання основного фонду ДОУНБ відвідали провідні фахівці Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка – головний бібліотекар науково-методичного відділу Г.Д. Ковальчук та завідуюча відділом книгосховища М.М. Задорожнюк.

З 21 по 26 грудня Заступник директора ДОУНБ Т.О. Абраїмова разом із завідуючою відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи І.Є. Луньовою здійснили творче відрядження в Бєлгородську державну універсальну наукову бібліотеку, де ознайомились з досвідом інноваційної діяльності функціональних відділів бібліотеки, поспілкувались з керівництвом бібліотеки, переглянули документальний фільм про обласну бібліотеку, що був підготовлений до 50-річчя від дня її заснування. Також вони відвідали Курську обласну наукову бібліотеку ім. М. М. Асєєва, якій у травні виповнилося 70 років. Колеги з 2-х обласних бібліотек обмінялись методичними, бібліографічними, краєзнавчими та інформаційно-рекламними виданнями.

ДОУНБ – одна з переможців всеукраїнського конкурсу проектів, що проводився за програмою «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP - ІІ)». Отриманий грант у сумі 5000 $, розширений комп’ютерний парк Інтернет-Центру, придбані сканери, принтери, мультимедійні пристрої, що сприяло наданню нових послуг користувачам.

Здійснено реконструкцію Інтернет-каналів (заміна ISDN–каналу на xDSL, швидкість збільшена з 128 кб/с до 256 кб/с). Підключені всі робочі станції приміщення на пр. К.Маркса, 18 до мережі Інтернет.
Модернізована корпоративна мережа між приміщеннями по вул. Ю.Савченка, 10 та пр. К.Маркса, 18: створено оптоволоконний канал зв’язку, який забезпечує з’єднання на швидкості 15 Мб/с, всі робочі станції приміщення на пр. К.Маркса, 18 включено до мережі.


2006


11 січня Відбулось засідання робочої групи ДОУНБ зі створення електронного реєстраційного каталогу періодики. Підведені підсумки багаторічної роботи над проектом. Визначені першочергові завдання для закінчення роботи і передачі бази для користування. Функції головного експерта проекту покладені на зав. відділом періодики І.М. Браславську. Каталог створюють відділи – одержувачі періодичних та інформаційних видань. З 2006 року електронну реєстрацію нових надходжень періодичних видань буде здійснювати лише відділ комплектування.

15 січня У Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі відбулось перше засідання дискусійно-освітнього клубу.

17 січня Після завершення ремонту Інтернет-Центр знову розпочав обслуговування на третьому поверсі (вул.Ю. Савченка, 10). Відремонтоване приміщення приваблює користувачів своїм новим дизайном та новими меблями. Крім того, в Інтернет-центрі збільшилась кількість комп’ютерів, тепер їх 13.

29 січня Аварія в системі опалювання в патентно-технічному відділі сталася вночі. Це найбільша аварія з шістьох, що сталися під час надзвичайних холодів у приміщенні Дніпропетровського історичного музею по пр. К. Маркса, 18, де розташовано чотири відділи ДОУНБ. Особливо постраждала комп’ютерна техніка відділу документів з питань мистецтв та частина книжкового фонду патентно-технічного відділу.

31 січня Директор бібліотеки Н.М. Тітова взяла участь у засіданні круглого столу «Використання інформаційних стендів НАТО в обласних бібліотеках України: створення доступу до інформації з питань міжнародної безпеки в Україні”, який пройшов в Інституті міжнародних відносин (м. Київ). В обговоренні взяли участь директор Центру інформації та документації НАТО Мішель Дюре, керівник ВГО «Демократична дія” Сергій Джердж, представник Національного Центру з питань євроатлантичної інтеграції України Володимир Фурашев.

9 лютого Спільно з Товариством інтелектуальної власності при відділі патентно-технічної документації відкрито інформаційно-консультативний Центр з питань Європейської інтеграції за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

11-12 лютого Директор бібліотеки Н.М. Тітова взяла участь у розширеній колегії Міністерства культури і туризму України, на якій були підведені підсумки діяльності галузі в 2005 році.

14 лютого На базі відділу періодичних видань відбулось засідання Дніпропетровського відділення товариства ветеранів війни в Афганістані. Засідання було присвячене річниці виведення радянських військ з Афганістану. Також розглядались організаційні та соціальні питання товариства.

20 лютого - 5 березня Для завідуючих відділами обслуговування районних і міських ЦБС проводились курси підвищення кваліфікації за темою «Шляхи удосконалення бібліотечного обслуговування читачів”.

1 березня В штат бібліотеки введена посада заступника директора з питань автоматизації бібліотечних процесів, на яку призначена Крупій Ганна Яківна.

1-3 березня На базі Дніпропетровської ОУНБ пройшла Зимова школа ІРБІС «Діючі та перспективні технології автоматизації бібліотеки». В роботі школи взяли участь представники обласних та вузівських бібліотек України. Очолювали роботу школи автори-розробники програмного забезпечення ІРБІС, головні спеціалісти Державної публічної науково-технічної бібліотеки Росії Олександр Йосипович Бродовський і Світлана Михайлівна Дунаєвська.

7 березня Відбувся святковий вечір для працівників ДОУНБ «Прекрасна пані”. Актори дніпропетровських театрів – друзі бібліотеки - подарували чудову літературно-художню композицію. Музика, вірші, танцювальні композиції – все було присвячене чарівним пані Дніпропетровської «научки”.

13 березня В Центрі «Вікно в Америку» відбулося відкриття фотовиставки «Корпус Миру США та особливі діти України”.

14 - 15 березня Відбувся учбово-практичний семінар для бібліографів ЦБС області «Сучасний інформаційний потенціал публічної бібліотеки: реалії, проблеми, корпоративна взаємодія”.

23 березня У Дніпропетровському музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка обласна державна адміністрація та обласна Рада вітали кращих представників закладів культури з Всеукраїнським днем працівників культури та аматорів народного мистецтва. До свята методистами ДОУНБ був підготовлений ілюстративно-документальний перегляд «Бібліотеки Дніпропетровщини: традиції, здобутки, перспективи”. Представники колективу бібліотеки були нагороджені цінними подарунками.

30 березня Завідуюча патентно-технічним відділом Т. М. Мищенко відвідала Інгулецький ГЗК, де проводився всеукраїнський семінар-практикум «Інтелектуальна власність – бізнес-актив промислового підприємства”, де виступила з доповіддю «Патентна інформація на промисловому підприємстві” і ознайомила учасників семінару з роботою патентно-технічного відділу ДОУНБ.

7 квітня У відділі документів з питань мистецтв за сприяння громадської програми «День Культури Світу” відбулось свято мистецтв «Согласных Муз одна семья».

13 квітня Було проведено експертно-діагностичний аналіз діяльності центральної міської бібліотеки міста Першотравенська. Підведені підсумки діяльності бібліотеки за останні 10 років.

14 квітня В головному приміщенні бібліотеки на вул. Ю. Савченка, 10 відбулось урочисте відкриття Центру Європейської Інформації (на базі відділу наукової інформації та бібліографії) за участі керівників обласної влади та представників Міжнародного фонду «Відродження».

21 квітня В читальному залі відбулась зустріч працівників, читачів ДОУНБ, представників громадськості з Володимиром Петровичем Ошком, присвячена 20-річчю аварії на ЧАЕС. Володимир Петрович презентував свою книгу «Як це було». Ця книга – власний погляд автора як ліквідатора, як людини, як колишнього першого секретаря Дніпропетровського міському КПРС на цю жахливу трагедію.

27 квітня В ДОУНБ відбулась презентація книги «Україна – козацька держава”, яка надійшла до фонду сектору рідкісних і цінних документів.На презентації були присутні представники установ Дніпропетровщини, які брали участь у створенні книги: Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І Яворницького, Будинку-музею Д.І. Яворницького, Дніпропетровського художнього музею, Нікопольського краєзнавчого музею ім. М.В. Ломоносова. З зацікавленістю були сприйняті виступи вчених-істориків, краєзнавців, художників, письменників, співпрацівників наукових і творчих установ, бібліотечних працівників і читачів ДОУНБ.

4 травня У бібліотеці відбулась зустріч колективу з учасниками конкурсу професійної і творчої майстерності «Молодь ДОУНБ в бібліотечній справі”, який проходив протягом 2005 року за номінаціями: бібліотечна справа; історія та сьогодення ДОУНБ; бібліотечна реклама та бібліотечний дизайн; публікація в ЗМІ про діяльність відділу, в якому працює учасник конкурсу; інноваційні пропозиції; бібліотечна газета; бібліошоу «Весна. Молодість. Бібліотека». За підсумками конкурсу перше місце посіла бібліотекар відділу читальних залів Гамзіна Світлана Іванівна, друге - головний бібліотекар відділу наукового опрацювання документів Кучугурна Галина Григорівна, третє – головний бібліотекар Інтернет-Центру Зюлєва Юлія Михайлівна.

11-12 травня Директор бібліотеки Н.М. Тітова взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в контексті часу», проведеній на базі Національної Парламентської бібліотеки до 140-річчя з дня її заснування. Виступ Н.М. Тітової «Вплив НПБ на розвиток регіональних бібліотек України» отримав схвальні відгуки і був надрукований на сторінках журналу «Бібліотечна планета».

15 – 27 травня Для завідуючих сільськими бібліотеками-філіалами ЦБС області проводились обласні курси підвищення кваліфікації «Сільська бібліотека на шляху змін: напрямки діяльності та стратегія розвитку”.
16 травня У відділі періодичних видань відкрилась виставка «Україна» - доба ренесансу”, присвячена 65-ій річниці заснування журналу «Україна”.

19 травня Директор бібліотеки Н.М. Тітова за особистим запрошенням голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Н.М. Дєєвої взяла участь у «Бузковому балі». Місце проведення балу – ресторан «Камелот». Мета балу - збір благодійної допомоги для дітей-сиріт з обмеженими можливостями, які перебувають на утриманні держави.

29 травня Завідувачка краєзнавчого відділу І.С. Голуб взяла участь у програмі «Дивосил” Дніпропетровської обласної телерадіокомпанії. Вона розповіла про краєзнавчу роботу ДОУНБ, про останнє засідання клубу «Ріднокрай”, взяла участь в обговоренні книги «Україна – козацька держава».

23 – 25 травня Відбулась обласна травнева школа керівника-менеджера для директорів та методистів ЦБС області за темою «Бібліотечний інноваційний менеджмент: шлях до професійного вдосконалення”.

З 24 по 30 травня У відділі абонемента відбулись заходи, присвячені Міжнародному Дню захисту дітей.

6 – 7 червня Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньова разом з фахівцями 3-х обласних методичних центрів відвідала Софіївську району централізовану бібліотечну систему з метою проведення експертно-діагностичного аналізу діяльності.

8 - 9 червня Керівники структурних підрозділів, директор та заступник директора ДОУНБ відвідали Запорізьку ОУНБ. Колеги поділились досвідом роботи, організували зустріч з провідними спеціалістами ЗОУНБ, ознайомили з історико-культурними пам’ятками козацького краю.

10 - 18 червня Заступник директора ДОУНБ з питань автоматизації Г.Я. Крупій та головний інженер М.А. Матвійчук взяли участь у XIII Міжнародній Конференції «Крим-2006” «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу”.

15 червня У краєзнавчому відділі відбулась презентація міської громадської організації «Літературно-мистецька агенція «Свічадо”.

З 9 по 11 серпня Завідуюча відділом документів іноземними мовами О.В. Прокоф’єва приймала участь в зональному семінарі (м. Херсон) «Регіональна бібліотека у системі соціокультурної реабілітації людей з особливими потребами».

21–25 серпня Працівники краєзнавчого відділу І. Голуб, Т. Гуртова та співробітник відділу патентно-технічної літератури А. Луговий демонстрували у Києві в Експо-центрі в межах програми «Барвиста Україна” книжково-ілюстративну виставку “Видано на Дніпропетровщині за роки незалежності”. Виставку оглянули сотні киян та гостей столиці.

22 серпня З нагоди 15-ї річниці незалежності України в ДОУНБ у відділі періодики була відкрита виставка «Від незалежності – до національної єдності”.

5-8 вересня На базі бібліотеки було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Публічні бібліотеки України: тенденції та перспективи розвитку в ХХІ столітті». Організатори конференції - Міністерство культури і туризму України та Дніпропетровська ОУНБ, учасники – директори державних та обласних наукових бібліотек України.

11 - 22 вересня Для завідуючих сільськими бібліотеками-філіалами ЦБС області проводились обласні курси підвищення кваліфікації «Сільська бібліотека на шляху до змін: напрямки діяльності та стратегія розвитку”.

17 - 24 вересня За запрошенням Міністерства закордонних справ Польщі директор бібліотеки Н.М. Тітова відвідала Варшаву, Білосток і Плоцьк з метою ознайомлення з роботою центрів європейської інформації. Під час перебування в Польщі учасниками візиту також було прослухано курс лекцій з питань законодавчого забезпечення діяльності Євросоюзу.

21 вересня У відділі літератури з питань мистецтв відбулось чергове засідання клубу «Літературна вітальня”, яке мало назву “Viva Mexico! Viva Frida! Viva la vsda!” і було присвячене відомій мексиканській художниці Фрiді Кало.

29 вересня В читальному залі ДОУНБ відбулось засідання, присвячене Всеукраїнському дню бібліотек. Бібліотечних працівників та гостей ДОУНБ вітали: заступник голови облдержадміністрації, представники депутатського корпусу області, начальник обласного управління культури, учні дитячої музичної школи №15. За багаторічну сумлінну працю були відмічені нагородами ветерани бібліотеки.

11 жовтня У секторі рідкісних і цінних документів відбулася перша в цьому учбовому році тематична екскурсія-урок для учнів Центру профтехосвіти з поліграфії та інформтехнологій.

11-14 жовтня Завідувачка краєзнавчого відділу Ірина Голуб взяла участь у конференції «Постать Петра Калнишевського та історична спадщина запорозького козацтва XVI-XVIII століть” , яка проходила в місті Нікополі, і в автопрогоні “Калнишевими шляхами”, який пролягав через Дніпропетровську, Полтавську та Сумську області.

11-13 жовтня Головний бібліограф, консультант Центру Європейської Інформації Є.Д. Прудченко, взяв участь у другій щорічній конференції центрів європейської інформації (м.Київ).

3 листопада В рамках благодійної акції, ініційованої Міжнародним фондом «Україна – 3000” спільно з Національним художнім музеєм України та Українським центром розвитку музейної справи, у Дніпропетровській ОУНБ відбулось вручення комплектів книг для фондів наукової бібліотеки та інших бібліотек області.

8 листопада На базі центральної районної бібліотеки Юр’ївського району фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи була проведена обласна виїзна проблемно-творча лабораторія «Сільська бібліотека — інформаційно-культурний центр місцевої громади”.

20 - 22 листопада Заступник директора Т.О. Абраїмова і завідуюча відділом зберігання основного фонду М.Л. Лєсканова взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології”, яка відбулась у Харківській державній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка. В дні проведення конференції бібліотеку вітали із 120-річчям з дня заснування. Під час перебування в Харкові була нагода ознайомитись з досвідом автоматизації обслуговування користувачів та організації вільного доступу до бібліотечних фондів у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

25 листопада Завідуюча краєзнавчим відділом Ірина Голуб у складі делегації від Дніпропетровської області взяла участь в акції «Засвіти свічку», яка відбулась на Михайлівській площі у Києві на знак вшанування пам‘яті невинних жертв Голодомору 1932-1933 рр.

29 листопада Відбулась обласна нарада керівників ЦБС та завідуючих бібліотеками «Основні напрямки планування роботи бібліотек на 2007 рік”.

3 грудня У Центрі творчого спілкування (відділ читальних залів) відбулась презентація книги заслуженого працівника культури України Володимира Івановича Крота «Риторика як наука про красномовство”.

5 грудня У секторі рідкісних і цінних документів була відкрита книжково-ілюстративна експозиція «Еволюція пізнання природи», яка вперше розкрила читачам ДОУНБ багатства фонду науково-природничої літератури, виданої у ХІХ-ХХ ст.

6 грудня У відділі наукової інформації та бібліографії відбувся «День спеціаліста - директора школи”.

10 грудня У секторі рідкісних і цінних документів була відкрита виставка рідкісних видань ХІХ-ХХ ст. «Стихи мои! Свидетели живые за мир пролитых слез!», присвячена 185-річчю від дня народження видатного російського поета-демократа М.О. Некрасова.

10 грудня У секторі рідкісних і цінних документів відбулась книжкова виставка «Колумб російської історії», присвячена 240-річчю від дня народження великого російського історика, письменника і журналіста М.М. Карамзіна.

13 грудня Директор ДОУНБ Н.М. Тітова разом із завідуючою відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи І.Є. Луньовою здійснили виїзд у Нікопольську міську центральну бібліотеку.

14 грудня Бібліотеку відвідали колеги із Запорізької ОУНБ. Вони ознайомились з інноваційними напрямками роботи у спеціалізованих відділах ДОУНБ.

19 грудня Відбулась Рада при директорові «Розвиток бібліотечного краєзнавства – стратегічний напрямок роботи ДОУНБ”, на якій розглядався проект програми з цього питання на 2007-2010 роки. Прийнятий проект надано на затвердження до управління культури ДДА.

19 грудня В конференц-залі бібліотеки відбувся ювілейний вечір сучасної дніпропетровської письменниці, члена Національної спілки письменників Олександри Петрівни Кравченко. У вечорі взяли участь представники видавничих організацій, письменники, читачі.

20 грудня У відділі періодики була підготовлена книжково-ілюстративна виставка «Реклама: історія та сучасність”, яка розповідала про історію виникнення реклами, її роль у сучасному суспільстві, тенденції розвитку української національної реклами.

27 грудня У гості до працівників та читачів ДОУНБ завітав з міні-концертом народний фольклорний колектив «Надвечір’я” з Новомосковського району.

28 грудня ДОУНБ відвідали колеги з Кіровоградської ОУНБ. 16 провідних спеціалістів на чолі із заступником директора Козловою Валентиною Афанасіївною ознайомились з роботою бібліотеки, для них були організовані зустрічі у структурних підрозділах, що знаходяться у різних приміщеннях бібліотеки.

Розпочато впровадження в практику роботи бібліотеки штрих-кодування нових надходжень у відділі наукового опрацювання і організації каталогів.

ДОУНБ пройшла тестування і прийнята до участі у Проекті Асоціації регіональних бібліотечних консорціумів «Міжрегіональний Аналітичний Розпис Статей» (МАРС). Бібліотека стала другою на Україні, яка увішла в список учасників Проекту. До складу робочої групи – реалізатора проекту – увійшли спеціалісти відділу періодики, відділу комп’ютеризації, Інтернет-Центра.

Відділ комплектування прийняв участь у республіканському дослідженні «Комплектування фондів бібліотек вітчизняними журналами у галузі економіки, права».

Здійснено оновлення Інтернет-каналів: заміна xDSL–каналу на оптоволоконний, швидкість доступу - 512 кб/с.

Здійснено перехід всіх спеціалізованих відділів, працюючих в системі ІРБІС, на оновлену версію «ІРБІС 64» 2005.1.

Модернізовано корпоративну комп’ютерну мережу – створено оптоволоконний канал між приміщеннями на вул. Ю. Савченка, 10 та вул. Комсомольській, 58 (швидкість з’єднання між приміщеннями збільшено до 15 мб/с).


2007


4 січня У секторі рідкісних і цінних документів була відкрита книжкова виставка рідкісних видань ХІХ-ХХ ст. «…я Тот, кого ты ждал…». Матеріали виставки розкривали феномен народження Сина Божія – Іісуса, який не був засновником догматів і символів, а був ініціатором створення світу, проникнутого духом любові та свободи.

11 січня Відбулось заняття з підвищення професійної компетенції провідних спеціалістів ДОУНБ. «Етика роботи в корпоративній мережі» – тема консультації заст. директора з автоматизації бібліотечних процесів Г. Я. Крупій.

12 січня Відділ МБА розпочав сканування книги (видання 1880 р.) Феодосія Макаревського «Матеріали для історико-статистичного опису Катеринославської єпархії». Книга надрукована старослов'янською та українською мовами. У ній розміщені матеріали про Катеринославщину та її видатних діячів духовного звання XVIII - XIX ст. Це перша книга з фонду, яку переведуть в електронний формат і розмістять в мережі Інтернет на Web-сайті бібліотеки.

18 січня У краєзнавчому відділі відбулось засідання краєзнавчого клубу «Ріднокрай” за темою: «Катеринославські губернатори: погляд з відстані часу”.

24 січня Відділ патентно-технічної документації взяв участь у роботі обласної науково-практичної конференції «Роль та значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку Дніпропетровщини».

15–16 лютого Директор ДОУНБ Н.М. Тітова взяла участь у роботі колегії Міністерства культури України і туризму (м. Київ), де розглядались підсумки роботи закладів культури країни у 2006 році. Дніпропетровщину на колегії представляли начальник обласного управління культури, директори театрів та директор ДОУНБ.

20 лютого Фахівці відділу наукової інформації та бібліографії взяли участь у засіданні круглого столу «Подолання стереотипів щодо НАТО – шлях до євроатлантичного майбутнього України”, який проводився у приміщенні Національного гірничого університету за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні під патронатом Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

21, 28 лютого У Центрі «Вікно в Америку» відбувся круглий стіл «Сучасне життя в США”. Відбулась зустріч студентів Національного гірничого університету та Дніпропетровського національного університету з професором філософських наук Ліндою Грей.

23 лютого Відбулись загальні збори колективу за підсумками роботи ДОУНБ у 2006 році. З аналізом фінансово-економічної діяльності бібліотеки колектив ознайомила директор Н.М. Тітова. Про головні події виробничої діяльності ДОУНБ розповіла заст. директора Т.О. Абраїмова. Огляд методичної діяльності та підсумок роботи бібліотек області зробила зав. відділом наукової організації та методики бібліотечної роботи І.Є. Луньова. Роботі профспілкового комітету в 2006 році був присвячений виступ голови профспілкового комітету І.В. Барабан. За традицією працівникам, які працюють у бібліотеці 20 років (Л.В. Колесниковій та Т.Я. Зайцевій), були вручені посвідчення «ВЕТЕРАН ДОУНБ». Відділи періодики, патентно-технічний, комп’ютерний, комплектування за особливі досягнення в роботі були нагороджені Почесними Грамотами та цінними подарунками. Кожному відділу директором була оголошена подяка за досягнення в окремих напрямках роботи.

24 лютого У відділі абонемента пройшов вечір сімейного спілкування «Вечір щасливих сердець». Присутні мали змогу ознайомитись з книжковою виставкою «Сто одна проблема Гіменея, або шлюб з різних сторін», на якій була представлена література щодо питань сім’ї, психології сексу, виховання дітей.
Березень ЦЄІ був проведений семінар для викладачів дисципліни «Євроінтеграція» навчальних закладів міста та області «Сучасний стан європейської інтеграції та співпраці ЄС з Україною». У заході взяли участь представники обласної державної адміністрації, громадської організації «Товариство інтелектуальної власності», НВК «Лінгва», а також викладачі Академії митної служби України, Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

5 березня Завідувачка краєзнавчого відділу І. Голуб та керівник КУБЦ Н. Блинова взяли участь у проведенні в Дніпровському державному університеті внутрішніх справ Наукових читань, присвячених 90-річчю початку національно-демократичної революції 1917–1920 років «Центральна Рада і процеси державотворення в Україні”. Вони підготували і провели бібліографічний огляд «Історія Української Центральної Ради на сторінках рідкісних видань ДОУНБ”.

5 березня У відділі абонемента в рамках програми «В майбутнє разом з бібліотекою» розпочалась декада бібліотечних заходів під назвою «Бібліотечна весна - 2007». Запланований цикл книжкових виставок, відкритих переглядів літератури, бібліографічних оглядів, розрахований на учнів шкіл, студентів, викладачів мав за мету повніше розкрити фонд відділу, залучити учнів до читання та ознайомити з бібліотечно-бібліографічними навичками роботи з книгою та довідковим апаратом бібліотеки.

14, 21 березня У Центрі «Вікно в Америку» відбувся круглий стіл «Система освіти в США”. Засідання проводила професор Лінда Грей. Були присутні студенти вузів, школярі, викладачі.
16 березня Відбувся семінар-нарада для спеціалістів-бібліографів та бібліотекарів ДОУНБ з проблем створення та ефективного використання корпоративного електронного каталогу. Розглядався новий фактор у виробничому процесі з цього питання - участь бібліотеки в проекті МАРС. На семінарі мова йшла про єдині стандартизовані підходи до створення електронного каталогу, можливості використання бази МАРС бібліографами всіх спеціалізованих відділів бібліотеки.

16 березня Співробітники краєзнавчого відділу Т. Гуртова та М. Личманюк взяли участь у презентації 2-х монографічних досліджень кандидата історичних наук, наукового співробітника Канівського Шевченківського Національного заповідника Світлани Анатоліївни Брижицької. Авторка подарувала для фонду ДОУНБ свої монографії «Життя і слово українця для українців. Тарас Шевченко і становлення національної ідентичності українців за матеріалами книг вражень на його могилі (1896–1926)” та «Я не одинокий... Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст. – середина 20-х років ХХ ст.)”

20 березня В концертній залі Дніпропетровської консерваторії відбулись святкові збори, присвячені Всеукраїнському дню працівників культури та аматорів народного мистецтва. Запрошених вітали представники облдержадміністрації, Обласної Ради, студенти Дніпропетровських учбових закладів. Кращим представникам – спеціалістам галузі були вручені високі державні нагороди. Серед нагороджених – директор Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України - Надія Миколаївна Тітова. Їй вручено відзнаку «За розвиток регіону” і цінний подарунок : наручний годинник від голови обласної держадміністрації.

29 березня У секторі рідкісних і цінних документів відбулось засідання читацького книгознавчого клубу «Українська духовна спадщина». Тема засідання «Таємниці книжкових знаків» розкривала одну з найцікавіших особливостей книги: екслібриси, штампи, помітки тощо.

29 березня Співробітники краєзнавчого відділу І. Голуб та І. Савченко взяли участь у проведенні 6-ї Регіональної краєзнавчої конференції «Меценати та їх роль в розвитку науки, освіти і культури Придніпров’я”.

29-30 березня У ДОУНБ для завідуючих відділами комплектування і опрацювання літератури ЦБС області відбувся обласний учбово-практичний семінар «Бібліотечні фонди: сучасні реалії та шляхи подальшого формування і використання”. Були розглянуті питання сучасного стану, проблеми та перспективи розвитку бібліотечних фондів області.

2 квітня У відділі періодики пройшов черговий професійний весняний жіночий конкурс «Міс Періодика”. Конкурс проводився в декілька етапів:
літературний, де конкурсантки демонстрували своє ораторське мистецтво, декламували вірші; професійний, де конкурсантки проявляли свою комунікабельність у спілкуванні з читачами, ерудицію, увагу та творче ставлення до роботи; господарчий. Віце-міс відділу періодики стала Нушель Тетяна. Почесне перше місце «Міс Періодика” зайняла Петрова Ольга.

11 квітня В читальному залі відбувся вечір української поезії «Рідна мати моя”, присвячений Дню матері. Вірші про найдорожчу для кожного з нас людину звучали у виконанні автора програми, заслуженого працівника культури України Володимира Івановича Крота.

23-24 квітня Група фахівців ДОУНБ відвідала обласну універсальну наукову бібліотеку м.Донецька, де ознайомилась з досвідом роботи провідної бібліотеки України.

26 квітня Центром Європейської Інформації ДОУНБ був проведений семінар для викладачів дисципліни «Євроінтеграція” навчальних закладів міста та області «Сучасний стан європейської інтеграції та співпраці ЄС з Україною”

Травень З метою підвищення інтересу української молоді до європейських цінностей у ЦЄІ був проведень бліц-конкурс для учнів ліцею «Лінгва» «Подорож Європою».

5 травня У відділі періодики відкрилась виставка “Таємниці Ірини Вільде”, присвячена 100-річчю з дня народження Ірини Вільде (Полотнюк Дарії Дмитрівни) – видатної української письменниці, внесеної ЮНЕСКО до числа видатних людей XX століття, громадського та державного діяча, депутата ВР УРСР другого скликання, лауреата премії ім. Т.Г. Шевченка 1965 р.

14 травня У відділі читальних залів відкрилась виставка документів “Голодомор: невиплакані сльози України”, на якій були представлені книги, матеріали періодики, документи обласного державного архіву.

22 травня У відділі періодики організовано виставку, присвячену 173-й річниці з дня заснування ДОУНБ (1834 - 2007) «Дивосвіт книжкових скарбів”.

25 травня Центром Європейської Інформації ДОУНБ за участю головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Центру інформації та документації НАТО в Україні, громадської організації «Товариство інтелектуальної власності”, за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження” були проведені Міжнародна відео-конференція «Наукові програми НАТО та можливості участі в них науковців України” та круглий стіл «Україна – НАТО: залучення вчених та дослідників Дніпропетровщини до участі в наукових програмах НАТО”. Учасники відео-конференції мали можливість спілкуватись з представником штаб-квартири НАТО у Брюсселі пані Сюзанною Міхаеліс за допомогою синхронного перекладу.

29–30 травня Відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи була організована обласна травнева школа для методистів ЦБС області «Методична робота: сучасний погляд, нова модель та пріоритети подальшого розвитку”. Були розглянуті питання методичного забезпечення бібліотек області, управління інноваційними процесами в ЦБС області, сучасні підходи до організації безперервної освіти персоналу ЦБС області. У рамках школи було здійснено виїзд до Софіївської районної ЦБС з метою ознайомлення з досвідом колег.

1 червня В приміщенні читального зала для працівників ДОУНБ проводився «Вечір поколінь” з нагоди 173-річчя з дня заснування бібліотеки. На ньому відбулась зустріч бібліотекарів 60-х років та сьогоднішніх працівників.

9 - 17 червня Спеціалісти ДОУНБ: директор Н.М. Тітова, заступник директора Г.Я. Крупій, завідуючі відділами І.М. Браславська та О.В. Прокоф’єва взяли участь у XIV Міжнародній конференції «Крим-2007» «Бібліотеки і інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу». Директор бібліотеки виступила з доповіддю «Дніпропетровська ОУНБ на шляху до інформаційного майбутнього». Доповідь завідуючої відділом періодики І.М. Браславської «Електронний каталог відділу періодики ДОУНБ: досвід створення» була опублікована у матеріалах конференції.

6 червня На базі Солонянської центральної районної бібліотеки проведено обласний виїзний майстер-клас для бібліографів районних ЦБС «Електронний корпоративний каталог «Дніпропетровщина”: перші кроки створення”.

12 червня Сектору рідкісних і цінних документів відомий український художник-графік В.І. Хворост подарував цінний пам’ятний книжковий знак – екслібрис президента Віктора Ющенко, виконаний художником. Екслібрис представляє художню композицію портрета Т.Г. Шевченка і вінка з квітів за мотивами петриківського розпису.

13 –15 червня Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньова разом із фахівцями обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова В.В. Височиною та обласної бібліотеки для дітей Т.М. Федусь відвідала Межівську районну централізовану бібліотечну систему з метою проведення експертно-діагностичного аналізу діяльності. Під час виїзду було розглянуто діяльність функціональних відділів центральної районної бібліотеки та роботу Новопідгороднянської, Антонівської, Володимирівської, Новопавлівської та Слав’янської сільських бібліотек-філіалів.

21 червня У краєзнавчому відділі відбулось чергове засідання краєзнавчого клубу “Ріднокрай” за темою: «Канада-Дніпропетровщина: зв’язки давні й новітні”. Виступив відомий письменник-краєзнавець Микола Чабан, який протягом чотирьох останніх місяців перебував у Канаді з дослідницькою метою. На засіданні були присутні краєзнавці з Дніпродзержинська, Верхньодніпровська, Кривого Рогу, а також представники засобів масової інформації.

22 червня На базі відпочинку «Видавництво “Зоря” для працівників ДОУНБ проводився традиційний День Здоров’я.

25 червня Патентно-технічний відділ та Центр Європейської Інформації взяв участь у проведенні Обласної науково-практичної конференції «Дніпропетровщина інтелектуальна. Інтелектуальна власність: проблеми та перспективи”, яку проводив Дніпропетровський центр науково-технічної та економічної інформації спільно з Товариством інтелектуальної власності. Під час конференції демонструвалась підготовлена фахівцями ПТВ тематична виставка «ЄС та Україна: інтелектуальна власність та проблеми боротьби з інтелектуальним піратством”.

5 липня Канадсько-Український Бібліотечний Центр організував круглий стіл «Держава і церква: дніпропетровський контекст». В ньому прийняли участь представники релігійних організацій, державних органів влади, мас-медіа, експерти.

6 серпня В Центрі «Вікно в Америку» професор філософських наук Лінда Грей (Fulbright Scholar) провела методичний семінар для викладачів англійської мови вищих навчальних закладів. На семінарі були присутні викладачі НГУ, ДНУ, НМетАУ.

22–25 серпня Заступник директора ДОУНБ Т. О. Абраїмова та завідувачка краєзнавчого відділу І. Голуб в Києві в Національному Експо-центрі в межах програми «Барвиста Україна” демонстрували книжкову виставку “Дніпропетровщина: рік української книги”.

1 вересня В секторі рідкісних і цінних документів почала діяти книжкова виставка «Світло української давнини: події та люди» з циклу «Час. Ідея. Особистість».

3-7 вересня Директор ДОУНБ Н.М. Тітова взяла участь у Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України» і виступила з доповіддю «Науково-дослідна робота ДОУНБ з питань якісного формування книжкових зібрань та забезпечення їх відповідності якісним критеріям обслуговування користувачів».

19 вересня Відбулась обласна науково-практична конференція «Актуальні проблеми винахідництва та раціоналізації на Дніпропетровщині». Активну участь в конференції прийняв патентно-технічний відділ бібліотеки.

20 вересня У краєзнавчому відділі відбулося засідання клубу «Ріднокрай” за темою: «Особистість Олександра Поля в житті Придніпров’я та України”, присвячена 175-річчю від дня народження. Виступив дослідник життя і діяльності О. Поля, кандидат історичних наук Ігор Кочергін.

28 вересня Відбувся вечір, присвячений святкуванню Всеукраїнського дня бібліотек. До бібліотеки завітали Ю.І. Єхануров (екс-прем’єр-міністр України та екс-губернатор Дніпропетровської області), К.В. Ведякіна (керівник апарату Обласної Ради), О.В. Сокульська (громадський діяч) та голова фонду «Україна-Юнеско”.

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек працівники бібліотеки були нагороджені подяками від Обласної Ради, грамотами від управління культури і туризму Дніпропетровської облдержадміністрації та грамотами від адміністрації ДОУНБ. Доброю традицією під час святкування стало урочисте вручення посвідчень «Ветеран ДОУНБ” працівникам, стаж роботи яких у бібліотеці становить 20 років і більше. Цінні подарунки і квіти також отримали співробітники, які присвятили бібліотечної праці 45, 35 та 25 років свого життя. На завершення святкування з концертною програмою виступили артисти Дніпропетровського Молодіжного театру.

28 вересня У Центрі «Вікно в Америку» відбулась зустріч студентської молоді та активістів дискусійного клубу з аташе Посольства Сполучених штатів Леоне Гендіним, що був акредитований спостерігачем на Парламентських виборах по дніпропетровських дільницях.

1 – 10 жовтня Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньова взяла участь у роботі Міжнародної школи-семінару «Менеджмент якості в бібліотечній діяльності”. Школа була організована Академією перепідготовки працівників мистецтва, культури та туризму (АПРІКТ), Псковською обласною універсальною науковою бібліотекою за підтримки Федерального агентства з культури і кінематографії Російської Федерації для керівництв і бібліотечних фахівців обласних універсальних наукових бібліотек.

23 жовтня Спільно з міською громадською організацією «Дніпропетровський общинний фонд» у відділі патентно-технічної документації відкрито перший в Україні бібліотечний сектор футурологічної літератури. Сектор функціонує за підтримки Ради директорів Українського футурологічного товариства та Товариства Українських інженерів США (ТУІА).

23-24 жовтня ДОУНБ відвідала група колег із Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, які ознайомились з досвідом роботи різних відділів та окремими напрямками діяльності бібліотеки.

24 жовтня Відділ читальних залів взяв участь в урочистому вечорі, присвяченому 150-річчю з дня народження К.Е. Ціолковського, який пройшов в Національному центрі аерокосмічної освіти молоді. На вечорі були представлені доповіді вчених України та Росії про життя і творчість К.Е. Ціолковського, В.І Вернадського, О.Л.Чижевського, П.О. Флоренського. Академічний симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії виконав концерт «Сказание о Светлом Граде”. Серед художніх виставок творчих спілок Дніпропетровська демонструвалась ілюстративно-документальна виставка з фондів ДОУНБ «Філософія космічної реальності в творчості видатних вчених та митців «Серебряного века».

25 жовтня Центр «Вікно в Америку» відвідав американський підприємець Девід Грей та художник Янос Енеїді з мультимедійною презентацією своїх інсталяцій.

31 жовтня
Завідувачка краєзнавчого відділу взяла участь у презентації газети «Экспедиция XXI”, яка тісно співпрацює з бібліотекою та краєзнавцями області.

31 жовтня Співробітники відділу наукової інформації та бібліографії взяли участь в обласній науково-практичній конференції «Залучення вчених Дніпропетровської області до Європейського наукового співробітництва”.

Листопад До лекторію, який був присвячений Дню пам'яті жертв голодоморів і проводився у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України (ДРІДУ НАДУ), фахівцями ВНІіБ підготовлено бібліографічний список книг та газетно-журнальних статей з фонду ДОУНБ «Трагедія українського народу» та збірник текстів законодавчих і нормативних документів «Голодомор в Україні».

3 – 29 листопада В Центрі «Вікно в Америку» діяла міні-виставка буклетів художника Еймоса Енеїді.

5 – 9 листопада Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньова, взяла участь у Всеукраїнській школі методистів обласних універсальних наукових бібліотек України «Шляхи підвищення іміджу публічної бібліотеки в сучасних умовах”, яка проходила на базі Національної парламентської бібліотеки України.

15 листопада Завідувачка краєзнавчого відділу взяла участь у проведенні в селі Горянівське семінару вчителів історії та правознавства Дніпропетровського району за темою: «Народна пам’ять: XX століття.”

15 листопада У краєзнавчому відділі відбулось чергове засідання клубу «Ріднокрай» за темою: «Викорінення. Голодомор 1932–1933 років на Дніпропетровщині. Репресії”. Про роботу зі збирання матеріалів про голод розповів письменник-краєзнавець М.П. Чабан. Спогадами поділились свідки голодомору – Г.О. Семак, Р.П. Радченко, М.Г. Невидайло.

22 листопада У краєзнавчому відділі ДОУНБ відбувся творчий звіт вченого-біолога, доцента ДНУ Вадима Манюка «Америка очима українського природознавця. Екологічні акценти”. Виступ супроводжувався відеопереглядом.

22 листопада Провідний бібліограф відділу наукової інформації та бібліографії прийняв участь у лекторії, присвяченому Дню пам’яті жертв голодоморів, де виступив з тематичним оглядом літератури з фонду ДОУНБ. Захід проводився у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України (ДРІДУ НАДУ).

23 листопада У Центрі Європейської Інформації ДОУНБ на базі відділу наукової інформації та бібліографії проведено семінар-тренінг «Створення волонтерських консультативних пунктів Європейської інформації в міських та районних бібліотеках Дніпропетровської області”. Основною метою цього заходу було надання як теоретичних, так і практичних знань.

28 листопада Директор ДОУНБ Н.М. Тітова взяла участь у другому Євразійському інформаційному конгресі «Російська мова – ключ до діалогу і взаємозбагаченню культур. Місія бібліотек в розвитку читання і гуманітарних комунікацій». Конгрес відбувався в м. Москва, його організовували Бібліотечна Асамблея Євразії, Російська державна бібліотека під егідою Міжпарламентської асамблеї країн – учасників СНД, Ради Федерації, Федеральних Зборів Російської федерації і Бюро ЮНЕСКО.

Грудень На базі відділу наукової інформації та бібліографії у ЦЄІ проводилася рольова гра для молоді «Європа майбутнього. Моделювання прийняття країн-кандидатів до ЄС» за участю тренера-волонтера. У заході взяли участь учні старших класів юридичного ліцею, спеціалізованої школи №134 та гімназії №12.

3 грудня «І словом, і життям, і розумом мудрець» - книжковою виставкою під такою назвою відзначено в секторі рідкісних і цінних документів 285-річчя від дня народження геніального українського філософа-гуманіста, поета, перекладача, музиканта Г.С. Сковороди. Виставка ознайомила читачів з творами Г.С. Сковороди, а також з літературою про його життя і творчість.

4 грудня Відбулась міжвідомча науково-практична конференція бібліотек Дніпропетровської області «Електронні ресурси і послуги в бібліотеках: створення, управління, використання». Фахівці провідних бібліотек області обмінювались досвідом з використання комп’ютерних технологій, обговорювали можливості спільної діяльності щодо створення сучасних інформаційно-довідкових продуктів. На конференції було прийнято рішення про початок роботи зі створення корпоративного каталогу аналітичного розпису періодичних видань України. Науково-практична конференція відбулась за фінансової підтримки обкому профспілок працівників культури області у приміщенні Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок

5 грудня Центр «Вікно в Америку» відвідав представник Посольства США в Україні Раєн Ко. Відбулася зустріч зі студентами НГУУ та активістами дискусійного клубу.

14 грудня На базі відділу наукової інформації та бібліографії у Центрі Європейської Інформації (ЦЄІ) проводилась рольова гра для молоді «Європа майбутнього. Моделювання прийняття країн - кандидатів до ЕС” за участю тренера - волонтера.

24 грудня В Центрі «Вікно в Америку» відбувся захід-свято «Різдво в США та Європі” . Його було організовано разом з колегами з Центру Європейської Інформації. Активну участь в ньому прийняли учні дніпропетровської гімназії № 134.

25 грудня В ДОУНБ відбулося засідання круглого столу на тему «Створення корпоративних електронних баз даних в Дніпропетровському регіоні». В обговоренні питання взяли участь директори провідних бібліотек міста. Прийнято рішення щодо перших кроків сумісної роботи.

Початок співробітництва відділу документів іноземними мовами з Ґете-Інститутом (Германія) в рамках проекту «Заочний абонемент».
- Створена локальна мережа на Байкальскій, 78 (відділ абонемента), підключена до мережі Інтернет та корпоративної мережі ДОУНБ.
- Швидкість підключення до Інтернет збільшено до 768 кб/с.
- Здійснено комплекс робіт по переходу з “ІРБІС 32” версії 2005.1 до «ІРБІС 64” версії 2007.1, та з «WEB- ІРБІС” версії 2001 до “WEB-ІРБІС 64” версії 2007.1.
- Реєстрацію читачів, для якої використовувалась програма, розроблена програмістами ДОУНБ, переведено у систему «ІРБІС», започатковано використання електронного формуляра читача.
- Реалізована технологія штрих-кодування читацьких квитків, нових надходжень літератури та спеціалізованих фондів Центру художньої літератури та читальних залів.
- На базі Центру художньої літератури ДОУНБ реалізовано автоматизовану книговидачу в АРМ «Книговидача” системи «ІРБІС».


2008


14 січня У відділі читальних залів презентувалась документальна виставка “Україна – Соборна держава“ – присвячена Дню Соборності України. Уваги користувачів були представлені матеріали, в яких висвітлюється історичне прагнення українського народу жити незалежним життям серед інших країн, розглянуті питання стратегії національного розвитку, зміцнення Соборності української держави в сучасних умовах.

15 січня На обласному радіо в літературно-мистецькій передачі «Береги” прозвучав виступ зав. краєзнавчим відділом І. Голуб про видання ДОУНБ «Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровщини на 2008 рік” та про ювілейні події року.

22 січня У відділі періодики відкрилась виставка «Україна. Стеж¬ками історичних подій», яка демон¬струвалась впродовж року. Виставка складалась з трьох розділів: українські державні символи; події 1918 року (утворення Української Центральної Ради, її законодавча діяльність та політичні події того часу); третій розділ циклу постійно оновлювався матеріалами за тематикою згідно «Календаря знаменних дат».

26 січня Центр «Вікно в Америку» відвідали Linda Gray, Kristina Morden (фонд ім.Фулбрайту, м.Чернігів), Clem (Peace Corpo). Відвідувачі ценру поставили питання, отримали відповіді.

31 січня У відділі документів з пи¬тань мистецтв відбулось засідання «Літературної вітальні» «Подвига полёт бессмертный» (присвячене 50-річчю з дня народження О.Стовби).

У програмі: поетична композиція на вірші О.Стовби (автор і виконавець - заслужений діяч культури України В.І.Крот), виставка документів «Афган-ский ветер», де представлялись збірки по¬езій та книги про О.Стовбу, а також книги, що розкривали тему афганської війни у мистецтві. В заході взяли участь представники міського об’єднання вої¬нів-ветеранів війни в Афганістані, Спілки матерів загиблих воїнів, учні НВК №28, СШ №97, вихованці козачого кадетського корпусу. Захід проведено спільно з відділом читальних залів, на виставку документів надана література з фонду краєзнавчого відділу.

6 лютого В інформаційному центрі «Вікно в Америку» відбулася зустріч-знайомство з американкою, професором політологом Йонгте Шин.

6 лютого Відділ документів іноземними мовами відвідала директор бібліотеки Ґете-інституту Регіна Ангут-Фрам, яка висловила задоволення рівнем роботи відділу з книгами, які були надані бібліотекою Ґете-інститу у тимчасове користування.

14-15 лютого Директор ДОУНБ Н.М. Тітова прийняла участь у розширеному засіданні колегії Міністерства культури і туризму України . Тема засідання: «Про підсумки діяльності установ , підприємств і організацій галузі в 2007 році та завдання на 2008 рік» Засідання відбувалось у приміщенні Національної філармонії України. Окремо відбулось і секційне заняття директорів національних., державних та обласних бібліотек України, де розглядались проблемні питання розвитку бібліотечної справи.

20 лютого У відділі наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ відбулось засідання обласної науково-методичної Ради 3-х обласних методичних центрів: обласної універсальної наукової бібліотеки, обласної бібліотеки для молоді ім. М.Свєтлова і обласної бібліотеки для дітей. На засіданні Ради обговорювалися питання підсумків роботи ЦБС області за 2007 рік, статистичної звітності за новими формами.

21 лютого В патентно-технічному відділі відбулося засідання клубу «Еколог». Тема засідання «Проблеми екологічно-безпечного харчування в Україні».

21 лютого У краєзнавчому відділі відбулося засідання краєзнавчого клубу «Ріднокрай” за темою «Михайло Шатров – краєзнавець, журналіст, письменник». Виступив кандидат історичних наук, доцент ДНУ Максим Кавун, доктор філософ. наук Анатолій Фоменко, кандидат технічн. наук Володимир Бінкевич та інші. Завідувачка відділом Ірина Голуб представила видану бібліотекою брошуру «Літописець міста на трьох пагорбах Михайло Шатров (1908–1985). До 100-річчя від дня народження».

21 лютого У відділі наукової інформації та бібліографії відбувся День фахівця-бібліографа для студентів денного відділення бібліотечного факультету Дніпропетровського училища культури «Бібліографічно-інформаційна діяльність бібліотеки на сучасному етапі: старий досвід та нові форми обслуговування».

26 лютого В ДОУНБ відбувся круглий стіл – презентація проекту «Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією”. Проект презентувала Колос Лариса, координатор проекту, голова правління Фонду захисту бібліотек. Учасники заходу з зацікавленістю прийняли участь у обговоренні виступів Личкатого Анатолія, гол. спеціаліста управління взаємодії з правоохоронними органами Дніпропетровської ОДА, Кулькіна Олега, начальника сектору спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Дніпропетровській області, підполковника міліції Гудейчука Ігоря, начальника відділу правової роботи, правової освіти та кодифікації

Головного управління юстиції в Дніпропетровській області, Кожило Ірини, докторанта кафедри державного управління і місцевого самоврядування НАДУ при Президенті України Заброду Дмитра, начальника кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Дніпропетровського університету внутрішніх справ, кандидата юридичних наук, підполковника міліції. Директор ДОУНБ Н.М. Тітова розповіла про місце бібліотек у боротьбі з таким соціальним злом, як корупція.

27 лютого Завідувачка краєзнавчого відділу І. Голуб взяла участь у презентації книги полемічних нарисів з історії Катеринослава дніпропетровських краєзнавців Г.І. Гуляєва, В.І. Большакова, В.С. Мороза «А так ли это было?» Презентація відбулась у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

28 лютого У краєзнавчому відділі відбулося перше засідання новоствореної громадської обласної організації «Дніпровське генеалогічне товариство». Вели засідання голова організації, директор Міського юридичного ліцею Т. Недосєкіна та секретар організації кандидат історичних наук, доцент НГУ І. Кочергін.

29 лютого Центром Європейської Інформації (ЦЄІ) ДОУНБ спільно з патентно - технічним відділом був проведений семінар «Право інтелектуальної власності в ЄС та Україні”
Березень В Центрі «Вікно в Америку» відбулось 7 зустрічей з носієм англійської мови професором політології Йонгте Шін. В них прийнялои участь 102 особи та відбулись 22 перегляди кінофільмів англійською мовою.

10 – 12 березня Зав. відділом документів іноземними мовами Прокоф’єва О.В. взяла участь в круглому столі «Інформаційна складова євроатлантичної інтеграції України», який проходив в м.Київ в інституті міжнародних відносин. На зустрічі були присутні Мішель Дюре – директор Центру інформації та документації НАТО в Україні, Сергій Джердж – голова Громадської ліги Україна-Нато, Кент Логсдон – радник з політичних питань, Посольство США в Україні, Ян Качмар – радник з питань оборони Посольства Словацької Республіки в Україні, представники обласних та вузівських бібліотек України.

11 берзня У відділі документів іноземними мовами розпочала свою роботу книжкова виставка «Заочний абонемент Ґете-інституту: нові надходження, 4 фаза». На ній представлено сучасні художні твори, література з питань німецького мовознавства, історії Німеччини, дитяча література.

11 березня В бібліотеці Дніпропетровського історичного музею відбувся День інформації для наукових працівників Дніпропетровського історичного музею. Завідувачка краєзнавчого відділу І.С. Голуб представила нові книги з історії та культури краю, а також останні видання ДОУНБ.

11-12 березня Фахівці ДОУНБ: заступник директора з питань комп’ютеризації бібліотечних процесів Г.Я. Крупій, завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи І.Є. Луньова, головний інженер М.А. Матвійчук та гол. бібліотекар Інтернет-Центру Ю.М. Зюлєва взяли участь у семінарі «Методологія аналізу потреб бібліотек” у місті Києві.

13 березня У Центрі правової інформації ДОУНБ в межах реалізації проекту «Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією” для слухачів Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти провідним фахівцем відділу правової роботи , правової освіти та кодифікації головного управління юстиції в Дніпропетровській області Ольгою Миколаївною Філімончук була проведена лекція на тему «Сучасні проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією.”

17 березня Активісти Центру «Вікно в Америку» прийняли участь у відкритті виставки фотографій американського фотохудожника С.Куртіса у Дніпропетровському історичному музеї «Священна спадщина. Едвард С.Куртіс і північноамериканські індіанці».

17 березня У відділі документів іноземними мовами відбулася презентація книжково-ілюстративної виставки «Жахливий та божевільний геній» - до 155-річчя з дня народження Вінсента Ван Гога. Сюжет було показано 18 березня 2008 року на каналі ІРТ в рубриці «Новини культури».

20 березня У відділі документів з питань мистецтв відбулося 320-е засідання «Літературної вітальні» за темою «Таганка и Высоцкий» (к 70-летию со дня рождения В.Высоцкого).

27 березня В патентно-технічному відділі відбулося засідання клубу «Еколог». Тема засідання «Альтернативна енергетика як необхідна умова сталого розвитку».

27 березня У краєзнавчому відділі відбулось засідання новоствореної Дніпропетровської обласної організації «Дніпровське генеалогічне товариство». З доповідями виступили: І. О. Кочергін - «Шлях та документи для проведення досліджень родоводу» І. К. Махновський - «Рід Сахновських. Історія дослідження». Т. В. Недосєкіна надала інформацію про подальшу роботу та наступне засідання товариства.

2 квітня Завідувачка краєзнавчим відділом Ірина Голуб та к. іст. наук, доцент НГУ Ігор Кочергін взяли участь у передачі обласного телебачення «Дивосил». Мова йшла про клуб «Ріднокрай», який вже сімнадцятий рік працює при краєзнавчому відділі ДОУНБ.

3 квітня У краєзнавчому відділі відбувся краєзнавчий урок для учнів Дніпропетровського медичного ліцею за темою: «Олесь Гончар і Дніпропетровщина».

1-9 квітня Згідно плану роботи регіональної команди Дніпропетровської області по реалізації дослідження «Аналіз потреб бібліотек» з метою визначення готовності бібліотек України щодо участі у проекті «Глобальні бібліотеки» за фінансової підтримки Фонду Білла і Мелінди Гейтс, члени команди у складі Т.О. Абрамової, заступника директора ДОУНБ, І.Є. Луньової, завідуючої відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ, Ю.М. Зюлєвої, головного бібліотекаря ДОУНБ та Ю.Б. Селівестрова, IREX-адміністратора, здійснили 8 виїздів у ЦБС області: Верхньодніпровську, Петриківську, Васильківську, Царичанську, Солонянську центральні районні бібліотеки та Павлоградську, Новомосковську, Дніпродзержинську та Вільногірську центральну міські бібліотеки з метою проведення верифікації даних щодо заповнення анкет стосовно умов вищезазначеного проекту.

10 квітня Керівник Центру «Вікно в Америку» Світлана Усенка прийняла участь у семінарі в Американських освітніх радах (м. Київ) з питання можливості вступу та навчання в університетах США.

11 квітня На засіданні секції футурологічної літератури при відділі патентно-технічної документації, що проходила за участю американського економіста і футуролога доктора Осипа Мороза, директор ДОУНБ, Заслужений працівник культури України Надія Миколаївна Тітова зачитала текст звернення Ради молодих вчених Дніпропетровщини до Української Вашингтонської групи – «Майбутнє будуємо сьогодні».

17 квітня У краєзнавчому відділі спільно з міським клубом книголюбів «Літературна вітальня», який працює при відділі документів з питань мистецтв відбулось засідання клубу «Ріднокрай” за темою: «Олесь Гончар і Придніпров’я”. Виступила старший науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею, відділу «Літературне Придніпров’я» Світлана Мартинова.

17 квітня У відділі документів іноземними мовами пройшов День інформації «Навчання міжкультурного спілкування» для слухачів обласного інституту післядипломної освіти вчителів, викладачів французької мови.

17 квітня У читальному залі відбулось засідання клубу «Екософія людини». Тема засідання: «Зоряний острів зоряного міста».

17-18 квітня Директор ДОУНБ Н.М. Тітова та завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи І.Є. Луньова взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в контексті часу». Конференція проходила у м. Києві і була організована Національною парламентською бібліотекою України.

22 квітня Голова профспілки ДОУНБ О.В. Шевченко взяла участь у першій молодіжній конференції обласної організації профспілки працівників культури, яка відбулась на базі Зонального навчального-методичного центру профспілок. На конференції були розглянуті проблеми, характерні для молоді в сучасних умовах, та роль профспілок у їх вирішенні.

Травень – У ЦЄІ був проведень Бліц-конкурс для молоді «Чи знаєш ти країни Європи?» для учнів учбово-виховного комплексу «Лінгва». Вікторина складалась з різноманітних питань за багатьма аспектами життя європейських країн.

Травень ЦЄІ за сприянням відділу документів з питань мистецтв був проведений Європейський урок для учасників Євро-клубу СШ № 134 за темою «Сучасна європейська музика».

3 травня В рамках святкування Дня Європи у відділі документів іноземними мовами відкрилася виставка «Шедеври європейських музеїв», де користувачі змогли побачити експозиції відомих світових музеїв: Лувру, музеїв Греції, Ватикану та багато інших документів.

14-15 травня Директор ДОУНБ Н.М. Тітова та завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи І.Є. Луньова взяли участь у міжнародних наукових читаннях «Перший в країні відділ бібліотекознавства: до 105-річчя заснування». Вони були організовані Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г.Короленко за підтримки Міністерства культури і туризму України, Харківської державної академії культури та Асоціації сучасних бібліотечно-інформаційних технологій. І.Є. Луньова виступила на наукових читаннях з мультимедійним виступом-доповіддю «Методичне забезпечення підвищення професійної компетентності персоналу: нова концепція, ефективність навчання, практичний досвід».

15 травня Група спеціалістів ДОУНБ відвідала Центральну наукову бібліотеку Харківського національного університету ім. В.Н Каразіна. Відповідно програми підвищення професійної компетентності працівників ДОУНБ, спеціалісти-керівники структурних підрозділів, головні бібліотекарі познайомились з досвідом впровадження автоматизованої системи обслуговування читачів в науковій бібліотеці. Особливу зацікавленість викликали можливості організації відкритого доступу читачів до фондів, електронного замовлення документів, електронний формуляр читача. Відбулась зустріч за круглим столом з керівниками структурних підрозділів бібліотеки університету, які розповіли про шляхи вирішування проблем у процесі автоматизації.

17-24 травня Директором ДОУНБ Тітовою Н.М. було здійснено професійний візит до бібліотек Франції (м. Рейн, м. Париж) в рамках програми «Європейські стратегії розвитку культури і освіти та роль бібліотек». Під час візиту були відвідані: Міністерство культури Франції, Французька Бібліотечна Асоціація, Національна бібліотека Франції, бібліотека Центру культури ім. Жоржа Помпіду та ряд публічних бібліотек.

20 травня Завершено перший етап дослідження з питань публічного доступу до рішень органів влади, яке проводилось на інформаційній базі ЦПІ відділу наукової інформації та бібліографії. Дослідження проводила докторант Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президенті України Ірина Іванівна Хожило.

22 травня У відділі документів з питань мистецтв відбулось засідання клубу «Літературна вітальня» за темою «Невідомі сторінки життя О.С. Пушкіна: родинне древо роду Пушкіних».

24 травня У відділі абонемента до 174-ої річниці з дня заснування ДОУНБ відбулося чергове засідання клубу «Захопленість» у формі години духовності і доброти під назвою «Дім, де живуть книги».

24-31 травня В секторі рідкісних і цінних документів читачі ДОУНБ відвідали книжкову виставку рідкісних видань XIX-XX ст. «Тільки в слові пам’яті спасіння», присвячену державному святу – Дню слов’янської писемності і культури.

23 травня Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека прийняла участь у відзначенні Дня слов’янської писемності і культури, який був організований Дніпропетровською облрадою, обласним відділенням Партії регіонів та Дніпропетровською Єпархією УПЦ. До програми Свята увійшли наукова конференція, круглий стіл «Слов’янська єдність», презентації, Божественні літургії, а також книжкові виставки ДОУНБ в секторі рідкісних і цінних документів та у відділі періодичних видань.Організатори свята подарували обласній науковій бібліотеці пам’ятний значок до Дня слов’янської писемності і культури та ікону св.св. рівноапостольних Кирила і Мефодія. Значок та ікона були передані директором ДОУНБ Н.М. Тітовою головному бібліотекарю сектору рідкісних і цінних документів Л.Г. Гурай.

28-29 травня Відбулась обласна травнева школа керівника-менеджера для директорів та методистів ЦБС області. Це - щорічний освітній проект професійного навчання керівного складу ЦБС області, започаткований фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ. Обласна травнева школа мала актуальну назву «Менеджмент якості – шлях до успішної бібліотеки» і об’єднала у навчанні директорів і методистів міських і районних ЦБС. На заняттях школи розглядались питання трансформації підходів до управління бібліотечною діяльністю, в умовах сьогодення, методологічні підходи до перетворення бібліотеки на принципах, менеджменту якості в умовах бібліотеки.

29 травня Центром Європейської Інформації (ЦЄІ) при відділі наукової інформації та бібліографії за сприянням відділу документів з питань мистецтв був проведений Європейський урок для учасників Євро клубу СШ № 134 за темою «Сучасна європейська музика”.

Червень Консультант ЦЄІ Є.Д. Прудченко приймав участь у всеукраїнському форумі «Стан та перспективи розвитку мережі центрів європейської інформації».

1 червня Початок дії проекту корпоративної каталогізації (ПКК), спрямованого на створення ЕК періодичних видань України. Організатори і координатори проекту – відділи періодики та комп’ютеризації ДОУНБ.

2 червня В приміщенні читальної зали проводився традиційний «Вечір поколінь» для працівників ДОУНБ. На ньому відбулась зустріч бібліотекарів 70-х років та сьогоднішніх працівників. Це десятиліття дуже важливе у становленні ДОУНБ: змінюється структура бібліотеки, створюються нові відділи. Бібліотека посідає призові місця в Республіканському соціалістичному змаганні. Змінам у роботі відділів сприяло оновлення кадрового складу працівників, яке проводила директор бібліотеки З.М. Рижкова. Паралельно з досвідченими керівниками працювали і молоді фахівці: Т.О. Абраїмова, Н.М. Сучкова (Тітова), І.М. Браславська, Т.В. Неділько, О.С. Гайдук, Н.М. Бірюк, Н.Г. Тарянік, Г.М. Коротоножкіна, Г.Ф. Пивоварова, С.С. Гукасова.

4 червня В Дніпропетровській обласній раді відбулась зустріч експерта зі структурного розвитку Ради Міжнародних наукових досліджень та обмінів ( IREX )Ярослави Титаренко з заступником Голови дніпропетровської обласної ради А.Ф.Шипко, начальником обласного управління культури і туризму К.М. Самарець , групою спеціалістів ДОУНБ на чолі з директором Н.М. Тітовою. Обговорювалось питання стосовно впровадження в Дніпропетровської області проекту « Глобальні бібліотеки» . На зустрічі було офіційно підтверджена готовність Дніпропетровської обласної ради до співпраці з IREX у рамках цього проекту , якій підтримується Фундацією Білла та Мелінди Гейтс, на засадах співфінансування.

7 – 15 червня Директор ДОУНБ Тітова Н.М. взяла участь у 15 міжнародній конференції «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу», яка проходила в м. Судак.

12 червня У краєзнавчому відділі відбулась презентація історико-культурного та екологічного відеофільму, присвяченому парку ім. Т.Г. Шевченка з циклу передач «Зелений літопис Дніпропетровщини».

20 червня На базі Дніпродзержинської центральної міської бібліотеки відбувся обласний виїзний майстер-клас для бібліографів міських і районних ЦБС «Електронний корпоративний каталог « Дніпропетровщина»: перший досвід створення». Обласний майстер-клас був підготовлений фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи та краєзнавчого відділу ДОУНБ.

20 червня Колектив фахівців ДОУНБ відвідав Національний Заповідник «Хортиця». Профспілковий комітет організував декілька цікавих екскурсій на мальовничому острові. Члени профспілки мали нагоду відвідати Музей історії запорозького козацтва.

25-27 червня Завідуюча відділом організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. разом із завідуючою відділом комплектування В.Д. Ли обласної бібліотеки для молоді ім. М.Свєтлова та завідуючою відділом обслуговування читачів Чугуєвой М.М. обласної бібліотеки для дітей відвідали Новомосковську районну ЦБС. Мета виїзду - проведення експертно-діагностичного аналізу діяльності за останні 10 років.

4 липня На базі Центру Європейської Інформації ДОУНБ за участі міжнародної молодіжної організації «AISEC» відбулось засідання дискусійного клубу на тему «Міжнародні системи освіти».

20 липня Заступник директора Т.О. Абраїмова прийняла участь у серпневій нараді освітян області, яка пройшла в обласному інституті післядипломної освіти. Тема виступу : «Бібліотека та інформаційна культура».

З 27 липня по 4 серпня Зав. відділом документів іноземними мовами О.В. Прокоф’єва прийняла участь у семінарі «Бібліотечна справа в Німеччині», який проходив в містах Берлін і Потсдам.

21 серпня Представники колективу ДОУНБ: заступник директора Т.О. Абраїмова та голова профспілкового комітету О.В. Шевченко прийняли участь в урочистостях, присвячених 17-ій річниці Незалежності України. Збори представників громадськості області відбулись в академічному театрі опери та балету.

10-12 вересня Голова профспілки ДОУНБ Шевченко О.В. взяла участь у регіональній конференції профактиву робітників культури, якій відбувся в м. Святогірськ.

15-18 вересня Директор Тітова Н.М. взяла участь у нараді директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек на базі бібліотек Криму ( Республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка в м. Сімферополі, Євпаторійська міська бібліотека ім. О.Пушкіна, Бахчисарайська міська бібліотека ім. О. Пушкіна).

Під час проведення круглого столу «Сучасний читач і бібліотека» Тітова Н.М. виступила з доповіддю «Багатовекторність інформаційно - бібліотечного сервісу ОУНБ як запорука зростання її іміджу в регіоні».

17 вересня У відділі документів з питань мистецтв відбулося засідання клубу «Літературна вітальня», присвячене 180-річчю від дня народження Л. Толстого «Лев Толстой – то цілий світ».

26 вересня В приміщенні Дніпропетровської консерваторії ім. Глинки відбулось святкування Всеукраїнського дня бібліотек. Урочисті збори відкрили та провели нагородження кращих бібліотекарів області заступник облдержадміністрації Є.І.Бородін разом із заступником голови облради А.Ф. Шипко. В святковий день було оголошено про присвоєння Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія,згідно розпорядженню голови обласної державної адміністрації м. Дніпропетровська № Р-580/3-08 від 25.09.08.

26 вересня У краєзнавчому відділі відбулась презентація історико-культурного та екологічного відеофільму з проекту «Зелений літопис Дніпропетровщини» «Минулий час і сьогодення», присвяченого 75-річчю ботанічного саду ДНУ ім. О. Гончара. Фільм представив автор, студент III курсу Дніпропетровського Агроуніверситету Євген Шевченко. Серед присутніх були вчені-природознавці, представники екологічних організацій, співробітники ботанічного саду, журналісти, краєзнавці з Дніпропетровська та Кривого Рогу.

29 вересня На запрошення Дніпропетровської міської ради директор ДОУНБ Тітова Н.М. була присутня у великій залі Будинку профспілок міста, де пройшли святкові урочистості до Всеукраїнського дня бібліотек. Тітова Н.М. була нагороджена почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи міста Дніпропетровська.

2 жовтня У секторі рідкісних і цінних документів відбулась презентація книги О. Гваньїні «Хроніка європейської Сарматії». К.: Видавн.дім «Києво-Могил. Академія», 2007.-1006с. Наукові повідомлення провідних вчених-істориків трьох вузів Дніпропетровська: ДНУ, ДНГУ та АМСУ Г.К. Швидко, В.О. Василенка, Г.М. Виноградова, В.І. Воронова та ін. представили цю видатну пам’ятку історіографії та джерело з історії України XVI-XVII ст. науковій та культурній громадськості.

8 - 10 жовтня Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ І.Є. Луньова разом із фахівцями обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова, головним методистом Т.О. Чуйко, зав. відділом удосконалення роботи з дітьми обласної бібліотеки для дітей Н.Л. Резніченко відвідали Покровську районну ЦБС з метою проведення експертно-діагностичного аналізу діяльності за останні 10 років.

17 жовтня У краєзнавчому відділі відбулась звітно-виборча конференція Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців (ДОО ВСК).

19 жовтня Центр «Вікно в Америку» відвідав американський підприємець Рон Ледфорд, викладач однієї з приватних шкіл Дніпропетровська.

23 жовтня «Чарівні мелодії Мексики» – таку назву мала музична зустріч, що відбулася в рамках засідання клубу «Літературна вітальня» за сприянням відділу документів з питань мистецтв та відділу читальних залів. В гостях у бібліотеки юнацький струнний ансамбль «Violino» академії ім.Л.В.Бетховена (м.Орісаба, Мексика, штат Веракруз). Керівник колективу – Олександр Лабза, наш земляк, випускник музичного училища ім. М. Глінки, який зараз живе і працює у Мексиці. Свої виступи юні вихованці присвятили 110-й річниці заснування Дніпропетровської консерваторії.

23 жовтня Кристина Жиленко, учасниця програми «Work&Travel USA» У Центрі «Вікно в Америку» розповіла молоді про свою роботу та життя в США під час літніх канікул.

23 жовтня На базі Криничанської централізованої районної бібліотеки фахівцями відділу наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ була організована і проведена обласна виїзна проблемно-творча лабораторія «Сільська бібліотека і громада: спілкування, взаєморозуміння, співпраця». Для участі в роботі творчої лабораторії були запрошені завідуючі сільськими бібліотеками-філіалами Криничанського, Дніпропетровського, Верхньодніпровського, Криворізького, П’ятихатського, Софіївського та Солонянського районів.

25 жовтня В українській вітальні відділу абонемента відбулася читацька конференція клубу «Захопленість» з циклу «Традиції сімейного читання» під назвою «Все починається з любові». Презентувалася книжкова виставка за темою засідання клубу. Огляд літератури під назвою «Історії про велике кохання» провела завідуюча відділом Л.Ф.Афанасьєва.

26 жовтня В Центрі «Вікно в Америку» пройшов захід «Індіанці Північної Америки: омріяне минуле та сьогодення». Доповідач – Юрій Денисенко, дослідник культури американських індіанців.

28 жовтня Завідувачка краєзнавчого відділу І. Голуб та члени Дніпропетровської організації НСКУ: Г.К. Швидько, І.О. Кочергін, С.І. Світленко, М.П. Чабан та С.М. Мартинова взяли участь у проведенні IV з’їзду Національної спілки краєзнавців України (до 18 жовтня 2008 року – Всеукраїнська спілка краєзнавців).

30 жовтня Ілюстративно-документальна виставка «Дзвони нашої гіркої пам’яті» відділу читальних залів була представлена в Дніпропетровському педагогічному училищі на науково-практичній конференції, присвяченій вшануванню пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. на Дніпропетровщині.

5 листопада Завідувачка краєзнавчого відділу І.С. Голуб взяла участь у проведенні в ДАДО конференції за підсумками обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської та студентської молоді «Колосок пам’яті», до 75-річчя Голодомору в Україні. Вона розповіла про краєзнавчі дослідження Голодомору 1932–1833 років на Дніпропетровщині. Виступили фахівці обласного архіву, ДІМ, ДНУ, учні Дніпропетровщини та Івано-Франківщини.

5 листопада Голова профспілкового комітету ДОУНБ О.В. Шевченко взяла учась у молодіжному семінарі працівників культури при обкомі профспілки, де розглядались актуальні питання діяльності профспілки в сучасних умовах та піднімались проблемні питання молодих працівників галузі. Також у рамках благодійної акції «Палаюче серце» виступали спеціалісти Обласного центру з профілактики ВІЛ – СНІД.

6 листопада Група спеціалістів ДОУНБ відвідала Кримський Республіканський Заклад «Універсальну наукову бібліотеку ім. І.Я.Франка». Відповідно програми підвищення професійної компетентності працівників ДОУНБ, спеціалісти-керівники структурних підрозділів познайомились з досвідом роботи кримських колег.

9 листопада В секторі рідкісних і цінних документів почала діяти книжкова виставка «Народжений духом і долею Росії», присвячена 190-річчю від дня народження видатного російського письменника-гуманіста І.С. Тургенєва, чл.-кор. Петербурзької АН.

10 листопада В українській вітальні відділу абонемента для учнів шкіл та членів клубу «Захопленість» було організовано книжкову виставку «Царівна української літератури» (до 175-річчя від дня народження О. Кобилянської (1863-1942)) з циклу «Літературний календар».

13 листопада У краєзнавчому відділі відбулась презентація книги відомого археолога, доктора історичних наук, професора ДНУ Ірини Федорівни Ковальової «Жизнь, проведенная в могиле».

13 листопада До Дня Української писемності та мови в чи¬тальному залі відбулась презентація унікальної енциклопедичної книги «Шевченкіана Придніпров’я”. Ведучі заходу упорядники книги, письменники Леся Степовичка та Микола Чабан. Презентація відбулася за участю: відомих письменників Дніпропетровщини; провідних майстрів сцени; науковців Дніпропетровського національного університету; музично - вокального гурту «Лебеді», у виконанні якого звучали народні та стрілецькі пісні.
Читальний зал бібліотеки підготував виставку видань творів Т.Г. Шевченка, які наявні у фонді: «Ми чуємо тебе, Кобзар, крізь століття. Тебе своїм сучасником звемо».
18 листопада Група спеціалістів ДОУНБ: директор Н.М. Тітова, заступники директора Г.Я. Крупій, Т,О. Абраїмова, зав. відділом періодики І.М. Браславська відвідали наукову бібліотеку Дніпропетровського Національного університету, де познайомилась з інноваційними формами роботи та бібліотечними технологіями колег провідного вузу. Відбулась ділова розмова о можливостях розвитку партнерських взаємодій щодо організації корпоративної роботи зі створення електронного каталогу. Прийнято рішення вирішувати технічні проблеми, які не дають можливості реалізовувати цей проект.

18 листопада В Центрі Європейської Інформації було проведено семінар «Розвиток відносин між молоддю України та країн-членів ЄС». Під час заходу представником Донецького молодіжного дебатного центру була презентована програма «Молодь в дії». Це програма Європейської спільноти, яка надає можливості міжнародної співпраці для молоді країн Європи, у тому числі й України. Співробітниками Центру були підготовлені інформаційні повідомлення: «ДОУНБ – головний інфополіс регіону» та «Центр Європейської інформації як складова євроінтеграційних процесів на Дніпропетровщині».

25 листопада В Будинку вчених директор ДОУНБ Н.М. Тітова на запрошення академіка НАН України Пилипенка В.В. взяла участь у засіданні Ради Придніпровського наукового центру разом з громадськістю Придніпров’я, присвяченому 90-річчю Національної академії наук України.

27 листопада У Дніпропетровській консерваторії ім. М. Глинки директор ДОУНБ Н.М. Тітова на запрошення заслуженого діяча мистецтв України Ю.М. Новікова відвідала святковий вечір, присвячений 110-річчю навчального заклада «Від класів IPMO до консерваторії». На вечорі відбувся святковий концерт, зустрічі з випускниками та бал.

27 листопада Завідувачка краєзнавчого відділу І.С. Голуб взяла участь у проведенні IV історико-краєзнавчої конференції «Історія Дніпровського Надпоріжжя», присвяченої 75-річчю Голодомору 1932–1933 рр.

27 - 28 листопада Відбулась обласна нарада директорів ЦБС та завідуючих бібліотеками з питань планування роботи бібліотек «Основні напрямки планування роботи бібліотек на 2009 рік».

2 грудня В патентно-технічному відділі відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція: «Екологічні проблеми гірничо-металургійного комплексу за умов формування принципів збалансованого розвитку», яку ініціювала Всеукраїнська екологічна ліга. Головна мета конференції – розповсюдження новітнього досвіду щодо зниження небажаних наслідків виробничої діяльності гірничо-металургійної галузі України.

2 грудня В Центрі «Вікно в Америку» відбувся захід за участю школярів НВК №28 за темою «Мартін Лютер Кінг – видатний борець за свободу. Похід на Вашингтон (1963)».

3-4 грудня ДОУНБ відвідали співробітники Севастопольської ЦМБ ім. Л.М. Толстого. Метою їх відрядження було ознайомлення з досвідом роботи колективу ДОУНБ в цілому, і, зокрема, з довідково-бібліографічною та інформаційною діяльністю, а також питаннями автоматизації бібліотечних процесів у структурних підрозділах ДОУНБ. Колегам була запропонована екскурсія по спеціалізованих підрозділах бібліотеки та прогулянка по місту.

5 грудня На базі ДОУНБ відбулась благодійна акція «Пылающее сердце», присвячена Дню боротьби з ВІЛ/ СНІДом. Серед гостей були присутні працівники Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей, Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді, управління культури. Програма проведення цього заходу включала виступ провідного фахівця з питань профілактики ВІЧ / СНІДу і благодійний аукціон.

16 грудня ДОУНБ відвідали колеги з Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К. Крупської. Метою їх відрядження було ознайомлення з досвідом роботи колективу ДОУНБ в цілому і окремо науково-методичної, довідково-бібліографічної діяльності та питань автоматизації бібліотечних процесів у структурних підрозділах ДОУНБ. Під час відрядження колеги з Донецької ОУНБ побували у Верхньодніпровській районній ЦБС і ознайомились з досвідом організаційно-методичної роботи центральної районної бібліотеки та діяльністю сільських бібліотек-філіалів з обслуговування місцевої громади.

17 грудня До Центру «Вікно в Америку» завітали бібліотекарі сільських бібліотек Дніпропетровської області. Керівник Центру Світлана Усенко ознайомила їх з ресурсами Центру та соціокультурними заходами, які можливо провести з застосуванням цих ресурсів. Також гості переглянули виставку «America 24/7» (з початку місяця її оглянуло близько 250 відвідувачів Центру ).

17 грудня Відбулось чергове засідання клубу «Екософія людини» на тему «Психодрама: сцена або життя» (тренінги). Мета тренінгів - допомогти краще пізнати і зрозуміти себе, навчитися творчо підходити до рішення життєвих ситуацій, стати більш природною і творчою особистістю.

23 – 25 грудня Завідуюча відділом наукової організації і методики бібліотечної роботи ДОУНБ Луньова І.Є. відвідала Рівненську обласну державну наукову бібліотеку з метою обміну досвідом роботи.

Корпоративна комп’ютерна мережа бібліотеки налічує 158 сучасних комп’ютерів (на балансі бібліотеки 219 комп’ютерів), 45 принтерів, 4 МФУ, 16 сканерів, 6 сканерів штрих-кодів, 4 принтера для друку штрих-кодів.
Мережа системи «ІРБІС» налічує 104 АРМ, з них АРМ для читачів – 38.

Реалізовано систему автоматизованого замовлення літератури та автоматизованої книговидачі у всіх відділах обслуговування (окрім відділу абонемента) на базі системи «ІРБІС». За 2008 рік видано 11882 одиниць в автоматизованому режимі.

Здійснено наладку процесу швидкісного сканування генерального каталогу для формування «Імідж-каталогу». Розпочато створення «Імідж-каталогу» на весь фонд ДОУНБ.