Відділ комплектування фондів

Головний напрямок діяльності відділу:
- оптимальне забезпечення користувачів краєзнавчими, науковими та виробничими документами в тому числі на електронних носіях.

Пріоритетними напрямками роботи відділу є:
- сприяння розвитку бібліотечного краєзнавства шляхом формування фондів місцевим обов’язковим примірником;
- оптимізація поновлення фондів у т. ч. на електронних носіях;
- розширення використання комп’ютерних технологій в організації формування фондів.

Задачі відділу:
- Забезпечення інформаційних потреб користувачів.
- Здійснення наукового, повного, оперативного, цілеспрямованого і систематизованого комплектування і докомплектування фондів на основі запитів та пропозицій користувачів.
- Управління кількістю і якістю отриманих видань, його рухом, обліком та списанням.
- Надання методичних консультацій з питань формування фондів.
- Раціоналізація технологічних процесів, впровадження у роботу інновацій, залучення до цього спеціалістів ДОУНБ.

Штат відділу налічує 5 співробітників:
Манченко С.В. – зав відділом
Гуляєва В.І. – зав сектором
Сподинець Т.A. – головний бібліотекар
Сподинець К.– бібліотекар
Груба І.Є. – провідний бібліотекар

Працівники відділу комплектування ведуть пошук видань, використовуючи як традиційні так і не традиційні форми роботи.

Інформація черпається з мультимедійних джерел, періодичних видань, прикнижної бібліографії, джерел державної бібліографії та ін.

З метою надання методичної допомоги, працівники відділу протягом року постійно вивчають нові матеріали не тільки з питань формування фонду, а й взагалі бібліотечної справи. Матеріали, що заслуговують на нашу думку уваги, обговорюються колективом відділу та використовують в роботі.

Наша адреса:

вул. Савченка, 10,
2 поверх, відділ комплектування

Тел. (056) 770-63-60
compl@libr.dp.ua