Редакційно-видавничий центр

Видавнича робота є одним з основних напрямків діяльності ДОУНБ.

Перші видання бібліотеки, як свідчать архіви та фонди ДОУНБ, датуються 1956 роком. Їх небагато, вони невеликі, але поступово кількість зростає.

Видавничу діяльність 70-80-х років характеризує різноманітність тематики друкованих видань.

На початку і в середині 90-х видавнича діяльність розвивається хвилеподібно, то дещо згасає, то розгорається.

У 1994 році
відділ краєзнавчої літератури готує бібліографічний покажчик: „Бібліографія бібліографії: Покажчики та списки літератури, підготовлені бібліотекою в 1956-1994 рр. / Упоряд. Г.М. Агафонова.– Дніпропетровськ, 1994.– 15 с.” У ньому вперше зібрано та систематизовано частину бібліографічних та методико-бібліографічних видань бібліотеки, починаючи з 1956 року. До названого покажчика увійшли 173 бібліографічних записи видань, виявлених в допоміжних фондах відділів.
З 1999-го
щороку спостерігається постійне значне збільшення кількості видань: бібліографічні, методичні, методико-бібліографічні, інформаційні, довідкові видання; науково-допоміжні покажчики, рекомендаційні, матеріали передового досвіду та конференцій, календарі, сценарії для проведення бібліотечних заходів, списки нової літератури, прес-дайджести, плакати, буклети, листівки, закладки... До старих випробуваних форм додаються нові, видання з кожним роком стають більш насиченими. Тематика різноманітна – з усіх галузей знань, усіх сторін людського життя: історія, література та літературознавство, господарська діяльність, міжнародні відносини, культурна сфера, мистецтво, ювілеї офіційні – державних подій та діячів, а також письменників, митців, досвід передовиків праці.
В зв’язку з
постійним збільшенням обсягів друкованої продукції та зростаючими можливостями застосування програмно-технічних засобів у видавничій справі у 2003 році сформований окремий структурний підрозділ Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки - Редакційно-видавничий центр. Створення видавничого центру дозволило прискорити підготовку рукописів до видання, оперативно реагувати на запити та значно покращити якість видавничої продукції.
Головними
задачами Редакційно-видавничого центру є забезпечення відділів ДОУНБ та ЦБС області виданнями методичного, інформаційно-бібліографічного, краєзнавчого та рекламного змісту, а також забезпечення внутрішніх потреб ДОУНБ друкарською продукцією (бланками, журналами, тощо).

Основні напрямки діяльності

Видавнича діяльність:
- набір, редагування, макетування, верстка матеріалів, підготовлених спеціалістами бібліотеки;
- художньо-графічна обробка видань (підбір, сканування, графічна обробка зображень для подальшого використання при оформленні друкованих матеріалів);

Поліграфічна діяльність:
- тиражування видань, фальцювання, зшивка, ламінування;
- розробка та виготовлення рекламної та інформаційно-наочної продукції (стенди, рекламні листівки, буклети, виставки);
- виготовлення бланкової продукції для внутрішніх потреб ДОУНБ;
Виготовлення ксерокопій:
- методичних матеріалів для опрацювання у відділах з ціллю підвищення рівня професійної компетентності бібліотечного персоналу;
- матеріалів для нарад, конференцій, семінарів;
- бланків для звітів, анкетування.

Ми працюємо: 
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця –– 10.00 – 16.30.
Суббота, неділя –– вихідні,
Перший день місяця –– санітарний.

Телефонуйте:
731-91-13

E-mail: red@libr.dp.ua

Наша адреса:
пр. Д.Яворницького,18, III поверх, патентно-технічний відділ, Редакційно-видавничий центр