Відділ комп’ютеризації


Відділ комп'ютеризації здійснює весь комплекс робіт, пов'язаний з освоєнням, адаптацією, впровадженням і використанням сучасних інформаційних технологій у виробничих процесах. Всі співробітники бібліотеки мають навики роботи на комп'ютері. Відділом ведеться постійнодіюча «Школа комп'ютерних технологій».

Електронний каталог бібліотеки створюється з 1993 року. Об'єм зведеного електронного каталогу бібліотеки складає більше ніж 900 тисяч записів.

На сьогодні всі книги і періодичні видання, які поступають в бібліотеку, проходять комп'ютерну обробку. Автоматизовані основні технологічні процеси, пов'язані з комплектуванням, обробкою видань і інформаційним обслуговуванням читачів. Організовано 60 автоматизованих робочих місць для читачів, 90 - для каталогізаторів.

Всі приміщення бібліотеки пов’язані між собою комп’ютерною мережею, мають вихід в Інтернет (швидкість з’єднання 20 мб/с) .

З 2000 року відкрито сайт ДОУНБ. До традиційних послуг додалися послуги, засновані на цифрових технологіях - доступ до каталогу бібліотеки й електронним інформаційним ресурсам у режимі on-line, надання послуг віртуальної довідки, електронна доставка документів і замовлення книг по електронній пошті, повнотекстова бібліотека.

З 1 січня 2008 року в бібліотеці запроваджена технологія автоматизованої книговидачі та автоматизованого замовлення літератури. Сервіс автоматизованого замовлення літератури можливий не тільки з локальної мережі, а і через Інтернет. Він доступний для авторизованих користувачів на сайті ДОУНБ за результатами пошуку по електронному каталогу. Для тих хто ще не записаний в бібліотеку, реалізована можливість здійснити віртуально запис в бібліотеку і також формувати електронне замовлення літератури.

Наступним кроком, запланованим на найближчий час є створення електронного каталогу на весь фонд бібліотеки.

Майбутнє нашої бібліотеки нерозривно пов'язане із застосуванням новітніх досягнень у сфері інформаційних і комунікаційних технологій. Створення цифрових бібліотек, корпоративна каталогізація, віртуальне обслуговування, це вже стало реальністю й об'єктивною необхідністю.


Відділ комп'ютерізації виконує наступні функції:


- технічне забезпечення бібліотечних технологій;
- супроводження і розробка програмних засобів;
- адміністрування комп’ютерної мережі;
- розробка та супроводження Web-сайту ДОУНБ;
- навчання співробітників ДОУНБ новим комп'ютерним технологіям;
- надання методичної допомоги з питань автоматизації бібліотечних процесів;
- адміністрування баз даних. Відстеження й коректування процесів створення й використання інформації.

Відділ компьютерізації виконує платні послуги:


- сканування документів формат А4
- ксерокопіювання формат А4

Звертайтесь до нас за адресою:


49006 м. Дніпро
вул. Савченка, 10

Телефон: (056) 770-57-32

E-mail: library@libr.dp.ua