Відділ комп’ютеризації


Співробітники відділу

Відділ комп'ютеризації здійснює весь комплекс робіт, пов'язаний з освоєнням, адаптацією, впровадженням і використанням сучасних інформаційних технологій у виробничих процесах. Всі співробітники бібліотеки мають навики роботи на комп'ютері. Відділом ведеться постійно діюча «Школа комп'ютерних технологій», розробляються і впроваджуються проекти для обслуговування читачів з використанням новітніх технологій. Наприклад, відеоряд проекту «Maker Space: технології майбутнього». 

Електронний каталог бібліотеки створюється з 1993 року. 

Об'єм зведеного електронного каталогу бібліотеки складає більше ніж 2 млн.  записів.

На сьогодні всі книги і періодичні видання, які поступають в бібліотеку, проходять комп'ютерну обробку. Автоматизовані основні технологічні процеси, пов'язані з комплектуванням, обробкою видань і інформаційним обслуговуванням читачів. Організовано 60 автоматизованих робочих місць для читачів, 90 - для каталогізаторів.

Всі приміщення бібліотеки пов’язані між собою комп’ютерною мережею, мають вихід в Інтернет (швидкість з’єднання від 50 до 100 мб/с).

З 2000 року відкрито сайт ДОУНБ. До традиційних послуг додалися послуги, засновані на цифрових технологіях - доступ до каталогу бібліотеки й електронним інформаційним ресурсам у режимі on-line, надання послуг віртуальної довідки, електронна доставка документів і замовлення книг по електронній пошті, повнотекстова бібліотека.

З 1 січня 2008 року в бібліотеці запроваджена технологія автоматизованої книговидачі та автоматизованого замовлення літератури. Сервіс автоматизованого замовлення літератури можливий не тільки з локальної мережі, а і через Інтернет. Він доступний для авторизованих користувачів на сайті ДОУНБ за результатами пошуку по електронному каталогу. Для тих хто ще не записаний в бібліотеку, реалізована можливість здійснити віртуально запис в бібліотеку і також формувати електронне замовлення літератури.

Електронний каталог створено на весь книжковий фонд бібліотеки, а також має більш ніж 1 млн. записів аналітичного опису статей з періодичних видань.

Майбутнє нашої бібліотеки нерозривно пов'язане із застосуванням новітніх досягнень у сфері інформаційних і комунікаційних технологій. Створення цифрових бібліотек, корпоративна каталогізація, віртуальне обслуговування, це вже стало реальністю й об'єктивною необхідністю.


Відділ комп'ютерізації виконує наступні функції:


- технічне забезпечення бібліотечних технологій;
- супроводження і розробка програмних засобів;
- адміністрування комп’ютерної мережі;
- розробка та супроводження Web-сайту ДОУНБ;
- навчання співробітників ДОУНБ новим комп'ютерним технологіям;
- надання методичної допомоги з питань автоматизації бібліотечних процесів;

- проведення тренінгів для користувачів з ІТ;
- адміністрування баз даних. Відстеження й коректування процесів створення й використання інформації.

Відділ компьютерізації виконує платні послуги:


- сканування документів формат А4
- ксерокопіювання формат А4

Звертайтесь до нас за адресою:


49006 м. Дніпро
вул. Савченка, 10

Телефон: (056) 770-57-32

E-mail: library@libr.dp.ua