Дарунки читачів 

 

 


Бібліотека - джерело духовності

Історія ДОУНБ


Керівники бібліотеки

Історична хроніка


Хронологія історії ДОУНБ, складена Т. Г. Шекшуєвою

Історія бібліотеки в особистостях

Ветерани бібліотеки

Вітання бібліотеці

Нагороди

Святкові заходи

Знайомтесь: ювілейні видання

Дарунки читачів

Читачі про бібліотеку

ПублікаціїДарунки читачів до ювілею бібліотекиОбласний бібліотечний колектор

Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М. Горького

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека імені Н.К. Крупської

Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Севастопольська центральна міська бібліотека імені Л. Н. Толстого

Дніпропетровська єпархія

Конструкторське бюро «Південне»

Обласний бібліотечний колектор

До 175-річчя нашої бібліотеки Обласний бібліотечний колектор подарував два томи прекрасної антології.

Кілька тисячоліть історії України крізь призму поезії — така головна ідея антології. Поезія супроводжувала українську націю впродовж усього її існування; саме Поезія спонукала українців до боротьби, непокори утискам і гнобленню, до самопізнання, творення. Поезія сприяла націєтворенню і віддзеркалювала всі — як трагічні, так і героїчні — аспекти історії України.

До першого тому ввійшли стародавні поетичні пам'ятки — рештки епосів протошумерів, аріїв і скіфів, фрагменти з давньогрецької і давньоримської поезії з України або про Україну прадавню, пісенна архаїка давніх слов'ян, уламки норманських і тюркських епосів, тематично прив'язаних до нашої правітчизни. Продовжують поетичну хронологію України духовна і героїчна поезія княжої доби, твори майстрів українського Ренесансу XVI—XVII ст., шедеври українського народного мелосу доби Гетьманщини і Просвітництва, твори іншомовних поетів, які писали про Україну або залишили непроминальний для української культури спадок.

Другий том антології «Україна в поезії тисячоліть» присвячено Українському Поетичному Світові, його найяскравішим представникам. Від зародження класичної української літератури (Іван Котляревський, Левко Боровиковський, Амвросій Метлинський) до поетів-шістдесятників (Іван Драч, Ліна Костенко, Павло Мовчан) та від поетів Російської імперії, які добре знали й любили Україну і неодноразово зверталися до неї у своїй творчості (Жуковський, Пушкін, Тютчев), до полум'яних представників вигнаної з рідних теренів української еліти (Євген Маланюк, Василь Барка, Віра Вовк) — ось той величезний обшир, спробу охопити який здійснено в цьому томі. Зміст прикрашають кілька цікавих «прем'єр» — уперше читачеві представлено сонети нашого співвітчизника Віктора де Гриценко, українського шляхтича, який вів богемне життя у Парижі і був одним з членів "нового Парнасу"; ліро-епічну драму малознаного у нас французького ексцентрика Поля Дерулєда «Гетьман», головного героя якої списано з Богдана Хмельницького; маловідому у нас поезію єврейських поетів, присвячену Україні; англомовного українського поета-епіка Ендрю Сукнацькі, творчість якого ще зовсім не вивчено. Також до уваги читача — твори майстрів планетарного масштабу — Байрона, Гюґо, Рільке, Прешерна, Сандрара, пов'язані з українською тематикою. Не менш цікавими є й такі постаті, як талановитий поет-самітник Яків Щоголів, нащадок великого Гетьмана російський драматург Ніколай Хмельницький, поет і добрий знайомий Вінстона Черчілля Юрій Будяк, обдаровані молоді поети, що дуже рано пішли з життя, — Володимир Маккавейський і Леонід Кисельов, сумний шерег закатованих «зірок» Українського Відродження (Василь Чумак, Марко Вороний, Володимир Свідзинський та інші). Ряд представлених авторів обмежується шістдесятництвом — адже ті процеси, які відбувалися в українській поезії, починаючи з 1970-х рр. (і відбуваються досі), заслуговують на прискіпливе вивчення і висвітлення в окремій антології.


Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького

Бібліотека висловлює щиру вдячність в особі директора історичного музею ім. Д.І. Яворницького, заслуженого працівника культури Капустіної Надії Іванівни за подаровані видання.

Які тільки яскраві визначення не дають музеям: і «пам'ятна книга людства», і «храм муз», і «місток між минулим і майбутнім, і «айсберг, верхня частина якого віддзеркалює лише десяту частину його підводних скарбів», і... І всі вони по-своєму правильні, особливо щодо характеристики і оцінки музейних зібрань - дійсних скарбниць історико-культурних цінностей, підмурку, без якого музей не існує. У музеї предмети немовби воскресають, починають проживати нове, інше - друге життя. Музейний предмет спонукає нас по-іншому перечитувати минуле, допомагає по-іншому розуміти філософію попередніх поколінь, не спрощуючи її, а проникаючи у суть часу; експонати здатні змінити в нас відчуття епохи.

Своїми скарбами і своєю історією, у вигляді випущених книг, які розповідають про музей і вирішили поділитися з нашою бібліотекою працівники музею.

Це альбом «Скарби історичного музею ім. Д.І. Яворницького» - документально-художнє видання, яке репрезентує унікальні музейні предмети із 245-тисячного зібрання, яке склалося вподовж існування музею з 1849 року.

Довідник-путівник «Музеї Дніпропетровської області». Видання присвячене історії розвитку музейної справи в Дніпропетровській області з середини XIX ст. до сьогодення. Воно містить відомості про сьогоднішній стан музеїв області всіх профілів та форм власності, в тому числі музеїв на громадських засадах, які функціонують в учбових закладах, на підприємствах, в установах, приватних фірмах. Призначене для працівників музеїв та туристичних організацій, краєзнавців, викладачів, студентів та учнів, широкого загалу мешканців області, які цікавляться минулим краю, історико-культурною спадщиною регіону. Може бути використане у навчальному процесі як матеріал до курсів музеєзнавства, краєзнавства, геотуристики, рекреалогії.

Матеріали обласної музейної наукової конференції «Видатні особистості. Музейна персоналістика».

Збірник охоплює статті наукових співробітників музеїв Дніпропетровської області, які брали участь в обласних музейних наукових конференціях з проблем музеєзнавства та краєзнавства 2005-2007 рр. Здебільшого в матеріалах висловлюються біографії та віхи діяльності видатних постатей краю, особистостей, які зробили вагомий внесок в розвиток різних галузей життя області, аналізуються історичні джерела – музейні предмети, пов’язані з конкретними персоналіями місцевої історії.

Другий всеукраїнський музейний фестиваль «Музеї у сучасному полі етнічному світі. Каталог учасників».

Міжнародна практика музейної справи знає чимало форм співробітництва, обміну досвідом, комунікації між музеями світу. Це різноманітні конференції, симпозіуми, стажування, семінари, практикуми, конкурси, фестивалі. Конкурси музеїв у світі відбуваються як в окремих країнах, так і в міжнародному масштабі, на континентах планети (Європа), в регіонах світу (Середня Азія), проводяться міжнародними музейними організаціями, різними благодійними фондами, окремими музеями тощо.

До цієї когорти музейних форумів у 2005 році приєднались і музеї України, заснувавши український музейний фестиваль у Дніпропетровську, який дав поштовх для проведення різних обласних музейних фестивалів.

Ще дві книги, які було подаровано: «Олесь Гончар і Придніпров’я» до 90-річчя з дня народження до 40-річчя видання роману «Собор» та каталог «Великий скульптурний салон».

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М. Горького

Щира подяка від бібліотеки директору Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки імені О.М. Горького, заслуженому працівнику культури України Степаненко Інні Павлівні за цікаві подаровані видання про Запорізький край.

Серед них видання «Вулиці Запоріжжя — дзеркало історії: Довідник і короткі бібліографічні списки про вулиці, провулки, проспекти, бульвари та майдани міста».

Цей довідник вийшов у м. Запоріжжі вперше. Посібник допоможе користувачам розібратися у походженні назв окремих вулиць, проспектів, площ обласного центру, отримати коротку інформацію про історичні події, людей, з якими пов'язані найменування, зорієнтуватися у пошуках необхідних відомостей.

Видання зацікавить бібліотекарів, працівників архівів та музеїв, істориків, краєзнавців, буде корисне вчителям, викладачам вищих учбових та середніх навчальних закладів, учням, студентам, загалом всім шанувальникам рідного міста.

Науково поміжний бібліографічний покажчик «Запорізька область: динаміка розвитку (1939-2009)».

У виданні засобами бібліографії розкриваються віхи історії, становлення та розвитку Запорізької області (1939-2009). Посібник розрахований на науковців, істориків, краєзнавців, учителів, бібліотечних працівників — усіх тих, хто цікавиться проблемами вивчення та дослідження історії рідного краю.Цікаве виданя по історії Запоріжжя автора Карагодіна А.І. «История Запорожского края (1770-1917)».

Книга являє собою перше комплексне наукове дослідження історії Запорізького краю, території, що мала не тільки природно-географічну, але й історичну єдність. На основі переважно архівних джерел і дореволюційних публікацій розглядаються особливості заселення краю, його населення, сільське господарство, промисли й промисловість, торгівля й транспорт, значна увага приділяється культурі.

Видання вдало поєднує в собі структуру наукової монографії, навчального посібника і навіть підручника, по якому можна успішно освоювати нову шкільну дисципліну - історичне краєзнавство. Книга рекомендується викладачам, студентам, учням і всім, хто цікавиться історією Запорізького краю.

Гарно ілюстроване літературно-художнє видання у вигляді альбому «Хортиця».

Книга розповідає про найбільший острів на Дніпрі – Велику Хортицю, який має статус державного історико-культурного заповідника. За стародавніх часів Хортиця постійно перебувала під відповідною охороною.

Острів відвідували та досліджували такі відомі люди, як Тарас Шевченко, Микола Лисенко, Іван Бунін, Яків Новицький, Дмитро Яворницький та ін. Про красоту цього острова, його історію, навіяні легенди, про все це можна дізнатися із розповідей та ілюстрацій до цієї книги.Сумська обласна універсальна наукова бібліотека імені Н.К. Крупської

Найтепліша подяка Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Н.К. Крупської за подаровані нашій бібліотеці 9 книг. Обласна універсальна наукова бібліотека – бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький, науково-методичний центр області. Є головною бібліотекою Сумської області, формує, зберігає та надає в користування найбільш повне зібрання документів, організує взаємовикористання бібліотечних ресурсів і надає методичну допомогу бібліотекам області.

Серед них:

Презентаційна книга-довідник «Ділова Сумщина»

Вона містить інформацію про Сумську область, кращі досягнення в промисловості, сільському господарстві, сфері бізнесу, суспільно-політичному житті краю, а також про його культурний та економічний потенціал. У ній гідно представлені лідери регіону в галузях промисловості, підприємництва, науки та культури. Цільова аудиторія видання - органи державної влади, урядові заклади, інвестиційні компанії, торгово-промислові палати, комерційні та промислові підприємства, міжнародні центри торгівлі, інвестицій та сприяння бізнесу України, СНД та зарубіжних країн, оргкомітети міжнародних виставок.

Аналітико-інформаційне видання «Сучасний літературний процес: імена та тенденції».

У виданні представлена інформація про сучасну молоду українську літературу, серед них Юрій Андрухович, Любко Дереш, Сергій Жадан, Ірена Карпа, Марія Матіос. Нове покоління поетів і письменників прагне подивитися на навколишній світ по-новому. У літературі почали з’являтися нові теми, зрештою змінився підхід до слова. У творчості молодих літераторів постмодернізм стає чи не найвизначнішим стилем.

Цікава добірка матеріалів з фондів Канадсько-Української бібліотеки «Листок з вирію: Поезія української діаспори».

Добірка призначена для ознайомлення з творчістю митців Сумщини. Тут представлено творчість охтирчанина Івана Багряного, ромен чан Леоніда Полтави (Пархомовича) та Діми (Комілевської, Ходимчук Діамари Олексіївни), сумчанки Зої Когут, білопільчанина Олександра Олеся (Олександра Кандиби).

В пропонованій добірці подається матеріал про вищезгаданих земляків, що міститься у довідковій літературі, збірках, періодиці.

Біобібліографічний покажчик «Я шукаю правду у собі» до 60-річчя від дня народження Григорія Єлишевича.

Біобібліографічний покажчик «Я шукаю правду у собі» підготовлений до 60-річчя від дня народження відомого гумориста, поета, пісняра Григорія Єлишевича. Містить відомості про життя і творчість письменника.

Призначений для викладачів, літературознавців, студентів, працівників бібліотек, краєзнавців, а також всіх, хто цікавиться вітчизняною літературою.

Добірка матеріалів «Любов і пісня – батькові».

Добірка матеріалів є відповіддю на запитання: чи потрібний День батька в Україні? Так, потрібний!

Рекомендована бібліотекарям, вчителям, вихователям для проведення низки заходів, присвячених ролі батька в сім'ї: родинних свят, літературних годин, тренінгів... Вкладиш «Бути справжнім татом — значить...» можна використати для розповсюдження під час засідання клубу молодих татусів.Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Бібліотека висловлює глибоку повагу і дякує Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Секретаріатом було подаровано 32 видання. Серед них періодичне видання «Вісник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» за 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 роки.

У переданих бібліотеці виданнях, містяться важливі результати комплексних і спеціальних досліджень додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні, що свідчить, зокрема, про багатогранну діяльність Омбудсмана України по відновленню порушених прав людини. Привертається велика увага до проблемних питань удосконалення вітчизняного законодавства, стану дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини.

Передані до бібліотеки видання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини при їх використанні будуть сприяти правовій інформованості читача про стан дотримання і захисту прав людини в Україні, а також про заходи, які вживаються владою, правоохоронними і судовими органами, іншими установами держави по відновленню порушених прав людини. Разом з тим, зазначені видання будуть корисні для читачів - студентів, вчителів, викладачів, науковців, активу громадського руху, депутатам усіх рівнів, кожному, хто не байдужий до людських прав.

Книга «Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» це спеціальне моніторингове дослідження комплексу проблемних питань, пов'язаних зі станом дотримання та захисту прав і свобод громадян України за кордоном, насамперед трудящих-мігрантів.

Мета цього дослідження — комплексно проаналізувати окреслену проблему та внести рекомендації та пропозиції, які сприяли б удоско-наленню наявних механізмів захисту прав громадян України за кордоном, а також розробці довгострокової державної політики у сфері міграційних відносин із урахуванням перспектив глобального світового розвитку та інтересів України та її громадян.

Спеціальну доповідь Уповноваженого з прав людини підготовлено на основі аналізу та узагальнення матеріалів Уповноваженого, а також інформації, наданої Уповноваженому відповідно до спеціально розробленого запитальника центральними органами державної влади України, зокрема Міністерством закордонних справ, Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ, Державним комітетом з питань охорони державного кордону України, Національною академією наук України, обласними державними адміністраціями, "Укрінюрколегією", рядом банків України.

«Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» унікальний за значенням та змістом документ - Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в якій уперше в історії нашої держави висвітлено історичний генезис прав людини на теренах України, окреслено місце та роль Уповноваженого в національній системі захисту прав людини, представлено результати комплексного досліджен¬ня стану дотримання громадянських, політичних, економічних, соціальних та культурних прав людини відповідно до Конституції, чинного законодав-ства України і міжнародних стандартів прав людини.

Доповідь є узагальненим актом реагування Уповноваженого на виявлені масові порушення прав людини, містить висновки та рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства, а також практики його застосу¬вання по забезпеченню прав і свобод людини в Україні.

У книзі «Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» пропонується чергова Щорічна доповідь Уповноваженого з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Це комплексне дослідження, в якому ґрунтовно проаналізовано стан дотримання громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних і особистих прав людини відповідно до Конституції, чинного законодавства України та міжнародних стандартів у 2004 р. та 2005 р.

Основою моніторингу Уповноваженого з прав людини стали звернення до Уповноваженого громадян України, іноземців, осіб без громадянства, біженців.

Як і в попередніх щорічних доповідях Уповноваженого, у цій Доповіді ретельно проаналізовано заходи, вжиті місцевими органами виконавчої тій з метою усунення порушень прав і свобод людини за наслідками середніх щорічних доповідей Уповноваженого.

У кожному розділі Доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні вміщено висновки й рекомендації, спрямовані на поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини в Україні та дотримання прав окремих груп населення.

Збірник документів. «Перший Омбудсман України на захисті прав людини: 1998-2006»У виданні «Перший Омбудсман України на захисті прав людини» вміщено основні документи, інформаційно-аналітичні матеріали, в яких відображається діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за період від законодавчого запровадження цієї інституції в 1998 році по 2006 рік. Важливим є те, що в книзі також вміщено реагування владних структур України на документи першого Омбудсмана України.

Видання розраховане на широке коло читачів: народних обранців всіх рівнів, державних службовців, правоохоронців, науковців, студентів і тих, хто не байдужий до проблеми захисту прав і свобод людини в Україні.

Збірник документів "Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів 00Н доповідей України в сфері дотримання прав людини".

Це - перше видання, присвячене виконанню Україною її міжнародних зобов'язань у сфері прав людини і, зокрема, заключних зауважень та рекомендацій конвенційних органів ООН. Збірник містить пакти і конвенції з прав людини, а також заключні зауваження та рекомендації, які надавалися Україні в період з 1991 по 2004 рр. Комітетом ООН з прав людини, Комітетом ООН з економічних, соціальних і культурних прав, Комітетом ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, Комітетом ООН з ліквідації расової дискримінації, Комітетом ООН з прав дитини, Комітетом ООН проти катувань. Збірник призначений як для фахівців правників, науковців, студентів, так і для широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями захисту прав людини.

На українській та російській мовах був подарований «Виступ Уповноваженого з прав людини Н.І. Карпачової на представленні у Верховній Раді України щорічної доповіді «Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні» а також «Закон України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», який перекладено на три мови (українську, російську, англійську).
Севастопольська центральна міська бібліотека імені Л. Н. Толстого

Висловлюємо вдячність за подаровану цікаву книгу Севастопольській центральній міській бібліотеці ім. Л. М. Толстого. Це одна з найстарших бібліотек міста та південного регіону України. Вона була відкрита в січні 1901 року, як суспільна бібліотека. На сьогодні Севастопольська центральна міська бібліотека — це інформаційний, культурний і дозвільний центр міста, депозитарій краєзнавчих видань, одне з найбільших державних сховищ, де зібрано близько 300 тисяч книг, журналів, газет, нот, грамплатівок, CD-ROM і інших документів.

Подарована книга називається: «Історія Севастополя в особах: військові і цивільні керівники міста й флотів. До 225-ї річниці від дня заснування міста».

Книга, випущена до 225-ї річниці від дня заснування міста, висвітлює життя севастопольців, події й досягнення, перемоги й поразки за весь період існування міста слави, міста гідного поклоніння, що виправдало своє ім'я. У книзі представлена хронологія найбільш яскравих подій історії Севастополя й портретні галереї градоначальників, командуючих флотами, керівників міста, партійних працівників, почесних громадян міста, керівників містоутворюючих підприємств.

Книга видана при сприянні Чорноморської штаб-квартири Міжнародної академії інформатизації - асоційованого члена Організації Об'єднаних Націй. Вона буде цікава історикам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться джерелами героїчного духу севастопольців, насамперед молоді.


Дніпропетровська єпархія

Бібліотека висловлює щиру вдячність за подаровані книги Дніпропетровській єпархії. Духовно-адміністративна діяльність Дніпропетровської єпархії на чолі з митрополитом Iринеєм ведеться за багатьма напрямами: місіонерський, просвітницький, видавничий, благодійний і громадський. Дух народу і віра людей у Спасителя завжди були сильнішими за політичні доктрини. Зі здобуттям Україною незалежності почали відроджуватися духовність і православні традиції.

Серед подарованих книг є дуже цінне інформаційно-довідкове видання «Днепропетровская епархия: Информационно-справочное издание».

Дане видання є першою спробою об'єднати свідчення про історію Дніпропетровської єпархії УПЦ, життя та діяння правлячих Архієреїв, які пережили різні періоди ставлення держави до Церкви. Вперше опубліковані відомості про Архієреїв-новомучеників.

Більшу частину книги займають відомості про історію та сьогодення монастирів і всіх храмів єпархії.

Пропоноване видання призначене для широкого кола читачів.

До 70-річчя Високопреосвященного Іринея, Митрополита Дніпропетровського й Павлоградського, керуючого Дніпропетровською єпархією була видана цікава книга «Служитель миру».

У цій книзі розповідається про митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея, людині, в імені якого вже укладений зміст - «несучий мир». Він з юності своєї обрав шлях миротворця - шлях, на якому він дарує мир людським душам, заспокоює хвилювання, умиротворяє громадське життя. Через цей миротворчий вплив одного, але сильного духом людини, громадське життя змінюється на краще, а люди звертаються до духовного, доброму, чистому.

Протягом усього життєвого шляху ім'я нагадує Владиці про те, що в особистому й церковному житті архіпастиря завжди необхідно бути влаштовувачем і носієм миру - мати мир з Богом, мир у своєму серці, мир з побратимами, мир з усіма людьми, мир між людьми. Видання містить унікальні матеріали й фотографії висвітлюючи весь життєвий шлях Дніпропетровського архіпастиря, що в 2009 році молитовно святкує свій 70-літній ювілей.

Ще одним цікавим подарованим виданням, особливо для дітей є «Детская Библия».


Конструкторське бюро «Південне»

Висловлюємо щиру подяку державному підприємству «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля. На сьогодні це потужне проектно-конструкторське підприємство, що спільно зі своїми партнерами комплексно розробляє й здає “під ключ” складні наукомісткі проекти.

Конструкторське бюро подарувало на такі видання.

Буклет «Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное».

Видання рекламує Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» - одне з найбільших науково-конструкторських підприємств, що спеціалізуються на створенні ракетно-космічної техніки, визнаний світовий центр ракетно-космічної науки й технологій.

Історія КБ «Південне» - це 55 років самовідданої праці, творчого пошуку, нелегких випробувань і заслужених перемог у складних умовах конфронтації науково-технічних ідей і плинів.

Підсумком більш ніж піввікової творчої діяльності вчених, конструкторів, виробничників, випробувачів КБ «Південне» і суміжних організацій України, Росії й інших країн СНД стали розробка й створення чотирьох поколінь бойових ракетних комплексів стратегічного призначення, п'яти типів космічних ракет-носіїв, більше 40 типів рідинних і твердопаливних ракетних двигунів різного призначення, близько 500 виведених у космос космічних апаратів 70 типів.

Досягнення КБ «Південне» багато в чому сприяли тому, що незалежна Україна на етапі свого становлення впевнено ввійшла до складу космічних держав миру. Одним з найважливіших подій нинішнього періоду стало затвердження четвертої Загальнодержавної цільової науково-технічної програми України на 2008 - 2012 роки, що визначає комплекс заходів, спрямованих на використання космічних засобів в інтересах суспільства, на розвиток високих технологій, на якісно новий рівень міжнародного співробітництва.

Сьогодні можна сказати, що діяльність цього підприємства протягом 55 років - це висока школа успіху. Наші унікальні розробки й нові науково-технічні напрямки, високі інноваційні можливості й конкурентоспроможність продукції, складена виробнича кооперація й міжнародне співробітництво, що розвивається, дозволяють колективу КБ «Південне» у наш непростий час із упевненістю дивитися в майбутнє.

Видання «Призваны временем. От противостояния к международному сотрудничеству».

Ця книга про Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля". У хронологічній послідовності відзначені найбільш яскраві події в історії підприємства і його кооперації.

Розглянуті результати творчої діяльності ветеранів-першопроходців, керівників і трудового колективу всіх поколінь. Показано властивості декількох поколінь стратегічних ракетних і ракетно-космічних комплексів, створених КБП. Розкрито їх значення у формуванні оборонної могутності країни та дослідженнях космосу. Відображено боротьбу КБ "Південне" за набуття незалежною Україною статусу космічної держави та результати його науково-технічної діяльності у світовому космічному співтоваристві, а також на внутрішньому ринку народногосподарської техніки. Висвітлені різні сторони громадського життя трудового колективу.


Сподіваємось, що книги знайдуть своїх читачів.

Дякуємо за подароване.