Типографія

Типографія «Роял - Принт»
Висловлюємо подяку за подаровані (22.01.2020) книжкові та періодичні видання в обмінний фонд бібліотеки

Книга 


Системы автоматизации и контроля в горно-металлургическом комплексе: монография / А.Д.Учитель, С.А.Учитель, В.Я.Хижняк, Д.А.Пирогов.- Днепр: Изд-во «Укрметаллургинформ НТА», Акцент ПП, 2018.- 300 с.

 

розрахована  на проектувальників і служб АСУ ТП підприємств і може бути корисна студентам технічних вузів при виконанні курсових і дипломних проектів.

В російськомовній монографії представлений підхід до вибору структури і засобів управління механізмами і технологічними процесами: дана методика контролю відмов і збоїв датчиків АСУ ТП в РМВ. Проведена класифікація датчиків і систем управління за призначенням і характеристиками вихідних сигналів. Дано перелік видів відмов і збоїв на сигналах датчиків.

   Дано численні приклади систем і засобів управління механізмами і технологічними процесами з алгоритмами їх роботи і аналізом результатів експлуатації.

  Це видання являє собою розширений варіант книги О.Д.Учителя і ін.«Засоби і системи автоматизації в гірничо-металургійному комплексі», виданої в 2013 р., а саме: в главу 3 введено розділ 3.8, в главу 5 розділи 5.9, .. ., 5.13 і додана глава 8.

  

В навчальному посібнику

Організаційне та методичне забезпечення виконання дипломних робіт з обліку і оподаткування: навч.посіб./ І.П.Приходько, Г.Є.ПавловаЮ, Н.В.Бондарчук, С.В.Юрченко.- 4-те вид., виправл.- Дніпропетровськ: Біла К.О., 2019.- 258 с.

 

викладено матеріал для підготовки дипломних робіт здобувачами освітнього ступеня «Магістр» ВНЗ аграрного профілю.

   Посібник відрізняється наведеними детальними прикладами виконаних дипломних робіт, що налічують розподіл інформації на структурні елементи з відповідними коментарями авторів, що до вимог по узагальненню отриманих результатів досліджень.

   Навчальний посібник розрахований на студентів, викладачів економічних ВНЗ та факультетів, а також широкого загалу спеціалістів з обліку і оподаткування аграрного сектору економіки України.


Навчально-методичний посібник


Урологія (Методичні розробки практичних занять для студентів: навчально-методичний посібник / Стусь В.П., Моісеєнко М.М., Поліон М.Ю, Бараннік К.С.; За ред.доктора медичних наук професора В.П.Стуся.- Дніпро:ТОВ «Акцент ПП», 2018.- 236 с.

має практичну спрямованість і розрахований на студентів вищих медичних закладів. У посібнику висвітлені основні практичні навички з циклу «Урологія».


З метою популяризації праць вчених-медиків Дніпропетровської медичної академії складений 

біобібліографічний покажчик


Стусь Віктор Петрович: біобібліографічний покажчик / Уклад.: В.В. Мазниця, Р.М. Годлевська; ДЗ « ДМА МОЗУ».- Дніпро:ТОВ «Акцент ПП», 2018.- 220 с.

 

У покажчику відображені основні етапи, наукової, викладацької, науково-організаційної та громадської діяльності вченого в галузі урології.Навчальний посібникПсихологія управління. Поняття та методи психології управління, соціально-психологічні характеристики організації, ефективність міжособистісного спілкування, психологічні основи відбору та прийняття управлінських рішень, психологія управління конфліктами:  навч.посіб./ К.Ф.Ковальчук, Д.С.Козенков, І.М.Фріман, Є.М.Фріман.- Дніпро:Акцент ПП, 2018.- 248 с.

 

призначений для студентів вищих навчальних закладів,що навчаються за спеціальністю «Менеджмент організації і адміністрування», а також для тих, хто цікавиться сучасними проблемами психології управління.

   У посібнику висвітлено суть, поняття, методи, предмет психології управління, її структуру та функції. Визначено поняття і види міжособистісних відносин, методи їх оцінки, а також їх вплив на соціально-психологічний клімат організації і упішність її функціонування.

    Розглянуто проблеми міжособистісного спілкування, проаналізовано бар’єри, що знижують рівень ефективності спілкування між співробітниками організації, та поняття психологічної сумісності.


У виданні


Ганжа С. Фразеологія «Щоденників» Олеся Гончара: посібник.- Дніпро:Акцент ПП, 2018.- 100 с.

 

 досліджено фразеологізми на матеріалі «Щоденників» О.Т.Гончара, визначено основні прийоми та способи трансформації структури й семантики фразеологічних одиниць, досліджено аксіологічний аспект фразеологізмів, що характеризують специфіку індивідуальної мови епістолярію О.Т.Гончара.

   Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів-філологів.


Багатьом верствам населення цікавими будуть нові романи Михайла Мурашкіна:


Мурашкин М. Уровни угроз, или Письмо 2016: роман-монолог. - Днепр:Акцент ПП., 2018.- 226 с.

Автор відображує пошук себе і світу. Через наукові факти про кінець світу і через містичні вчення герой роману приходить до висновку про те, що треба рятуватися, рятувати себе і світ. Роман не є документальним, але в ньому фігурують такі відомі імена як Путін, Жириновський, Ринат Ахметов, Коломойський. Тут герой роману підкреслює своє відношення до сфер,в які вплетені ці імена.

   Роман стосується багатьох сфер життя і культури.

 

Роман-монолог


Мурашкин М. Черный астероид, или письмо 2017.- Днепр: Акцент ПП.,2018.- 264 с.

 

це пошук виходу з катастрофічної ситуації. Через наукові факти про те, що планета Земля може зіштовхнутися з космічними об’єктами, герой роману приходить до висновку, що треба захищатися від космічної загрози, від комет, метеоритів, астероїдів. Твір не є документальним, ле в ньому присутні події сучасності. Наприклад військові дії між Росією і Україною, анексія Росією Криму. Тут герой книги підкреслює своє ставлення до сфер, які він розглядає.

 

Підручник


Тарасова Н.А.BIG BEN ENGLISH: Підручник.- Дніпро:Пороги, 2019.- 176 с.- (анг.,рос.та укр.мовами)

розрахований на учнів середніх та старших класів, а також дорослих, що вивчають англійську мову з викладачем або самостійно.


Книга


Чубарь О.А. ACCA DipIFR (rus): учебный курс по Международным стандартам  финансовой отчетности/ 4-е изд.- Днепр: ООО «Акцент ПП», 2018.- 464 с.

створена на підставі досвіду автора в підготовці до здачі іспиту в рамках міжнародної програми сертифікації АССА DipIFR (rus) з урахуванням вимог до програми іспиту та навчальним планом, що визначається АССА. Це видання призначене як для проведення групових занять, так і для самостійного навчання, і містить всю необхідну інформацію для успішної здачі іспиту.

 

Навчальний курс книги


Чубарь О.А. Финансовый учет:обучающий курс / 10-е изд.- Днепр:ООО «Акцент ПП», 2018.- 544 с.

призначений для успішної здачі іспиту з фінансового обліку за Міжнародними стандартами початкового рівня різних програм і сертифікацій.


Друге видання підручника


Воронська О.О. Податки в Україні: від теорії до практики: навчальний курс.- Дніпро:Акцент ПП, 2019.- 469 с.

буде корисне бухгалтерам, аудиторам, підприємцям, керівникам підприємств, фінансистам і економістам для вирішення питань, пов’язаних з оподаткуванням, студентам економічних, юридичних факультетів, а також усім бажаючим отримати системні знання з оподаткування в Україні.

   Видання відповідає вимогам програми СІРА і призначено для підготовки до успішної здачі екзамена з дисципліни «Податки».

   Кожна тема підручника складається з теоретичної частини, що супроводжується контрольними питаннями, практичної, що містить тести й завдання, а також набором слайдів для кращої наочності.