Швидько Ганна

Швидько Ганна Кирилівна


     

З великою повагою висловлюємо слова подяки Ганні Кирилівні Швидько за подаровані бібліотеці книжкові видання «Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р» та «Історія держави і права України (Х - початок ХІХ століття)».


Швидько, Ганна Кирилівна. Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р.  / Г.К. Швидько. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет,  2004. – 335 с.


    Ганна Кирилівна - доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії історичних наук, директор Дніпропетровського регіонального відділення науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАНУ.

     Книга «Компут і ревізія Миргородського полку 1723 р» - видання унікальної пам'ятки з історії Полтавщини першої чверті XVIІІ ст. вперше вводить до наукового обігу важливе історичне джерело. Матеріали ревізії дають можливість ознайомитись з кількісним і поіменним складом населення та маєтностями однієї з адміністративно-територіальних одиниць Української козацької держави – Миргородського полку.

      Книга розрахована на істориків, філологів, краєзнавців та всіх хто цікавиться історією України.Швидько, Ганна Кирилівна. Історія держави і права України (Х-початок ХІХ століття).: навчальний посібник / Г.К. Швидько. - Дніпропетровськ: Дніпропетр. ун-т, 1998. – 176 с.


     У навчальному посібнику розглянуто процес зародження і розвитку органів влади та адміністративних установ від часів Київської Русі до початку ХІХ ст.,

коли в межах переважної території України, яка входила до складу Російської імперії, вони були уніфіковані із загальнодержавними. В тих же хронологічних рамках розглянуто і розвиток правових норм та судових установ – як власне українських, так і породжених перебуванням українських земель під владою різних держав, зокрема Литви, Польщі та Росії.

    Посібник розраховано головним чином на студентів-юристів. Також може бути використаний студентами-істориками і всіма, хто цікавиться минулим України.

     Щиро бажаємо Ганні Кирилівні нових видань та чекаємо нових книжкових дарунків!